Sunteți pe pagina 1din 2

Domeniul public

Cuprins
CAPITOLUL I
NOŢIUNI GENERALE

Secţiunea I
Noţiunile de domeniu public şi domeniu privat ..………………………3
1.1. Terminologie ………………………………………………………………….3
1.2. Distincţia dintre domeniul public şi domeniul privat ……………….4
1.3. Definirea noţiunii de domeniu public …………………………………..5

CAPITOLUL II
DOMENIUL PUBLIC – OBIECT AL PROPRIETĂŢII PUBLICE

Secţiunea 1
Tipurile de domeniu public …………………………………………………..8
1.1. Domeniul public al statului ………………………………………………9
1.2. Domeniul public judeţean ……………………………………………….11
1.3. Domeniul public local al comunelor, oraşelor şi municipiilor …..12
1.4. Reglementarea domeniului public în alte legi speciale .…………..13

Secţiunea 2
Relaţia proprietate publică – domeniu public …………………………15

Secţiunea 3
Criteriul divizării proprietăţii în proprietate publică şi
proprietate privată …………………………………………………………….17

Secţiunea 4
Criteriul distincţiei dintre domeniul public şi domeniul privat …18

Secţiunea 5
Caracterele domeniului public ………………………………………………22

Secţiunea 6
Clasificarea domeniului public …………………………………………….....25

1
Domeniul public

CAPITOLUL III
REGIMUL JURIDIC AL DOMENIULUI PUBLIC

Secţiunea 1
Prerogativele administraţiei în ceea ce priveşte domeniul public ….31
1.1. Sarcinile de vecinătate stabilite în profitul domeniului public …….31
1.2. Protecţia penală a domeniului public ……………………………………31
1.3. Capacitatea autorităţilor administraţiei publice cu privire
la administrarea domeniului public şi privat al statului ………32

Secţiunea 2
Inalienabilitatea, imprescriptibilitatea şi insesizabilitatea
domeniului public ………………………………………………………………..35

Secţiunea 3
Exercitarea dreptului de proprietate publică ………………………….38
3.1. Consideraţii generale ……………………………………………………..38
3.2. Darea în administrare a bunurilor din domeniul public …………41
3.3. Concesionarea bunurilor aparţinând domeniului public …………44
3.4. Închirierea bunurilor ce fac parte din domeniul public …………..47
3.5. Dreptul la folosinţă gratuită …………………………………………….48
3.6. Încetarea dreptului de proprietate publică …………………………..48

CAPITOLUL IV
MODURI DE CONSTITUIRE A DOMENIULUI PUBLIC
Secţiunea 1
Moduri generale de constituire a domeniului public ……………………50

Secţiunea 2
Moduri speciale de constituire a domeniului public ……………………52
2.1. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică …………………………..53
2.1.1. Istoric ………………………………………………………………….53
2.1.2. Reglementarea actuală ………………………………………….54
2.1.3. Caracterele instituţiei ……………………………………………55
2.1.4. Condiţiile exproprierii ………………………………………….56
2.2. Rechiziţiile ……………………………………………………………………60
2.2.1. Sediul materiei ………………………………………………….61
2.2.2. Caracterizare …………………………………………………….61