Sunteți pe pagina 1din 2

Ishq Rang Song Lyrics

Ruthe rab ruthe jindagi


Ruthe bhale jag marathi
Rahi tari sang mane lagyo

Ishq Rang
Lagyo Ishq Rang
Dil jene chahe aene kahi na shaku chhe ishq tara thi
Pase jene mangu sada kahu aene kem ja dur marathi???
Kevi saja aapi mane mohabbat ma o khuda
Me jindagi mani jene ae marathi hve chhe juda

Ae khuda.
Mange raham aa dil jaraa
Ae khuda.
Mange raham aa dil jaraa

Koi vaheti hawaa ni jem raaho ma


aavi man ma samayu
Koi vaheti hawaa ni jem raaho ma
aavi man ma samayu
Khbar jya padi k prem thyo tya
sachu shu samjayu

Dhadkan bani dhadke aene kem karu hu dur aa dil mathi


Pase jene mangu sadaa kahu aene kem ja dur marathi??

Ruthe rab ruthe jindgi


Ruthe bhale jag marathi�
Rahi tari sang mane lagyo Ishq Rang
Tu jo khafaa to duniya khafaa
Vaat kone hu dil ni kru
Sachu kahu ke khotu sahu

Koi batavo shu kru�


Manjil mari same chhatta durio ochhi hu kru konathi

Dhadkan bani dhadke aene kem kru hu dur aa dil mathi

Kevi sajaa aapi mne mohabbat ma o khudaa


me jindgi mani jene ae mara thi hve chhe juda�

Ishq Rang Song Lyrics

Ruthe rab ruthe jindagi


Ruthe bhale jag marathi
Rahi tari sang mane lagyo

Ishq Rang
Lagyo Ishq Rang
Dil jene chahe aene kahi na shaku chhe ishq tara thi
Pase jene mangu sada kahu aene kem ja dur marathi???
Kevi saja aapi mane mohabbat ma o khuda
Me jindagi mani jene ae marathi hve chhe juda

Ae khuda.
Mange raham aa dil jaraa
Ae khuda.
Mange raham aa dil jaraa

Koi vaheti hawaa ni jem raaho ma


aavi man ma samayu
Koi vaheti hawaa ni jem raaho ma
aavi man ma samayu
Khbar jya padi k prem thyo tya
sachu shu samjayu

Dhadkan bani dhadke aene kem karu hu dur aa dil mathi


Pase jene mangu sadaa kahu aene kem ja dur marathi??

Ruthe rab ruthe jindgi


Ruthe bhale jag marathi�
Rahi tari sang mane lagyo Ishq Rang
Tu jo khafaa to duniya khafaa
Vaat kone hu dil ni kru
Sachu kahu ke khotu sahu

Koi batavo shu kru�


Manjil mari same chhatta durio ochhi hu kru konathi

Dhadkan bani dhadke aene kem kru hu dur aa dil mathi

Kevi sajaa aapi mne mohabbat ma o khudaa


me jindgi mani jene ae mara thi hve chhe juda�