Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Director,

Subsemnatul ___________________, salariat al __________________________,


avand functia de ___________________ rog a-mi aproba efectuarea concediului
de odihna in perioada __________________________ .

Data __________________ Angajat ________________