Sunteți pe pagina 1din 8

http://contabilul.manager.

ro/a/2752/calculul-si-analiza-principalilor-indicatori-economico-
financiari.html

CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI


ECONOMICO-FINANCIARI
Data aparitiei: 18 August 2017

Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

expert contabil Monica Toma


de Contabilul.ro

Obiectivul situatiilor financiare anuale il constituie furnizarea de informatii despre


pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie ale unei entitati,
utile unei categorii largi de utilizatori.

Entitatile mici, prevazute la pct. 9 alin. (3) din Reglementarile contabile, precum si
entitatile mijlocii si mari, prevazute la pct. 9 alin. (4) din Reglementarile contabile, au
obligatia elaborarii notelor explicative la situatiile financiare anuale.

Notele explicative cuprinse in capitolul 6 "Note explicative la situatiile financiare


anuale" din Reglementarile contabile, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor
publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt limitative,
acestea urmand sa contina cel putin informatiile cerute de capitolul respectiv.

Pentru entitatile care includ in notele explicative si Nota 9 ”Calculul si analiza


principalilor indicatori economico financiari”, va supunem atentiei un model de calcul
al acestor indicatori.

60% din falimentele din intreaga lume au drept cauza decizii financiare gresite!

Cunoasterea nivelului indicatorilor economico-financiari permite efectuarea de


comparatii cu alte entitati din sectoare de activitate similare, autohtone sau
internationale.
Principalele grupe de indicatori sunt:
· indicatori de lichiditate;
· indicatori de risc;
· indicatori de activitate (de gestiune);
· indicatori de profitabilitate si solvabilitate.

Pentru o mai buna intelegere a calculului indicatorilor economico-financiari, in


continuare prezentam un extras de date din bilantul si contul de profit si pierderi al
entitatii Omega.

Informatii Bilant la 31 decembrie N

-lei -
Active
Active circulante
Disponibilitati banesti 41
Clienti 948
Alte creante comerciale 47
Stocuri 1.493
Cheltuieli in avans 21
Total active circulante 2.550
Imobilizari corporale

Terenuri 173
Cladiri 1.625
Mijloace de transport 188
Mobilier si accesorii 127
Minus: amortizarea cumulata 1.596
Total imobilizari corporale 517
Total active 3.067

Datorii si capitaluri proprii

Datorii pe termen scurt

Furnizori 236
Efecte comerciale de platit 209
Salarii 67
Impozite pe salarii 6
Dobanzi si dividende 102
Impozite pe profit 39
Total datorii pe termen scurt 659

Datorii pe termen lung

Efecte comerciale de platit 1.206


Furnizori 37
Alte datorii 41
Total datorii pe termen lung 1.284

Capitalul social

Capital subscris varsat 250


Capital subscris nevarsat 175
Capital social 425
Profitul exercitiului financiar 699
Capitaluri proprii 1.124
Total datorii si capitaluri proprii 3.067

Informatii Cont de profit si pierdere la 31 decembrie N

-lei-
Vanzari 7.216
Minus: Rabaturi acordate 62
Vanzari nete 7.154

Costul bunurilor vandute (cifra de afaceri) 5.162


Venituri din exploatare 1.992

Cheltuielile privind vanzarile

Salarii si comisioane 387


Impozite pe salarii (pers.comercial) 71
Deplasari 56
Publicitate 131
Materiale 96
Total cheltuieli privind vanzarile 741

Cheltuieli administrative

Salarii conducere si administrative 276


Impozite pe salarii aferente 34
Deplasari 28
Materiale consumabile 38
Cheltuieli postale, telefon 48
Chirii 19
Cheltuieli juridice, onorarii 14
Audit 20
Amortizare 73
Reparatii si intretinere 57
Cheltuieli privind creantele incerte 166
Asigurari 36
Alte cheltuieli generale 73
Total cheltuieli administrative 882
Total cheltuieli administrative

si privind vanzarile 1.623


Profit din exploatare 369

Alte venituri si cheltuieli

Cheltuieli privind dobanzile 120


Venituri din cedarea activelor 537

Profit inainte de impozitare 786


Impozit pe profit 87
Profit net 699
Pe baza informatiilor din situatiile financiare, societatea determina o serie de indicatori grupati astfel:

I. Indicatori de lichiditate

Indicatorii din aceasta grupa arata capacitatea activelor din cadrul entitatii de a se transforma in bani,
fara riscuri.
1. Lichiditate curenta = Active curente = 2.550 = 3,9
Datorii curente 659

Indicatorul arata suma cu care activele circulante depasesc datoriile pe termen scut si ofera garantia
acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandata si acceptabila este in jur de 2.
Deci, cu cat valoarea acestuia este mai mare, cu atat situatia entitatii este mai buna.
2. Lichiditate imediata = Active curente - Stocuri =
(test acid) Datorii curente

= 2.550 - 1.493 = 1,6


659

Acest indicator elimina stocurile, deoarece nu se pot transforma imediat in disponibilitati, exprimand
capacitatea entitatii de a plati datoriile. Valoarea recomandata este in jur de 1. Cu cat „testul acid”
este mai mare decat 1, cu atat situatia entitatii este mai buna.

II. Indicatori de risc


1. Gradul de indatorare = Capital imprumutat x 100 sau
Capital propriu
= Capital imprumutat x 100 = 1.284 x 100 = 53,3%
Capital angajat 1.284 + 1.124

Capital imprumutat = credite peste 1 an

Capital angajat = capital social + rezerve + credite peste 1 an

Indicatorul arata cat la suta din capitalurile proprii reprezinta creditele peste 1 an si posibilitatea
acoperirii acestora din rezerve si capitalul social.

Riscul nu trebuie sa se ridice la mai mult de 30%.

2. Indicatorul privind acoperirea dobanzilor =

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit = 369 = 3,075


Cheltuieli cu dobanda 120

Acest indicator determina de cate ori entitatea achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea
acestuia este mai mica, cu atat pozitia entitatii este mai riscanta.
III. Indicatori de activitate (de gestiune)

Indicatorii de activitate furnizeaza informatii cu privire la:

· viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

· capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatilor comerciale de baza ale entitatii.

1. Viteza de rotatie a stocurilor = Costul vanzarilor = 5.162 = 3,5


Stocul mediu 1.493

Indicatorul arata de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar.

2. Numarul de zile de stocare (durata medie de vanzare) =


Stocul mediu x 365 = 1.493 x 365 = 104,1 zile
Costul vanzarilor 5.162

Indicatorul indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate. Cu cat numarul de zile este
mai mic, cu atat situatia este mai buna, in sensul ca stocurile sunt utilizate in procesul de productie,
aprovizionarile cu stocuri sunt ritmice si nu exista riscul de a inregistra stocuri cu miscare lenta sau
greu vandabile.
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti = Sold mediu clienti x 365 =
Cifra de afaceri

= 948 x 365 = 48,36 zile


7.154

Cand valoarea indicatorului este mare, rezulta ca in unitate sunt probleme legate de controlul
creditului acordat clientilor si in consecinta creantele sunt mai greu de incasat (clienti rai platnici).
Entitatea trebuie sa ia masurile care se impun pentru urgentarea incasarii acestora.

4. Viteza de rotatie a creditelor-furnizori =


Sold mediu furnizori x 365 = 236 x 365 = 16,68 zile
Achizitii de bunuri (fara servicii) 5.162
(sau Cifra de afaceri)

Indicatorul exprima numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai.
5. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri =
Active imobilizate

= 5.162 = 9,98 ori


517

Indicatorul exprima numarul de rotatii efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de
afaceri. De asemenea, se evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea
valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.
6. Viteza de rotatie a activelor totale = Cifra de afaceri =
Total active

= 5.162 = 1,68 ori


3.067

Indicatorul evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de
afaceri generate de activele entitatii.

IV. Indicatori de profitabilitate

Indicatorii din aceasta grupa exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile.

1. Rentabilitatea capitalului angajat


= Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit = 369 = 0,15
Capital angajat 2.408

Indicatorul reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere.
2. Marja bruta din vanzari = Profit brut din vanzari x 100 =
Cifra de afaceri

= 369 x 100= 7,15%


5.162

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze
costurile de productie sau sa obtina un pret optim de vanzare.
3 . Profitabilitate = Profit din exploatare = 369 = 0,15
Capital angajat 2.408

Atunci cand profitabilitatea este mai mica decat rata dobanzii de baza pe termen lung, conducerea
entitatii ar trebui sa analizeze situatia in sensul orientarii activelor intr-o alta directie de utilizare sau
chiar sa procedeze la lichidarea unitatii sau alta procedura de reorganizare, in cazul in care
profitabilitatea nu poate fi imbunatatita.

4. Eficienta =

V. Solvabilitatea pe termen lung

Pe baza indicatorilor din aceasta grupa, se stabileste capacitatea entitatii de a face fata datoriilor pe
termen lung.
1. Raportul datorii la capitalul propriu = Total datorii =
Capital propriu

= 1.284 + 659 = 1,7


1.124

Daca acest indicator este prea ridicat, acest lucru ar putea semnaliza ca entitatea si-a consumat
intreaga capacitate de indatorare si nu dispune de o marja de manevra in cazul unor evenimente
viitoare nefavorabile.
Daca tendinta de evolutie a indicatorului este ascendenta, aceasta ar putea insemna ca profiturile
sunt prea scazute pentru a putea acoperi nevoile entitatii.

Daca evolutia este descendenta, atunci s-ar putea ca entitatea sa se afle intr-o situatie favorabila si
sa fie in masura sa pregateasca terenul pentru o viitoare expansiune.

2. Raportul Imobilizari corporale nete la capitalul propriu =


= Capital propriu - Imobilizari necorporale = 1.124 = 1
Capital propriu 1.124

Acest indicator da informatii cu privire la calitatea curenta a capitalului propriu, deoarece sunt
eliminate active necorporale, precum fondul comercial, a carui materializare depinde in totalitate de
activitatile viitoare.
3. Gradul de acoperire a dobanzilor = Profit din exploatare =
Cheltuieli privind dobanzile

= 369 = 3,1
120

Indicatorul exprima capacitatea entitatii de a face fata obligatiilor de plata a dobanzilor, care este mai
curand o functie a capacitatii acesteia de a genera un flux de trezorerie pozitiv din activitatea de
exploatare, atat pe termen scurt, cat si in perspectiva. Astfel, gradul de acoperire a dobanzilor arata
cat de stabila este capacitatea entitatii de a-si onora obligatiile de plata privind dobanzile.

Acestia sunt principalii indicatori pe care o entitate ar trebui sa-i calculeze in momentul in care se face
analiza patrimoniala pe baza situatiilor financiare. Interpretarea acestor indicatori scoate in evidenta
riscul de insolvabilitate a entitatii. Aceasta consta in incapacitatea entitatii de a-si onora
angajamentele asumate fata de terti.

Analiza elementelor de activ si de pasiv, prin prisma criteriilor de lichiditate presupune si realizarea
unei abordari juridice a capitalurilor proprii. Din punct de vedere contabil, capitalurile proprii sunt la
nivelul actuvului net si reprezinta interesul rezidual al actionarilor/asociatilor.

Astfel, potrivit prevederilor art. 15324 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care consiliul de administratie,
respectiv directoratul constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale
aprobate conform legii activul net, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor
acesteia, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social, vor convoca adunarea
generala extraordinara, pentru a hotari reintregirea capitalului, reducerea lui la valoarea ramasa sau
dizolvarea societatii.

Se constata ca acele entitati care dispun de lichiditati insuficiente, fie pentru acoperirea datoriilor
contractate, fie pentru finantarea cresterii economice, sunt de fapt niste societati carora le lipseste
flexibilitatea financiara, situatie pe care utilizatorii de situatii financiare si in special actionarii trebuie
sa o cunoasca.