Sunteți pe pagina 1din 2

PROGRAM DE ACŢIUNE COMUNITARĂ ÎN DOMENIUL

SĂNĂTĂŢII PUBLICE (2003-2004)


STRÂNGERE DE PROPUNERI

Denumire completă (propunere):

Proiect de educare între egali a tinerilor şoferi în vederea prevenirii consumului de alcool şi droguri la
volan – PEER-Drive Clean! (Sfatul meu: condu în siguranţă!)

Acronim: PEER-Drive Clean! (Sfatul meu: condu în siguranţă!)

Obiective specifice:

PEER-Drive Clean! Este un proiect inovator de prevenire a consumului de alcool şi droguri la volan, care
se adresează tinerilor cu vârste între 18 şi 24 de ani.

Scopul proiectului:

- să educe şoferii tineri şi începătorii în legătură cu pericolul pe care îl reprezintă consumul de


alcool şi droguri la volan, prin intermediul educatorilor între egali;

- să influenţeze decisiv comportamentul tinerilor pentru ca aceştia să evite condusul sub influenţa
alcoolului. Proiectul pune accent pe motivaţia puternică a şoferilor începători;

- să analizeze comportamentul tinerilor care conduc autovehicule pentru a promova un mod de


viaţă responsabil şi metode de prevenire bazate pe educaţie şi exemple concrete. Să dovedească
eficienţei acestora;

- să creeze o reţea formată din lucrători în domeniul sănătăţii, agenţi rutieri şi de poliţie, pentru a
obţine un efect sinergic în regiunile alese ca model;

- să creeze o reţea internaţională de profesionişti şi să sensibilizeze profund publicul din zonele-


model;

- să sintetizeze experienţa dobândite şi exemplele de bune practici într-un manual, care să se


constituie într-un instrument util în viitor.

Parteneri asociaţi:

Austria, Italia, Spania, Slovenia, România, Portugalia, Finlanda, Olanda, Belgia, Estonia.

Denumirea oficială a organizaţiei: MISTEL/Institutul Social-Pedagogic Berlin


Documente Beneficiar Beneficiar Beneficiar Beneficiar Beneficiar Beneficiar asociat Beneficiar asociat nr.6 Beneficiar asociat nr.7 Beneficiar Beneficiar
principal asociat nr.1 asociat asociat nr.3 asociat nr.4 nr.5 asociat nr.8 asociat nr.9
nr.2
Denumire MISTEL Knappenhof Villa Centrul IREFREA Univerza v. Univ. Alexandru Ioan Cuza Agenţia Naţională Aventrua Stakes
Renata italian al Ljubljana Antidrog Social
Solidarităţii
din Roma
Ţară Germania Austria Italia Italia Spania Slovenia România România Portugalia Finlanda
Statul organizaţiei De depus
Prezentarea autorizaţiei de De depus
înfiinţare
Număr de înregistrare al De depus (dacă este cazul)
plătitorului de TVA
Declaraţie din care să reiasă De depus (dacă este cazul)
dorinţa ca TVA sa fie
rambursat de către Ministerul
naţional
Certificat de plătitor de TVA Vă rugăm să contactaţi
serviciile Comisiei dacă
doriţi să vi se ramburseze
TVA de către Ministerul
naţional
Bilanţ şi contul de profit şi De depus
pierderi pentru ultimele două
exerciţii contabile
Angajament (Articolul 93 – De depus
Regulament Financiar)
Scrisori de împuternicire De depus