Sunteți pe pagina 1din 2

Denumirea Intrări,hl Pierderi,hl Deșeuri,hl

operației
tehnologice Toată Toată
1000 % 1000 %
cantitatea cantitatea
Recepția berii
1080.82 270203.80 0.07 0.76 189.14
tinere
Fermentarea
secundară și 1080.06 270014.66 2.35 25.38 6345.34
maturarea berii
Tragerea berii de
pe sediment și 1054.68 263669.32 0.07 0.74 184.57 1.00
vehic.la carbonare
Carbonarea berii 1043.39 260848.05 0.09 0.94 234.76
Stabilirea berii cu
1042.45 260613.29 0.07 0.73 182.43
PVPP

Filtrarea berii 1041.72 260430.86 1.55 16.15 4036.68 0.30

Linistirea berii 1022.45 255612.89 0.01 0.10 25.56


Vehic.berii în
1022.35 255587.33 0.07 0.72 178.91
sectia de presiune
Turnarea berii și
închiderea de tip 1021.63 255408.42 2.00 20.43 5108.17
KEG
Etichetarea și
marcarea 1001.20 250300.25 0.06 0.60 150.18
buteliilor
Ambalarea și
împachetarea cu 1000.60 250150.07 0.04 0.40 100.06
folie-strench
Depozitarea
1000.20 250050.01 0.02 0.20 50.01
produsului finit
67.14 16785.82
Deșeuri,hl Ieșiri,hl

Toată Toată
1000 1000
cantitatea cantitatea

1080.06 270014.66

1054.68 263669.32

10.55 2636.6932 1043.39 260848.05

1042.45 260613.29

1041.72 260430.86

3.13 781.29259 1022.45 255612.89

1022.35 255587.33

1021.63 255408.42

1001.20 250300.25

1000.60 250150.07

1000.20 250050.01

1000.00 250000.00
13.67 3417.99 1080.82 270203.80