Sunteți pe pagina 1din 3

Nr. /07.12.

2017

Fişa de evaluare psihoeducaţională pentru

copiii cu cerinţe educaţionale speciale

Nume, prenume copil/elev:

Data naşterii:

Unitatea de învăţământ:

Clasa: pregătitoare

I. Dezvoltare psihosenzorială (întârziere/dezvoltare normală): dezvoltare normală.


II. Dezvoltare psihomotorie (întârziere/dezvoltare normală): dezvoltare normală.

III. Dezvoltare cognitivă (se precizează testul/proba psihologică folosită)

a) QI ~88

b) Gândirea (stadiul dezvoltării gândirii): în stadiul preoperaţional; gândire intuitivă.

c) Memoria: mecanică, cu puternică amprentă afectogenă.

d) Atenţia:

- stimulii perturbă/nu perturbă activitatea

- concentrată/fluctuantă

- durata: scurtă/medie/lungă

e) Imaginaţia: normal dezvoltată

f) Limbajul şi comunicarea:

- vocabular (nivel de dezvoltare: inexistent/slab/mediu/bun): Comunicarea se realizează cu

uşurinţă.

- înţelegere privind sensul cuvintelor, situaţiilor, persoanelor (slab/mediu/bun): bun

- capacitatea de expresie (inexistentă/slabă/medie/bună): medie

- dificultăţi de lexie (da/nu): Da


- dificultăţi de calcul (da/nu): Da

- dificultăţi de scriere (da/nu): Da

IV. Nivelul achiziţiilor şcolare (conform vârstei şi standardelor curriculare specifice):

Rezultate şcolare medii, achiziţii şcolare slabe în raport cu vârsta cronologică şi specificul
deficienţei.

V. Stil de lucru în realizarea sarcinilor: slab organizat, manifestă interes inegal pentru
activităţile şcolare.

VI. Motivaţia (tipul şi factori stimulanţi): extrinsecă, afectiv- cognitivă.

VII. Voinţa (prezenţa/absenţa autoreglajului, prezenţa/absenţa efortului voluntar): slabă


capacitate de autoreglaj; efort voluntar absent.
VIII. Afectivitate (prezenţa/absenţa emoţiilor, dispoziţie, sentimente etc.): imaturitate psiho-
afectivă, ataşament securizant faţă de membrii familiei.
IX. Comportamentul: (normal specific vârstei/agresivitate/instabilitate/hiperactivitate/cu
reacţii dezadaptative etc.)
a) comportamentul la clasă: relaţii marcate de tensiuni.
b) comportamentul în afara clasei (în spaţiul şcolar): dificultăţi în a respect normele grupului de
apartenenţă
c) comportamentul în spaţiul social (în afara şcolii): civilizat, retras.
X. Personalitate:
a) Temperament: introvert, nesigur.
b) Caracter (atitudinea faţă de sine, atitudinea faţă de ceilalţi, atitudinea faţă de sarcini):-
XI. Aptitudini (logico-matematice/lingvistice/artistice/sportive etc. - se va preciza măsura în
care acestea sunt valorificate în activităţile şcolare): slabă diferenţiere a trăsăturilor aptitudinale.
XII. Creativitate: normal dezvoltată.
XIII. Integrarea socioafectivă în colectivitate (receptivitate/reactivitate emoţională):
Structură dependentă, respectă normele grupului de apartenenţă.
XIV. Bariere identificate în mediul şcolar: -
XV. Orientarea şcolară şi profesională (opţiunile copilului/elevului, ariile de interes ale
acestuia, aşteptările părinţilor, recomandările cadrului didactic, nevoi educaţionale
suplimentare): Adaptare curriculară.

Recomandări: ÎNVĂŢĂMÂNT DE MASĂ

Întocmit:
Data.
Semnătura

S-ar putea să vă placă și