Sunteți pe pagina 1din 21

Realizez, tehnoredactez, fac, redactez lucrari de licenta/disertatie

originale! http://www.lucraredelicenta.com/ este cel mai complex site cu lucrari


de diploma.
Lucrari de licenta/disertatie la comanda
Toate lucrarile noastre sunt scrise de redactori cu experienta si de la zero
in functie de cerintele clientului. De asemenea, operam cu programe
ANTIPLAGIAT care descopera orice insiruire de 5 cuvinte care mai exista in
orice alte texte de pe internet. Astfel, ne putem asigura ca toate lucrarile noastre
sunt autentice. Oferim cel mai bun raport calitate- pret şi garanţia calităţii.
Lucrarea va fi livrata esalonat pe capitole, prima plata realizandu-se dupa
previzualizarea primului capitol.
Toate detaliile pe site. Contact: licenteoriginale@yahoo.com
Lista domenii competenta: economie, ASE, contabilitate, drept,
administratie publica, turism, comunicare, psihologie, jurnalism, istorie,
asistenta sociala, agronomie, stiinte politice, geografie, politehnica, pedagogie,
sociologie, relatii internationale etc.

TEME LUCRĂRI DE LICENȚĂ

1. Studiu comparativ al capacităţii de introspecţie în funcţie de nivelul de


studii.
2. Diferenţe individuale privind auto-percepţia.
3. Identificarea gesturilor conversaţionale la adolescenţi şi tineri.
4. Identificarea schemelor de rol social în funcţie de gen.
5. Evaluarea simptomelor crizei de originalitate la adolescenţi.
6. Tipuri de atribuire folosite de părinţi faţă de copii în situaţii de succes şi
insucces şcolar.
7. Mecanisme de conservare a stereotipurilor gender la tineri.
8. Identificarea elementelor de rasism la tineri.
9. Percepţia discriminării la persoanele de religie musulmană.
10. Evaluarea atitudinii tinerilor faţă de fenomenul migrării populaţiei.
11. Diferenţe de percepţie a unui mesaj persuasiv în funcţie de gen,
mediu, studii şi vârstă.
12. Evaluarea nivelului de obedienţă a femeilor în funcţie de situaţia
profesională şi tipul de ataşament.
13. Percepţia rolului mass-media în propagarea violenţei.
14. Relaţia dintre ostilitate şi comportament agresiv la tineri şi vârstnici.
15. Rolul recompensei şi pedepsei în diminuarea comportamentului
agresiv al copiilor în şcoli.
16. Rolul modelului social în orientarea şcolară şi profesională a copiilor
şi adolescenţilor.
17. Diferenţe de gen privind comportamentul agresiv al elevilor în şcoli.
18. Diferenţe de vârstă şi gen privind aprecierea frumuseţii fizice a
genului
opus.
19. Rolul animalelor de companie în diminuarea comportamentului
agresiv la elevi.
Lect.univ.dr. Nicu Ionel SAVA
1. Studiul relației dintre timpul petrecut la telefon și nivelul anxietății și
depresiei;
2. Evaluarea nivelului de optimism la persoanele cu spirit religios;
3. Identificarea tipului de personalitate la manageri;
4. Identificarea stilului de conducere la manageri;
5. Evaluarea performanței profesionale în relație cu nivelul încrederii în
sine;
6. Identificarea relației dintre nivelul stresului perceput și disfuncțiile
organizaționale;
7. Studiu asupra relației dintre nivelul stresului resimțit și mecanismele de
apărare și adaptare;
8. Autoreglarea emoțională și satisfacția cu viața;
9. Rolul clarității imaginii de sine în performanță;
10. Studiu asupra relației dintre stilul de învățare și performanță;
11. Anomia rolurilor familiale și claritatea identității de sex la adolescenți;
12. Învățarea prin stimularea creativității;
13. Factori implicați în stimularea motivației pentru învățare;
14. Factori individuali implicați în dezvoltarea ideației suicidare;
15. Studiu asupra relației dintre personalitate și adaptarea la locul de
muncă;
16. Predictori utilizați în selecția de personal pentru postul de psiholog în
mediul muncii și organizațional;
17. Evidențierea potențialului perturbator al incompatibilității valorilor la
partenerii cuplurilor conjugale;
18. Evaluarea anxietății la jucătorii patologici;
19. Evaluarea anxietății la persoanele private de libertate;
20. Identificarea relației dintre orientarea motivațională și performanța la
locul de muncă.
Lect.univ.dr. Aurelia MORARU
1. Relaţia interpersonală psiholog-client în actul terapeutic.
2. Studiu comparativ al tulburării psihosomatice la copii și adolescenţi.
3. Factorii de stres implicați în bolile dermatologice.
4. Îmbunătăţirea atenţiei şi memoriei la şcolarii mici.
5. Studiu comparativ al stabilității în cuplu în funcție de apartenența
etnică.
6. Factori favorizanți implicaţi în dependența de jocurile de noroc.
7. Relația dintre estetica dentară și încrederea în sine.
8. Relația dintre modificarea aspectului facial și îmbogățirea relațiilor
sociale.
9. Evenimentele traumatizante şi agresivitatea la copii.
10. Relaţia dintre credinţe, convingeri și anxietate.
11. Factori implicați în depresia adolescenţilor.
12. Relația dintre încrederea în sine și randamentul în vânzări.
13. Relația dintre dezvoltarea limbajului și integrarea socială a copilului.
14. Comportamentul religios ca strategie de coping în criza existențială.
15. Relația dintre abilitățile de comunicare și dependența de internet.
16. Identificarea cauzelor agresivității în cuplurile consensuale.
17. Identificarea cauzelor comportamentului deviant comportamentului
deviant la adulti.
18. Factorii de menținere a stabilității în cuplu.
19. Stilul de atașament în relațiile de cuplu.
20. Stima de sine înainte și după intervenția prin implantologie dentară.
Asist.univ.drd. Monica I. POPESCU
1. Tendințe accentuate ale personalității și tulburările de comportament
alimentar;
2. Relația dintre satisfacția maritală și mecanismele de coping în diadă;
3. Gelozia romantică și mecanismele de coping ale cuplului cu ambii
parteneri angajați (studiu comparativ România/Italia);
4. Relația dintre fațetele personalității și genurile cinematografice;
5. Studiu comparativ asupra convingerilor cu privire la relațiile romantice;
6. Evaluarea potențialului creativ în funcție de hobby;
7. Relația dintre temperament și stilul decizional;
8. Evaluarea inteligenței emoționale la copiii din centrele de zi;
9. Tipul comportamental la pacienții cu boli gastro-intestinale;
10. Studiu comparativ asupra stilului de învățare al studenților în funcție
de specializare;
11. Evaluarea gândirii creative a studenților (studiu comparativ);
12. Inteligența emoțională și personalitatea de lider la studenții cu vârsta
sub 25 de ani;
13. Influența sărăciei asupra randamentului școlar;
14. Diferențe individuale privind preferința pentru accesorii vestimentare
la adolescenți;
15. Diferențe de percepție privind fenomenul refugiaților sirieni din
România;
16. Percepția părinților asupra violenței cadrelor didactice în școli – studiu
comparativ;
17. Percepția părinților despre programele „After school”;
18. Relația dintre stilul de parenting și eșecul școlar în clasele primare;
19. Relația dintre performanța școlară și anxietate la adolescenți;
20. Evaluarea calității relațiilor interpersonale.
1.Psihicul uman. Tipuri de abordare a psihicului
2. Procese psihice de prelucrare primară a informaţiei – senzaţii, percepţii,
reprezentări
3. Procese psihice de prelucrare secundară a informaţiei - gândire,
memorie, imaginaţie
4. Procese psihice energizante - motivaţie şi afectivitate
5. Procese psihice reglatorii – limbaj, atenţie, voinţă
6. Personalitatea ca mecanism integrator a vieţii psihice
7. Temperament şi caracter – structuri ale personalităţii
8. Aptitudinile generale – inteligenţă şi creativitate
9. Deprinderile ca şi componentă a personalităţii
10. Principii şi instrumente utilizate în psihodiagnostic
1. Învățarea – teorii psihologice ale învățării.
2. Rolul proceselor cognitive în învățare.
3. Rolul proceselor reglatorii în învățare.
4. Creativitatea – ca proces și produs asociat învățării..
5. Succes și insucces școlar – definiții și factori.
6. Personalitatea educabilului.
7. Personalitatea educatorului.
8. Comunicarea în context educațional – comunicarea didactică.
9. Grupul de învățare – caracteristici, fenomene
1. Nivelurile activităţii psihice. Tipuri de abordări ale activităţii psihice.
2. Sistemul psihic uman. Caracteristicile şi structura sistemului psihic
uman; Valoarea conceptului de sistem psihic uman
3. Senzaţiile. Specificul şi mecanismele sensibilităţii. Raporturile dintre
excitabilitate, sensibilitate şi motricitate. Clasificarea şi proprietăţile senzaţiilor.
Legile sensibilităţii.
4. Percepţiile. Accepţiunile noţiunii de percepţie. Determinanţii percepţiei.
Legile percepţiei.
5. Caracterizarea psihologică a reprezentării. Proprietăţile reprezentărilor.
Clasificarea şi rolul reprezentărilor în cunoaştere.
6. Definirea şi specificul psihologic al gândirii.Componentele şi structura
gândirii. Activităţile gândirii.
Modele teoretice explicative ale gândirii
7. Comunicarea şi limbajul: caracterizare psihologică. Scopurile şi rolurile
comunicării. Formele şi funcţiile comunicării şi ale limbajului
8. Definirea şi specificul psihologic al memoriei. Procesele şi formele
memoriei. Optimizarea funcţionalităţii memoriei. Raporturile dintre memorie şi
uitare. Tendinţe actuale în psihologia memoriei.
9. Specificul psihologic al atenţiei. Modele explicative ale atenţiei.
Diferenţe individuale în atenţie.
10. Specificul psihologic al imaginaţiei. Relaţiile imaginaţiei cu alte
funcţii şi procese psihice. Formele, funcţiile şi procedeele imaginaţiei
11. Conceptul de motivaţie. Teorii asupra motivaţiei. Structura motivaţiei.
Raporturile dintre motivaţie şi performanţă. Optimum motivaţional.
12. Definirea şi specificul proceselor afective. Proprietăţile proceselor
afective. Clasificarea proceselor afectice. Rolul afectivităţii în viaţa psihică.
13. Specificul psihologic al voinţei. Structura actului voluntar.
14. Laturile personalităţii
a. Temperamentul – ca latură dinamică-energetică a personalitatii.
b. Aptitudinile – ca latură instrumental a personalitatii.
c. Inteligenţa – ca latură productiv-rezolutivă a personalitatii.
d. Creativitatea – ca latură transformativ-constructivă a personalitatii.
e. Caracterul – ca latură relaţional-valorică şi de autoreglaj a
personalitatii.
15. Abordarea psihodinamica a personalitatii
a. Teoria lui S. Freud
b. Teoria lui C.G.Jung
c. Teoria lui A. Adler
16. Abordarea personalitatii din perspectiva trasaturilor
a. Teoria lui G. Allport
b. Teoria lui R. Cattell
c. Teoria lui H. Eysenck
17. Abordarea personalitatii din perspectiva invatarii sociale
a. Teoria lui Skinner
b. Teoria lui A. Bandura
18. Abordarea fenomenologica a personalitatii
a. Teoria lui C. Rogers
b. Teoria lui A. Maslow
1. Sănătate, normalitate, suferință și boala psihică (conceptualizarea
noțiunilor, abordări, semnificații și aspecte antropo-culturare ale bolii psihice,
modele de sanogeneză și patogeneză)
2. Evaluarea și psihodiagnoza clinică (structura procesului de
evaluare,etapele în evaluarea clinică, instrumentele de evaluare)
3. Tulburările de anxietate (definire, clasificare, cauze, manifestări,
modalități de intervenție psihologică)
4. Tulburările depresive (definire, clasificare, cauze, manifestări,
modalități de intervenție psihologică)
5. Stresul ( cauze, factori, manifestări, incidentul critic, coping-ul, modele
de intervenție psihologică și psihoterapie în abordarea stresului, PTSD,
mobbing-ul)
6. Comportamente agresive extreme ( evaluarea clinică a agresivității,
forme de suicid, factori de risc pentru suicid, suicidul în bolile psihice,
modalități de prevenție psihologică și psihoterapie în actele autolitice)
7. Comportamente adictive (toxicomaniile, alcoolismul, dependențele de
jocuri de noroc sau net, modalități de intervenție psihologică)
8. Abordarea psihoterapeutică (definiții, obiective, factori ai eficacității
psihoterapiei)
Metode psihoterapeutice (cognitiv-compotamentală, hipnoza,psihodrama,
adleriană, analiza-tranzacțională, pozitivistă, centrată pe persoană, terapii de
familie, etc)
I. Etiologia specifică diferitelor tipuri de deficienţe. Cauzele şi frecvenţa
diferitelor tipuri de deficienţe
II. Particularităţile dezvoltării psihofizice şi sociale ale copiilor/elevilor cu
dizabilităţi
1. Etapele dezvoltării ontogenetice şi caracterizarea lor în plan
psihosomatic
2. Trăsături de specificitate ale evoluţiei psihofizice a copiilor/elevilor cu
dizabilităţi
3. Consecinţe ale manifestării deficienţei în procesul de dezvoltare,
adaptare, integrare socială a copiilor
III. Integrarea copiilor/ elevilor cu CES în şcoala de masă
1. Conceptele de integrare şi incluziune. Forme ale integrării
2. Modalităţi de facilitare a integrării copiilor cu deficienţe în şcoala de
masă. Limitele integrării şcolare
IV. Modalităţi şi tehnici ale activităţilor educaţional-terapeutice
1. Stimulare cognitivă: rol, conţinut, activități specifice
2. Ludoterapia
a) Jocul ca proces de învăţare şi de recuperare în cadrul acţiunii de terapie
educaţională integrată
b) Jocuri didactice şi activităţi de loisir realizate cu copiii/elevii cu CES
3. Terapia ocupaţională. Rolul şi funcţiile terapiei ocupaţionale
a) Desfăşurarea procesului de terapie ocupaţională
b) Tipuri şi forme de organizare a terapiei ocupaţionale. Strategii
educaţionalterapeutice
c) Conţinutul, obiectivele şi valenţele educaţional-terapeutice ale
diferitelor tipuri
de activităţi de terapie ocupaţională
4. Formarea autonomiei personale şi sociale
a) Autonomia personală, socială şi integrarea în comunitate
b) Formarea comportamentelor de autoservire, igienă pesonală, securitate,
deplasare. Obiective si structuri de activităţi educaţional-terapeutice
c) Formarea comportamentului social. Integrarea socială
V. Procesul de învăţământ – cadrul principal de desfăşurare a activităţii
instructiv-educative, de recuperare şi integrare a elevilor cu CES
1. Componentele procesului de învăţământ şi interacţiunea dintre ele
2. Procesul de învăţământ ca relaţie dintre predare-învăţare-evaluare
VI. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice în
învățămntul special
1. Componentele curriculumului naţional: planuri-cadru (trunchi comun,
curriculum diferenţiat, curriculum la decizia şcolii/curriculum în dezvoltare
locală), programe şcolare, manuale şcolare, auxiliare curriculare; alţi termeni de
referinţă ai curriculumului naţional: arii curriculare, discipline, module,
standarde curriculare. Conţinutul învăţământului special
2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală sau la decizia şcolii de
tipul: aprofundare/ extindere/ opţional ca disciplină nouă
3. Proiectarea unităţii de învăţare, proiecte de activităţi didactice,
proiectarea de activităţi de învăţare intra-, inter- şi transdisciplinare, adaptări
curriculare pentru elevii cu CES, planuri de intervenţie personalizate
VII. Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învăţare-evaluare
specifice educației copiilor cu CES
1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare,
utilizarea metodelor centrate pe elev/ tehnicilor de învăţare prin cooperare
2. Forme de organizare a activităţii educaţional-terapeutice: clasificare,
caracterizare
3. Mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-
învăţare-evaluare: funcţii, tipuri și caracteristici
4. Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării în construirea unor
medii active de instruire
VIII. Evaluarea procesului instructiv-educativ-recuperativ-compensatoriu
şi de integrare a progresului şi a rezultatelor şcolare în concordanţă cu
obiectivele curriculare şi criteriile de performanţă din standardele de evaluare
1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăţământ:
obiective, funcţii, tipuri de evaluări, caracterizare
2. Metode de evaluare: tradiţionale şi complementare (tipuri şi
caracterizare)
3. Tipologia itemilor: definiţie, clasificări, caracteristici, domenii de
utilizare, reguli de proiectare, modalităţi de evaluare şi de notare
1. Organizarea sistemului de asistenţă socială din România
2. Asistenţa socială, un răspuns la problematica grupurilor de risc
3. Sistemul de beneficii de asistenţă socială
4. Sistemul de servicii sociale
5. Probleme specifice protecţiei copilului aflat în dificultate; măsuri de
protecţie alternativă şi specială
6. Managementul de caz în protecţia copilului ca metodă obligatorie de
instrumentare a cazurilor
7. Politici de incluziune socială adresate persoanelor şi grupurilor aflate în
risc de marginalizare şi excluziune socială
8. Aspecte privind reglementarea profesiei de asistent social în România
9. Metode şi tehnici aplicate de asistentul social în lucrul cu grupurile
10. Măsuri de protecţie integrată pentru persoanele cu HIV-SIDA
11. Servicii de consiliere şi terapie adresate familiei şi copilului
12. Asistenţa socială a persoanelor vârstnice
13. Dezvoltarea comunitară ca proces planificat de intervenție în
comunitate
14. Asistenţa socială a şomerilor/ Politici sociale de ocupare
1. Finalităţile educaţiei: ideal, competenţe, obiective
a) Definirea şi analiza operaţională a conceptelor: finalitate, ideal,
competenţe, obiective
b) Taxonomia finalităţilor educaţionale
c) Operaţionalizarea obiectivelor educaţionale
2. Procesul de învăţământ - sistem şi funcţionalitate
a) Procesul de învăţământ: concept, structură, funcţii, dimensiuni,
caracteristici, procesualitate internă, modele explicativ-interpretative
b) Procesul de învăţământ ca interacţiune dinamică între predare, învăţare
şi evaluare
c) Condiţii şi factori de creştere a eficienţei procesului de învăţământ
3. Învăţarea şcolară. Orientări contemporane în teoria şi practica învăţării
şcolare
a) Conceptele de învăţare în sens larg şi de învăţare şcolară (forme, tipuri
şi niveluri de învăţare)
b) Orientări principale în teoriile contemporane ale învăţării şi relevanţa
lor pentru instruirea şcolară
c) Condiţiile interne şi externe ale învăţării şcolare eficiente
4. Predarea. Orientări contemporane în teoria şi practica predării
a) Conceptul de predare. Relaţiile între predare- învăţare şi evaluare
b) Predarea ca activitate de organizare şi conducere a situaţiilor de
învăţare
c) Strategii şi stiluri de predare
5. Dimensiuni practice ale Curriculumului în învăţământul preşcolar şi
primar
a) Documentele curriculare: planul-cadru, programele şcolare.
Metodologia aplicării lor în învăţământul preşcolar şi primar
b) Tipuri de curriculum: core curriculum (de bază, trunchi comun),
curriculum la decizia şcolii
c) Orientări şi practici noi în organizarea curriculumului:
interdisciplinaritate, organizare de tip integrat, curriculum diferenţiat si
personalizat
6. Proiectarea pedagogică a activităţilor instructiv-educative în
învăţământul preşcolar şi primar
a) Etapele proiectării pedagogice: definirea obiectivelor şi a sistemului de
referinţă spaţio-temporal; determinarea conţinuturilor; stabilirea strategiei de
instruire optime; stabilirea criteriilor, a probelor şi a instrumentelor de evaluare
continuă şi formativă
b) Proiectarea unităţilor de învăţare, proiectul tematic, proiectarea
integrată a activităţii didactice
7. Moduri şi forme de organizare a procesului instructiv-educativ în
educaţia timpurie şi învăţământul primar
a) Activităţi realizate în mediul şcolar
b) Activităţi realizate în mediul extraşcolar - excursia, vizita
c) Forme de organizare a activităţii didactice – activitate frontală, pe
grupe, individuală, combinată
8. Metodologia şi tehnologia instruirii
a) Sistemul metodelor de instruire: clasificare, caracteristicile
principalelor metode utilizate: povestirea, metoda fonetică analitico-sintetică,
lectura explicativă, lucrul cu manualul, explicaţia, conversaţia euristică,
demonstraţia, exerciţiul, învăţarea prin descoperire, problematizarea, jocul
didactic, jocul de rol, dramatizarea, experimentul, observarea
b) Mijloace didactice si suporturi tehnice de instruire utilizate în
învăţământul primar şi preşcolar: rol, functii, valenţe formative, limite
c) Exemple de mijloace didactice utilizate în predare-învăţare-evaluare la
disciplinele din învăţământul primar, modalităţi de integrare în activitatea
didactică
9. Evaluarea didactică – activitate de măsurare, de interpretare a datelor şi
de adoptare a deciziilor educaţionale în învăţământul primar şi preşcolar
a) Forme/ tipuri de evaluare a rezultatelor şi progresului şcolar
b) Metode tradiţionale şi alternative de evaluare
c) Tipuri de itemi utilizaţi în practica şcolară
d) Specificul aprecierii elevilor prin calificative. Problematica specifică a
descriptorilor de performanţă
d) Rolul standardelor curriculare de performanţă în realizarea evaluării
didactice la macro şi micronivel educaţional
10. Abordarea multidimensională a procesului managerial la nivelul clasei
de elevi/ instituţiei şcolare
a) Educatorul-manager: status, rol şi influenţare
b) Dinamica formării şi conducerii grupului de elevi/ instituţiei şcolare
c) Strategii şi stiluri manageriale
Evoluţia suprafeţelor împădurite din Județul Ilfov
Utilizarea tehnicilor GIS în analiza spațiului urban. Studiu de caz:
Municipiul Câmpulung
Modificări spaţio-temporale ale utilizării terenurilor în municipiul
Medgidia (Judeţul Constanţa) prin cartografie istorică în mediul GIS Open
Sources
Influenţa loessului în morfologia actuală a Câmpiei Ialomiţei
Potenţialul turistic al municipiului Târgovişte
Evoluţia oraşului Olteniţa în documente cartografice
Evoluţia fluviului Dunărea în documente cartografice în sectorul Călăraşi
- Cernavodă
Comuna Coşereni (Judeţul Ialomiţa). Utilizarea terenurilor
Morfometria şi morfografia bazinului hidrografic Bicaz
Comuna Curtişoara (Judeţul Olt). Utilizarea terenurilor
Dinamica spațiului construit din Municipiul Râmnicu-Vâlcea în perioada
1945-2017 și integrarea datelor în aplicații interactive SIG
Premisele morfologice ale înfiinţării Parcului Naţional Buila-Vânturariţa
Bază de date GIS pentru centrul istoric al municipiului Bucureşti
Analiza spaţială a zonelor verzi albastre în municipiul Târgovişte
Condiţionări morfologice în dezvoltarea teritorială a municipiului Brăila
Studiu geomorfologic al Masivului Iezer-Păpușa
Versantul prahovean al Bucegilor. Studiu fizico-geografic cu privire
asupra utilizării în activități turistice
Munții Semenic. Studiu geomorfologic
Studiu geografic al Deltei Văcărești (Municipiul București)
Modificări ale utilizării terenurilor în comuna Snagov (Județul Ilfov) prin
cartografie diacronică în mediu GIS Open Source
Analiza favorabilității terenurilor pentru extinderea zonei rezidențiale a
orașului Comănești
Dinamica utilizării terenurilor în Depresiunea Câmpulung
Valea Argeșului între Barajul Vidraru și Curtea de Argeș. Studiu
geomorfologic
Studiu geografic al Canalului Dunăre-Marea Neagră și impactul
construcției sale asupra elementelor mediului dobrogean
Premise morfologice ale dezvoltării fenomenului turistic în Subcarpații
Buzăului
Aplicații GIS în planificarea urbană. Studiu de caz: Municipiul Onești
Roșiorii de Vede - Dinamica peisajului pe baza cartografiei istorice în
mediul GIS
Analiză GIS pentru centre comerciale. Studiu de caz: Municipiul Galați
Dinamica utilizării terenurilor în orașul Călărași (Județul Călărași) prin
cartografie diacronică în mediu GIS Open Source
Depresiunea Brașov. Relația dintre relief, turism, utilizarea terenurilor
Analiza geomorfologică a Masivului Piatra Craiului
Analiza favorabilității terenurilor pentru extinderea zonei rezidențiale a
comunei Albeștii de Muscel
Evoluția fluviului Dunărea în documente cartografice în sectorul
Zimnicea-Giurgiu
Condiționări litologice în dinamica actuală a reliefului din Munții Măcin
Premisele morfologice ale dezvoltării activității navale în perimetrul
munincipiului Giurgiu
Baza de date pentru infrastructura comercială a Sectorului 5 (Munincipiul
București)
Premisele morfologice ale dezvoltării activității portuare în perimetrul
orașului Corabia
Rolul masivului Bucegi în evoluția fenomenului turistic din stațiunea
Bușteni
Studiu biogeografic al pădurii Niculițel (Județul Tulcea)
Dinamica actuală a reliefului în glacisul Râmnicului
Condiționări morfologice ale evoluției rețelei de așezări din Valea Dunării
(județul Călărași) reflectată în documente cartografice
Comuna Păușești-Otăsău (Județul Vâlcea). Utilizarea terenurilor
Analiza geografică și cartografică a orașului Focșani
Comuna Rotunda (Județul Olt). Utilizarea terenurilor
Consecințe ale modificării nivelului local de denudație în dinamica
versanților văii montane a Buzăului
Evoluția văii Dâmboviței în spațiul urban al munincipiului București
Evoluția teritorială a sectorului 6 al munincipiului București reflectată în
documentele cartografice
Studiul Munților Călimani utilizând tehnici GIS și de teledetecție
Strategii de branding/rebranding turistic in/pentru ....... (regiune, zona,
areal, judet, oras, statiune etc)
Imaginea turistica a ....(regiune, zona, areal, judet, oras, statiune etc):
studiu geografic complex
Strategii de regenerare si modernizare turistica a (statiune, centru, ... etc)
Strategii de regenerare prin/pentru turism a ... (cetate, monument,
fortareata,... etc)
Dimensiune turistica a lacasului de cult....(?, aici pot fi considerate
manastiri, biserci
istorice, biserici semnificative)/ , muzeului (X)/, monumentului (X), ariei
protejate (X), comunitatii locale (X): studiu analitic de determinare a
functiei/capacitatii de produs turistic
Aria proteja ... (X) potential. management si strategie de promovare
turistica
Valorile comunitatii ( X, Y Z) si rolul lor in determinarea functiei turistice
a regiunii/arealului/zonei/orasului/ etc X,Y,Z
Promovarea turistica on line a ....
Imaginea turistica virtula si rolul ei in branduuirea/rebranduirea turistica
Booking.com ; studiu analitic de.......
Trivago.com : studiu analitic de....
Dezvoltarea turistica a...... studiu geografic complex
Atractii turistice de nisa (mountain biking, calarie, etc.......: studiu de........
Calitatea apelor (X,Y,Z) in dezoltarea turistica a....
Conf.univ.dr. Cercleux Loreta
Direcții de dezvoltare economică a orașului/comunei
Restructurarea urbană în
Caracterizarea activităților industriale din orașul
Restructurarea industrială în orașul
5. Dinamica procesului de terțiarizare în Orașul…………….......................
Rolul activităților agricole în dezvoltarea comunei
Evaluarea și valorificarea potențialului turistic în județul/orașul/comuna
Studiu de geografie urbană.
Analiza relației urban-rural la nivelul zonei metropolitan
Analiza geografică a patrimoniului cultural construit din orașul
Creșterea economică și dinamica modului de utilizare a terenurilor în
Rolul sistemelor de transport in conturarea morfologiei urbane a ....
Reforma agrară după 1990 și fragmentarea terenurilor în ....
Reforma agrară după 1990 şi comasarea terenurilor agricole în .....
Dezindustrializarea și reconversia urbană în ....
Evaluarea resurselor şi activităţilor turistice din oraşul...
Perspective de valorificare a resurselor turistice antropice / fizico-
geografice în arealul / în judeţul……
Model de organizare şi amenajare a activităţii turistice în localitatea....
Evaluarea patrimoniului cultural material şi imaterial din localitatea...
Turismul de afaceri - componentă majoră a industriei turistice în
municipiul/regiunea..........
Structuri de agrement şi turism de aventură Studiu de caz: ...
Evoluţia turismului de sănătate în localitatea/regiunea/judeţul.....
Perspective de regenerare urbană prin turism Studiu de caz....
Lect.univ.dr. Teodorescu Camelia
Analiza profilulului cultural-turistic al orasului/judetului/regiunii……….
Tuismul etno-creativ si implicarea lui in dezvoltarea economiei din
localitatea/comuna/judetul/regiunea……….
Turismul cultural-etnic din orasul/comuna/judetul/regiunea………….
Analiza turismului cultural din orasul/comuna/judetul/regiunea………….
Particularitati ale turismului cultural din
orasul/comuna/judetul/regiunea………….
Rolul activitatilor turistice/turismului (cultural religios/de afaceri/istoric,
etc) in dezvoltarea integrata a orasului/stațiunii.....................
Rolul activitatilor turistice in generarea efectelor de multiplicare in
sistemele teritoriale (complexe/emergente, etc)*.
Dinamica profilului antreprenorial in sistemele teritoriale (emergente/cu
functionalitate turistica, etc)*.
Capacitatea adaptativa a sectorului (hotelier/touroperatorilor, BTM, etc)
din orasul/municipiul..................la crizele structurale.
5.Strategia de dezvoltare (turistica) integrata a
(statiunii/localitatii/orasului/municipiului)
6.Preeminența/Complementaritatea functiei turistice in sistemele
teritoriale (emergente/complexe) ......................
7.Specificitatea dezvoltării activităților turistice în sistemele teritoriale
emergente*.
8.Modelarea capacității adaptative a sistemelor teritoriale puternic
restructurate functional*.
9.Specificitatea restructurării economice în centrele de polarizare de
importanță regională/zonală*.
10.Mutații actuale în structura profilului economic al
municipiului/orașului…………………
.Impactul macrodeciziilor in generarea efectelor de multiplicare in
sistemele emergente*.
Imaginea urbana a sistemelor teritoriale emergente*.
Turismul balneoclimateric in statiunea ……………..
Infrastructura de cazare si baza de alimentatie publica in
statiunea/localitatea…….
Studiu socio-cultural in orasul………………..
Studiu geografic al orasului…………..
Potentialul etnofolcloric al jud ………………
Starea actuala si posibilitati de dezvoltare a regiunii/zonei/statiunii/
Influenta potentialului touristic asupra infrastructurii de cazare si
alimentatie publica in judetul ……
Impactul turismului de eveniment asupra dezvoltării localității sau
regiunii...
Contribuția industriilor creative la dezvoltarea orașului/regiunii...
Turismul negru în România - caracteristici și tendințe.
Turismul roșu în București/România - caracteristici și perspective de
dezvoltare.
Rolul muzeelor în conservarea și valorificarea patrimoniului din...
rețelelor de socializare asupra dezovltării strategiilor de marketing în
cadrul agențiilor de turism.
Rolul evenimentelor culturale internaționale în promovarea imaginii
orașului...
Identificarea, evaluarea și valorificarea potențialului turistic din zona, aria,
orașul, aria de influenta a municipiului ..........
Organizarea și amenajarea spațiului turistic ............
Turismul cultural în ..
Studiu de geografie urbană cu privire specială asupra activității
turistice...............
Studiu de geografia turismului
Turismul rural în ....
Contabilitatea stocurilor in domeniul serviciilor medicale. Studiu de caz la
Contabilitatea salariilor cu studiu de caz la
Contabilitatea achizitiilor publice cu studiu de caz la
Contabilitatea si gestiunea stocurilor cu studiu de caz la
Contabilitatea trezoreriei cu studiu de caz la
Cercetari teoretice si practice privind auditarea salariilor la S.C
Contabilitatea salariilor cu studiu de caz la S.C……
Cecetari privind teoria si practica referitoare la contabilitatea TVA la
societati comerciale
. Aprofundari privind planificarea, determinarea si analiza cash-flow-ului
la S.C
Aprofundari privind contabilitatea activelor necorporale
Cercetari privind teoria si practica referitoare la calculul si contabilizarea
salariilor si a drepturilor salariale la o institutie
Cercetari si aprofundari privind teoria si practica aplicarii standardelor de
raportare financiara in realizarea situatiilor financiare
Aprofundari privind intocmirea si interpretarea situatiilor financiare
anuale
Aprofundari privind contabilitatea cheltuielilor si veniturilor in cadrul
unei institutii publice
Contabilitatea impozitului pe profit in conformitate cu normele nationale
si international
Cercetari privind organizarea si si efectuarea expertizei contabile in
Romania
Cercetari privind teoria si practica contului de executie bugetara la
institutiile din administratia publica locala
Sistemul contabil al partidelor politice
Cercetari privind teoria si practica actuala in contabilitatea activelor
imobilizate si reflectarea acestora in raportarile financiare anuale
Cercetari privind teoria si practica bilantului contabil la institutiile din
Administratia locala
Cercetari privind teoria si practica bilantului contabil al institutiilor
publice sanitare
Cercertari privind teoria si practica managementului financiar contabil al
executarii silite
Analiza si eficienta costurilor companiilor de transporturi cu studiu de caz
la
Cercetari privind teoria si practica contului de executie bugetara la
institutiile din administratia publica locala
Cercetari privind teoria si practica stocurilor la institutiile din
administratia publica locala
Principii de organizare şi funcţionare a administraţiei publice locale