Sunteți pe pagina 1din 9

SCHEMA LECȚIEI

RECAPITULARE

- dinţii (fărâmiţează -începe -se - defecația


hrana); digestia termină
- limba (contribuie gastrică digestia și
la formarea bolului Deglutiție rezultă
alimentar) nutrimente
le
↑ ↑ ↑ ↑

Cavitatea bucală Faringe Esofag Stomac Intestinul Intestinul


subțire gros

Tubul Digestiv

ANATOMIA ȘI
FIZIOLOGIA
SISTEMULUI
DIGESTIV

Glandele
anexe

- glandele salivare (înmoaie și


dizolvă hrana)
- pancreasul( sucul pancreatic
digeră proteine, glucide, lipide)
- ficatul (bila dizolvă particulele
de grăsimi)
PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ: Școala gimnazială ,, George Călinescu,, Onești


Data: 05.03.2015
Clasa: a VII a
Unitatea de învățare: „SISTEMUL DIGESTIV”
Subiectul: ,,Anatomia și fiziologia sistemului digestiv”
Profesor: Munteanu Alina
Tipul lecției: recapitulare și sistematizare

Competențe generale:
1. Receptarea informatiilor despre lumea vie
2. Explorarea sistemelor biologice
3. Utilizarea si construirea de modele in scopul demonstrarii principiilor lumii vii.
4. Comunicarea orala si scrisa utilizand terminologia specifica biologiei.
5. Transferarea si integrarea cunostintelor si metodelor de lucru specifice biologiei in
contexte noi.

Competențe specifice:
1. Identificarea si observarea alcatuirii si functiilor organelor si sistemelor de organe ale
corpului uman.
2. Stabilirea relatiilor intre functiile organelor, ale sistemelor de organe din corpul uman
si influenta factorilor de mediu
3. Utilizarea metodelor si mijloacelor adecvate studierii organismului uman.
4. Reprezentarea structurii si functiilor sistemelor biologice pe baza modelelor.
5. Elaborarea si aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare si
rezolvare a unor situatii problema.
6. Utilizarea corecta a terminologiei specific biologiei in diferite situatii de comunicare.
Interpretarea relatiilor dintre propriul comportament si starea de sanatate

Obiective operaționale:
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili să:
- Să identifice componentele sistemului digestiv.

- Să enumere şi să caracterizeze etapele digestiei.

- Să argumenteze importanţa alimentaţiei.

Strategia didactică:

a) Metode didactice: conversația, explicația, observația, exercițiul, problematizarea,


metoda ciorchinelui, învățarea prin descoperire.
b) Mijloace didactice: manual, planșe, atlas, fișe de lucru, videoproiector.
c) Tipul de activitate: frontală, individuală.
d) Bibliografie:
- Florica Țibea ,, Manual de biologie", clasa a VII a, Editura Didactică și
Pedagogică, RA, anul apariției 2011.
- Viorel Lazăr și Daniela Căprărin Metode didactice utilizate în biologie,
Editura ,,Arves",anul apariției 2003.
DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Nr. Etapele lecției Activitatea profesorului Activitatea Metode Materiale Evaluarea


crt elevului didactice didactice
1 Organizarea - pregătesc materialul didactic - elevii pregătesc
lecției -notez în catalog elevii absenți cărțile și caietele
(2 min) - verific tema
Elevii răspund la Conversația Chestionare
2 Verificarea Adresez întrebări din lecțiile anterioare ale întrebări. orală
cunoștințelor sistemului digestiv.
(10 min) 1. Definiția sistemului digestive.
2. Descrieți componentele sistemului
digestiv.
3. Care sunt glandele anexe?
4. Care sunt etapele digestiei?

3 Captarea Le arăt elevilor o planșă cu componentele Observația


atenției sistemului digestiv, și le comunic că astăzi Conversația
(5 min) vom avea o lecție de recapitulare.

4 Anunțarea Scriu pe tablă titlul lecției: Schemă de Elevii notează în Conversația


subiectului și a recapitulare: Anatomia și fiziologia caiete titlul
obiectivelor sistemului digestiv. Anunț obiectivele. lecției.
(2 min)
Întocmesc schema lecției la tablă. Elevii notează în Atlas
(Anexa 1) caiet. Conversația
Ce este digestia? Elevii vin pe rand
Care sunt etapele digestiei? in fata clasei Explicația
formand un lant
Pentru a stabili componentele tubului ce reprezinta Metoda
digestiv , distribui fiecarui elev câte o ordinea organelor ciorchinelui
foaie pe care este scris denumirea unui tubului
organ component al tubului digestiv. digestiv(cavitate Observația
Elevii vor trebui să se grupeze în fața bucala cu dinti si
clasei în ordinea în care se află organele în limba-faringe-
organism. esofag-stomac-
- fiecare elev va descrie rolul organului pe intestin subtire-
care îl are pe planșă. intestin gros-
anus).
Fiecare elev va
preciza rolul
organului pe care Observarea
il reprezinta: sistematica a
elevilor
a. cavitatea Manual Analiza
raspunsurilor
5 Recapitulare și bucala-dintii
date
sistematizare faramiteaza
(20 min) alimentele;
glandele salivare
inmoaie
alimentele
-limba-formeaza
bolul alimentar
b. faringele-
deglutitie
c. esofagul-
deglutitie
d. stomacul-sucul
gastric digera
proteinele
e. pancreasul-
sucul pancreatic
digera proteinele,
glucidele , Planșă
lipidele
f. ficatul-bila
emulsioneaza
grasimile
g. intestinul
subtire-sucul
intestinal , se
termina digestia,
se formeaza
nurimentele care
se absorb in
Pe baza răpunsurilor date de elevi sange, resturile
întocmesc schema lecției la tablă. nedigerate trec in
intestinul gros
h. intestinul gros-
- pentru a evidenția rolul salivei în absorbtia
cavitatea bucală dar și a celor 4 gusturi surplusului de Alimente
(amar, dulce, sarat și acru) împart elevii în apa, sinteza de
4 grupe și dau la fiecare grupă să guste din vitamina B si K, Învățarea prin
cele 4 alimente: zahăr, sare, lămâie, grefă. defecatia descoperire
- elevii notează în
caiete.

- fiecare grupă va
gusta alimentul și
va spune din ce
categorie de gust
face parte și cum
acționează saliva
în prezența
alimentelor.

Elevii lucrează Conversația Fișe de Formativă


6 Obținerea Împart elevilor câte o fisă de lucru. individual la fișa Exercițiul lucru
feedback-ului - strâng fișele de lucru și le explic de lucru.
(10 min) elevilor rezolvarea corectă.
Anunț elevii că ora viitoare vom da test
din sistemul digestiv.

7 Asigurarea Elevii vor realiza în scris ca temă pentru


retenției și a acasă un referat cu tema „Alimentaţia la
transferului elevi.”
(1 min)
Nume și prenume:
Clasa:

Fișă de lucru

1. Răspundeți la următoarele întrebări:


a) Enumerați componentele tubului digestiv.

2. Completați spațiile libere:


a) Prima etapă a digestiei este……….
b) Bila este un lichid…….. de culoare……………….și este produsă de ficat.

 Rezolvați rebusul de mai jos:

1. A
l
i
m
e
n
t

bogat în proteine.
2. Aliment alb, foarte hrănitor.
3. Grăsimi.
4..............dejun.
5.Are carnea uşor digerabilă.
6.Grăsime de porc.
7.Substanţe cu rol plastic.
8.Substanţe care se găsesc şi în oase

S-ar putea să vă placă și