Sunteți pe pagina 1din 23

Proiect nr.

11/2012 “CONSTRUIRE FABRICA DE PAINE, PATISERIE ,ANEXE FUNCTIONALE,


IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER PRIN SCHEMA DE AJUTOR DE STAT NR. N578/2009
AFERENTA MASURII 123”

Volumul nr.1 – PREZENTARE SI PARTI COMUNE


CAIETE DE SARCINI
Lucrari Arhitectura
GENERALITATI
Scopul lucrarilor si planificarea executiei lucrarilor
Acest caiet de sarcini priveste lucrile de arhitectura pentru investitia « Construire
Fabrica de Paine ,Patiserie, Anexe functionale, Imprejmuire si Organizare de santier ce se
v-a construi in Municipiul Craiova, str.Drumul Apelor nr.91
Definirea tipului de lucrari necesare este urmatoarea:
1. Zidarii
2. Tencuieli
3. Mortare
4. Zugraveli si vopsitorii
5. Pereti exteriori – panouri termoizolante
6. Pereti interiori - panouri termoizolante si panouri termoizolante rezistente la foc
7. Pereti gipscarton rezistent la foc
8. Pardoseli ciment elicopterizat
9. Pardoseli covor PVC
10.Pardoseli parchet laminat
11. Tavane suspendate gipscarton
12.Tamplarie interioara si exterioara
13.Invelitoare – panouri termoizolante
14.Elemente din lemn lamelat incleiat
15.Solutii pentru protectia la foc
16. Hidroizolatii
17. Termoizolatii
18. Izolatii goluri prin panouri termoizolante
19. Protectii la pardoseli metalice
20. Pavaje

Lucrarile vor fi executate in concordanta cu conditiile generale din contract . Contractantul


are obligatia ca in termen de 14 zile de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor sa
inainteze sefului de proiect, pentru aprobare, planul detaliat de realizare a executiei.
Scopul caietului de sarcini
Acest caiet de sarcini se refera la livrarea materialelor si executarea lucrarilor de
construire pentru obiectele aferente obiectivului « Construire Fabrica de Paine, Patiserie,
anexe functionale »
Nici o stipulare din acest caiet de sarcini nu trebuie interpretata in sensul scutirii
contractantului de obligatiile ce ii revin in concordanta cu conditiile generale si/sau
specifice.
Obligatiile contractantului, conform acestui caiet de sarcini, sunt aditionale si nu exclusive
la obligatiile contractantului, care-i revin in urma conditiilor generale si/sau speciale.
Caietele de sarcini sunt complementare planurilor, in consecinta nu este neaparat necesar
ca toate lucrarile descrise in planuri sa fie descrise si in caietul de sarcini.
Legi si reglementari
Lucrarile vor ti executate in acord cu Standardele si Normativele Romanesti aflate in
vigoare.
Verificarea planurilor si a conditiilor de pe teren
Contractul presupune verificarea planurilor de constructie si a conditiilor de pe teren
in corelare cu lucrarile preluate spre executie de catre contractant. Este responsabilitatea
Contractantului sa se familiarizeze cu stadiul celorlalte lucrari de executie desfasurate in
aria de construire si sa ia in considerare situatia existenta a acelorasi lucrari la momentul
in care el isi va executa propriile lucrari. La inaintarea propunerii se presupune ca
Contractantul a vizitat amplasamentul ; este dreptul lui sa informeze seful de proiect in
termen de 14 zile de la data semnarii contractului despre nepotrivirile dintre planuri si
situatia conditiilor existente pe teren, inclusiv drumurile de acces,si sa accepte
instructiunile sefului de proiect referitoare la observatiile facute. Daca contractantul nu
anunta pana la data mai sus mentionata,isi asuma responsabilitatea pentru detaliile de
executie,inclusiv acelea referitoare la modificarile care ar putea fi necesare la echipament
sau accesorii,modificari rezultate in urma nepotrivirilor la structura existenta sau la
posibilitatea cai de acces.
Calitatea materialelor si a executiei
Toate materialele se vor conforma cerintelor acestor specificatii si vor fi noi si de
cea mai buna calitate. De indata ce contractul a fost atribuit si inaintate de a fi achizitionate
materialele, contractantul va prezenta spre aprobare,in trei exemplare, Inspectorului de
Santier, o lista completa cu materiale, impreuna cu numele fabricantilor.
Contractantul va solicita pentru orice material Agrementul Tehnic.
Orice materiale care se afla la locul executiei si care,din anumite motive,nu au fost
aprobate,vor fi inlaturate imediat daca acest lucru este solicitat de catre Inspectorul de
Santier.
Aceste specificatii si desene traseaza minim de cerinte in ceea ce priveste
aprovizionarea si executia lucrarilor.
Contractantul va executa lucrarile cu ajutorul muncitorilor experimentati si a
subcontractantilor, care vor executa lucrarea cu materiale noi, fara defecte,de buna
calitate.
Toate lucrarile vor fi executate satisfacand cerintele Sefului de Proiect, ale carui
instructiuni din timpul lucrarilor vor fi considerate complementare la specificatii si desene.
Asemenea instructiunii aditionale,chiar daca nu sunt mentionate in specificatii si in
desene vor fi considerate ca parte integranta a acestor specificatii daca ele constituie o
continuare logica si rezonabila a specificatiilor si sunt necesare si dorite pentru a asigura
terminarea lucrarilor ca un intreg.
Toate materialele si echipamentele furnizate de catre Contractant se vor conforma
standardelor stabilite de catre Standardele Romanesti.
Coordonarea lucrarilor
Contractantul va avea responsabilitatea ca lucrarile executate conform acestor
specificatii sa fie coordonate cu lucrarile ce urmeaza a fi executate de Subcontractanti,
astfel incat aceasta activitate sa fie intreprinsa inca de la faza pregatitoare si pana la
terminarea lucrarilor.
Toata aceasta munca trebuie prestata astfel incat sa nu impiedice sau sa nu intarzie
progresul constructiei si va trebui corelata cu alte activitati pentru a evita intarzierile. In
cazul in care exista diferente de opinie asupra acestor aspecte, decizia Antreprenorului
General va fi cea finala.
1. ZIDARII
Materiale folosite
Caramida si blocuri cu goluri verticale – STAS 5185 – 80
Mortarele folosite la executia zidariilor trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute
in STAS 1030 – 70 si in instuctiunile tehnice indiativ C 17 – 82.
Calitatea caramizilor, a blocurilor pentru zidarie,precum si a mortarelor este prevazuta in
proiect in conformitate cu prevederile STAS 2923–63 pentru gradul seismic, precum si
STAS 10104 –75 referitor la incarcarile verticale si orizontale.
Pentru zidaria armata se folosesc armaturi confectionate din otel beton OB 37 si PC
52 conform STAS 438 1,2 – 1974.
Alcatuirea zidariilor va respecta prevederile din STAS 10109/0-80 si cele cuprinse in
normativul P2-85.
Zidaria simpla se alcatuieste din caramida asezate pe lat, in randuri orizontale sau
pe muchie la zidarie de o jumatate de caramida.Cu realizarea trecerii fiecarui rand,in mod
obligatoriu – rosturile verticale vor fi de 10 mm,iar cele orizontale de 12 mm (la zidaria de
caramida) si de 10 mm la cele verticale si orizontale (la blocuri din b.c.a.).Abaterile admise
la grosimea rosturilor sunt cele aratate in STAS 10109/0 – 82.
La zidaria armata marca mortarului va fi de minim M 50 , iar grosimea rosturilor
armate va fi egala cu suma grosimilor a doua bare,plus 4 mm grosimea stratului de
acoperire a armaturilor,iar in dreptul rosturilor va fi de minim 2 cm.
La zidaria complexa, dimensiunea minima a stalpilor va fi de 25/25 cm, iar armarea
cu 4 Ø 10 cu etrieri o 6 la 20 cm.
Stalpisorii ( samburi de beton armat ) se ancoreaza cu mustati din otel beton ,in
conformitate cu normativul P2 – 85.
Caramizi din argila arsa pentru constructii
Caramizile cu goluri vor avea forma de paralelipiped dreptunghic,cu muchii drepte si
fete plane,avand dimensiunile si calitatea precizate de actele normative,dupa cum
urmeaza:
caramizi si blocuri ceramice,si goluri verticale,conform STAS 5185/1,2- 86 ;
De asemenea, calitatea caramizilor mai este reglementata si de STAS 456-73.
Pozarea blocurilor si a caramizilor
Pozarea in structura a blocurilor si a caramizilor se va face conform prevederilor
STAS10109/1 – 82.
Conditiunile de calitate ale mortarelor folosite la executarea zidariilor se stabileste
prin proiect. Se precizeaza ca toate rosturile intre blocurile din beton sau de caramizi vor fi
bine umplute cu mortar si vor fi de grosime egala cu 12 mm pentru cele orizontale si de 10
mm pentru cele verticale.
Abaterile admise la grosimea rosturilor sunt reglementate de prevederile STAS
10109/1-1982 – punct 8.1. – tabel 21.
Este obligatorie teserea zidariei, astfel incat rosturile verticale (transversale si
longitudinale) sa fie decalate de la un rand la celalalt, atat in camp cat si la colturi,
ramificatii sau intersectii, conform prevederilor STAS 10109/1 – 1982 punctul 6.1.2.
Este obligatorie teserea zidariei la colturi, ramificatii pentru peretii portanti si de
contravantuire.
Abaterile limita admise fata de prevederile proiectului in ceea ce privesc
dimensiunile zidariei sunt reglementate in STAS 19109/1 – 82 – Tabel 21.
Este obligatorie umezirea prealabila a blocurilor si a caramizilor care urmeaza sa fie
puse in opera.
Rosturile de pe fata vazuta a peretilor vor fi curatate de mortar pe adancimea de 10-
15 mm, inainte de a face priza, pentru a se asigura o buna aderenta a tencuielii.
Intreaga fata vazuta a zidurilor va fi curata de mortarul care s-a lipit in procesul de
executare al acestora.
Se interzice : folosirea blocurilor si a caramizilor cu suprafete acoperite de praf,
noroi,impuritati sau gheata; folosirea blocurilor si a caramizilor cu mai mult de 15 %
sparturi,stirbiri sau colturi rupte.
Peretii despartitori,executati din zidarie,se vor fixa la partea inferioara de
pardoseala de beton, iar la partea superioara prin impanarea cu mortar de ciment fata de
planseul superior.
Imbinarea peretilor despartitori cu peretii structurali se va face conform prevederilor
normativului P 2 – 85 , paragraf 8.5, publicat in Bulet. Constr.11/1985.
Executarea zidariilor se va face tinand seama de prevederile normativului C 56 – 85
,publicat in Bulet. Constr. Nr. 1-2 /1986 – Caiet Vlll, prevederi care fac parte integranta din
prezentul caiet de sarcini.
Indicatii tehnologice privind executia
Dimensiunile,marca si calitatea caramizilor, precum si a mortarelor de zidarie vor fi
obligatoriu cele prevazute in poiect. Comportarea mortarelor va fi cea aratata in STAS
1030 –70 si in instructiunile tehnice C 17 – 82.
Rosturile orizontale vor fi neumplute complet cu mortar,lasandu-se umplute numai pe o
adancime de 1 – 1,5 cm. spre fata exterioara a zidului,pentru priza cu mortarul din
tencuiala.
Orizontalitatea randurilor de caramizi sau blocuri b.c.a. se va realiza prin utilizarea
riglei de lemn sau metal, gradata la intervale egale cu inaltimea randurilor de
zidarie.Riglele se fixeaza la colturile zidariei.
Intreruperea executiei zidariei se face in trepte,fiind interzisa intreruperea cu stalpi.
Legaturile intre ziduri la colturi,intersectii si ramificatii se fac alternativ in functie de
tipul de caramida.
La executia zidariei complexe, in golurile pentru stalpisori se monteaza armatura
stalpisorilor ancorata la nivelul interior al mustatilor prevazute anterior.
Pe masura executiei zidurilor,in rosturile orizontale se aseaza bare orizontale de
legatura cu stalpisorii.
Conditiile de calitate si verificarea calitatii lucrailor de zidarie sunt cele prevazute in
STAS 10109/0-82 si normativul C 56-85.
La executarea lucrarilor pe timp friguros se vor respecta masurile prevazute in
Normativul C 16 – 84.
2. TENCUIELI
Prescriptii tehnice specifice
C 17 – 82 –‘’ Instructiuni tehnice pentru stabilirea compozitiei si prepararea mortarelor
de zidarie si tencuieli ‘’
C18 –75 - ‘’ Normativ pentru executarea si receptionarea lucrarilor de tencieli la
constructii civile si industriale ‘’
C 6 – 86 – ‘’ Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor din faianta’’
NE 001 – 96 – ‘’ Normativ privind executia tencuielilor umede groase si subtiri’’
Materiale folosite
Tencuielile umede obisnuite se executa cu mortare preparate pe santier in centrale
sau statii de preparare a mortarului ,iar tencuielile subtiri (tratamente)se executa cu
mortare preparate in cantitati mici la locul de lucru sau cu mortare gata preparate livrate in
bidoane.
Materialele folosite vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor si
normelor specifice.
Indicatii tehnologice privind executia
Tencuielile au rol de finisaj,dar si de protectie si se executa cu mortare cu diferite
grosimi. Executarea tencuielilor de orice fel se incepe numai dupa o verificare atenta a
suportului ce urmeaza a fi acoperit,conform instructiunilor pentru verificarea si
receptionarea lucrarilor ascunse.
Se va verifica planeitatea fiecarei portiuni de suprafata,modul de executare a
conductelor pentru instalatii, praznuri,coltare,montarea corecta a tamplariei si a pieselor
auxiliare.
Se vor verifica toate materialele si semifabricatele ce se introduc in lucare si daca
sunt insotite de certificatele de calitate prin care sa se conformeze ca sunt
corespunzatoare(conform normelor).
Pe parcursul executiei lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tehnologica
de executie, utilizarea timpului de priza si a compozitiei, a densitatii mortarelor indicate in
proiect,precum si aplicarea straturilor succesive in grosimile prescrise. De asemenea este
necesar a se urmari aplicarea masurilor de protectie inpotriva uscarii, spalarii prin ploi sau
inghet.
Receptia pe faze de lucrari se face pentru rezistenta mortarului ,numarul si
grosimea straturilor, aderenta la suport, planeitatea suprafetelor,calitatea executiei.
3. MORTARE
Mortarul pentru zidarii si tencuielii se prepara conform Instructiunilor tehnice C 17 –
82, publicat in Bulet.Constr. nr. 1/1983 si a /1985.
Calitatea, compozitia,prepararea si transportul mortarelor sunt prevazute in actul
normativ mentionat mai sus.
Este strict obligatoriu respectarea prevederilor proiectului corelate cu conditiunile
precizate in normativul C 17 – 82.
Mortarul pentru tencuieli hidrofuge se prepara cu ciment, fara adaos de var.
Pentru tencuieli de protectie hidrofuga obisnuite se va folosi mortarul marca M 100
T, fara adaos de var, cu dozaj de 370- 390 kg. ciment/mc.
Nisipul care se foloseste la mortare va avea urmatoarea granulozitate, raportata la
1mc de mortar:
- nisip 0 – 1 mm 0,08 mc.
- nisip 0 – 3 mm 0,12 mc.
- nisip 0 – 7 mm 0,96 mc.
Conditiunile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca agregatele sunt aratate in
STAS 1667- 76.
Nu este admisa depozitarea nisipului pentru tencuieli direct pe pamant sau pe
platforme balastate.
Apa utilizata la prepararea mortarelor trebuie sa provina:
- fie din reteaua publica;
- fie din alte surse,in care caz trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in
STAS790 – 84.
Cimentul
Cimentul care se foloseste pentru mortare este indicat in nomativul C 140 – 86 –
anexa IV, 1.- tabel IV,1.5; normativ publicat in Bul.Constr.nr.12/1986.
Se mentioneaza ca pentru a evita dificultati de aprovizionare si depozitare atunci
cand este posibil se va folosi cimentul Pa 35, in care caz se vor reduce dozajele de ciment
cu 5%.
Conditiile de livrare, transport, depozitare si control al calitatii cimentului sunt
precizate in normativul C 140 – 86 la paragrafele 4.1.1. – 4.12.
Calitatea executarii tencuielilor este precizata in normativul C 56 – 85 – Caietul IX
paragrafe 6.1 – 6.19 si anexa IX.1. (referitoare la abaterile admise la receptia calitativa a
tencuielilor).
Cofraje si sustineri
Cofrajele si sustinerile acestora sa fie astfel alcatuite incat trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii obligatorii:
− sa asigure obtinerea formei,dimensiunile si gradul de finisare al elementelor ce
urmeaza a fi executate,cu respectarea tolerantelor admisibile precizate in anexa X.3.-
normativ C 140 – 86.
− sa fie etanse ca sa nu piarda laptele de ciment.
− sa fie stabile si rezistente sub actiunea incercarilor care apar in procesul de executie.
Problema cofrajelor si a sprijinirilor este reglementata de normativele:
C 140 – 86 cap.2. paragraf 2.1. – 2.13 si anexa X 3 .
C 56 – 85 caietul VII cap. I – paragraf 1.1,2.1. si 2.2.,3.4. si 5
Cap.2.- paragraf 1.1,1.2,2.1,3.1,3.6,
4. ZUGRAVELI SI VOPSITORII
Prescriptii tehnice specifice
C 3 – 76 –‘’ Normativ pentru executarea si receptionarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii
Materiale folosite
Materialele ce se vor achizitiona vor avea caracteristicile tehnice conform cu
standardele si normele in vigoare.
Se vor folosii : vopsele lavabile, pentru peretii interiori si vopsele de tip clor-cauciuc
pentru marcajele ce se vor executa pe pardoseala din ciment elicopterizat.
Indicatii tehnologice privind executia
Inainte de inceperea lucrarilor de zugraveli, toate lucrarile de reparatii de tencuieli,
glet, placaje,instalatii sanitare,electrice, de incalzire si de gaze,trebuie sa fie terminate. De
asemenea vor fi terminate pardoselile reci.
Tamplaria trebuie sa fie montata definitiv, accesoriile metalice trebuie sa fie corect
montate si sa fie verificata buna functionare a acestora , cu exceptia pieselor
nichelate,care vor fi montate dupa vopsirea tamplariei.
La lucrarile de vopsitorie, marcaje pe pardoseli, aplicarea ultimului strat se va face
numai dupa terminarea completa a zugravelilor.
Pregatirea suprafetelor
In vederea zugravelilor toate suprafetele trebuie sa fie verificate,executate toate
operatiile necesare si trebuie sa fie uscate.
Suprafetele cu glet de ipsos sau glet de var trebuie sa fie plane sau netede, fara
exfolieri sau fisuri.
Stratul de glet trebuie sa aiba o vechime de cel putin 14 zile.
Pentru repararea suprafetelor mai mari prin spacluire se foloseste si pasta de ipsos
– var.
Dupa uscarea portiunilor reparate, suprafata se slefuieste cu glaspapir, apoi se
curata de praf.
5. PERETI EXTERIORI – PANOURI METALICE TERMOIZOLANTE
Prescriptii tehnice specifice
C 125 - 87 - Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a
tratamentelor acustice in cladiri;
STAS 1907/2 - 91 - “Temperaturi interioare de calcul”;
STAS 6156 - 86 - “Acustica in constructii. Protectia impotriva zgomotului in constructii
civile si social-culturale. Limite admisibile si parametrii de izolare acustica”;
STAS 10101/0A - 87 - “Clasificarea si gruparea actiunilor pentru constructii civile si
industriale”;
STAS 10101/20 - 90 – “Actiuni in constructii. incarcari date din vant”,respectiv
SR ENV 1191-2-4:2004 Eurocod 1 “Bazele proiectarii si actiunea asupra structurilor.
Partea
2-4: Actiuni asupra structurilor. Actiuni ale vantului”;
CR-1-1-3 - 2005 – ,,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”;
STAS 10101/23 - 75 - “Actiuni in constructii. incarcari date de temperatura exterioara”;
C 107/1 - 2005 - “Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladiri
de locuit”;
C 107/2 - 2005 - “Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare termica la cladiri
cu alta destinatie decat locuirea”;
C 107/3 - 2005 - “Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale
cladirilor”;
C 107/4 - 2005 - “Ghid privind calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit.
Materiale folosite
Panouri compuse din doua straturi de otel si nucleu de izolare spuma poliuretanica
rigida cu celule inchise. Sistemul de inchidere al halei va fi compus din doua randuri de
panouri termoizolante montate vertical, cu distanta de 10cm intre ele. Structura secundara
de sustinere a panourilor va fi mascata in spatiul dintre acestea.
Grosimea panoului exterior 70mm
Grosimile substratului:
- Grosimea tablei exterioare 0,60 mm.
- Grosimea tablei interioare 0,40 mm.
Materiale folosite:
-Otel zincat la cald cu un total de 275 g/m2 zinc, conform EN 10147:2000.
-Nucleul de izolare standard este spuma poliuretanica rigida cu celule inchise. Nu este
toxic, se preteaza si pentru industria alimentara si nu contine CFC/HCFC.
-finisaj exterior si interior - Poliester Standard cu grosimea nominala a invelisului de 25μm.
-profil interior/exterior – B(box)
Grosimea panoului interior 50mm
Grosimile substratului:
- Grosimea tablei exterioare 0,60 mm.
- Grosimea tablei interioare 0,40 mm.
Materiale folosite:
-Otel zincat la cald cu un total de 275 g/m2 zinc, conform EN 10147:2000.
-Nucleul de izolare standard este spuma poliuretanica rigida cu celule inchise. Nu este
toxic, se preteaza si pentru industria alimentara si nu contine CFC/HCFC.
-finisaj exterior - Poliester Standard cu grosimea nominala a invelisului de 25 μm.
-finisaj interior - Foodsafe - suprafata acestui invelis din polimer de 150 μm grosime este
netoxica, rezistenta la actiunea mucegaiului, durabila si se curata usor.
Stratul de acoperire este inert chimic si netoxic la contactul efectiv cu produsele
alimentare neambalate.
-profil exterior – B(box)
-profil interior - MB(minibox)
Indicatii tehnologice privind executia
- Se va verifica existenta un reazem aliniat, permanent sau temporar, pe toata lungimea
cladirii, inainte de inceperea instalarii.
- Se va fixa lacrimarul pe structura secundara, asigurand orizontalitatea acestuia.
- Se va fixa primul panou in dreptul coltului cladirii, verificand verticalitatea acestuia inainte
de fixare. Se vor folosi suruburi pentru imbinare ascunsa la nut si suruburi pentru imbinare
vizibila la feder. Fixarea se va face cu 1 sau 2 suruburi, in functie de presiunea vantului.
- Imbinarea cel de-al doilea panou cu primul se va face verificand verticalitatea acestuia si
modul ferm de imbinare. Se fixeaza panoul pe fiecare pana, folosind numarul specificat de
suruburi.
- Se countinua procedeul pana cand peretele este complet.
- Acolo unde este necesar, panourile pot fi taiate (in dreptul colturilor si al golurilor). in
acest caz trebuie folosite suruburi pentru imbinare vizibila care se mascheaza ulterior cu
accesorii.
- Taieturile in panouri se vor efectua de catre persoane specializate, si se vor folosi utilaje
si metode adecvate, astfel incat sa nu se deprecieze calitatea si rezistenta in timp a
produselor puse in opera.
Accesorii / Borduri
-Accesoriile si bordurile trebuie instalate cu grija, avand în vedere alinierea acestora,
izolarea si taierea la capete
-Pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de
executie si planeitatea fiecarei portiuni de suprafata.
-Se vor verifica toate materialele si semifabricatele ce se introduc in lucrare si daca
sunt insotite de certificatele de calitate prin care sa se conformeze ca sunt
corespunzatoare(conform normelor).
Conditii de livrare, transport, depozitare
-Vor fi precizate de furnizori pentru a se asigura integritatea panourilor si conditiile de
microclimat pentru a nu fi afectat materialul din care sunt alcatuite.
6. PERETI INTERIORI DE COMPARTIMENTARE
Prescriptii tehnice specifice
C 125 - 87 - Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a
tratamentelor acustice in cladiri;
STAS 1907/2 - 91 - “Temperaturi interioare de calcul”;
STAS 6156 - 86 - “Acustica in constructii. Protectia impotriva zgomotului in constructii
civile si social-culturale. Limite admisibile si parametrii de izolare acustica”
P 118-99 – Normativ de siguranta la foc a constructiilor
Materiale folosite
-Panouri metalice termoizolante compuse din doua straturi de otel si nucleu de izolare
spuma poliuretanica rigida cu celule inchise sau vata minerala.
Grosimea panoului de compartimentare interior 50mm- 150 mm in functie de rezistenta
la foc impusa.
Grosimile substratului:
- Grosimea tablei 0,60 mm.
Acustica
-Se vor folosi panouri cu valoarea izolarii fonice exprimata printr-un numar Rw=25 dB
-Din punct de vedere biologic panourile de compartimentare trebuie sa fie imune la atacul
mucegaiului, ciupercilor si insectelor. Se va opta pentru panouri la fabricatia carora nu se
foloseste uree formaldehidica iar panourile nu sunt toxice.
Materiale folosite:
-Otel zincat la cald cu un total de 275 g/m2 zinc, conform EN 10147:2000.
-Nucleul de izolare standard este spuma poliuretanica rigida cu celule inchise. Nu este
toxic,se preteaza si pentru industria alimentara si nu contine CFC/HCFC.
- Nucleu de izolare din vata minerala.
-finisaj pe ambele parti - Foodsafe - suprafata acestui invelis din polimer de 150 μm
grosime este netoxica, rezistenta la actiunea mucegaiului, durabila si se curata usor.
-Stratul de acoperire este inert chimic si netoxic la un contactul efectiv cu produsele
alimentare neambalate.
-profil - MB(minibox)
Indicatii tehnologice privind executia
Operatii preliminare
-Executia peretilor despartitori se va incepe dupa terminarea lucrarilor de la peretii exteriori
si a sapei la stratul suport al pardoselilor din beton.
-Se deseneaza traseul peretelui pe pardoseala cu sfoara sau dreptarul si pozitia exacta a
golurilor de usi .Apoi se traseaza urma peretelui pe peretii adiacenti si pe planseu, cu
nivela si dreptarul.
-Panourile vor fi prinse la partea inferioara intr-un profil « L » iar la partea superioara intre
doua profile « L » din otel. Se vor folosi ancore si dibluri expandabile pentru beton.
-Dupa fixarea panourilor se vor monta profilele de otel tip plinta pentru mascarea
prinderilor la partea inferioara.
-Pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de
executie si planeitatea fiecarei portiuni de suprafata.
-Se vor verifica toate materialele si semifabricatele ce se introduc in lucrare si daca sunt
insotite de certificatele de calitate si agremente tehnice prin care sa se certifice ca sunt
corespunzatoare(conform normelor)
Conditii de livrare, transport, depozitare
-Vor fi precizate de furnizori pentru a se asigura integritatea panourilor si conditiile de
microclimat pentru a nu fi afectat materialul din care sunt alcatuite.
Controlul caliatatii si receptia lucrarilor
Toate produsele de import care alcatuiesc peretii usori de compartimentare vor fi
insotite de agrementul tehnic legal emis de laboratoare autorizate din Romania.
Pentru executie se vor face verificari la :
- aspectul si starea generala
- elemente geometrice –grosime, planeitate, pante(unde este cazul);
- fixarea panourilor pe suport ;
- rosturi ;
- corespondenta cu proiectul ;
Acolo unde prescriptiile , sau datele din proiect nu au fost respectate, sau daca
aspectul compartimentarii nu este corespunzator, se va executa refacerea acestuia ,
conform prescriptiilor specificate.
Peretii de compartimentare rezistenti la foc - vor fi executati din panouri metalice
termoizolante cu rezistenta la foc cuprinsa intre 15 si 180 minute conform datelor din
plansele desenate.
Panourile vor fi alcatuite din doua placi de tabla de otel zincata si un strat de vata
minerala de tip bazaltic cu densitatea de 100 kg./mc.si conductivitatea termica de 0,04
W/mk .
Montajul panourilor se va face de personal specializat,care va acorda atentie
deosebita etanseitatii imbinarilor.
Fixarea panourilor se efectuiaza pe un schelet realizat din profile metalice folosindu-
se detaliile constructive prezentate in catalogul firmei producatoare.
Profilele de prindere pentru peretii rezistenti la foc se vor trata conform Scenariului
de Siguranta la Incendiu.
7. PERETI GIPSCARTON REZISTENTI LA FOC
Prescriptii tehnice specifice
C56 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente;
STAS – 5838/1 - Vata minerala si produse din vata minerala.conditii tehnice generala de
calitate;
STAS – 5838/5 – Placi din vata minerala;
Agrementele tehnice pentru placile din gipscarton si pentru sistemul de sustinere si
de aplicare la pereti.
Aptitudini de exploatare
Panourile pentru pereti usori de compartimentare corespund din punct de vedere al
sigurantei in exploatare , constituind, elemente neportante de constructii.Ele prezinta
rezistenta si stabilitate corespunzatoare la actiunea simultana a sarcinilor statice si
dinamice la care pot fi supusi peretii despartitori.Aceste performante sunt realizate prin
modul de alcatuire al panourilor si al sistemelor de prindere la plafon si pardoseala.
Din punct de vedere al comportarii la foc se mentioneaza ca toate elementele
componente(rame, piese din tabla de otel, geamuri, vata de sticla)fac parte din clasa de
combustibilitate C0.
Panourile nu contin produse care sa emane pulberi sau noxe periculoase in
atmosfera.
Materiale folosite
Placi din vata minerala tip G 90, G 100 sau similar;
Placi din gipscarton rezistente la foc de 12,5 mm grosime;
Profile de montaj UW 50, UW 75,sau UW 100 mm;
Profile montanti CW 35, CW 50, CW 75,sau CW 100 mm; curente sau pentru gol de usa;
Suruburi autofiletante
Suruburi cu dibluri de plastic
Banda de rost cu impislitura de fibra de sticla
Chit specific de rost sau de acoperire
Indicatii tehnologice privind executia
Operatii preliminare:
Executia peretilor despartitori se va incepe dupa terminarea lucrarilor de la peretii
exteriori si a sapei la stratul suport al pardoselilor din beton.
Se deseneaza traseul peretelui pe pardoseala cu sfoara sau dreptarul si pozitia
exacta a golurilor de usi. Apoi se traseaza urma peretelui pe peretii adiacenti si pe
planseu, cu nivela si dreptarul.
Executia peretelui:
Profilele de racordare UW se prevad pe o singura fata cu benzi de etansare pentru
racorduri si se fixeaza de pardoseala cu elemente de prindere universale , la distante de
80 cm intre ele.La pardoseala, pe latimea usilor nu se monteaza profil de racordare .Pe
peretii adiacenti se realizeaza racordul din profile CW .Pentru o buna izolare fonica,
profilele de racordare se preseaza cat mai strans de elementele de constructie.
Profilele montanti CW trebuie introduse cel putin 2 cm in profilele de racordare cu
planseul.Profilul montant se introduce mai intai in profilul de racordare de jos,iar apoi in cel
de sus.Apoi se dispun profilele montanti la un interax de 60 cm.Profilele se dispun cu
latura deschisa spre directia de montaj, in asa fel incat fixarea panourilor sa inceapa de la
muchia stabilita.
Panotarea primei fete a peretelui incepe cu o latime intreaga de panou(120 cm).
Panourile de gips-carton se fixeaza de profilele montanti cu o surubelnita electrica
,folosind suruburi rapide dispuse la distante de 25 cm pentru panotare simpla si 75 cm
pentru panotare dubla.Din cauza necesitatii de alternare a rosturilor, al doilea rand se
monteaza incepand cu o jumatate de panou(60cm).
Cand este prevazuta in proiect izolarea fonica sau termica a peretelui ,se fixeaza
izolatia din vata minerala dupa panotarea primei fete a panoului. Spatiul liber din interior
trebuie izolat in totalitate.
Panotarea celei de a doua fete se incepe cu o jumatate de latime de panou(60 cm),
in asa fel incat rosturile celor doua fete sa fie decalate cu latimea unui camp dintre
montanti.
Dupa finalizarea montarii panourilor se trece la tratarea rosturilor, racordarilor si a
capetelor de suruburi, cu benzi de etansare si pasta speciala.
La golurile de usi , profilele pentru montanti se fixeaza de profilele de racordare cu
pardoseala prin nituri cu cap ascuns. Profilele de racordare cu pardoseala trebuie prinse
de pardoseala , in stanga si in dreapta usii cu cate doua dibluri.Drept buiandrug al usii , se
monteaza in partea superioara a usii un profil UW. Alaturarea panourilor din care se
realizeaza peretele trebuie sa se faca intotdeauna deasupra buiandrugului, si in nici un
caz in dreptul profilelor verticale ale tocului.
Pentru montarea tocurilor de usi din lemn se recomanda ca profilele montanti sa fie
cu partea deschisa spre toc si sa fie prevazute in interior cu un montant din lemn.
Eventualele instalatii se monteaza in golul din pereti , dupa ce s-a executat panotarea
primei fete.
La racordarea dintre pereti se prevad benzi de etansare pentru racorduri ,care la
peretii rezistenti la foc vor fi din clasa de combustibilitate CO(CA1),respectiv fibre de
sticla .
Rosturile se umplu cu pasta speciala sau cu chit permanent elastic si posibil a fi
vopsit.
Suprafata peretelui se rectifica cu pasta speciala si se finiseaza prin zugravire.
Conditii de livrare, transport, depozitare
Vor fi precizate de furnizori pentru a se asigura integritatea panourilor si conditiile de
microclimat pentru a nu fi afectat materialul din care sunt alcatuite.
Controlul caliatatii si receptia lucrarilor
Controlul calitatii:
Toate produsele de import care alcatuiesc peretii usori de compartimentare vor fi
insotite de agrementul tehnic legal emis de laboratoare autorizate din Romania.
Pentru executie se vor face verificari la ;
- aspectul si starea generala
- elemente geometrice –grosime, planeitate, pante(unde este cazul);
- fixarea panourilor pe suport ;
- rosturi ;
- corespondenta cu proiectul ;
Acolo unde prescriptiile , sau datele din proiect nu au fost respectate, sau daca
aspectul compartimentarii nu este corespunzator, se va executa refacerea acestuia ,
conform prescriptiilor specificate.
RECEPTIA LUCRARILOR:
Abateri admise
Devierea de la cota de referinta in planuri pentru panourile montate, este de + 1,5 mm pe
metru.
Diferenta de planeitate la pardoseala si tavan masurata pe o lungime de 3m , este de
+3mm.
La receptia lucrarilor de montaj a compartimentarii se vor verifica :
- aspectul si starea generala;
- elemente geometrice(grosime, planeitate, verticalitate);
- fixarea panourilor de suport, corespondenta cu proiectul.
Denivelarea admisa de la cota de referinta din plan este de + 1,5 mm/m.
Diferenta de planeitate admisa intre pardoseala si tavan este de 3 mm/3m.
Se vor incheia procese verbale de lucrari ascunse pentru structura de sustinere si pentru
finalizarea peretelui.
Se atrage atentia ca durabilitatea si comportarea in timp a acestui tip de perete va fi
asigurat numai daca personalul de executie a fost calificat pentru acest gen de lucrari.
8. PARDOSELI DIN CIMENT ELICOPTERIZAT
Prescriptii tehnice specifice
C35 - Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor
STAS 3430 - Pardoseli , Clasificare
C 219 - Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor anticorozive
C 56 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii
STAS 3622 - Betoane de ciment.Clasificare
Materiale folosite
Sistemul de pavaj monolit de beton finisat mecanic (elicopterizat) urmareste
realizarea unei suprafete de beton cu caracteristici tehnice adecvate si se realizeaza prin
aplicarea pe suprafata proaspata a unui amestec compus din minerale - cuartz- si ciment
cu pigment de culoare pentru ai da finisarea dorita.
Intaritori ai stratului de uzura
Pardoselile de uz industrial necesita o intarire speciala a stratului de uzura, acesta
se obtine cu ajutorul incorporarii in suprafata betonului proaspat de agregate speciale
minerale, cuartcoridon, particule metalice, bazalt, etc.ce permit o mai mare longevitate a
pardoselii ce le contin.
Fibra de polipropilena
Se incorporeaza in masa de beton inainte de a fi varsat, dozare 600gr/m3.
Se disperseaza usor in masa de beton si se formeaza o armatura tridimensionala in
beton care impiedica fisurarea acestuia in primele sale zile fara sa interfereze in procesul
de uscare al acestuia si nici in finisajul sau superficial.
Suprafata obtinuta este acoperita cu un strat de lac acrylic, care dupa uscare
produce o pelicula dura, incolora si deasemenea stabile la actiunea UV. Lacul are o
rezistenta ridicata la actiunea apei, uleiurilor si a acizilor
Indicatii tehnologice privind executia
Elicoperizarea betonului consta in finisarea sapei de beton cu masini de finisat
(elicoptere) creind asfel o suprafata dreapta si rezistenta.In urma elicopterizarii betonului,
rezistenta suprafetei se mareste prin pulverizarea de cuart. Suprafata betonului
elicopterizat poate fi personalizata prin aplicarea de culoare.
In urma elicopterizarii betonului, suprafata se taie pentru a se evita fisurarea datorita
procesului de dilatare si contractare.
O alta metoda de intretinere si protejare a betonului elicopterizat este tratarea cu
produse speciale pentru impiedicarea evaporarii rapide a betonului ce poate duce la
fisurare.
Pentru ca procesul de elicopterizare sa se poata realiza, sapele trebuie sa aibe o
grosime de minim 8 cm.
Controlul caliatatii
Pe parcursul executarii lucrarilor se verifica de catre seful punctului de lucru
respectarea urmatoarelor conditii:
- la suprafata stratului suport rigid se admit denivelari izolate de cel mult 10 mm fata de
dreptarul de 2 m;
- se vor controla conditiile tehnice de calitate prevazute in STAS 2560/3
- se verifica vizual aspectul si starea generala a suprafetei, sa nu prezinte fisuri, goluri
datorita granulelor smulse la frecare;
- se verifica planeitatea suprafetei;
- se verifica aderenta imbracamintii la stratul suport prin ciocanire usoara.
9. PARDOSELI PVC
Prescriptii tehnice specifice
C35 - Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor
STAS 3430 - Pardoseli , Clasificare
STAS 7361 - Covor si dale din policlorura de vin
Materiale folosite
Pardoseli PVC omogene, antiderapante si de trafic intens. Grosime – 2.0mm.
Indicatii tehnologice privind executia
La montarea acestor tipuri de imbracaminti, este necesar ca stratul suport trebuie
sa indeplineasca cateva conditii de baza:
- sa fie uscat, umiditatea din sapa grosiera, respectiv si din sapa autonivelanta trebuie sa
fie de 2-3% (CM, metoda masurarii cu higrometrul cu carbid);
- in functie de destinatia pardoselilor, rezistenta la compresiune sa fie de minim 25 N/mm2;
- rezistenta la smulgere a stratului suport sa fie de minim 1,2-1,5 N/mm2.
Stratul suport realizat din sapa de mortar de ciment M100-T se executa peste placa
de beton a planseului, in grosime medie de 4 cm , cu fata vazuta driscuita fin.
Pentru montarea imbracamintilor se folosesc adezivi acrilici in dispersie apoasa
daca stratul suport este absorbant, sau adezivi bicomponenti epoxidici sau adezivi epoxi
poliuretanici daca stratul suport este neabsorbant iar pardoseala finala este expusa la
spalari dese cu apa.
Pentru montarea rapida a acestor imbracaminti, se folosesc materiale auxiliare
performante. Materialele auxiliare utilizate pentru punerea in opera, se constituie in
sisteme de aplicare. (ex. lianti si mortare speciale pentru realizarea sapelor de egalizare
cu uscare rapida, amorse acrilice sau epoxidice, sape autonivelante cu uscare si intarire
rapida, adezivi acrilici sau adezivi bicomponenti).
Dupa fixarea stratului de uzura a pardoselii se vor executa racordurile cu peretii. Se
vor monta plinte din PVC. Fixarea plintelor se va realiza cu dibluri din plastic si holzsurub
sau adeziv siliconic dedicat.
Pregatirea covorului de PVC pentru montare:
pentru montare covorul PVC se va croi in conformitate cu un plan de montaj , cu
respectarea urmatoarelor criterii :
- fisiile se vor aplica paralel cu unul dintre peretii incaperii, cu rosturile dintre ele orientate
in directia de circulatie maxima si daca este posibil si in directia principalei surse de lumina
naturala;
- rosturile perpendiculare pe peretele care cuprinde usa nu trebuie sa cada in dreptul
golului usii;
- se va urmarii repartizarea cea mai economica a fisiilor in incapere, cu minimum de rosturi
si de fisii mai inguste de 50cm.
Covorul PVC va fi adus in incaperile in care va fi montat, se va derula sulul si se va
taia cu 2-3cm mai lungi decit dimensiunea respectiva a incaperii.
Pentru valorificarea capetelor ramase dupa taierea fisiilor la dimensiunile necesare,
se admite ca o fisie sa se realizeze din doua bucati, insa nu mai mult de una pentru o
incapere.Fisia inadita se va amplasa langa perete, de preferinta opus usii sau ferestrei si
cu rostul de inadire intr-o pozitie cit mai putin expusa circulatiei. Fisiile taiate se vor aseza
in pozitiile de montare si se vor lasa desfasurate timp de minimum 24 ore, pentru
aclimatizarea si in acelasi timp pentru eliminarea tensiunilor interne aparute in material
datorita sederii in sul a covorului.
Dupa aclimatizare, fisiile de covor vor fi croite definitiv cu 2-3mm mai scurte fata de
profilul peretelui.
Lipirea covorului :
Inaintea aplicarii adezivului, atit suprafata stratului suport cit si spatele fisiilor de
PVC se vor curata bine de praf cu ajutorul unor perii si al unei cirpe.
Succesiunea operatiilor la aplicarea adezivului si lipirea fisiilor de mocheta:
- suprapunerea unei jumatati a fisiei peste cealalta jumatate
- aplicarea adezivului pe spatele jumatatii suprapuse a fisiei si pe stratul suport
- lipirea primei jumatati a fisiei
- suprapunerea jumatatii a doua a fisiei
- aplicarea adezivului pe cea de-a doua jumatate de fisie si pe stratul suport
- lipirea celei de-a doua jumatati de fisie.
Pentru lipire se va incepe cu fisia de covor de linga peretele cel mai apropiat de usa
de acces in incapere.
Adezivul se va aplica uniform in strat cit mai subtire , nu se admit aglomerari de
adeziv.
Controlul caliatatii
Covorul PVC trebuie sa fie intins pe toata suprafata . Nu se admit margini la care
prinderea sa nu fie bine realizata. De asemenea nu se admit umflaturi si valuiri. Nu se
admit imbinari incomplete sau inestetice.
Durabilitatea finala a pardoselilor de trafic intens, realizate cu acoperiri elastice gen
covor PVC este direct dependenta de planeitatea, rezistenta mecanica si durabilitatea
stratului suport.
10. PARDOSELI PARCHET LAMINAT
Prescriptii tehnice specifice
C35 - Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor
STAS 3430 - Pardoseli , Clasificare
STAS 228/1 – 87 - Parchet din lemn pentru pardoseli.
C 35 – 85 - Normativ pentru executarea padoselilor
C 56 – 85 - Normativ pentru verificarea si receptia lucrarilor de constructii caietul XII,cap
1,2,3 per.3.2.
Materiale folosite
Parchet laminat cu grosime de 12mm pentru spatii cu trafic intens si rezistenta mare
la socuri si abraziune. Finisaj – stejar rustic.
Folie PEE 2mm, 3mm sau polisitren extrudat 3mm, 6mm suport in atenuarea
zgomotului pasilor, izolant termic, cu rol important importiva umiditatii si atenuarea micilor
denivelari ale sapei;
Indicatii tehnologice privind executia
Operatii preliminare:
Inaintea inceperii montajului, parchetul trebuie sa stea 48 ore in pachete
nedesfacute la temperatura camerei. Pachetele se aseaza orizontal in incaperi inchise.
Temperatura aerului din camera trebuie sa fie de cel putin 18 grade Celsius iar
temperatura suportului (sapei) trebuie sa fie de cel putin 15 grade Celsius. Umiditatea
relativa trebuie sa fie mai mica de 70 %.
Sapa trebuie sa fie plana, uscata, curata si stabila. Denivelarile mai mari de 3
mm/ml trebuiesc netezite sau prelucrate. Parchetul se poate monta pe pardoseala
incalzita cu agent termic si nu se recomanda montarea pe suport incalzit electric.
Placile de parchet vor fi montate intotdeauna in sens longitudinal la sursa de lumina
principala. Intre incaperi, precum si in incaperi cu dimensiunea mai mare de 10 m in
directia lungimii placilor si 8m in directia latimii placilor, trebuie intercalate rosturi de
dilatare de cel putin 2cm, acoperite cu profile de trecere.
Montarea:
- Prima placa de parchet se va monta cu canelura la perete;
- Distanta de la perete (min 10-15mm) se asigura cu distantiere reglabile din trusa de
montaj;
- Ultima placa de parchet din rand va fi montat prin rotirea cu 180 grade, cu partea
decorativa in sus, langa randul deja existent, astfel ca lambele sa stea fata in fata;
- Pe parte frontala se va respecta distanta de la perete. Placile vor fi marcate si taiate. Se
va taia intotdeauna de la partea superioara a placii (evitarea aschierii muchiilor) numai cu
fierastrau electric iar partea decorativa trebuie sa fie orientata in jos.
- Daca peretele nu este drept va fi marcat pe primul rand de placi cu ajutorul unui
distantator.
Placile vor fi taiate in lungime conform marcajului.
- Fiecare rand va fi inceput cu bucata ramasa (cel putin 40 cm lungime) din randul anterior;
- Se impune asezarea primelor trei randuri perfect drepte. Se vor controla cu sfoara de
trasat.
- Ultima placa va fi stransa cu piesa metalica in forma de ''S'' din trusa de montaj.
La tevi de incalzire sau pereti despartitori:
- Mai intai se taie lungimea corecta a placii de parchet iar apoi placa de parchet va fi
asezata langa locul de montat.
- Gaurile de degajare vor fi apoi masurate cu ruleta si vor fi marcate.
- Locurile marcate vor fi gaurite.
- Se va respecta distanta necesara de pe fiecare parte (10-15mm).
Daca un toc de usa trebuie scurtat: Se va aseza o placa de parchet (cu partea
decorativa in jos) langa toc. Se va taia tocul de-a lungul placii cu fierastraul electric. Apoi
placa va fi montata cu partea decorativa in sus sub toc.
La finalul lucrarii:
Se va afla latimea exacta a ultimului rand de placi. Pentru aceasta o placa va fi
asezata peste penultimul rand. A doua placa de parchet va fi asezata cu lamba la perete la
placa de masurat si va fi folosit ca rigla.
Controlul caliatatii:
Pentru a se obtine o pardoseala de calitate se va urmari de catre beneficiar si
executant calitatea lucrarilor pe fiecare faza de executie , incheind dupa fiecare etapa cite
un proces verbal de receptie conform cu Normativul C56-85.
11.TAVANE SUSPENDATE GIPSCARTON
Prescriptii tehnice specifice:
Sistemul modular de plafoane suspendate cu placi din gips-carton se utilizeaza la
finisarea tavanelor cu structuri din beton, metal sau lemn, in incaperi cu umiditatea
maxima de 70% si temperatura de 10-35*C situate in constructii civile, social – culturale,
industriale noi, sau la renovarea constructiilor existente.
Plafoanele suspendate cu placi din gips-carton se fixeaza prin intermediul unor
sisteme ortogonale de agatare denumite mai departe « GRID ». Acestea trebuie sa fie
agrementate in tara si compatibile cu placile plafonului.
Cerinte de rezistenta si stabilitate
Plafoanele suspendate cu placi din gips-carton nu participa la stabilitatea generala
a constructiei. Ele sint considerate elemente nestructurale si trebuie sa respecte cerintele
legate de seismicitate pentru elementele care nu fac parte din structura de rezistenta,
prevazute din Normativul P100-92. Aceste prevederi se aplica atit pentru plafon, cit si
pentru elementele care reazama pe acesta ( lampi, guri ale instalatiei de climatizare, pereti
de compartimentare demontabili).
La alegerea modului de sustinere a sistemului si a intervalului maxim dintre
punctele de fixare se va tine seama de tipul suportului in care se efectueaza fixarea(beton
sau metal), tipul sistemului de sustinere si al placilor din gips-carton, al eventualelor
accesorii( corpuri de iluminat, termoizolatii suplimentare), precum si al peretilor usori de
compartimentare, astfel incit sa fie asigurata stabilitatea acestuia. Pentru peretii usori de
compartimentare trebuie asigurata o fixare stabila a acestora la partea superioara, in gridul
plafonului.
Cerinte de izolare fonica si termica
Coeficientul de conductibilitate termica al placilor trebuie sa fie de minim 0,058
W/mK astfel incit sistemul sa poata contribui la cresterea confortului termic al incaperilor in
care sint utilizate.
In functie de tipul placilor utilizate, coeficientul de absorbtie sonora trebuie sa fie
cuprins intre 0,50 si 0,55.
Reflexia luminii, in functie de modul de finisare al suprafetei vizibile trebuie sa fie
cuprins intre 75-85%.
Cerinte privind siguranta la foc
Placile trebuie sa fie incadrate in clasa materialelor practic incombustibile, C0 –
conform Normativului P118-99. Producatorul trebuie sa prezinte o declaratie conform
careia materialul utilizat la realizarea placilor din gips-carton nu contine azbest sau alte
substante daunatoare sanatatii.
Materiale folosite
Elementele care compun gridul de sustinere a plafoanelor sunt:
•corniere ( wall angle);
•barele longitudinale – grinda suspendata de sustinere a transversalei;
•barele transversale – componente metalice care se imbina pentru a sustine placile
tavanului;
•placile tavanului cu dimensiuni de 600mm x 600mm.
Pe linga materialele plafonului, mai sunt necesare furnituri suplimentare:
•cirlige pentru suspendarea plafonului de grinzi, la intervale de 900mm;
•sirma de agatat pentru fiecare cirlig(18 ga si 12 ga) ;
•profile UD 28/27, CD60/27;
•prinzatoare de profile
•prinzatoare incrucisate
Indicatii tehnologice privind executia
Localizarea centrului camerei:
Se determina linia de centru a camerei de preferinta perpendicular pe grinzile
tavanului.
Se vor alinia profilele U principale, perpendicular pe grinzile tavanului.
Pentru modelul de retea 500 x 1000 mm :
Aplicati procedura pentru localizarea profilului U principal marcind intervale de
500mm.
Pentru localizarea profilelor transversale se marcheaza pe profilul U principal
intervale de 500 mm, incepind din centrul camerei.
Verificarea marcajului:
Daca dupa terminarea planului, profilele de margine sint la o distanta mai mica sau
egala cu10cm, fata de penultimul profil de cimp, trasarea s-a executat corect.
Verificarea materialelor:
Conform proiectului partii de arhitectura, determinati cantitatea cornierelor, a
profilelor U principale, transversale si placile de tavan necesare si transportati-le la punctul
de lucru.
De asemenea, aveti nevoie de sirma si cirlige pentru fiecare 500mm a profilelor T
principale.
Instalarea plafonului:
Inaltimea de suspendare ( inaltimea plafonului ) se traseaza pe pereti iar profilul UD
se fixeaza cu dibluri si suruburi potrivite ( distanta dintre dibluri 500mm). Pe tavanul initial
se traseaza punctele de prindere iar tijele se agata cu ajutorul unor dibluri si suruburi
corespunzatoare.
Agatatoarea ancora rapida se impinge pe tirant. Profilul portant CD se agata de
ancora rapida si pentru fixare se apasa in jos. Alinierea pe inaltime se face prin impingerea
ancorelor rapide pe tirant.
In cele din urma profilele de montaj CD se prind, prin intermediul prinzatorului
incrucisat, de profilele portante. Inaintea placii se va urmari asigurarea orizontalitatii
structurii portante.
Placile de gips-carton de 12,5mm sint prinse cu suruburi rapide de 25mm de
profilele de montaj perpendicular pe care trebuie sa fie orientate laturile lungi ale placilor.
Se va urmari ca imbinarile placilor sa nu coincida iar imbinarea marginilor placilor sa
fie cit mai strinsa. Nu se insurubeaza profilele CD sau placile de profilul de contur UD
Intretinerea plafoanelor suspendate:
Se va face prin stergerea de praf cu perii sau cirpe moi, curate si uscate, atit a
placilor, cit si a gridului.
Eventualele pete sau zone umezite, in functie de natura si marimea lor, se pot
curata cu guma de sters sau cu o cirpa moale, usor umezita cu apa calduta si sapun. Nu
se va lasa ud, ci se va sterge imediat cu o cirpa moale, curata si uscata.
Aceasta operatie se va executa dupa ce placa murdarita va fi scoasa de pe pozitie.
Eventualele murdariri grele, sau deteriorari ale placilor duc la inlocuirea acestora cu
placi de acelasi tip.
Controlul calitatii si receptia lucrarilor:
La receptia lucrarilor de montaj ale plafoanelor suspendate, se va verifica, in primul
rind, cota la care a fost montat, apoi corectitudinea montajului ( gridul) si aspectul general.
Suprafata plafonului suspendat nu trebuie sa prezinte diferente de culoare, placi
stirbite sau marginea taiata neingrijit.
Nu se admit suprafete neacoperite, montajul de placi de placa pe locurile unde
incep placi intregi, completari la margini de dimensiuni mai mici de 30 cm pe o latura.
12. TAMPLARIE INTERIOARA SI EXTERIOARA
Prescriptii tehnice specifice
STAS 10101/20-90 - Actiuni în constructii. Incarcari date de vant si de cele
corespunzatoare traficului urban
C 47 – Instructiuni tehnice pentru folosirea geamurilor in constructii
P – 118– Norme tehnice pentru realizarea constructiilor , privind protectia la actiunea
focului precum si Ordinul MLPAT nr.10.04.1996.
Materiale folosite
Oferta facuta de antreprenor trebuie sa cuprinda; provenienta profilelor, marca si
tipul componentelor, avizul de omologare MLPAT
Caracteristicile si fisa tehnica(rezultatele incercarilor la foc, etanseitate la vant si
ploaie, izolare termica , izolare fonica, transmisia luminii, rezistenta mecanica , pentru
diferitele componente.
Esantioane
La cererea beneficiarului si a sefului de proiect ,Antreprenorul va prezenta spre
aprobare, esantioane ale profilurilor de tamplarie, garnituri, sticla, feronerie si accesorii,
storurile incorporate, etc., precum si mostre complete :
Ansamblu fereastra cu geam, stor si accesorii, ansamblu usa, etc.
Antreprenorul va supune spre aprobare acelorasi factori, toate materialele necesare
rezolvarii situatiilor ce nu sunt explicitate in prezenta documentatie.
Indicatori de performanta (de calitate) a principalelor materiale folosite la tamplarie.
Usa zona de incarcare va fi de tip culisanta la tavan cu actionare electrica
(tip,”Hormann” ,etc, sau similar), foaia usii va fi executata din 2 foi de tabla de otel –
galvanizat cutata cu izolatie termica la interior (poliuretan, 80 mm grosime) si cu garnituri
elastice de etansare.
Vitrarea va fi realizata cu geam acrilic triplustratificat.
Sinele de culisare cu suprainaltare vor fi din otel galvanizat.
Actionarea usilor va fi automata si manuala; sistemul va include bariera luminoasa
pentru siguranta, sisteme de butoane de actionare si oprire in caz de avarie, transmitator
telecomanda si semafoare pentru controlul traficului de tip «rosu-verde».
Usa sectionala industriala se va executa intr-un canat cu actionare electrica. Foaia usii
va fi de tabla de otel galvanizat, cutata cu izolatie termica la interior (poliuretan, 55
mm grosime) si cu garnituri elastice de etansare. Vitrarea va fi realizata cu geam acrilic
triplustratificat. O foaie de usa va fi prevazuta cu usa de acces pietonal pentru evacuare in
caz de incendiu. Actionarea usii va fi automata si manuala.
Usile rezistente la foc vor fi in 1 sau 2 canate, comform tabloului de tamplarie.
Tamplaria va fi din otel galvanizat, iar blatul de usa din foi de otel de 1,5mm
grosime. Vitrajul usilor se va realiza din sticla rezistenta la foc min 30' si 45'. Usile vor fi
dotate cu bara anti-panica.
Usile exterioare se vor executa in 1 sau 2 canate cu supralumina, comform tabloului de
tamplarie din tamplarie PVC, profil 86mm cu 6 camere. Foile de usa vor fi panouri opace
PVC, culoare maro, cu vitraj geam triplu termoizolant – 4x12x4x12x4-LowE.
Usile interioare se vor executa pe tamplarie din otel galvanizat vopsita in camp
electrostatic.
Blaturile de 40-45mm din tabla otel galvanizat vor fi pline sau prevazute cu vitraj din
sticla ornamentala comform tabloului de tamplarie. Usile interioare glisante vor avea
sistem de glisare pe sina de otel galvanizat.
Ferestrele se vor executa din tamplarie PVC 86mm cu 6 camere, coloare maro. Geamul
va fi triplu termoizolant – 4x12x4x12x4-LowE - , iar canatele mobile vor fi dotate cu plasa
impotriva insectelor.
Accesoriile tamplariei
Se inteleg prin accesorii ale tamplariei urmatoarele:manere, druckere, silduri,
cremone, olivere, zavoare, etc, bare anti-panica, manere de tragere, dispozitive de
actionare de la distanta, broaste , balamale, alte accesorii electrice(broaste, semnalizari
luminoase, deschideri, cu sigurante fuzibile,etc), storurile montate pe tamplarii.
Toate accesoriile din punct de vedere al calitatii si aspectului vor fi compatibile cu
profilele in care se monteaza(ca dimensiuni si ca alaturare de materiale) .
Acestea vo fi produse de firme cunoscute .
Conceptia accesoriilor trebuie sa permita demontarea ulterioara pentru reparatii fara
demontarea profilelor .
Toate piesele vizibile vor avea finisaje durabile (anodizare, cromare, etc) si se vor
livra protejate , ca si tamplaria in care sunt montate cu folii.
Antreprenorul va prezenta la predarea lucrarii schema ce va cuprinde toate
broastele si mecanismele de incuiere cu numarul total al cheilor comandate si localizarea
acestora. Pana la montarea broastelor definitive Antrepriza responsabila de aceasta
lucrare va asigura incuietorile provizorii.
Indicatii tehnologice privind executia
Antrepriza desemnata va asigura verificarea golurilor, montajul pre-cadrelor
tamplariei, montajul tamplariei si lucrarile de etanseizare ale acestora , coordonarea cu
celelalte anteprize(electrice , ventilatii, etc)pentru actionari si echipamente.
Conditii de livrare, transport, depozitare
Tamplaria se va trasnsporta si monta protejata in folie de PVC inclusiv accesoriile
(feronerie, balamale, etc). Alte conditii vor fi precizate de furnizori pentru a asigura
integritatea tamplariei si accesoriilor si mentinerea garantiilor.
Controlul calitatii si receptia lucrarilor:
Receptia lucrarilor se va face pe baza documentelor de livrare ale furnizorilor
insusite de antreprenor si preluate de sub garantia globala a acestuia.
Se receptioneaza lucrarea terminata, controlul facandu-se din punct de vedere al:
- Aspectului general (culoare, planeitate).
- Montajului , inclusiv procesele verbale de lucrari ascunse
- Conformarii subansamblelor( profile, sticla, accesorii, )cu prezentul caiet de sarcini, cu
piesele desenate si cu acordurile luate de la proiectant pe parcurs ( dispozitii de santier,
procese –verbale, etc)
- Respectarii organigramei tuturor sistemelor de incuietori
- Certificatelor si garantiilor de calitate ale diferitilor producatori.
13. INVELITOARE – PANOURI TERMOIZOLANTE
Prescriptii tehnice specifice
C 125 - 87 - Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a
tratamentelor acustice in cladiri;
STAS 1907/2 - 91 - “Temperaturi interioare de calcul”;
STAS 6156 - 86 - “Acustica in constructii. Protectia impotriva zgomotului in constructii
civile si social-culturale. Limite admisibile si parametrii de izolare acustica”;
STAS 10101/0A - 87 - “Clasificarea si gruparea actiunilor pentru constructii civile si
industriale”;
STAS 10101/20 - 90 – “Actiuni in constructii. incarcari date din vant”,respectiv
SR ENV 1191-2-4:2004 Eurocod 1 “Bazele proiectarii si actiunea asupra structurilor.
Partea 2-4: Actiuni asupra structurilor. Actiuni ale vantului”;
CR-1-1-3 - 2005 – ,,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”;
STAS 10101/23 - 75 - “Actiuni in constructii. incarcari date de temperatura exterioara”;
C 107/1 - 2005 - “Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladiri
de locuit”;
C 107/2 - 2005 - “Normativ pentru calculul coeficientului global de izolaretermica la cladiri
cu alta destinatie decat locuirea”;
C 107/3 - 2005 - “Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale
cladirilor”;
C 107/4 - 2005 - “Ghid privind calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit.
Materiale folosite
Panouri compuse din doua straturi de otel si nucleu de izolare spuma poliuretanica
rigida cu celule inchise.
Grosimea minima a panoului 120mm.
Grosimile substratului:
- Grosimea tablei exterioare 0,60 mm.
- Grosimea tablei interioare 0,40 mm.
Materiale folosite:
-Otel zincat la cald cu un total de 275 g/m2 zinc, conform EN 10147:2000.
-Nucleul de izolare standard este spuma poliuretanica rigida cu celule inchise. Nu este
toxic, se preteaza si pentru industria alimentara si nu contine CFC/HCFC.
-finisaj exterior - Poliester Standard cu grosimea nominala a invelisului de 25 μm.
-finisaj interior – Foodsafe – 150 μm
-profil interior – MB(minibox)
Indicatii tehnologice privind executia
Panourile trebuie îmbinate corect longitudinal si lateral, pentru a respecta
caracteristicile tehnice si performantele.
Montarea panourilor de invelitoare trebuie pregatita cu atentie, ca lucrarile sa se efectueze
in siguranta.
Structura secundara pe care se monteaza panourile trebuie sa asigure o suprafata de
montaj dreapta.
Se incepe montarea invelitorii de la margine prin pozitionarea primului panou si doar dupa
o atenta verificare a planitatii si pazitiei panoului se trece la fixarea acestuia de structura
suport.
Se continua montajul invelitorii verificandu-se in permanenta corectitudinea montajului
-aliniere, planitate, imbinare intre panouri. Fiecare panou se fixeaza de structura imediat
dupa ce a fost corect pozitionat si imbinat.
Elementele de fixare trebuie instalate asfel incat sa asigure o etansare optima impotriva
inteperiilor.
Este necesara inlaturarea tuturor resturilor metalice provenite de la montaj pentru a proteja
acoperirea exterioara.
Conditii de livrare, transport, depozitare
Panourile vor fi transportate asezate unul peste altul, cu partea exterioara unul
peste celalalt. Partea de sus, jos, lateralele si capetele paletilor vor fi protejate cu
elemente din spuma, iar intregul palet va fi acoperit cu folie de plastic.
Alte conditii vor fi precizate de furnizori pentru a asigura integritatea panourilor.
14. ELEMENTE LEMN LAMELAT INCLEIAT
Elementele din lemn lamelat incleiat vor fi executate din lemn de
rasinoase(molid)sortat conform EN518 sau EN519.
Adezivul trebuie sa permita realizarea incleierii cu o rezistenta si o durabilitate
suficienta pentru a asigura comportatrea corespunzatoare a ansamblului pe timpul intregii
durate de viata prevazute ptr. structura, adezivi in conformitate cu EN301 si EN302
Izolarea termica – conductibilitatea termica va fi de cca.0,12 w/moc(0,1 in kcal/hmoC)
Rezistenta elementelor din lemn lamelat incleiat va fi corespunzatoare clasei de
rezistenta GL32 clasificare in conformitate cu norma EN1194.
Tratamentul de suprafata va fi efectuat pentru protectia impotriva putrezirii,
mucegaiului,radiatiilor solare ultraviolete si actiunii focului.
Depozitarea in stive se va face prin folosirea de distantieri intre elemente pe
suprafete uscate si plane.Elementele din lemn lamelar depozitate in stive se vor proteja
prin acoperire cu folii de plastic.
Elementele de asamblare – pentru a se evita petele de rugina se recomnda
folosirea elementelor de imbinare metalice rezistente la coroziune(inox sau galvanizate)
15. SOLUTII PENTRU PROTECTIA LA FOC
Pentru protectia la foc a elementelor din lemn lamelar incleiat (stilpi,grinzi,scari )se
va folosi un sistem de protectie format din lacuri transparente de suprafata care vor izola
impotriva caldurii,vor controla dezvoltarea focului prevenind propagarea incendiului si
diminuarea densitatii si temperaturile emisiilor de gaze.
Prin protejarea cu acest sistem, lemnul va trece din clasa de combustibilitate
C4(foarte usor combustibil) in clasa C1 (greu combustibil)
Pentru protectia elementelor metalice va folosi un sistem format din :
- grund alchidic termoaderent
- vopsea termospumanta pe baza de solventi sau apa
- lac de suprafata
Sistemul de lacuri va fi pus in executie conform metodologiei indicate.
16.HIDROIZOLATII
Materiale folosite
- membrana cu bitum elastomer armata cu impislitura din fibra de sticla, avand partea
inferioara protejata de folie detasabila si masa bituminoasa autoadeziva la rece.
- membrana bariera de vapori cu bitum elastomer autoadeziva la rece, armata cu fibra de
sticla si folie de aluminiu.
- membrana strat de difuzie armata cu fibra de sticla perforata.
- banda izolanta autoadeziva pe baza de bitum si cauciuc modificat, avand densitatea de
1,2 -1,5 g/cm3 si grosimea stratului de 1,2 mm.
- adeziv impermeabilizant, lichid pentru tencuieli.

Indicatii privind executia


-Membranele autoadezive la rece se vor derula complet si se vor alinia- Latimea
suprapunerii – minim 80 mm.
-Dupa aliniere se vor rula inapoi pana la jumatate, folosindu-se o rola de greutate mare.
Se inlatura folia detasabila inferioara, incepand de la mijloc spre fata in directia de montaj.
-La jonctiuni, colturile membranei acoperite vor fi taiate sub un unghi de 45 0 cu o lama
ascutita.
-Temperatura membranelor cat si a stratului suport va fi mai mare de 10 0 C.
-In prealabil, stratul suport va fi curatat de eventualele impuritati.
-Membrana strat de inchidere se va monta in aceiasi zi.
-Membranele perforate pentru stratul de difuzie se vor lipi in puncte, prin bitumul ce va
patrunde prin perforatii. Stratul de difuzie va fi pus in legatura cu atmosfera prin
intermediul unor deflectoare (pipe teava PVC) montate in zona aticului.
-Banda izolanta autoadeziva se va monta la temperatura ambientului peste 10 0C.
-Banda se va taia la lungimea necesara, se va indeparta stratul protector si se va presa
ferm pe stratul suport.
-Aditivul de impermeabilizare lichid se va aplica respectand raportul de diluare specificat in
prospect.

Conditii de livrare, transport, depozitare.

-In timpul livrarii si transportului se va evita contactul produselor cu terenul.Rulourile vor fi


tinute permanent (atat la transport cat si la depozitare) in pozitie verticala si ferite de
efectul direct al razelor de soare. Se vor depozita la o temperatura ambientala intre + 5 0C
si + 250C.
Precautii la itrebuintare
-Produsele hidroizolante nu vor fi aplicate la temperaturi mai mici de +5 0C, pe timp ploios
sau umed.
-Se recomanda folosirea manusilor.
17.TERMOIZOLATII
Materiale folosite
-Placi din polistiren extrudat de grosime standard vor fi folosite la termoizolatii pe
suprafete verticale (soclu) si orizontale (terasa si sub placa pardoseala parter). Placile vor
avea suprafata striata, aderenta.

Indicatii privind executia.


- Placile din polistiren extrudat vor fi montate pe suprafete verticale (soclu) prin lipire cu un
adeziv adecvat.
- Pe suprafete orizontale (terasa si sub pardoseala parter) placile vor fi simplu asezate.
Dupa asezarea foliei de polietilena peste placile de polistiren, se poate turna betonul de
pardoseala.
- La punerea in opera a polistirenului extrudat se vor respecta normativele in vigoare
specifice.

Conditii de livrare, transport, depozitare.


- Depozitarea placilor de polistiren extrudat se va face in spatii aerisite, ferite de umezeala.
- Se va evita expunerea prelungita la actiunea directa a razelor ultraviolete.
- In mijloacele de transport se va evita stivuirea pe cant a produsului.

18.IZOLAREA GOLURILOR PRIN PANOURI TERMOIZOLANTE.

Materiale folosite
pentru etansarea golurilor prin pereti rezistenti la foc :
- Blocuri termospumante (caramizi) cu dimensiuni de 22 x 12 x 6 cm, cod. TS 90
- Mastic termospumant – cartuse de 310 cm3, cod. TS 90
pentru etansarea strapungerii tubulaturii prin acoperis si pereti exteriori:
- Piese speciale executate de producatorul de panouri metalice
termoizolante.
- Banda de etansare autoadeziva.
- Mansete metalice

Indicatii privind executia

- Etansarea trecerilor paturilor de cabluri si a tubulaturii de ventilatie prin peretii rezistenti


la foc se va face cu blocuri termospumante . Micile spatii ramase se umplu cu mastic
termospumant prin injectare.
- Etansarea trecerilor conductelor din PVC sau PE prin peretii rezistenti la foc se va face
cu piese speciale de tip manseta cu dimensiunile potrivite iar spatiile ramase se vor umple
cu mastic termospumant prin injectare.
- Penetratiile conductelor metalice prin peretii RF se vor izola prin injectarea de mastic
termospumant.
- Aplicarea masticului se va face pe ambele fete ale peretelui.
- Trecerile tubulaturilor de desfumare sau ventilatie rotunde sau rectangulare prin peretii
exteriori sau invelitoare se vor face prin intermediul unor piese sepeciale executate de
producatorul de panouri
- Se vor folosi componente de fixare si izolare indicate de catre producatorul de panouri.
- Suplimentar s-a prevazut banda de etansare autoaadeziva pentru izolarea trecerii de la
tabla panourilor de inchiderela tabla pieselor de trecere.

19.PROTECTII LA PARDOSELI METALICE.

Materiale folosite

- Rasini bicomponente pe baza de rasini epoxidice si poliuretanice, fara solvent de intarire,


cu buna aderenta la otel si rezistenta mecanica si chimica.
- Nisip cuartos 0.7-1.2 mm
- Nisip cuartos 0.4- 0.7 mm
- Amorsa

Indicatii privind executia

- Suprafata de otel se va pregati prin sablare, fara urme de praf sau grasimi.
- Amorsa se va aplica pe pardoseala metalica intr-un strat de aproximativ 0.2 kg/m 2
- Stratul final de rasina bicomponenta se va aplica prin pulverizare, obtinandu-se o
grosime de 5-6 mm.
- Raportul de amestec rasina-nisip va fi prescris de furnizor.
- Presararea de nisip cuartos , sort 0.4 - 0.7mm in exces.

Conditii de livrare, transport, depozitare

- depozitarea se va face in ambalaje originale la loc uscat si racoros.

Masuri se precautii

- Se va urmari cu atentie instructiunile de siguranta de pe eticheta produsului.

20.PAVAJE

Materiale folosite

- Pavele din beton de forma W cu dimensiunile 60 x 40 x 10 cm culoare gri.


- Borduri din beton cu dimensiunile 50 x 20 x 25 culoare gri.

Indicatii privind executia

- Montarea pavelelor din beton se va face dupa nivelarea suprafetei de teren si


compactarea patului de nisip.
- Bordurile din beton vor fi consolidate prin fundatii din beton.

PLANSE FINALE
Doua seturi complete de planse finale notate ‘’asa cum este construit‘’ va fi predat
Beneficiarului prin Inspectorul de Santier si va include desene si detalii la scara
corespunzatoare pentru toate elementele de constructie realizate.
Acest manual (cartea constructiei) va trebui sa contina de asemenea instructiunile
originale ale executantului precum si orice desene, diagrame sau ilustrate necesare,
dispozitiile de santier in original date de catre proiectant in timpul executiei.
MATERIALE SI PRODUSE
In cazul proiectului au tost utitizat urmatoarele materiale si produse: lemn lamelat
incleiat, panouri termoizolante din otel pentru pereti exteriori,interiori si invelitoare , panouri
termoizolante rezistente la foc, zidarie caramida GVP, panouri din gipscarton, ciment
M100, mortare de ciment: M50, M25T, M100T, vopsea lavabila, covor PVC; usi –
ferestrePVC articote de feronerie pentru usi si ferestre, vopsea alchidica, coloranti,
parchet,etc.

EXECUTIA LUCRARILOR
Lucrarile de constructii si arhitectura vor fi efectuate in ordinea fireasca, astfel:
Dupa executarea structurii de b.a. se vor executa lucrari de montare a panourilor de
inchidere, zidarie si pereti de compartimentare, usi, ferestre si invelitoare.
VERIFICAREA IN VEDEREA RECEPTIEl
Constructorul are obligatia de a-si face propriile verificari de calitate a executiei
lucrarilor. Inainte de receptia preliminara ce se face in prezenta beneficiarutui.
In acest sens, se vor verifica:
- planeitatea si verticalitatea peretilor, a tencuietilor interioare si exterioare
- pozitionarea corecta, conform proiectului a golurilor, mai ales la fatade (aliniere pe
verticala,echidistante pe orizontala)
- planeitatea pardoselilor,slefuirea corecta a pardoselilor mozaicate
- egalitatea treptelor, contratreptelor la scarile interioare si exterioare
- zugravelile sa fie uniforme si fara scurgeri de vopsea
- fiecare lucrare se va executa cu grija, fara a se deteriora lucrarile sau finisajele adiacente
anterior executate.
Se vor respecta toate normele privind calitatea executiei lucrarilor.

Arh.Valeriu Ionescu