Sunteți pe pagina 1din 8

Realizez, tehnoredactez, fac, redactez lucrari de licenta/disertatie

originale! http://www.lucraredelicenta.com/ este cel mai complex site cu lucrari


de diploma.
Lucrari de licenta/disertatie la comanda
Toate lucrarile noastre sunt scrise de redactori cu experienta si de la zero
in functie de cerintele clientului. De asemenea, operam cu programe
ANTIPLAGIAT care descopera orice insiruire de 5 cuvinte care mai exista in
orice alte texte de pe internet. Astfel, ne putem asigura ca toate lucrarile noastre
sunt autentice. Oferim cel mai bun raport calitate- pret şi garanţia calităţii.
Lucrarea va fi livrata esalonat pe capitole, prima plata realizandu-se dupa
previzualizarea primului capitol.

DEPARTAMENTUL DE TURISM ŞI GEOGRAFIE


TEME LUCRAREA DE LICENŢĂ
2017-2018

Diversificarea serviciilor pentru întreprinderile de comerţ, turism, servicii


(transport, intermediere financiară, cercetare-dezvoltare)
Managementul calităţii in sectorul serviciilor
Perspective de liberalizare a schimburilor internaţionale (europene) de
servicii
Analiza şi previziunea serviciilor pentru populaţie în România
Analiza si previziunea serviciilor pentru întreprinderi in România
Dimensiunile (analiza) sectorului terţiar in România
Tendinţe in schimburile internaţionale de servicii
Perspectivele de dezvoltare şi diversificare a serviciilor de…. pe plan
naţional / regional/ în judeţul…/ zona etc.
Turismul intern si internaţional al României
Strategii de promovare a turismului romanesc pe piaţa turistică
internaţionala
Studiu comparativ asupra ofertei turistice a României si…..
Cererea turistică în ţara… şi posibilităţi de atragere spre România
Perspectivele turismului montan, balnear, de litoral, cultural, de afaceri,
religios etc. in Romania
Evoluţia economică mondială şi impactul asupra turismului
Globalizarea, dezvoltarea regională şi influenţa acestora asupra turismului
Modele de organizare a turismului în diverse ţări – analiză comparativă.
Turismul şi dezvoltarea durabilă
Rolul colectivităţilor locale în dezvoltarea turismului
Analiza fluxurilor turistice interne şi/sau internaţionale
Transporturi turistice aeriene; perspective
Sezonalitatea activităţii turistice
Mutaţii structurale pe piaţa transporturilor turistice
Impactul integrării în UE asupra turismului românesc
Turismul în parcurile de distracţii
Tendinţe în evoluţia cererii turistice
Statistica turismului – metode şi indicatori de cuantificare a dimensiunilor
fenomenului turistic
Turismul şi ocuparea forţei de muncă
Contribuţia turismului la creşterea calităţii vieţii
Dezvoltarea şi promovarea unor noi forme de turism (în general în
România sau în anumite zone)
Dezvoltarea şi promovarea turismului: de afaceri, religios şi de pelerinaje,
cultural – circuite tematice, sportiv, de sănătate, de croazieră, de tineret, in
parcuri si/ sau rezervaţii, etc.
Impactul turismului asupra mediului
Diversificarea ofertei de agrement turistic (într-o staţiune, zona, areal)
Diversificarea ofertei de servicii turistice (cazare, alimentatie, agrement,
transport si/sau tratament) la nivel national, regional, judetean, la nivelul unei
statiuni sau al unei societati comerciale din domeniul turismului
Diversificarea formelor de turism (ecoturism, turism de aventură,
vânătoare, pescuit etc) în zona/ staţiunea…..
Agrementul şi rolul lui în relansarea unei (zone, localitate, staţiune,
unitate turistică – de cazare, alimentaţie publică
Valorificarea potenţialului turistic al zonei …
Studiu comparativ asupra ofertei turistice in ţările Europei Centrale si de
Est (şi/sau pe forme de turism)
Analiza serviciilor turistice in staţiunea …
Model de dezvoltare/ promovare a unei staţiuni turistice
Dezvoltarea şi promovarea turismului de tineret.
Tendinţe în dinamica şi structura turismului social
Procese si etape in pregătirea şi/ sau desfăşurarea proceselor de negociere
Utilizarea tehnicilor de vânzare in negocierea comerciala
Stiluri si metode de negociere
Forme, procese si tehnici de comunicare in negociere
Comportamentul si relaţia interpersonala in procesul de negociere
Forme si metode de comunicare scrisa in organizaţie
Interviul in activitatea manageriala
Abordări in organizarea şedinţelor si a prezentărilor in fata publicului
Comunicarea organizaţiilor non-profit cu mediul
Analiza structurii si climatului de comunicare la întreprinderea…
Dezvoltarea unor programe privind perfecţionarea abilitaţilor de
comunicare la…
Comunicarea comportamentală
Analiza formelor de comunicare din organizaţia….
Aplicarea conceptului de Yield management în cadrul companiei …..
Agenţia de turism – management şi operaţiuni
Diversificarea produselor turistice oferite de o agenţie de turism
Program de organizare şi comercializare a unui produs turistic cu tema
Analiza influenţei mediului extern asupra agenţiei de turism
Perspective de dezvoltare a agentiei de turism..................in contextul
integrarii europene
Diversificarea pachetelor de vacanta in cadrul unei agentii de turism
Influenta personalului agentiei de turism asupra performantelor sale
Tendinte in sectorul tour-operatorilor din Romania
Importanta ticketingului in cadrul transportului turistic aerian. Studiu de
caz: Amadeus System Reservation
Croazierele turistice (tipologie, servicii oferite, clientela) - studiu de caz la
alegere
Evaluarea imaginii de marca in turism (marcile marilor lanturi hoteliere,
tour-operatori, transportatori aerieni, restaurante) - studiu de caz la alegere
Turismul de aventura (tipologie, servicii oferite, clientela) - studiu de caz
la alegere
Analiza comparativa a ofertei de servicii de animatie in parcurile de
distractii (europene, americane, asiatice)
Comportamentul consumatorului de servicii de animatie turistica –
cercetare de marketing
Diversificarea activitatilor de animatie turistica (activitatile de contact
social, cu caracter sportiv, spectacole si petreceri)
Diversificarea serviciilor turistice – factor de creştere a competitivităţii
Protecţia turistului în calitate de consumator
Noi forme de comercializare a produselor turistice
Promovarea produselor turistice (culturale, de aventură, ecologice etc.)
Dimensionarea ofertei ecoturistice a judeţului...
Studiu asupra modului de valorificare a potenţialului ecoturistic al
judeţului…
Dezvoltarea si promovarea ecoturismului in comuna/ zona/ judeţul/
regiunea.... (studiu de caz...)
Valorificarea prin ecoturism a ariilor protejate din România. Studiu de
caz:....
Dezvoltarea durabilă a turismului în zona/judeţul...
Promovarea produselor turismului rural şi agroturismului
Leadership-ul – sursă de avantaj concurenţial al în întreprinderile turistice
româneşti
Leadership în întreprinderile de comerţ, turism, servicii
Studiu privind posibilităţile de implementare a noilor concepte
manageriale performante într-o organizaţie din România
Rolul inteligenţei emoţionale în atingerea indicatorilor de performanţă
managerială
Managementul informaţiilor în întreprinderea...
Specificul întreprinderii de comerţ, turism, servicii. Studiu de caz la….
Administrarea întreprinderilor mici şi mijlocii – aspecte fundamentale
Analiza sectorului de activitate al întreprinderii de comerţ, turism, servicii
Mixul de marketing al întreprinderii de comerţ, turism, servicii
Administrarea resurselor umane în întreprinderile de comerţ, turism,
servicii. Studiu de caz la….
Analiza structurii puterii si impactul acesteia asupra administrării SC …
Elaborarea unui program de îmbunătăţire a performanţei la SC...
Impactul CRM (Customer Relationship Management) asupra
performantei întreprinderii de comerţ, turism, servicii
Importanta studierii tipologiei cumpărătorilor la SC...
Perfecţionarea structurii organizatorice în cazul unui hotel
Conceperea activităţilor de animaţie hotelieră
Conceperea unor proceduri de lucru pentru desfăşurarea activităţii în
cadrul departamentului cazare/alimentaţie
Programarea timpului de muncă al lucrătorilor unui hotel/restaurant
Conceperea unui ghid de comportament pentru desfăşurarea activităţii în
cadrul departamentului cazare/alimentaţie
Organizarea de conferinţe şi banchete
Proiectarea activităţilor de comunicaţie promoţională în cazul unui
hotel/restaurant
Căi de creştere a eficienţei activităţii de prestare a serviciilor turistice
Raţionalizarea activităţii de aprovizionare la un hotel/restaurant
Industria ospitalităţii în România – abordare strategică
Animaţia în industria hotelieră mondială (studiu de caz la alegere)
Cercetarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor în cazul unui hotel
Responsabilitatea socială a firmei de turism/servicii
Efectele organizaţionale si sociale ale responsabilităţii sociale a
întreprinderii. Studiu de caz la...
Etica în relaţiile de afaceri
Implementarea unui cod de etică la S.C….
Etica şi dezvoltarea durabilă a turismului
Etica şi drepturile de proprietate intelectuală
„eBusiness” – Servicii turistice „online”
„eBusiness” – Turism virtual şi „eTourism”
„eBusiness” – Servicii şi sisteme de gestiune hotelieră
„eBusiness” – Servicii şi sisteme de restaurant
„eBusiness” – CRM (Customer Relationship Management) în afaceri
Leasing-ul tehnică modernă de vânzare
Cercetarea şi îmbunătăţirea serviciilor finanţate de la bugetul de stat
(autorităţi publice, apărare naţională, învăţământ, sănătate, cultură, religie,
activitate sportivă şi de tineret, asistenţă socială, servicii de dezvoltare publică
locuinţe, mediu şi ape)
Tendinţe în transferul international de servicii invizibile (comerţul cu
drepturi de autor, mărci, brevete, know-how)
Managementul serviciilor de interes general (apă, electricitate,
termoficare, gaz, servicii urbane)
Impactul motivaţiei în muncă a angajaţilor asupra performanţelor
întreprinderii din turism – servicii
Managementul grupurilor de muncă – sursă de creştere a productivităţii
muncii în turism – servicii
Analiza relaţiilor interumane la SC….
Studiu privind procesul de elaborare a strategiei organizaţionale
Corelaţia motivaţie – performanţă – satisfacţie la SC...
Abordarea conflictului organizational
Rolul comunicarii in activitatea manageriala (de motivare, adoptarea
deciziilor, evaluarea personalului, control, coordonare etc.)
Administrarea relatiei cu clientii (cunoasterea clientilor, fidelizarea
clientilor) la intreprinderea...
Identificarea si analiza presiunilor pentru schimbare a organizatiei
Planificarea si/sau gestionarea schimbarii organizationale la...
Managementul performantei la intreprinderea.....
Dezvoltarea si evaluarea performantei personalului la ....
Managementul cunoasterii la intreprinderea...
Contribuţia serviciilor la calitatea vieţii
Forţa de muncă în servicii – tendinţe şi căi de creştere a productivităţii
muncii
Valorificarea patrimoniului (istoric, geografic, artistic, etnografic) al zonei
Implicaţiile turismului de evenimente în formarea imaginii unei localităţi (
oraş, comună, sat, şi/sau staţiune turistică)
Pozitionarea agentiei de turism ............... pe piata nationala/regionala
Turismul ca instrument de dezvoltare regională
Diferenţieri geografice, economice şi culturale într-o lume globală. Studiu
de caz: o ţară, regiune etc. la alegere (de exemplu: Europa, America de Nord
ş.a.)
Reconfigurări ale pieţei turistice la începutul secolului XXI
Impactul terorismului global asupra turismului

lucrari de licenta la comanda, lucrari de licenta drept , lucrari de licenta


psihologie, lucrari de licenta asistent medical generalist, lucrari de licenta pręt,
lucrari de licenta exemple, lucrari de licenta cluj, lucrari de licenta online,lucrari
de licenta la comanda sibiu, lucrari de licenta la comanda bucuresti, lucrari de
licenta la comanda constanta, lucrari de licenta la comanda pręt, lucrari de
licenta la comanda cluj, lucrari de licenta la comanda forum, lucrari de licenta la
comanda timisoara, lucrari de licenta la comanda cluj napoca, lucrari de licenta
la comanda iasi,redactare la comanda, lucrare de licenta, proiect de diploma,
lucrare de grad, referat dizertatie master, teza de doctorat

S-ar putea să vă placă și