Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea “Ovidius”, Constanţa

Facultatea de Farmacie
Specializarea: Farmacie
Materie: Chimia şi Igiena Mediului şi Alimentelor

INDUSTRIA CĂRNII

Prof. coord.: Conf. univ. dr. Buşuricu Florica


Studentă: Şmalberger Emilia – Adriana
An IV, grupa 2

An universitar: 2012-2013

1
I. Obiectiv
Obiectivul acestei lucrări este acela de a prezenta procesul de formare a cărnii din
industrie, de la transportul până la condiționarea acesteia, cât și de a prezenta structura cărnii și
valoarea nutritivă a diferitelor tipuri de carne și statisticile cu privire la carnea comercializată pe
piață, astfel încât consumatorul să fie vigilent și să poată alege în cunoștință de cauză ce produse
dorește să utilizeze.

II. Definiţia cărnii


Prin carne se înţelege ţesutul muscular (30 - 60%) împreună cu toate ţesuturile cu care
acesta se găseşte în aderenţă natural directă: oase, grăsime (5 - 45%), tendoane, aponevroze,
fascii, vase de sânge, ganglioni limfatici şi nervi care se găsesc în musculatura striată.
Calitatea cărnii este determinată de raportul dintre aceste ţesuturi şi de o serie de factori
care acţionează, în timpul vieţii animalelor:
 specia, rasa, vârsta şi sexul animalului;
 starea de întreţinere şi de îngrăşare;
 regiunea anatomică; după suprimarea vieţii animalului.

III. Structura și compoziţia chimică a cărnii


Din punct de vedere morfologic, carnea cuprinde mai multe țesuturi ca: țesut muscular
striat, țesut conjunctiv, țesut adipos, țesut osos, vase sangvine și nervi.
Raportul cantitativ al acestor țesuturi determină calitatea și valoarea alimentară a cărnii,
precum și prelucrările la care se pretează.
Compoziţia şi calitatea cărnii depind de specie, rasă, vârstă, sex, starea de îngrăşare, dar
şi de procesele biochimice care se desfăşoară după sacrificarea animalelor.
În compoziţia chimică a cărnii intră apa şi substanţa uscată formată din: proteine,
substanţe azotoase neproteice, glucide, lipide, compuşi fosforici, săruri minerale, enzime şi
vitamine.
Din punct de vedere chimic, componentele majore ale cărnii sunt apa, proteinele şi
grăsimea. La ţesutul muscular apa reprezintă 72 - 75%, proteinele 18 - 22%, lipidele 0,5 - 3,5%
şi sărurile minerale 0,8 - 1,8%.
Din cantitatea totală de substanţă uscată circa 75% reprezintă substanţele proteice cu
valoare biologică ridicată, condiţionată de componenţa în aminoacizi, care reprezintă 85% din
azotul total.
După repartizarea lor în fibra musculară, proteinele se împart în:
 Proteinele sarcolemei şi ale ţesutului conjunctiv interstiţial, reprezentate de:
colagen, elastină şi reticulină;
 Proteinele mioplasmei, reprezentate de: miogen, mioalbumină, mioglobulină, care
participă la transformările biochimice ale cărnii, la formarea culorii, gustului şi mirosului;
 Proteinele miofibrilare sunt implicate în procesul contracţiei musculare în viaţă şi
în procesele biochimice post mortale ale cărnii. Ele sunt reprezentate de: miozină, actină,
actomiozină, tropomiozină;
 Proteinele nucleilor sunt reprezentate de nucleo- proteine, proteina acidă şi
proteina remanentă, care este asemănătoare cu colagenul.

2
Substanţele extractive azotate neproteice din compoziţia cărnii au rol funcţional, iar altele
rezultă din metabolismul proteic. Ele sunt reprezentate de aminoacizi liberi, dipeptide, tripeptide,
nucleotide.
Substanţele extractive neazotate sunt formate din: glicogen, acid lactic, inozitol.
Lipidele
Conţinutul de lipide din carne prezintă valori cuprinse între 1-3%, reprezentate de:
fosfolipide, steride şi grăsimi neutre. Lipidele sunt importante prin conţinutul de acizi graşi
esenţiali (linoleic şi arahidonic), care asigură aportul energetic necesar funcţiilor respiratorii şi
musculare.
Substanţele minerale. Conţinutul de substanţe minerale din carne este de cca. 1% din
substanţa uscată şi prezintă unele variaţii în funcţie de: specie, vârstă, stare de îngrăşare şi felul
muşchiului. Ele sunt reprezentate de: Ca, K, Mg, P, Cl, Fe. În cantităţi mai mici se găsesc: Mn,
Cu, Zn, Co, Al, S. În ţesutul viu participă la menţinerea presiunii osmotice şi a balanţei
electrolitice a fibrei musculare, au capacitate tampon şi intervin în contracţia musculară.
Vitaminele
Carnea este o sursă bogată de vitamine, mai cu seamă de vitamine din grupa B, care la
rumegătoare sunt sintetizate din microflora intestinală, chiar dacă acestea nu se găsesc în furajele
ingerate. Conţinutul de vitamine în cadrul speciei, variază neesenţial, totuşi la carnea de porc,
conţinutul de tiamină este de câteva ori mai mare decât la carnea de bovine şi ovine.
În afară de vitamine, ţesutul muscular conţine un număr mare de enzime proteolitice,
glicolitice şi lipolitice cu rol deosebit în procesele vitale cât şi direct în procesele de maturare a
cărnii.

Variaţia compoziţiei chimice a cărnii, în funcţie de starea de întreţinere

Specia Starea Apă % Substanţ Substanţ Glucide Săruri Calorii


de e proteice e grase % % minerale la 100 g
îngrăşare % % produs
Bovină slabă 75,0 20,8 3,0 - 1,2 110,50
adultă medie 66,5 20,0 12,34 0,06 1,0 193,60
grasă 60,0 18,6 20,4 - 1,0 260,00
Viţel slabă 78,0 20,0 1,0 - 1,0 91,10
grasă 72,3 19,5 7,4 0,07 0,7 148,20
Porc slabă 73,0 20,5 5,4 - 1,1 133,19
medie 65,0 18,0 16,2 - 0,8 211,22
grasă 50,6 15,0 33,7 - 0,7 368,17
Oaie slabă 74,0 20,8 3,7 - 1,1 116,49
medie 65,5 18,0 15,6 - 0,9 215,76
grasă 55,3 16,0 28,0 - 0,7 321,40
Cal medie 68,0 20,5 10,0 0,50 1,0 177,10
Iepure medie 71,4 21,3 5,5 0,65 1,15 137,38
de casă
Găină medie 70,0 19,0 10,0 - 1,0 168,90

3
IV. Tehnologia prelucrării animalelor în abator
Există mai multe etape:
1. Transportul animalelor destinate sacrificării
2. Pregătirea animalelor pentru tăiere
Pregătirea animalelor pentru tăiere constă în: asigurarea regimului de odihnă, examenul
sanitar veterinar; igienizarea şi cântărirea animalelor vii.
3. Suprimarea vieţii animalelor
Suprimarea vieţii animalelor se poate realiza: cu asomare (operaţia tehnologică prin care
se scoate din funcţie sistemul nervos central al vieţii de relaţie), urmată de sângerare; prin
traumatism bulbar, urmat de sângerare; prin sângerare directă (jugulare, înjunghiere).
4. Jupuirea animalelor
5. Eviscerarea
6. Despicarea carcaselor şi îndepărtarea măduvei spinării
7. Toaletarea carcaselor
8. Inspecţia postmortem
9. Cântărirea carcaselor marcate
10. Clasificarea carcaselor
Reprezintă gruparea animalelor în clase în funcţie de valoarea comercială, care este
determinată de cantitatea şi calitatea cărnii comercializate.

V. Materii prime
Clasificare
Materiile prime utilizate pentru procesare industrială sunt reprezentate de:
A. Carne
• carnea de bovină:
 de viţel pentru fabricarea conservelor dietetice şi pentru copii;
 de mânzat pentru toate tipurile de produse, îndeosebi, pentru produsele dietetice;
 de bovină adultă;
• carnea de porcine;
• carnea de ovine şi caprine pentru produse specifice;
• carnea de pasăre:
 de pui şi găină;
 de curcă;
 carne recuperată mecanic sau carne dezosată mecanic (MDM);
• carnea de vânat:
 de porc mistreţ;
 de cerb şi căprioară;
 de urs;
 de iepure.
B. Subproduse comestibile de abator
Subprodusele sunt împărţite în două clase: comestibile şi necomestibile.
Subprodusele comestibile cuprind:
• organe roşii: ficat, plămâni, limbă, inimă, rinichi;
• organe albe: creierul, timusul, măduva spinării, mamela;

4
• subprodusele propriu-zise: cap, cozi, picioarele, stomacul, tacâmul de maţe, esofagul,
vezica, şoriciul de porc, sângele de la bovine şi porcine, şlung de la porcine, carnea de pe
beregată de bovină. Ele sunt folosite ca ingrediente pentru formulări de produse specifice din
carne.
C. Slănină, seu, grăsime de pasăre şi alte tipuri de grăsimi.
Carnea, pentru a fi utilizată ca materie primă pentru procesare, trebuie să îndeplinească
condiţiile:
 să provină de la animale sănătoase, bine hrănite şi odihnite;
 să provină de la animale tăiate în abatoare autorizate cu respectarea legilor
sanitar-veterinare în vigoare şi marcate conform standardelor după starea de îngrăşate;
 să fie salubră, să nu conţină agenţi patogeni.

VI. Operaţii generale la fabricarea produselor de carne


Procesele de bază aplicate la fabricarea majorităţii produselor pe bază de carne sărată
sunt:
- procese de prelucrare mecanică;
- procese de maturare determinate de enzimele proprii cărnii sau de cele secretate de
microorganismele din carne, sare, materiale auxiliare;
- procese termice – afumare, pasteurizare şi sterilizare;
- procese de deshidratare.
Etapele sunt:
1. Recepţia materiilor prime
2. Tranşarea, dezosarea şi alegerea cărnii pe calităţi
3. Sărarea cărnurilor
4. Conservarea și condiţionarea cărnurilor sărate
Congelarea şi refrigerarea cărnii pentru diferite produse
Adăugarea sării, aditivilor, condimentelor
5. Procese de prelucrare mecanică - Mărunţirea (pentru cele care se pretează la așa
ceva).

VII. Statistici ANPC


2010
Controalele Autorității pentru Protecția Consumatorului arată că
- 32% din produsele din carne de pe piață nu sunt încadrate în prevederile legale în
vigoare.
- Inspectorii ANPC au controlat 673 operatori economici, constatându-se abateri la 582
(86,5%) și au fost verificate 50.053 kg de preparate, din care 16.130 kg (32%) nu se
încadrau în prevederile legale în vigoare, se arata intr-un comunicat al ANPC.
- Aproape 10 tone de carne au fost oprite defintiv de la comercializare, iar aproape 5 au
fost oprite temporar de la comercializare. Inspectorii au dat 431 de amenzi în valoare de
peste 1,5 milioane de lei.
- Inspectorii au găsit cârnați cabanos cu pete de mucegai, șunculiță țărănească, salam
rusesc și salam de porc mâzguite și cu miros nespecific, jambon afumat țărănesc cu pete
de mucegai verde pe suprafață și cârnați afumați, deshidratați și culoare modificată.
ANPC a demarat controale și în ceea ce privește magazinele în care se vindea carne
din pește și au dat 289 de amenzi în valoare de 930.000 de lei.
5
- Controlul, desfășurat la nivel național, a cuprins 552 operatori economici, din care la 402
s-au constatat abateri. S-au verificat 189 tone de pește, preparate și conserve din pește,
constatându-se că aproximativ 61,6 tone nu se încadrau în prevederile legale în vigoare.

(octombrie 2011)
În perioada 06.09 – 13.09.2011, s-a desfășurat un control de verificare a Conformității
preparatelor din carne existente la comercializare. Controlul s-a desfasurat pe raza judetelor in
care functioneaza filiale ale „Laboratorului Larex”, pentru prelevarea de probe si analizarea
acestora.
Rezultatele controlului:
 Au fost controlati 158 operatori economici, constâtandu-se abateri la 139 (88%) ;
 A fost verificată o cantitate de 5.600 kg preparate din carne, din care 2.300 kg (41%) nu
se încadrau în prevederile legale in vigoare;
 Au fost prelevate 63 eșantioane de preparate din carne, constatându-se în urma analizelor
de laborator ca 43% nu se încadrau în prevederile legale în vigoare.
Principalele abateri constatate:
 Comercializarea preparatelor din carne ce prezentau caracteristici organoleptice și fizico-
chimice neconforme;
 Comercializarea de preparate din carne ce prezentau neîncadrarea în conținutul minim de
proteine totale impus de Ordinul 560/1271/1339/210/2006 cu proporții cuprinse între 2%
și 24%;
 Comercializarea de preparate din carne ce prezentau conținutul de umiditate depășit față
de valorile impuse de Ordinul 560/1271/1339/210/2006;
 35% din eșantioanele de preparate din carne prelevate de pe piață au prezentat conținutul
de umiditate depășit față de limitele maxime legale;
 Nerespectarea procesului tehnologic și încadrarea produselor în altă grupă decât cea
stabilită prin Ordinul nr. 560/1271/339/210/2006 pentru aprobarea Normelor cu privire la
comercializarea produselor din carne, cu utilizarea nepermisă a denumirilor unor de
sortimente de produse din carne recunoscute și preferate de consumatori;
 Comercializarea de preparate din carne ce prezentau data durabilității minimale depașită
față de cea stabilită de producători putând prezenta un posibil pericol pentru consumatori,
situație constatată în 67% dintre județele în care s-a desfășurat controlul;
 21% din cantitatea de preparate din carne controlată prezenta abateri de la prevederile
legale privind:
- utilizarea de denumiri care induc în eroare consumatorii asupra naturii reale a produsului;
- înscrierea eronată a aditivilor în lista ingredientelor;
- utilizarea de afirmații care nu au putut fi probate;
- lipsa menționării tipului de membrană utilizată la diferite preparate din carne;
- lipsa înscrierii condițiilor de depozitare;
- lipsa înscrierii cantității nete;
- nerespectarea condițiilor de depozitare si comercializare a produselor;
- lipsa indicării concomitente a prețului de vânzare și a prețului pe kg.

6
(feb. 2012)
- Din 5.600 de kilograme de carne verificate, aproape jumătate nu respectau normele
legale.
- Consumatorii ar putea cumpăra mezeluri din carne de cal, măgar sau chiar nutrie, potrivit
lui Gheorghe Mencinicopschi, directorul Institutului de Cercetări Alimentare.
- Inspectorii ANPC au descoperit că un parizer de curcan conţinea şorici şi slănină de porc.
De asemenea, s-au găsit crenvurşti de curcan care aveau în compoziţie doar 15% curcan,
restul era carne de porc.
- În urma verificărilor, inspectorii ANPC au aplicat 110 amenzi, în valoare de 437.500 de
lei.

(2012)
- 42% din carnea prezentă pe piața românească nu este conformă cu prevederile legale,
a anunțat Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului după ce a realizat mai
multe analize.
- Astfel, din 2007 până în 2011, ANPC a prelevat peste 576 eșantioane de produse din carne,
iar analizele de laborator au demonstrat ca 242 dintre acestea nu respectau cel putin un parametru
de calitate.
- Produsele contineau foarte mult amidon, sare și extrem de multă apă.
"Neconformitățile s-au concretizat, în principal, în neîncadrarea în proporția minimă de proteine,
în proporția maximă de grăsime, în proporția maximă de umiditate, depășirea proporției maxime
impuse de 4% la parametrul amidon, prezența amidonului în compoziția unor sortimente unde nu
este permisă utilizarea acestui ingredient (ex. salam de vară etc.)", a declarat Corina Neculcea,
consilierul personal al președintelui ANPC.
- ANPC a mai anunțat că au fost verificați aproximativ 3.600 de operatori economici, iar 80%
din aceștia încălcau prevederile legale din domeniul protecției consumatorilor.

VIII. Concluzie
Cunoscând procedeele de fabricare a cărnurilor, valoarea lor energetice, a prevederilor legale
în vigoare cu privire la comercializarea produselor pe bază de carne și a statisticilor puse la
dispoziție de ANPC, consumatorul poate face alegerile corecte în ceea ce privește utilizarea și
consumul produselor pe bază de carne astfel încât să fie informat corect și să nu-și pună
sănătatea în pericol.
Consumatorii trebuie să fie foarte atenți, după cum ne sfătuiește și ANPC, deoarece pentru
multe dintre unitățile ce comercializează produse pe bază de carne procedeele tehnologice si
comercializarea conform normelor legale sunt doar ideale, întrucât ele nu sunt respectate.

7
IX. Norma din 2006 cu privire la comercializarea produselor
din carne actualizata la data de 26 aprilie 2012
Anexa 2 si Anexa 3

Proprietăți organoleptice

Produse obținute prin tratament termic:


- Produsele din carne - grupele a-i (cu excepția semiconservelor din carne)

Nr.
Caracteristici Produsul Conditii de admisibilitate
crt.
1 Aspect - suprafata curata, nelipicioasa, fara mucegai
exterior sau corpuri straine, de culoare specifica
sortimentului
Pentru produsele introduse in membrana se
impun, in plus, urmatoarele conditii:
- nu se admit aglomerari de suc, gelatina si
grasime sub membrana
- membrana sa fie aderenta la compozitie,
nedeteriorata
- pentru produsele crude uscate cu mucegai se
admite prezenta unui strat subtire de mucegai
selectionat, de culoare alb-gri; se admite
pulbere de mucegai galbui-ruginiu si portiuni
neacoperite cu mucegai pe circa 10% din
suprafata totala a membranei.
- pentru produsele crude uscate fara mucegai se
admit pete rare de mucegai sau drojdii.
- la produsele uscate suprafata poate prezenta
incretituri.
- la produsele obtinute prin coacere suprafata
este rumena.
2 Aspect in Produsele din - pasta omogena, compacta si/sau mozaicata
sectiune carne tocata
(salamuri, carnati, - nu se admit bucati de flaxuri si goluri de aer
sunci, rulade, ...) mai mari de 3 mm.
- la taiere trebuie sa se pastreze integritatea
feliei, in cazul produselor in membrana.
- fara corpuri straine, fragmente de os,
aglomerari de grasime si de condimente.
- pentru paste, aspectul trebuie sa fie alifios si
fara goluri de aer.
- pentru sunci si rulade se admit rare goluri
neregulate de maxim 1 cm.
8
Produsele din - caracteristic piesei anatomice respective.
carne netocata
(afumaturi,
- pentru sunci si rulade se admit rare goluri
specialitati, ...)
neregulate de maxim 1 cm.
Produsele din - culoare pe sectiune uniforma de la roz la rosu
carne crude - rubiniu, admitandu-se o nuanta mai inchisa pe o
uscate portiune de maxim 10 mm de la margine
3 Gust si miros - fara gust si miros strain
4 Consistenta Produsele din
carne fierte:
- tocate - moale si/sau elastica
- netocate - specifica sortimentului
Produsele din
carne afumate
- tocate - moale spre semitare
- netocate - specifica sortimentului
Produsele din
carne afumate si
fierte:
- tocate - elastica
- netocate - specifica sortimentului
Produsele din
carne fierte si
dublu afumate
- tocate - elastica spre semitare
- netocate - specifica sortimentului
Produsele din
carne fierte, dublu
afumate si uscate

- tocate - semitare
- netocate - specifica sortimentului
Produsele din
carne afumate si
uscate
- tocate - semitare
- netocate - specifica sortimentului
Produsele din
carne crude uscate
- tocate - semitare pana la tare
- netocate - specifica sortimentului

9
Produsele din
carne fierte si
uscate
- tocate - semitare
- netocate - specifica sortimentului
Produsele din
carne prelucrate
prin coacere
- tocate - elastica
- netocate - specifica sortimentului

- Semiconserve din carne si produse din carne sterilizate

Nr.
Caracteristici Produsul/Conditii de admisibilitate
crt.
Semiconserve din Produse din carne sterilizate
carne
Pateuri si Conserve Conserve Conserve
paste din din carne mixte dietetice
carne
1 Aspectul - exterior Specific ambalajului folosit
ambalajului Cutii metalice, a) in cazul ambalajelor metalice:
nebombate, fara
fisuri sau
neetanseitati; se
admit mici - se admit usoare deformari la corpul ambalajului
deformari care nu fara a se afecta zona faltului
influenteaza
etanseitatea; in
- cutii vernisate in interior fara pete de sulfura de
cazul altor tipuri
fier, fara a fi bombate, fara fisuri sau scurgeri de
de ambalaje,
continut
acestea trebuie sa
fie nedeteriorate; - se admite formarea de rare puncte de sulfura de
ambalajele vor fi fier in zonele in care tabla a fost solicitata
corect si vizibil mecanic in procesul de fabricatie, precum si pe
marcate; lungimea lipiturii laterale;
- interior

Cutii vernisate in b) in cazul altor tipuri de ambalaje, acestea


interior, fara pete trebuie sa fie nedeteriorate
de sulfura de fier;
se admit
marmorari, de

10
culoare violacee Ambalajele vor fi corect si vizibil marcate.
sau usoare
oxidari de
brunificare ce se
pot eventual
transmite si pe
blocul de carne.
2 Aspectul - exterior - aspect specific sortimentului; fara spuma, goluri
continutului de aer, impuritati; fara imbrunare puternica
La temperatura (consecinta a suprasterilizarii); lichidul de
de pana la 10°C acoperire (suc, ulei, sos) nu poate fi tulbure,
pastreaza forma filant;
ambalajului, cu
aspicul mai mult - culoare specifica carnii si legumelor fierte; in
sau mai putin cazul utilizarii nitritilor culoarea va fi roz-
gelificat, la rosiatica.
sortimentele cu
gelatina si cu suc
la cele fara
gelatina; aspicul
sau sucul clar, de
culoare alb-
galbuie pana la
portocaliu, uneori
roz, in functie de
sortiment.
- pe sectiune La 10°C La 10°C Specific 20°C
Tesutul muscular Pasta Masa fiecarui Specific
de culoare roz uniforma, compacta sortiment, fiecarui
deschis la roz alifioasa, sau functie de sortiment
inchis in functie tartinabila mozaicata reteta si de functie de
de sortiment sau usor putand procesul reteta si
granulata, prezenta la tehnologic procesul
poate suprafata un folosit tehnologic
prezenta un strat de folosit
strat subtire grasime si
de grasime aspic
si aspic La 40°C

11
Bucati de
carne
obtinute prin
tocare, in
suc de
culoare
specifica,
opalescent,
cu sedimente
de carne si
grasime
topita
3 Gust si miros - fara gust si
miros strain

Proprietăți fizico-chimice
Reactia hidrogen sulfurat și reactia Kreiss - negative

Azot usor Raport


Apa, Substante NaCl, Proteine
hidrolizabil, maxim,
Produs % grase, % % totale, %
maxim, mg/100 colagen/
max. max. max. min.
g proteina
1. Produse
obtinute prin
tratament termic
a. Produse din
carne fierte
- tobe 70 27 3 10 30 35
- produse in aspic - - 2,5 - - -
- caltabos 72 27 3 8 30 30
- sangerete 70 28 3 9 30 30
- paste 73 32 3 8 30 30
- sunci - 32 3 12 30 20
- rulade - 43 3 10 30 20
- salamuri, din
care:
- fara structura 70 26 3 11 30 20
- cu structura 68 28 3 11 30 20
- carnati, din care:
- fara structura 70 27 3 10 30 30
- cu structura 68 28 3 10 30 30
- semiconserve din - - 3,9 15 - 20
carne*)
- produse fierte - - 3 - - -
b. Produse din
12
carne afumate
- afumaturi - - 4 - 45 -
- specialitati - - 5 15 45 -
- carnati afumati la 58 38 3 11 45 30
rece
c. Produse din
carne afumate si
fierte
- salamuri, din
care:
- fara structura 70 26 3 11 35 20
- cu structura 66 30 3 11 45 20
- carnati, din care:
- fara structura 70 26 3 10 35 20
- cu structura 65 32 3 10 45 30
- specialitati - - 3,5 15 45 -
- rulade - - 3 10 45 20
d. Produse din
carne fierte si
dublu afumate
- salamuri 50 40 3 15 45 20
- carnati 50 43 3 12 45 30
- specialitati - - 3,5 15 45 -
e. Produse din
carne fierte, dublu
afumate si uscate
- salamuri 48 44 3 15 45 20
- carnati 48 47 3 12 45 30
- specialitati - - 3 15 45 -
f. Produse din - - 5 - 45
carne afumate si
uscate
g. Produse din
carne crude-uscate
- salam de Sibiu 30 46 6 20 200
- salamuri 35 50 6 16 200
- carnati 35 50 6 14 -
- specialitati - - 9 22 200
h. Produse din 45 50 3 12 45
carne fierte si
uscate
i. Produse din 65 40 3 10 30
carne coapte
j. Produse din

13
carne sterilizate:
- conserve din - 20 2 10 55 30
carne
- pateuri 74 30 2 9 - 30
- paste din carne 75 30 2 8 - 30
- conserve mixte - - 2 - -
- conserve - 10 1,5 5 55 20
dietetice
- conserve pentru 85 5,6 1,3 10 20
copii
*) Aspic, % maxim - 15
Suc, % - maxim - 10

X. Bibliografie
 Aprodu Iuliana, Alexe Petru, Ionescu Aurelia – Tehnologii generale – Tehnologii și
control în industria cărnii: http://www.scribd.com/doc/120425198/Tehnologie-si-control-
in-industria-carnii;
 http://anpc.gov.ro/index.php?view=article&catid=23%3Acomunicate-de-
presa&id=460%3Arezultatele-controlului-privind-lipsa-conformitatii-preparatelor-din-
carne-existente-la-comercializare-&format=pdf&option=com_content;
 http://www.scribd.com/doc/57141911/carnea-falsuri;
 http://www.scribd.com/doc/66648006/conservarea-carnii;
 http://www.ziare.com/articole/anpc+carne+piata;
 http://www.ziare.com/social/consumatori/atentie-la-carnea-de-pe-piata-statisticile-anpc-
sunt-ingrijoratoare-1155090;
 Norma din 2006 cu privire la comercializarea produselor din carne actualizata la data de
26 aprilie 2012 – Anexa 2 si Anexa 3 - http://www.avocatura.com/ll837-norma-
comercializarea-produselor-din-carne.html.

14