Sunteți pe pagina 1din 96

MIHAIL VINCENTIU IVAN

MONEDA SI CREDIT

BUCURESTI
2003

1
CUPRINS

1. CONTINUTUL, FUNCTIILE SI ROLUL MONEDEI


1.1. CONCEPTUL DE MONEDA
1.2. FUNCTIILE SI ROLUL MONEDEI
1.2.1. FUNCTIA DE INSTRUMENT UNIC (MIJLOC) DE
PLATA SI DE SCHIMB
1.2.2. FUNCTIA DE ETALON AL VALORII BUNURILOR
SCHIMBATE
1.2.3. FUNCTIA DE REZERVA A VALORII (MIJLOC DE
TEZAURIZARE)
1.2.4. FUNCTIA STANDARD A PLATILOR AMANATE SI
BAZA A CREDITULUI
1.2.5. FUNCTIA DE UNITATE DE CONT
1.3. CLASIFICAREA SI CARACTERISTICILE MONEDEI
1.3.1. CLASIFICAREA MONEDEI
1.3.2. CARACTERISTICILE MONEDEI
1.4. PUTEREA DE CUMPARARE A MONEDEI

2. MASA MONETARA SI CIRCULATIA MONETARA


2.1. DEFINIREA MASEI MONETARE
2.2. INDICATORI DE STRUCTURARE SI AGREGATE MONETARE
2.3. CONTRAPARTIDELE MASEI MONETARE
2.4. CIRCULATIA MONETARA

3. SISTEME MONETARE NATIONALE


3.1. SISTEMUL MONETAR, DEFINIRE, CONTINUT, ROL
3.2. CLASIFICAREA SISTEMELOR MONETARE
3.3. REGLEMENTAREA EMISIUNII DE MONEDA
3.4. CONVERTIBILITATEA MONETARA SI CURSUL DE SCHIMB
3.5. EVOLUTIA SISTEMULUI MONETAR AL ROMANIEI

4. SISTEMUL MONETAR EUROPEAN (S.M.E)


4.1. CONSTITUIREA SI MODUL DE FUNCTIONARE A S.M.E.
4.2. INTEGRAREA MONETARA EUROPEANA SI UNIUNEA
MONETARA EUROPEANA
4.3. MONEDA UNICA EURO

2
5. SISTEMUL MONETAR INTERNATIONL (S.M.I.)
5.1. CONSTITUIREA S.M.I
5.2. DEZECHILIBRE GENERATE DE S.M.I SI REFORMA S.M.I
5.3. DREPTURILE SPECIALE DE TRAGERE (D.S.T)
5.4. INSTITUTIILE S.M.I
5.4.1. FONDUL MONETAR INTERNATIONAL
5.4.2. GRUPUL BANCII MONDIALE

6. INSTRUMENTE DE CREDIT SI DE PLATA


6.1. CAMBIA SI OPERATIUNILE CAMBIALE
6.1.1. DEFINIRE, ROL SI MENTIUNI OBLIGATORII
6.1.2. OPERATIUNI CAMBIALE
6.1.3. CIRCUITUL CAMBIAL IN ROMANIA
6.2. BILETUL LA ORDIN, CECUL SI ORDINUL DE PLATA
6.3. CARDUL – PRODUS SI SERVICIU BANCAR COMPLEX
6.3.1. DEFINIRE SI TIPOLOGIE
6.3.2. SISTEMUL DE PLATI PRIN CARDURI

7. CREDITUL SI DOBANDA
7.1. CREDITUL
7.1.1. DEFINIREA SI FUNCTIILE CREDITULUI
7.1.2. ELEMENTELE RAPORTURILOR DE CREDITARE
7.1.3. FORMELE CREDITULUI
7.2. DOBANDA
7.2.1. CONCEPTUL SI FORMELE DOBANZII
7.2.2. RATA DOBANZII
7.2.3. CALCULUL DOBANZII

8. SISTEME BANCARE
8.1. STRUCTURA SI CARACTERISTICILE SISTEMELOR BANCARE
8.2. EVOLUTIA SISTEMULUI BANCAR ROMANESC

9. BANCILE CENTRALE
9.1. FUNCTIILE BANCILOR CENTRALE
9.2. OPERATIUNILE BANCILOR CENTRALE
9.3. BANCA NATIONALA A ROMANIEI
9.4. SISTEMUL EUROPEAN AL BANCILOR CENTRALE

10. BANCILE COMERCIALE


10.1. OPERATIUNILE BANCILOR COMERCIALE
10.2. CREDITAREA – PRINCIPALA OPERATIUNE BANCARA

APLICATII

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA

3
CAP.1. CONTINUTUL, FUNCTIILE SI ROLUL MONEDEI

1.1. CONCEPTUL DE MONEDA

1.2. FUNCTIILE SI ROLUL MONEDEI


1.2.1. FUNCTIA DE INSTRUMENT UNIC (MIJLOC) DE PLATA SI
DE SCHIMB
1.2.2. FUNCTIA DE ETALON AL VALORII BUNURILOR
SCHIMBATE
1.2.3. FUNCTIA DE REZERVA A VALORII (MIJLOC DE
TEZAURIZARE)
1.2.4. FUNCTIA STANDARD A PLATILOR AMANATE SI BAZA A
CREDITULUI
1.2.5. FUNCTIA DE UNITATE DE CONT

1.3. CLASIFICAREA SI CARACTERISTICILE MONEDEI


1.3.1. CLASIFICAREA MONEDEI
1.3.2. CARACTERISTICILE MONEDEI

1.4. PUTEREA DE CUMPARARE A MONEDEI

1.1. CONCEPTUL DE MONEDA

Literatura de specialitate si limbajul curent folosesc atât termenul “bani” cât si cel de
“monedă”.
Termenul de monedă, folosit în special în limbajul poporului francez, englez si italian
desemnează, potrivit dictionarului Larousse, “o piesă de metal, emisă de autoritatea
suverană, pentru a servi ca mijloc de schimb” , este de origine latină si provine de
la numele zeitei Junon Moneta.
Termenul “bani”, se utilizează aproximativ cu acelasi sens. In dictionarul explicativ
al limbii române desemnează “echivalentul general al valorii mărfurilor, moneda
de metal sau de hârtie recunoscută ca mijloc de schimb sau de plată”.
Cu toate că între cele două notiuni există mici diferente calitative si cantitative, în
prezent sunt considerate a fi similare, ceea ce conduce si la similitudinea dintre
circulatie monetară si circulatie bănească.

1.2. FUNCTIILE SI ROLUL MONEDEI

Formele pe care le îmbracă moneda sunt numeroase si în continuă schimbare, ceea ce


conduce la definirea acesteia si prin functiile pe care le realizează.
Functiile îndeplinite de monedă sunt în esentă următoarele, cu posibilitatea regrupării
sau divizării într-un număr mai mare sau mai mic.
1.2.1. FUNCTIA DE INSTRUMENT UNIC (MIJLOC) DE PLATA SI
DE SCHIMB

Această functie a apărut ca urmare a necesitătii creării unui instrument care să


mijlocească schimbul economic.

4
Productia, circulatia si consumul sunt realizate prin cicluri de mai multe operatiuni
precum sunt M-B-M sau B-M-B, cu ajutorul monedei.
Aceasta conduce la disocierea schimbului, în două operatiuni distincte: o operatiune
de vânzare (flux real contra flux monetar) care permite obtinerea de monedă si o
operatiune de cumpărare (flux monetar pentru obtinerea bunurilor reale).

Moneda îndeplineste functia de schimb, pentru că este singura marfă general


acceptată. Participantii la tranzactii cunosc faptul că aceasta poate fi cedată pentru a se
obtine un oricare alt bun.
In evolutia economiei monetare, anumite bunuri au servit ca monedă, precum ceaiul,
mirodeniile, bijuteriile.
După cel de-al doilea război mondial, în Italia, au fost acceptate la modul general, ca
mijloc de plată, tigările. Comerciantii le-au acceptat ca mijloc de plată pentru
vânzarea de produse, precum: pâinea, laptele, hainele si alte bunuri de strictă
necesitate.
Aceste exemple ilustrează că pentru acceptarea unui bun ca monedă si ca mijloc de
plată nu este necesară interventia guvernelor, în scopul impunerii acestuia. De-a
lungul timpului, autoritătile au declarat drept monedă anumite bunuri (metale
pretioase, bijuterii), dar functionarea sistemelor respective nu a fost posibilă, întrucât
bunurile în cauză nu au fost acceptate la modul general, ca mijloace de plată. In anul
1828, guvernul rus a încercat să introducă platina, ca metal monetar, însă
abandonează acest sistem, datorită raritătii metalului si a valorii foarte ridicate.

In prezent, recunoasterea generală ca mijloc de plată de către toti participantii la


derularea tranzactiilor în economie, este atribuită bancnotelor, monedelor metalice si
banilor de cont sau scripturali.

1.2.2. FUNCTIA DE ETALON AL VALORII BUNURILOR


SCHIMBATE

Reprezintă cea mai importantă functie, întrucât permite exprimarea valorii bunurilor
economice, în termeni monetari si efectuarea de comparatii între preturile diferitelor
bunuri si servicii.

Spre deosebire de alte forme de etalon, precum minutul, Kg, metrul, etalonul valorii
prezintă o anume caracteristică si anume inconstanta. Moneda sau banii, cu care se
măsoară valoarea tuturor bunurilor si serviciilor si a raporturilor de echivalentă dintre
acestea, poate varia de-a lungul unei perioade de timp. In acest scop se utilizează
puterea de cumpărare , aflată în raport invers proportional cu modificarea preturilor.

Alături de caracteristica variabilitătii în timp, moneda ca standard al valorii, prezintă


si trăsătura indispensabilitătii, în sensul că detinerea banilor este absolut necesară
fiecărui individ pentru obtinerea bunurilor de care au nevoie si pe care le preferă.

1.2.3. FUNCTIA DE REZERVA A VALORII (MIJLOC DE


TEZAURIZARE)

Inclinatia spre economisire atât a populatiei cât si a agentilor economici, conduce la


constituirea unor depozite sau rezerve de valoare. Alături de imobile, terenuri, lucrări
de artă, bijuterii, moneda constituie o formă a acestor rezerve de avere.

5
Avantajul utilizării monedei cu acest rol decurge din gradul sporit de lichiditate,
comparativ cu celelalte forme.
La modul general, prin lichiditate se întelege usurinta cu care anumite active sunt
convertite în monedă, într-un interval scurt de timp si cu costuri minime de
conversiune.

Intrucât mentinerea unei rezerve de valoare sub formă de imobile sau alte active reale,
presupune un inconvenient major, atunci când se doreste realizarea unei tranzactii si
transformarea în lichidităti imediate, rezultă că populatia si agentii economici
păstrează sumele mari de bani fie în numerar, fie în monedă scripturală.

In anumite circumstante, moneda nu reperzintă o rezervă efectivă a valorii. Este cazul


perioadelor de crestere rapidă a preturilor, si de manifestare a inflatiei. In asemenea
situatii, valoarea nominală a plasamentelor efectuate nu reprezintă valoarea reală a
acestora, iar rata dobânzii nu compensează, decât partial, pierderea de valoare datorată
inflatiei. Ca alternativă, se caută forme de prezervare a valorii, dintre care aurul este o
modalitate preferată după anii ’70, când inflatia si pretul petrolului au sporit, iar cea
mai populară investitie o reprezentau plasamentele în metale pretioase.

Datorită riscului pe care îl prezintă conservarea averii în active a căror valoare nu este
fixată în functie de evolutia în timp a inflatiei, rezultă că cele mai preferate forme de
rezervă a valorii sunt depozitele la termen, activele financiare de natura obligatiunilor
si conturile curente persoanle, care permit o actualizare a valorii acestora în raport cu
inflatia.

1.2.4. FUNCTIA DE STANDARD AL PLATILOR AMANATE SI


BAZA A CREDITULUI

Prin această functie îndeplinită de monedă se evidentiază rolul în exprimarea valorii


contractelor pe termen lung, respectiv, stabilirea în momentul actual a unei sume ce
urmează a fi încasată sau plătită la o dată viitoare, precum si rolul de mijlocitor al
creditului.
Dezvoltarea tranzactiilor la termen pe pietele de capital nationale si internationale,
reprezintă, de asemenea, un factor ce permite manifestarea banilor în această functie.

1.2.5. FUNCTIA DE UNITATE DE CONT

Din functia de bază a monedei, cea de etalon a valorii, rezultă că toate bunurile din
economie sunt evaluate din punct de vedere monetar, prin preturi, ceea ce face
posibilă realizarea de înregistrări contabile si efectuarea de analize financiare.

Indeplinind functia de unitate de cont, moneda permite realizarea de comparatii în


timp si cuantificarea valorii adăugate în cadrul activitătii economice.

Functia de unitate de cont, poate fi îndeplinită de monedă, fără existenta fizică a


acesteia. Asemenea cazuri se manifestă atunci când pretul unor bunuri si servicii este
exprimat într-o altă monedă ce apartine fie unei alte perioade de timp, fie altei tări.
Un exemplu îl reprezintă unitatea de cont, denumită DST (Drepturi Speciale de
Tragere) care a fost creată în 1970, de către FMI ca activ de rezervă al băncilor
centrale, antrenate în procesul finantării internationale.

6
Initial, moneda DST s-a bazat pe 16 monede pentru ca din anul 1981 să fie redefinită
în functie de 5 monede: $, DM, FF, ₤, Y. Această definire a condus la utilizarea cu
usurintă a DST ca unitate de cont în sectorul privat si în numeroase tranzactii
comerciale internationale. Desi evaluarea tranzactiilor se realizează în DST, plata
acestora trebuie realizată într-una din monedele aflate efectiv în circulatie. Astfel,
moneda DST, desi există ca unitate de cont, nu poate exista si ca mijloc de plată.

1.3. CLASIFICAREA SI CARACTERISTICILE MONEDEI

De-a lungul evolutiei sale, moneda a cunoscut diferite forme de existentă, de la forma
marfă a acesteia la forma abstractă sau moneda semn. Pentru a întelege modificările
de ordin cantitativ si calitativ care au marcat evolutia monedei, este necesar atât o
clasificare în functie de anumite criterii, cât si un studiu al principalelor caracteristici.

1.3.1. CLASIFICAREA MONEDEI

2. Forma de existentă a monedei este un prim criteriu de clasificare, în functie de


care se distinge: (A) moneda materială si (B)moneda scripturală.

A.Moneda materială cunoaste două forme, în functie de calitatea materialului din


care este confectionată: moneda din metal si moneda din hârtie.

Moneda metalică , cunoscută încă din antichitate, este alcătuită din metale
comune, obisnuite sau din metale pretioase. In Egiptul Antic, ca instrument de
schimb se folosea arama, iar în mileniul al II-lea î.e.n., aurul. La început se
utilizau lingourile, dar, datorită inconvenientului pe care îl prezentau prin
operatiunile de divizare si cântărire în momentul schimbului, s-a trecut la forma
propriu-zisă a monedelor, ca piese metalice.

Generalizarea metalelor pretioase ca metal monetar a fost posibilă datorită


calitătilor fizice si chimice ale acestora.

Desi utilizarea metalelor pretioase ca metal monetar a prezentat avantaje certe, iar
procesul schimbului a fost fluidizat, dezvoltarea dimensiunilor vietii economico-
sociale reclama, la un moment dat, o cantitate mai mare de metal pretios.
Cantitatea limitată de metal pretios si chiar utilizarea acestuia în alte scopuri decât
cele monetare, a condus la manifestarea unui dezechilibru între cererea si oferta de
monedă din metalul pretios, si a impus căutarea altor forme de monedă.

Moneda de hârtie, care îmbracă la rândul ei două forme:


– moneda de hârtie reprezentativă (biletul de bancă sau bancnota);
– moneda conventională (emisă de stat).

Moneda de hârtie reprezentativă are la bază o anumită garantie, iar mărimea,


cantitatea si circulatia acesteia este precis reglementată. Cele mai reprezentative,
forme sunt: biletele de bancă si bancnotele.

7
Valoarea nominală a unui bilet de bancă ar trebui să fie garantată cu valori reale,
respectiv să existe un stoc de metale pretioase, la emitent, ceea ce dă posibilitatea
transformării în aur prin convertibilitate.

Aparitia biletului de bancă (bancnota) s-a realizat prin două modalităti:


 Certificatul de depozit;
 Circulatia cambiilor.
Existenta certificatelor de depozit este plasată în timp, în China, în secolul al X-lea,
când se prezentau în cadrul schimbului, anumite înscrisuri care echivalau cu o
cantitate de metal pretios.

Principalele avantaje pe care le prezenta bancnota, sub forma certificatului de depozit


constau în următoarele:
 se înlăturau riscul si cheltuielile antrenate de efectuarea transportului;
 se adapta mai usor cantitatea de monedă la dimensiunile tranzactiilor din
economie;
 conferea detinătorului siguranta că emitentul va plăti suma înscrisă pe biletul de
bancă.

Prin aparitia cambiilor, biletul de bancă sau bancnota intră în circulatie, în sensul că
orice detinător al unei cambii (care reperzintă o anumită obligatie a emitentului), dacă
o depune la bancă, primeste, în schimb, bancnota proprie a acesteia.

Cealaltă formă de existentă a monedei de hârtie o reprezintă moneda emisă si pusă în


circulatie de către stat, numită si moneda de hârtie conventională sau hârtie monedă.
Această monedă este pur conventională. Scopul pentru care este emisă îl reprezintă
acoperirea unor nevoi ale statului si, în special, această monedă îndeplineste functia
de mijloc de circulatie.

B.Moneda scripturală (de cont) reprezintă o formă a bancnotei, bazată pe încredere


(monedă fiduciară) si care cunoaste importante modificări din punct de vedere al
formei de prezentare. Cecurile si viramentele constituie forme actuale ale monedei
fiduciare, emisiunea lor având la bază deschiderea unui cont la bancă de către agentii
economici. Circulatia monedei scripturale se limitează la înregistrări în conturile
bancare prin care se diminuează, respectiv, se majorează sumele din conturile
corespondente. O altă formă de existentă a monedei scripturale o reprezintă cărtile de
plată (cardurile bancare) si moneda electronică.

2. In functie de unitatea emitentă distingem următoarele forme de monedă:

– moneda creată de agentii economici;


– moneda creată de tezaur sau trezoreria statului;
– moneda creată de bănci.

Moneda creată de agentii economici a functionat în cadrul sistemelor monetare


bazate pe etalonul aur. In baza acestui mecanism, agentii economici se prezentau
la monetărie cu lingouri de aur si primeau în schimb echivalentul în aur monedă.
Un lingou standard reprezenta 400 uncii, respectiv 12,44 kg aur.

8
Moneda creată de tezaur reprezintă moneda creată de trezoreria statului în functie
de necesitătile economiei reale, si prin respectarea restrictiilor impuse de politica
monetară.

Moneda creată de către bănci cuprinde atât moneda creată de către banca centrală
cât si moneda creată de către băncile comerciale. Moneda scripturală creată de către
băncile comerciale apare sub forma soldurilor creditoare înregistrate la nivelul
întregului sistem bancar, si se regăseste în economie sub forma creditelor acordate.
Moneda creată de banca centrală se regăseste, în circulatie sub forma numerarului
(monedă metalică si bancnote) aflat la detinătorii nebancari.
Moneda creată prin procesul creatiei monetare se regăseste în pasivul bilantului la
nivelul băncii centrale si al băncilor comerciale.

3. In functie de obligatia pe care si-o asumă banca emitentă se disting următoarele


forme de monedă:
– moneda convertibilă
– moneda neconvertibilă

Prin definitia dată de FMI, convertibilitatea reprezintă, în sens larg, desfiintarea


restrictiilor si discriminărilor în domeniul plătilor si transferurilor internationale, iar în
sens restrâns, obligatia băncilor din fiecare tară de a cumpăra propria monedă detinută
de alte bănci cu conditia ca aceasta să provină din operatiuni curente.

Convertibilitatea monetară a cunoscut două forme principale: convertibilitatea


metalică si convertibilitatea în valută, fiecare din acestea putând îmbrăca forma
convertibilitătii interne si externe.

Convertibilitatea metalică s-a practicat în perioada etalonului aur-monede,


mecanismul acesteia dând posibilitatea schimbării în aur a întregii cantităti de
bancnote detinute de populatie sau de agentii economici.

Convertibilitatea în valută, ca formă a convertibilitătii care se practică în prezent, a


fost adoptată de tările europene în anul 1958, si dă posibilitatea transformării unei
monede în alta. In conditiile convertibilitătii interne, atât rezidentii cât si nerezidentii
pot, în mod liber, să vândă si să cumpere devize în schimbul monedei nationale, si se
pot face operatiuni cu devize. In România, în anul 1991, s-a adoptat forma
convertibilitătii interne a leului în valute.

Convertibilitatea externă în valută este rezervată numai persoanelor nerezidente si este


limitată datorită nivelului limitat al rezervelor valutare ale tărilor.

Avantajele convertibilitătii în valute constau în următoarele:


 stimulează realizarea echilibrului valutar al tării respective;
 face posibilă sporirea eficientei comertului exterior;
 este posibilă resturcturarea permanentă a economiei prin dezvoltarea celor mai
eficiente sectoare;
 cursurile valutare se fixează pe baza raportului real între cerere si ofertă.

Moneda neconvertibilă cuprinde numai moneda care circulă în cadrul granitelor


nationale si care este detinută numai de către persoanele rezidente.

9
4. După valoarea intrinsecă , moneda cunoaste următoarele două forme:
– moneda cu valoare integrală, contine o cantitate de metal pretios, egală cu valoarea
nominală atribuită.
– moneda-semn (numită si fiduciară) are inscriptionată o valoare nominală diferită de
valoarea reală a materialului din care este confectionată.

5. După capacitatea liberatorie (circulatorie) a monedei se poate face distinctie


între:
– moneda legală;
– moneda facultativă;
– moneda fractionară.

Moneda legală este stabilită prin lege, (în 1867, în România se adoptă ca monedă
leul, cu 100 subdiviziuni numite bani) si are capacitate circulatorie sau liberatorie
nelimitată.

Moneda facultativă este moneda care există ca alternativă de constituire a


depozitelor, în perioadele de manifestare a inflatiei si de depreciere a monedei
nationale. In general, este o monedă străină, care nu fluctuează puternic la
manifestarea anumitor factori din interiorul granitelor nationale, asigurând o protectie
a economiilor populatiei si ale agentilor economici. Nu este monedă legală, dar este
acceptată de institutiile bancare.

Moneda fractionară este specifică perioadei bimetalismului si caracterizează


moneda de argint, care circulă paralel cu moneda de aur.
Din diversitatea formelor de prezentare a monedei de-a lungul evolutiei, rezultă că
anumite caracteristici s-au mentinut în permanentă, astfel încât să permită îndeplinirea
tuturor functiilor sale.

1.3.2. CARACTERISTICILE MONEDEI

Portabilitatea, divizibilitatea si recunoasterea cu usurintă reprezintă caracteristici ale


monedei metalice. Dezvoltarea creditului face ca aceste trăsături să fie mai putin
importante, astăzi.

Acceptabilitatea reprezintă o caracteristică a monedei, indiferent de forma acesteia si


de perioada de timp în care a circulat. Cu cât o monedă este mai acceptată, cu atât este
mai căutată, respectiv este universal dorită, întrucât în schimbul ei pot fi primite
bunuri si prestate servicii.

Stabilitatea
Pentru ca utilizarea monedei să fie satisfăcătoare, este necesar ca aceasta să fie
caracterizată prin stabilitate.

Atunci când moneda este utilizată ca rezervă a valorii sau ca standard al plătilor
amânate, este important ca valoarea monedei să nu prezinte fluctuatii semnificative.

10
Instabilitatea monedei creează dificultăti în procesul de utilizare a acesteia ca mijloc
de schimb. Când populatia îsi pierde încrederea în moneda natională, atunci va
încerca să se elibereze de aceasta, cât mai repede posibil.
Stabilitatea nu trebuie considerată ca o invariabilitate a monedei. O scădere moderată
a valorii monedei poate fi acceptată si argumentată într-o economie, atunci când
preturile înregistrează o crestere graduală. De asemenea, poate apărea normală si
mentinerea nemodificată a valorii monedei de-a lungul unei perioade de timp.

Atributele legale ale monedei reprezintă caracteristici stabilite prin lege si se referă
la:
A – legalitatea monedei;
B – etalonul monetar.

A. Legalitatea monedei
Scopul declarării legalitătii monedei este acela de a creste acceptabilitatea acesteia.
De-a lungul timpului, legile cu privire la moneda legală au avut diferite grade de
complexitate, dar acestea s-au simplificat. Leul, moneda legală a României, are
carcteristica de monedă legală pentru orice sumă si pentru orice scop. Depozitele
constituite în altă monedă, decât cea natională, pot genera avantaje pentru detinătorii
acestora, ca urmare a cursului de schimb, dar nu sunt recunoscute ca monedă legală.

B. Etalonul monetar
In functie de materialul care a stat la baza definirii monedei se disting etaloane
monetare metaliste si nemetaliste. In cadrul etaloanelor metaliste se remarcă etalonul
aur, etalonul argint si bimetalismul. In prezent, etalonul monetar îl reperzintă puterea
de cumpărare. Primul sistem monetar al României (1867) adoptă etalonul bimetalist,
în care rolul de echivalent general îl îndeplineste atât aurul cât si argintul. Unitatea
monetară fixată prin lege, este stabilită la 0,3226 gr aur si 5 gr argint. Raportul de
valoare dintre cele două metale s-a stabilit la 1/14,38. In 1890, odată cu trecerea la
monometalism, leul a fost definit numai printr-o cantitate de aur: 1 leu = 0,3226 gr.
Legea monetară adoptată în 1929, cu prilejul reformei monetare de stabilizare
redefineste moneda natională; 1 leu = 0,010 gr aur, ceea ce înseamnă o devalorizare
de 32,26 ori fată de ultima definire. Alte momente în evolutia monedei nationale sunt
marcate de reformele monetare din 1952 si 1954. In 1952, legea revalorizează leul
prin stabilirea continutului în aur la 79,346 mg aur, iar în 1954, continutul în aur
sporeste la 0,148112 gr aur fin, aceasta fiind ultima definire în aur a monedei
nationale.

1.4. PUTEREA DE CUMPARARE A MONEDEI

Puterea de cumpărare este dată de valoarea monedei. Această valoare se calculează la


rândul ei pe baza cantitătii de bunuri ce pot fi procurate cu o unitate monetară, deci pe
baza preturilor.
Puterea de cumpărare a unei monede este variabilă, deoarece cantitatea si valoarea
bunurilor ce pot fi procurate diferă si ele.
Variatia valorii monedei si deci a puterii ei de cumpărare este în functie de :
 perioade;
 loc;
 situatii conjuncturale.

11
Rezultatul se concretizează în fluctuatiile de pret.
In orice moment trebuie fixat un raport rational între circulatia monetară si cantitatea
de produse si servicii realizate de economia reală. Când moneda avea acoperire în aur
si argint, puterea ei de cumpărare era apropiată de valoarea intrinsecă a aurului sau
argintului continut de fiecare monedă. Cu atât mai mult exista această acoperire, când
monedele erau confectioante din aur si argint.

Puterea de cumpărare a monedei poate creste prin aplicarea unor măsuri deflationiste.
Deflatia presupune în primul rând, restângerea semnelor monetare aflate în
circulatie. De asemenea, trebuie avut în vedere abuzul de credit , care alături de
abuzul de hârtie monedă constituie cauze principale ale inflatiei ridicate si deci ale
puterii reduse de cumpărare a monedei. Statul trebuie să-si echilibreze bugetul in
special prin veniturile normale, nu prin emisiune de monedă.
Puterea de cumpărare a unei monede se poate stabili pe plan national si la nivel
international. Si în acest din urmă caz, puterea de cumpărare are la bază sistemul de
preturi, dar prin rapotare la alte monede nationale, prin cursul valutar sau rata de
schimb. Raportarea se face de cele mai multe ori nu în mod direct, ci pe baza unor
monede de referintă cum ar fi: dolarul american, euro, lira sterlină, yenul japonez.

Pe plan international, în stabilirea puterii de cumpărare a intervenit notiunea de


standard al valorii. Standardul de valoare este moneda natională într-o anumită
perioadă si care se bazează pe functia banilor de monedă de schimb si pe
lichiditatea lor. Pentru determinarea puterii de cumpărare sunt luate în consideratie
doar moneda, cecurile de călătorie si depozitele stocabile.

Se poate afirma că puterea de cumpărare a monedei, înseamnă de fapt valoarea ei în


raport cu un bun. Deci ce cantitate dintr-un bun poate fi achizitionată cu o
unitate monetară sau cu un număr de unităti monetare.
Teoria modernă privind puterea de cumpărare a monedei utilizată pe plan mondial, cât
si tara noastră se bazează pe un “cos”, în care bunurile sunt ponderate în functie de
rolul lor în operatiunile comerciale si care la rândul lor au în vedere utilitatea
produselor luate în consideratie. “Continutul “ cosului diferă de la o tară la alta, în
functie de obiceiuri, necesităti stricte, traditii, locul geografic etc. De exemplu, pentru
o tară dintr-o zonă geografică caldă, în cos nu va intra încălzirea apartamentelor pe
timpul iernii.

In conformitate cu produsele pe care le cuprinde, cosul are un pret, care poate fi


exprimat prin următoarea relatie matematică:

P= ∑aipi

În care:
P = pretul cosului;
ai = ponderea produsului ”i” în totalul operatiunilor comerciale;
pi = pretul monetar al produsului i.

In final se stabileste valoarea produsului “cos”, format din i produse si care – asa cum
am arătat, diferă de la o tară la alta.

12
CAP. 2 MASA MONETARA SI CIRCULATIA MONETARA

2.1. DEFINIREA MASEI MONETARE

2.2. INDICATORI DE STRUCTURARE SI AGREGATE MONETARE

2.3. CONTRAPARTIDELE MASEI MONETARE

2.4. CIRCULATIA MONETARA

2.1. DEFINIREA MASEI MONETARE

Masa monetară
 reprezintă un indicator care desemnează totalitatea mijloacelor bănesti existente în
economia unei tări la un moment dat, sau ca medie pe o anumită perioadă;
 este un indicator static, care se cuantifică pe baza bilantului centralizat al
întregului sistem bancar dintr-o tară, după deducerea operatiilor duble dintre
bănci.

Detinătorii de monedă apartin atât sectorului bancar, cât si celui nebancar. Sectorul
bancar al economiei este reprezentat de băncile comerciale care detin rezerve în
moneda băncii centrale (bilete de banca si depozite în cont curent), iar sectorul
nebancar al economiei este constituit din agentii economici si populatie, care detin
bancnote, moneda metalică si depozite în conturile curente la băncile comerciale.

Rezultă ca masa monetară este constituită dintr-un stoc de creante asupra băncilor,
creante aflate în posesia utilizatorilor de monedă.

Măsurarea masei monetare se poate realiza prin două modalităti:


1) prin însumarea cantitătilor de monedă care figurează în activul bilantului
participantilor din economie;
2) prin însumarea datoriilor care figurează în pasivul bilantului băncilor comerciale
si în pasivul Băncii Centrale;
Identitatea contabilă care se manifestă între aceste componente demonstrează că, la
nivelul economiei, creantele monetare asupra băncilor sunt egale cu datoriile,
respectiv cu angajamentele acestora.

2.2. INDICATORI DE STRUCTURARE SI AGREGATE MONETARE

Din punct de vedere statistic, pentru măsurarea masei monetare se recurge la


structurarea acesteia, ceea ce permite calcularea indicatorilor si a agregatelor
monetare.

Delimitarea componentelor masei monetare din circulatie se realizează după criteriile


utilizate în statistica monetară internatională.

13
A. Din punct de vedere al sferei pe care o serveste masa monetară poate fi
analizată ca monedă scripturală (bani de cont) si numerar. Aceste sume apar ca
solduri în conturile bancare si numerar aflat in posesia agentilor economici sau
populatiei;
B. Din punct de vedere al detinătorilor de monedă, se disting:
 Mijloace bănesti (monede) ce apartin sectorului public;
 Mijloace bănesti ale sectorului privat.
C. Din punct de vedere al rotatiei si al importantei, se disting:
 Mijloace bănesti cu circulatie curentă;
 Mijloace bănesti economisite;
 Alte mijloace bănesti.
D. Din punct de vedere al lichiditătii avem:
 Lichidităti primare;
 Lichidităti secundare;
 Lichidităti tertiare.

Agregatele monetare sunt stabilite de către autoritătile monetare, tinând seama de


trei criteri principale:
a) eficienta agregatelor monetare;
b) caracterul controlabil;
c) disponibilitatea statistică.

a) Eficienta agregatelor monetare se apreciază în functie de capacitatea acestora de a


se constitui în obiective intermediare ale politicii monetare. Acestea trebuie să
ofere informatii complexe si să evidentieze evolutia comportamentului agentilor
economici.
b) Caracterul controlabil al agregatelor monetare exprimă influenta pe care o poate
exercita autoritatea monetară atunci când se constată că evolutia unui agregat nu
este corespunzătoare si se încearcă corijarea acestuia.
c) Disponibilitatea statistică desemnează calitatea agregatului monetar de a fi rapid
disponibil si în măsură să permită autoritătilor monetare o reactie rapidă. In
general, se recomandă agregate mai restrânse, mai usor de calculat.

Operatiunile de armonizare monetară europeană au debutat prin definirea unor


agregate, denumite M¹,M² si M³.

M¹ = bancnote si piese metalice + depozite la vedere;


M² = M¹ + carnete de economii exigibile la vedere;
M³ = M² + titlurile organismelor de plasament colectiv + certficate de depozit cu
scadente de maxim 2 ani.

La modul general se poate aprecia că:


- agregatul M¹ regrupează toate mijloacele de plată efective si depunerile în conturi
curente, deci toate mijloacele bănesti cu circulatie curentă;
- agregatul M² este mai cuprinzător si include în afară de M¹ ansamblul
plasamentelor la termen în vederea economisirii, posibil a fi transformate în
lichidităti, într-un anumit interval de timp;
- agregatul M³ include pe lângă M² active cu diferite grade de lichiditate, in
structura cărora se află certificatele de depozite si bonurile de casă.

14
Dacă se utilizează criteriul lichiditătii, se poate construi agregatul L, care înglobează
toate celelalte componente precedente, la care se adaugă titlurile pe termen mediu si
lung, care pot fi transformate mai lent în lichidităti.

Indiferent de numărul agregatelor utilizate, componenta M¹ a masei monetare este


cea mai activă, în sensul că intermediază cel mai mare număr de acte de vânzare-
cumpărare din economie.

Analiza elementelor privind masa monetară în circulatie si structura acesteia, pe baza


datelor publicate de statistica monetară internatională, pune in evidenta faptul că:
 mijloacele bănesti, sub formă de lichidităti (M¹) detin aproximativ 60% din masa
monetară în Asia; 40% în tările din America Latină; 27-28% în tările
industrializate.
 obiectivele în domeniul politicilor monetare din tarile industrializate includ si
evolutia agregatelor monetare. In anul 1990 în SUA s-a urmărit o crestere de 3-7%
a agregatului M², în Japonia o crestere de 10-12%, în Germania de 4-6%, iar în
Olanda o crestere de 5%.

Utilizarea agregatelor monetare ca obiective intermediare ale politicii monetare poate


fi demonstrată în cazul României, în contextul situatiei monetare a anilor 1991 –
1994. In această perioadă, BNR a utilizat M² ca obiectiv intermediar, urmărind prin
program o crestere a cantitătii de monedă mai mică decât a PIB nominal, cu scopul
de-a comprima presiunile inflationiste.
Desi cantitatea de monedă a crescut mai lent decât PIB în expresie nominală,
lichiditatea din sistem nu a reprezentat o constrângere pentru cresterea preturilor.

2.3. CONTRAPARTIDELE MASEI MONETARE

Stocul de monedă aflată la detinătorii nebancari apare în pasivul băncilor comerciale,


ca monedă scripturală si în pasivul băncii centrale sub forma de biletelor de bancă.

In acest mod, banii reprezintă titluri de creantă ale posesorilor lor asupra băncilor
emitente. Contraposturile sau contrapartidele masei monetare, care figurează în
pasivul bilanturilor băncilor emitente sunt reprezentate de elementele de activ din
bilantul acestora.
Masa monetară în circulatie are drept contraposturi în activul băncii de emisiune:
- Metal monetar;
- Valutele si titlurile exprimate în monedă străină (devize);
- Creditele acordate statului;
- Credite acordate băncilor comerciale si altor institutii financiare.

Statisticienii monetari regrupează în categorii semnificative contrapartidele si


consideră esentiale:
A – contrapartida exterioară;
B – creditele interne.

A. Contrapartida exterioară reprezintă expresia contabilă a influentei relatiilor


economice internationale asupra masei monetare. Astfel, soldul balantei de plăti
exercită o influentă directă asupra nivelului masei monetare. Un import de

15
mărfuri antrenează o diminuare a încasărilor în moneda natională, întrucât
întreprinzătorul care realizează operatiunea transformă această monedă în valută.
Exportul conduce la cresterea încasărilor, întrucât sumele primite în valute sunt
convertite în moneda natională. In acest mod se poate explica influenta pe care
deficitul sau excedentul balantei de plăti, o exercită asupra masei monetare si
asupra lichiditătii interne.
Asa se intelege modul în care contrapartida exetrioară constituie “expresia monetară”
a soldului balantei de plată. Variatia masei monetare este însotită de o variatie de
aceeasi mărime a detinerilor de aur si devize ale băncii centrale.

B. Contrapartida – credite interne


Sub această denumire sunt regrupate:
- Creditele acordate statului (sub forma achizitiei de titluri publice si care reflectă
creantele asupra Trezoreriei);
- Creditele interne acordate de bănci economiei (sub forma creditelor acordate
agentilor economici si a obligatiunilor emise de întreprinderi si detinute de bănci).
La modul general, atunci când o bancă acordă un credit unui client, se produce o
sporire a dimensiunilor sumelor atât în activul, cât si în pasivul bilantului. Astfel,
băncile îndeplinesc un rol monetar atunci când acordă credite, întrucât la volumul
existent al masei monetare se adaugă o nouă cantitate.

In concluzie, masa monetară înteleasă ca totalitatea mijloacelor de plată din sectorul


nebancar, are acoperire în metale pretioase, valute si devize, creante asupra trezoreriei
si credite acordate economiei.

2.4. CIRCULATIA MONETARA

Importanta monedei în economie este dată de măsura în care aceasta circulă si


finantează tranzactiile economice.
Potrivit relatiei lui Irving Fisher, ecuatia cantitativă a monedei permite măsurarea
cererii de monedă din economie:
MV = PQ
În care:
M = masa monetară;
P = nivelul preturilor;
Q = volumul bunurilor si serviciilor;
V = viteza de circulatie a monedei.
Din această relatie rezultă că viteza de circulatie a monedei, V, depinde de volumul
tranzactiilor si nivelul masei monetare.

V=PxQ V = volumul tranzactiilor


M
Astfel, viteza de circulatie a monedei se stabileste în functie de numărul de acte
de vânzare-cumpărare pe care le mijloceste un semn bănesc, de o anumită
valoare, într-o anumită perioadă de timp.

Viteza de circulatie micsorează sau amplifică volumul masei monetare, după cum
aceasta cunoaste o accelerare sau încetinire.
In practică este dificil să se măsoare cu exactitate numărul circuitelor efectuate de
monedă, din acest motiv calculându-se un alt indicator, viteza de rotatie.

16
Aceasta arată frecventa cu care banii se reîntorc la bancă, si poate să fie determinat
sub formă de coeficient sau în număr de zile.

Sub formă de coeficient, viteza de rotatie arată numărul de rotatii pe care le


realizează masa monetară pentru a servi un anumit număr de acte de vânzare-
cumpărare. Pentru a cuantifica operatiunile de vânzare-cumpărare se calculează
rulajul bănesc, respectiv încasările si plătile realizate în decursul unei perioade.
Relatia vitezei de rotatie devine, astfel:
Vr = Rulaj bănesc = R
Masa monetară M
Numitorul fractiei reprezintă masa monetară calculată ca medie (trimestrială sau
anuală). Cu cât rulajul bănesc este mai mare, cu atât un semn bănesc efectuează mai
multe rotatii.

Ca durată în zile, viteza de rotatie se poate exprima astfel:


dz = Dp = M x Dp
Vr R
unde: Dp = durata perioadei de analiză (90 zile sau 360 zile);
Vr = viteza de rotatie sub formă de coeficient.

Pentru a răspunde necesitătilor curente ale circulatiei monetare, semnele bănesti aflate
în circulatie prezintă diversitate, atât din punct de vedere al valorii, cât si al
numărului.
Astfel, prezintă importantă structura numerarului, ca principală componentă a masei
monetare, M¹ si a cărui emisiune se află în sarcina BNR.

Pentru determinarea vitezei de rotatie a monedei se calculează indicatori pentru


diferitele componente ale masei monetare, astfel:
- miscarea bancnotelor – este măsurată prin analiza vărsămintelor si retragerilor
efectuate la ghiseele băncii centrale;
- rata de rotatie a depozitelor la vedere – se calculează ca sold mediu al
conturilor la vedere, pentru o anumită perioadă de timp;
- rata de rotatie a altor forme de monedă – se determină gradul de variabilitate al
diferitelor mijloace bănesti (cu miscare lentă).

Asupra vitezei de rotatie a monedei pot actiona anumiti factori, diferiti în functie de
forma de existentă a masei monetare ca numerar sau bani de cont.
In cazul numerarului aflat în circulatie, factorii de influentă directă, se prezintă astfel:
- pe măsură ce cresc veniturile populatiei, se înregistrează o diminuare a vitezei de
rotatie;
- cu cât frecventa obtinerii veniturilor este mai mare, cu atât viteza de rotatie
sporeste;
- sporirea dimensiunilor procesului de economisire antrenează scăderea vitezei de
rotatie;
- existenta unui decalaj de timp mare între momentul obtinerii veniturilor si al
cheltuielilor, diminuează viteza de rotatie;

In acest mod, autoritătile monetare pot analiza gradul de activitate al stocului de


monedă, fluctuatiile acesteia în timp, si pot adopta măsurile necesare pentru o corectă
dimensionare în raport cu alte variabile macroeconomice.

17
CAP. 3 SISTEME MONETARE NATIONALE

3.1. SISTEMUL MONETAR, DEFINIRE, CONTINUT, ROL

3.2. CLASIFICAREA SISTEMELOR MONETARE

3.3. REGLEMENTAREA EMISIUNII DE MONEDA

3.4. CONVERTIBILITATEA MONETARA SI CURSUL DE SCHIMB

3.5. EVOLUTIA SISTEMULUI MONETAR AL ROMANIEI

3.1. SISTEMUL MONETAR, DEFINIRE, CONTINUT, ROL

In literatura de specialitate, sistemul monetar este definit ca un anumit mod de


organizare si reglementare a circulatiei monetare dintr-o tară, pe baza unor legi
speciale ale statului respectiv.

Cu aceeasi semnificatie este utilizată definitia dată de academicianul Costin Kiritescu,


care apreciază sistemul monetar national “ansamblul normelor legale si al
institutiilor care reglementează, organizează si supraveghează relatiile bănesti
dintr-un stat”.

Aparitia sistemelor monetare poate fi plasată, conform aprecierii istoricilor monetari,


atât în perioada antichitătii cât si a Evului Mediu,
O dată cu formarea statelor, acestea si-au asumat roluri monetare, respectiv rolul de a
crea moneda, de a defini unitatea monetară si de a stabili paritatea metalică. Politica
monetară a fiecărui stat, determinată de conditiile generale de dezvoltare ale acestuia,
necesită existenta unui sistem monetar unic, cu scopul de a asigura stabilitatea si
elasticitatea sistemelor monetare.

Astfel, sistemele monetare prezintă trăsături comune, generale, dar se particularizează


în functie de specificul national si al perioadei.

La modul general, se consideră că un sistem monetar cuprinde următoarele elemente:


a) metalul monetar;
b) unitatea monetară;
a) baterea si circulatia monedei;
b) emisiunea si circulatia bancnotelor;
c) emisiunea si circulatia monedei scripturale.

a) Metalul monetar constituie bază a sistemului monetar, în sensul că reprezintă


metalul din care sunt confectionate monedele care circulă în interiorul granitelor unui
stat, putând fi reprezentat de aur, argint sau de ambele metale.
Sistemele monetare bazate pe aceste metale monetare se numesc sisteme metaliste, în
cadrul cărora se disting:

18
 Sisteme monometaliste (bazate pe un singur metal monetar);
 Sisteme bimetaliste (bazate pe două metale monetare).

b) Unitatea monetară este strâns legată de metalul folosit pentru baterea monedei si
se caracterizează prin două elemente definitorii:
- valoare paritară;
- paritate monetară.

Valorea paritară reprezintă cantitatea de metal pretios care se atribuie, prin lege,
unei unităti monetare.
In 1933, de exemplu, un dolar era definit printr-o cantitate de 1,504 gr aur, iar în anul
1934, un dolar reprezenta 0,888 gr aur.
In functie de evolutia etalonului monetar, valoarea paritară a fost definită fie în aur,
fie printr-o altă monedă (în perioada etalonului aur-devize).
Odată cu înfiintarea monedei cos DST, prevăzută în statutul FMI din 1969, a existat
posibilitatea definirii valorii paritare, prin raportarea unei monede la DST (1 DST =
1,356 $ sau 1 $ = 0,737 DST).

Paritatea monetară reprezintă raportul valoric dintre două unităti monetare. Dacă în
anul 1968, lira sterlină era definită prin 1 ₤ = 2.132 gr aur, iar dolarul reprezenta 1 $ =
0,888 gr aur, atunci paritatea monetară era dată de raportul:

2,132 gr aur / ₤ = 2,40 $/₤


0,888 gr aur/$

Astfel, unitatea monetară, conferă banilor dintr-o tară, caracter national, respectiv “
uniforma natională” pe care o îmbracă acestia.

c) Baterea si circulatia monedei ca element al sistemului monetar cuprinde baterea:


 Monedelor cu valoare intrinsecă (confectionate din aur si argint);
 Monedelor fără valoare deplină (confectionate din aliaje de metale nepretioase,
zinc, aluminiu).
In conditiile în care monedele erau confectionate din metale pretioase (aur, în special)
se asigură reglarea spontană a cantitătii de monedă în functie de necesitătile
economiei, fără supravegherea evolutiei cantitătii de metal pretios, ceea ce conducea
la cheltuieli considerabile ale functionării unui asemenea sistem. Treptat, în circulatie,
monedele cu valoare integrală au fost înlocuite cu monede din metale comune, iar
după primul război mondial monedele din metale pretioase au fost eliminate complet
din utilizările monetare.

d) Emisiunea bancnotelor este reglementată la nivelul fiecărei tări si vizează aspecte


referitoare la emisiune si la relatiile dintre banca centrală si băncile comerciale, cu
scopul dimensionării corecte a masei monetare.
Preocupările pe această linie, în cadrul unui sistem monetar, decurg din esenta
bancnotelor, care sunt înscrisuri ale băncilor de emisiune si întrunesc anumite
caracteristici:
 Convertibilitatea în metalul monetar;
 Valabilitate pe întreg teritoriul unei tări;
 Monedă reprezentativă (fiduciară)

19
e) Emisiunea si circulatia monedei scripturale prezintă importantă în cadrul unui
sistem monetar prin faptul că de-a lungul timpului, statele au recurs la înlocuirea
monedelor cu valoare integrală si a bancnotelor convertibile cu bani de hârtie,
neconvertibili, reprezentativi. La baza acestei înlocuiri a stat ideea egalitătii între
cantitatea de metal pretios si banii de hârtie reprezentativi, orice neconcordantă între
aceste două mărimi reprezentând, în fond, o formă de manifestare a inflatiei.

3.2. CLASIFICAREA SISTEMELOR MONETARE

In functie de elementele componente ale sistemelor monetare, s-au putut identifica,


de-a lungul evolutiei lor următoarele tipuri:
A. sistemele metaliste;
B. sistemele nemetaliste.

A. Sistemele monetare metaliste au la bază metalul monetar, în functie de care se


poate realiza distinctia între bimetalism si monometalism.

Bimetalismul
Fundamental, pentru functionarea acestui sistem, era baterea monedelor din două
metale: aur si argint, între care exista un raport legal, fix.
Moneda se putea bate liber, atât în aur cât si în argint, cu un raport legal de 1/15,5 (o
cantitate de aur valora de 15,5 ori o cantitate egală de argint).
Bimetalismul a fost adoptat în Anglia în anul 1716 si a fost mentinut un secol, în
Franta în 1803 si a fost mentinut până în 1876, iar în România în 1867 fiind mentinut
până în anul 1890.

Monometalismul
Comparativ cu sistemul precedent, în cadrul monometalismului, rolul de metal
monetar este îndeplinit fie de aur, fie de argint.
Marea Britanie a adoptat monometalismul în anul 1816, SUA în anul 1853, Portugalia
în anul 1854, Germania în anul 1873, iar Rusia si Japonia în 1897.
Atunci când metalul monetar (etalonul monetar) a fost reprezentat de argint, sistemul
a fost denumit “silver standard”, iar în cazul folosirii aurului ca metal monetar
denumirea sistemului a fost “gold standard”acesta fiind cel mai răspândit sistem
monometalist.

Sistemele monetare bazate pe aur au cunoscut următoarele forme:


♦ sisteme monetare cu etalon aur – monedă (Gold specie standard);
♦ sisteme monetare cu etalon aur – lingouri (Gold bullion standard);
♦ sisteme monetare cu acoperire mixtă (aur si devize) denumite gold exchange
standard.

a) Sisteme bazate pe etalonul aur – monedă se diferentiază de celelalte sisteme


prin umrătoarele aspecte:
♦ reprezintă forma clasică a etalonului aur;
♦ aurul circulă liber în interiorul tării sub formă de monede precum si în relatiile cu
alte state;
♦ baterea monedelor de aur, în cadrul acestui sistem, era nelimitată;
♦ în circulatie existau bancnote liber convertibile în aur, la pretul stabilit de către stat;

20
♦ masa monetară se adapta la necesitătile economiei prin baterea monedelor de aur si
tezaurizarea lor.
Insuficienta cantitătii de aur comparativ cu dimensiunile productiei au condus la
renuntarea la acest etalon, în anii premergători primului război mondial, cu exceptia
SUA unde s-a mentinut până în anul 1923.

b) Sisteme bazate pe etalonul aur – lingouri, caracterizate prin următoarele


trăsături:
♦ în circulatie se aflau bancnote convertibile în lingouri (1 lingou = 12,44 kg aur);
♦ convertibilitatea era limitată (erau convertibile numai sumele care aveau valoarea
cel putin egală cu a unui lingou);
♦ aurul era folosit în relatiile de plată internationale;
♦ băncile de emisiune au început să concentreze cantităti importante de aut monetar;
♦ rolul băncilor centrale consta în interventiile prin care se urmărea echilibrarea masei
monetare, în functie de variatia stocului de aur. In perioada crizelor economice,
sistemul monetar s-a caracterizat printr-o instabilitate accentuată;
♦ bancnotele convertibile aveau acoperire în aur monetar, numai în proportie de 30% -
40%.

c) Sisteme bazate pe etalonul aur-devize


Caracteristic acestor sisteme monetare a fost ca moneda aflată în circulatie să fie
garantată atât cu metal pretios (aur) cât si cu titluri de creantă exprimate în moneda
străină, numite devize.
♦ unitatea monetară a fiecărei tări era definită printr-o anumită cantitate de aur, sau
printr-o valută;
♦ în circulatie existau numai bancnote convertibile în devize, care erau, ulterior,
convertibile în aur, deci nu se mai manifesta o legătură directă între cantitatea de
monedă aflată în circulatie si cantitatea de aur monetar detinut de banca centrală;
♦ o astfel de organizare a generat o stare de dependentă a sistemelor din tările mai
putin dezvoltate fată de cele dezvoltate, prin faptul că acoperirea în aur a monedei
unei tări reprezenta si acoperirea în aur a valutei altei tări;
♦ institutionalizarea acestui etalon monetar s-a realizat în cadrul Conferintei Monetare
si Financiare Internationale de la Bretton Woods, din 1944, ocazie cu care s-au pus
bazele Sistemului Monetar International.

Dintre principiile care au stat la baza SMI retin atentia următoarele aspecte, strict
legate de functionarea etalonului aur – devize:
 convertibilitatea diferitelor valute în dolari si a acestora în aur;
 între valutele diferitelor tări era admisă o oscilatie de maxim ±1% fată de paritatea
oficială.

B. Sistemele monetare nemetaliste prezintă caracteristica eliminării aurului din


definirea unitătii monetare, respectiv definirea monedelor se realizează fată de valuta
altei tări sau fată de o monedă cos (DST), după cum FMI recomandă tărilor membre,
si se află la bazele functionării sistemelor monetare contemporane.
Definitoriu pentru sistemele monetare actuale este etalonul putere de cumpărare.
Manifestarea puterii de cumpărare, în calitate de etalon monetar, rezultă din
contributia diferită a bunurilor si serviciilor, din cadrul unei economii nationale sub
formă de corespondent al monedelor aflate în circulatie.

21
3.3. REGLEMENTAREA EMISIUNII DE MONEDA

C. Emisiunea monedei de hârtie


Rolul monedei de hârtie în evolutia sistemelor monetare nationale este legat de
mentinerea din antichitate până în Evul Mediu, a anumitor înscrisuri si certificate care
atestau existenta unei cantităti de aur si argint bine determinate. Prin trecerea
certificatului de la o persoană la alta se producea transferul cantitătii de metal monetar
de la un detinător la altul.

In anul 1609, Banca din Amsterdam a adoptat o initiativă prin care s-a procedat la
emisiunea de bilete de bancă în schimbul pieselor metalice care se aflau în circulatie.
Aceste bilete se deosebeau de vechile certificate, întrucât nu corespundeau unei
cantităti individualizate de metal.
In raport cu piesele pe care le înlocuiau, biletele de bancă prezentau avantajul unei
utilizări mai usoare în tranzactiile zilnice; punerea în circulatie a unui bilet de bancă
antrena retragerea din circulatie a unei cantităti de metal de aceeasi valoare. Cu
începere din anul 1656, Banca Suediei, trece la realizarea a două operatii
concomitente: emisiunea de bilete si scontarea efectelor de comert.

Astfel, biletele de bancă au reprezentat o formă de monedă, distinctă de moneda


metalică, creată cu ocazia operatiilor de creditare, si a căror emisiune nu implica decât
retragerea unei cantităti echivalente de piese metalice. Bancnotele în acest fel emise,
caracterizate prin convertibilitate monetară, nu înlocuiau în totalitate moneda
metalică, ci se adăugau acesteia îndeplinind împreună functiile specifice monedei.

In timp, s-au conturat două pozitii monetare, concretizate în două scoli a căror
denumire reflectă esenta modului de reglementare a emisiunii si circulatiei biletelor
de bancă:
 scoala circulatiei monetare care contestă natura monetară a biletului de bancă si
consideră că acesta reprezintă un substituent al aurului;
 scoala bancară care consideră că biletul de bancă este un instrument de credit al
economiei, iar emisiunea acestuia depinde de conjunctura economică.

Diferentierile s-au manifestat, de la o tară la alta, datorită modului de acoperire a


cantitătii de bancnote emise. Astfel, în cazul Angliei, acoperirea era asigurată în
proportie de 100% în bonuri de tezaur. Pentru Banca Frantei, emisiunea bancnotelor
nu era limitată, întrucât acestea erau convertibile în metal monetar (până în anul
1848).
In alte momente ale evolutiei sistemelor monetare, cantitatea de bancnote emise era
contingentată la un nivel variabil în functie de nevoile circulatiei, dependente de
cresterea produsului intern brut.
In Belgia, stocul de aur trebuia să reprezinte 33% din angajamentele la vedere. In
Elvetia, acest procent era de 40%, iar în Portugalia de 25%. Indiferent de sistemele
de acoperire adoptate, analiza reglementării emisiunii si circulatiei bancnotelor
evidentiază rolul monetar al acestora si importantul caracter de instrument de credit
în economie.

In economia modernă avantajele utilizării biletelor de bancă, respectiv a bancnotelor,


decurg din caracteristicile acestora:
 sunt rezultat al procesului de creditare în economie;

22
 prezintă o anumită stabilitate, care rezultă din:
- acoperirea bancnotei;
- convertibilitatea bancnotei;
- prevenirea si eliminarea
actiunilor de falsificare a
bancnotei.
Acoperirea bancnotei rezultă din obligatia emitentului de a detine un stoc de metal
pretios sau alte valori, care să stea la baza emisiunii. In functie de evolutia în timp si
particularitătile reglemetărilor din fiecare tară, pot fi identificate următoarele forme de
acoperire:
- acoperire metalică;
- acoperire în devize sau mijloace de plată stăine;
- acoperire în efecte comerciale;
- acoperire în titluri emise de stat.
Dintre măsurile de eliminare a actiunilor de falsificare a bancnotei, pot fi retinute
următoarele:
- utilizarea unei hârtii speciale;
- semnarea bancnotei de către emitent;
- înscrierea bancnotelor;
- filigranarea hârtiei.

D. Emisiunea monedei divizionare


Monedele divizionare sunt piese metalice cu valori nominale scăzute si utilitate în
realizarea plătilor. Sunt confectionate din diferite aliaje, iar emisiunea lor se află în
atributiile Monetăriei Statului. După confectionare, sunt depuse la banca centrală unde
figurează în activul bilantului si sunt înregistrate la aceeasi valoare în creditul contului
Trezoreriei.
Pentru Trezorerie, emisiunea de monedă reprezintă o sursă de venituri, întrucât
valoarea metalului si cheltuielile de batere a monedelor sunt inferioare valorii
nominale a acestora.
Scopul monedei divizionare este de a facilita tranzactiile din economie.

E. Emisiunea monedei scripturale


Moneda scripturală sau moneda emisă de bănci este constituită din depozitele băncilor
comerciale, respectiv din soldurile creditoare ale agentilor nebancari, transmise de la
un agent la altul prin intermediul cecurilor si al viramentelor.
Soldurile creditoare pot fi considerate monedă autonomă, distinctă de biletele de
bancă si de moneda divizionară.

Natura monetară a depozitelor este marcată prin realizarea unei diferentieri între
următoarele tipuri de monedă:
- moneda centrală care este reprezentată de moneda emisă de Banca Centrală si
constă în biletele de bancă emise si în soldurile creditoare înscrise la această bancă
în numele băncilor comerciale;
- moneda emisă de bănci, este reprezentată de înscrierile în conturile curente ale
băncilor comerciale.
Prima formă de monedă este aceea acceptată de toti participantii si în care toate
celelalte forme de monedă sunt convertibile la cererea detinătorilor. Moneda
înregistrată în conturile băncilor comerciale reprezintă, de asemenea o formă de

23
monedă reală, ce nu constituie un substituent al monedei centrale, iar emisiunea
acesteia este posibilă între anumite limite.

Fiecare bancă comercială detinătoare a unor sume exprimate în monedă centrală


retine 20% din moneda scripturală emisă pentru acoperirea rezervei obligatorii si
utilizează restul de 80% pentru acordarea de noi credite.
Un astfel de fenomen îsi sporeste dimensiunile, raportat la întregul sistem bancar.
Dacă diferitele bănci ale unei tări acordă credite permanent în acest mod, iar
beneficiarii acestora au acelasi comportament, rezultă, la nivelul întregului sistem
bancar, o multiplicare a nivelului creditelor acordate economiei.

Pentru cuantificarea multiplicatorului creditului, care arată până la ce nivel sporesc


dimensiunile monedei scripturale, pe baza unui depozit initial, în literatura de
specialitate se utilizează două relatii:

a) m = 1 x Di
R
În care: m = reprezintă multiplicatorul creditului;
R = reprezintă proportia rezervei obligatorii;
Di = depozit initial.
Această relatie evidentiază faptul că dacă o bancă nu ar retine din monedă disponibilă
rezerva de lichiditate, atunci mărimea multiplicatorului ar tinde către infinit, întrucât
depozitele constituite sunt acordate în totalitate sub formă de credit.

b) m = _____Di_________
R + N – (R x N)
În care:
R = proportia rezervei obligatorii;
N = proportia plătilor în numerar în totalul masei monetare;
Di = depozit initial.
Această relatie este considerată mai realistă, întrucât ia în calcul si utilizarea
disponibilitătilor sub formă de numerar N.

Pentru întelegerea aplicabilitătii acestor formule sunt necesare următoarele precizări:


 pentru ca mecanismul descris să functioneze, trebuie admisă ipoteza conform
căreia băncile al căror volum de credite se majorează trebuie să găsească pe piată
întreprinzători decisi să apeleze la împrumuturi;
 totodată, pentru functionarea mecanismului, trebuie ca băncile care au
posibilitatea acordării de credite, să aibă vointa de a profita de aceste
circumstante;
 trebuie introdusă în analiză alegerea portofoliilor, atât la nivelul beneficiarilor si al
distribuitorilor. In aceste conditii multiplicatorul creditului nu permite
determinarea nivelului depozitelor care apar efectiv în economie, ci numai a
nivelului maxim al acestora, la un moment dat. Dacă economia parcurge o
perioadă de prosperitate, iar anticipările sunt favorabile, atât la nivelul băncii cât
si al agentilor economici, se poate admite că volumul efectiv al depozitelor create
coincide cu nivelul maxim al acestora.

24
3.4. CONVERTIBILITATEA MONETARA SI CURSUL DE SCHIMB

A. Convertibilitatea monetară
In sens larg, prin convertibilitate se întelege dreptul rezidentilor si al nerezindentilor
de a schimba moneda natională cu altă monedă străină, prin vânzare-cumpărare pe
piată, fără nici o restrictie din punct de vedere al sumei schimbate, al scopului si al
calitătii celui care efectuează operatiunea.

Statutul Fondului Monetar International grupează monedele statelor membre în trei


categorii: convertibile, neconvertibile si liber utilizabile.

Includerea într-una din aceste trei grupe este corelată cu respectarea de către tara
emitentă a anumitor obligatii:
 evitarea restrictiilor asupra plătilor si transferurilor internationale curente;
 evitarea practicilor valutare discriminatorii;
 schimbarea soldurilor în monedă natională detinute în străinătate, în valuta tării
care solicită preschimbarea, sau în DST;
 colaborarea în domeniul politicilor monetare referitoare la activele de rezervă.

In anul 1996, un număr de 129 de tări acceptaseră să respecte obligatiile prevăzute în


statutul FMI, având monedă convertibilă .

Tările cu monedă neconvertibilă sunt cele care nu îndeplinesc sau nu doresc să


accepte conditiile trecerii la convertibilitate impuse de FMI. Aceste tări cu valute
neconvertibile pot desfăsura doar schimburi internationale pe bază de clearing; se
confruntă cu dificultăti generate de pozitia deficitară a balantei de plăti, si nu
înregistrează cresteri ale lichiditătii internationale.

O monedă poate fi considerată “liber utilizabilă” dacă îndeplineste concomitent două


conditii: este folosită pe scară largă în plătile si transferurile internationale si este
negociabilă pe principalele piete valutare internationale.
Monede liber utilizabile sunt: euro, yenul japonez, lira sterlină, dolarul SUA.

Privită de-a lungul evolutiei în timp, convertibilitatea a cunoscut două forme


principale convertibilitatea metalică si convertibilitatea în valute.

Convertibilitatea metalică s-a practicat în perioada etalonului aur-monedă si constă în


schimbarea bancnotelor prezentate la banca de emisiune într-o cantitate de aur.
Convertibilitatea metalică a cunoscut două forme: integrală si limitată.

In cazul covertibilitătii in valute, utilizând criteriul ariei geografice de aplicare, se


poate face distinctia intre convertibilitatea internă si cea externă. Atunci când se
manifestă simultan cele două forme ale convertibilitătii, potrivit terminologiei
internationale, convertibilitatea este generală.
Convertibilitatea internă este definită ca reprezentând însusirea legală pe care o are o
monedă de a se preschimba pe o altă monedă pe un teritoriu delimitat, al tării de
origine. Această convertibilitate poate fi limitată numai pentru anumite operatii sau
poate functiona în limita unor plafoane.
Pentru exprimarea continutului convertibilitătii externe, se utilizează, într-un limbaj
simplificat, termenul valută (monedă) convertibilă.

25
Pentru dobândirea statutului de monedă convertibilă, potrivit prevederilor articolului
VII din statutul FMI este necesară îndeplinirea unor conditii: economice, financiare,
organizatorice de către tările care se angajează în procesul realizării convertibilitătii
interne, după cum urmează:
- existenta unui potential economic ridicat;
- echilibrarea balantei de plăti;
- existenta unor rezerve internationale de lichiditate;
- stabilirea unui curs real monedei nationale fată de alte monede, fundamentat
economic;
- flexibilitatea sistemelor economice, în scopul adaptării productiei interne în
functie de cerintele pietei mondiale;
- limitarea inflatiei si realizarea unei stabilităti monetare.
- existenta unei rezerve de aur si devize, care să permită onorarea solicitărilor de
preschimbare a monedei nationale de către nerezidenti. Ca ordin de mărime, se
apreciază de către expertii FMI, că volumul acestor rezerve trebuie să reprezinte
echivalentul valoric al importului unei tări pe o perioadă de 3 - 5 luni.

Ca etapă intermediară în realizarea convertibilitătii externe, la începutul anilor’90,


toate tările central si est-europene au permis rezidentilor să detină depozite în valută
cu unele restrictii referitoare la nivelul maxim al sumei posibil de schimbat anual.
Asemenea măsuri au condus la accentuarea fenomenului dolarizării care înregistra în
1994, 37% în Bulgaria, 35% în România si 25% în Albania. In Ungaria, Republica
Cehă si Slovacia acest fenomen a avut dimensiuni mai reduse.

Tările est europene practică, în prezent, convertibilitatea internă limitată la operatiuni


de cont curent, iar din punct de vedere al criteriilor si conditiilor necesare unei
convertibilităti externe, Polonia se remarcă în sens pozitiv atât din punct de vedere al
rezervei valutare, al nivelului inflatiei, cât si al competitivitătii economiei.

B. Cursul de schimb
Indiferent de forma convertibilitătii, internă sau externă, elementul esential al acesteia
îl constituie cursul de schimb. Regimul cursului de schimb conferă un grad mai ridicat
sau mai redus de credibilitate unui sistem monetar national.

Analiza cursului de schimb, definit drept expresia sintetică a raportului valoric


exprimat ca pret al tranzactiei cu valute si devize pe piata valutară, conduce la
stabilirea distinctiei între 3 tipuri de regim de curs valutar (de schimb), astfel:
- Cursul de schimb fixat, se caracterizează prin aceea că se păstrează constant fată
de o valută de rezervă (numita valută ancora) si constituie cauza preturilor interne;
- Cursul de schimb fix, se mentine o perioadă îndelungată de timp, poate fi
modificat doar în cazuri extreme si reprezintă cauza preturilor interne;
- Cursul de schimb flotant (flexibil), se caracterizează prin elasticitate si
flexibilitate, în functie de cererea si oferta de valută si reprezintă efect al preturilor
interne.

Fiecare din aceste tipuri de curs de schimb prezintă avantaje si dezavantaje:


▪ un curs de schimb fixat, parcticat de unele bănci centrale, conduce la manifestarea
controlului exercitat asupra schimburilor valutare. Pe piată se manifestă tendinta de
depreciere a cursului de schimb fixat si sporirea nivelului ratei dobânzii solicitate de

26
investitori cu scopul apărării cursului de schimb. Pentru a-l mentine fixat, banca
centrală are tendinta de a spori oferta de monedă natională, fapt care antrenează
sporirea inflatiei si cresterea masei monetare într-un ritm mai mare decât a volumului
de rezervă străină;
▪ cursul de schimb fix a functionat în mod real, în timpul etalonului monetar aur (1880
– 1914);
▪ cursurile flotante nu ridică problema credibilitătii pentru banca centrală, care nu se
angajează, în mentinerea cursului de schimb între anumite limite. De asemenea, cursul
flotant permite adoptarea convertibilitătii depline.
Cursul flotant poate fi analizat, din punct de vedere al detinerii sau nu de rezervă
străină de către banca centrală, ca un curs de schimb flotant pur si impur.
Cursul de schimb flotant este pur, atunci când banca centrală nu detine valută străină,
întrucât nu intervine pentru a-l influenta si este impur atunci când băncile centrale
intervin pe piată, pentru dirijarea cursului, prin vânzarea – cumpărarea de valute
străine. Este cazul interventiilor speculative ale băncilor centrale pe piata valutară.
▪ după opiniile specialistilor dezavantajele cursurilor de schimb fixate sau flotante pot
fi eliminate prin adoptarea sistemului monetar bazat pe Consiliul valutar (sau
monetar).

Consiliul valutar reprezintă o autoritate care emite bancnote si monedă metalică


acoperite într-o proportie de 100% în valută străină (denumită ancoră) si deplin
convertibilă, la un curs de schimb fixat. Un Consiliu valutar permite păstrarea unor
cursuri de schimb stabile fată de valuta ancoră sau fată de aur si detine, sub formă de
rezerve, active cu grad de risc scăzut: obligatiuni si alte active exprimate în valuta
ancoră.
Pentru ca un astfel de sistem să fie mai credibil si să functioneze eficient, este necesar
ca rezervele valutare să fie mai mari decât masa monetară în circulatie. In general, o
asemenea conditie este dificil de îndeplinit, întrucât în momentul în care se apeleaza
la un asemnea aranjament institutional, nivelul rezervelor valutare este redus.
Cazul tipic de Consiliu monetar este cel al Hong Kong-ului.
Ideea Consiliului monetar a fost sustinută si din cauza slăbiciunilor Băncii Centrale,
din punct de vedere al relatiei politice cu guvernul si a modului de adoptare a
deciziilor de politică monetară.
Printre beneficiile acestuia se numără: credibilitate sporită, performante în domeniul
inflatiei, crestere economică. Din punct de vedere al costurilor trebuie evidentiate:
politica de credite restrictivă; expunerea economiei la socuri din lipsa instrumentelor
alternative de politică economică, absenta flexibilitătii în domeniul cursului de
schimb.

La întrebarea dacă este Consiliul monetar oportun pentru România, argumentele


indică faptul că acesta nu ar putea fi o solutie viabilă pentru problemele cu care se
confruntă economia natională (volumul rezervelor disponibile si serviciul datoriei
externe).
Din perspectiva convertibilitătii depline a monedei, adoptarea Consiliului monetar
poate antrena o iesire masivă de capitaluri din România. Pentru a-si proteja
economiile, populatia s-ar orienta către titluri ale guvernelor si companiilor străine.
Compensarea iesirilor de rezerve si capital s-ar realiza prin contractarea de
împrumuturi pe pietele externe.

27
Starea sistemului bancar este o problemă care face ca în România adoptarea
Consiliului monetar să fie imposibilă în viitorul imediat. Starea precară a sistemului
bancar este evidentiată prin ponderea sporită a creditelor neperformante.

3.5. EVOLUTIA SISTEMULUI MONETAR AL ROMANIEI

Prin legeea din anul 1867, în România se adoptă primul sistem monetar national,
caracterizat prin următoarele elemente:
- a fost un sistem bimetalist, în cadrul căruia moneda era definită în functie de aur
si argint, raportul de valoare dintre cele două metale fiind de 1/14,38;
- moneda natională, leul, era împărtită în 100 subdiviziuni, numite bani;
- pe teritoriul României erau acceptate, în circulatie, monedele de aur si argint ale
tărilor Uniunii Monetare Latine (Franta, Italia), având atributele unei monede
legale.

Infiintarea, în anul 1880 a BNR antrenează o serie de efecte favorabile functionării


sistemului monetar national.
Ca institutie de emisiune, BNR a emis primele bancnote, pentru care s-a practicat
acoperirea în aur si argint (în primii 5 ani de activitate, BNR a emis peste 100
milioane lei bancnote + 50 milioane lei în monede de argint).

Trecerea la monometalismul aur (prin Legea din 1889) are drept efect trecerea
leului la convertibilitatea deplină si nelimitată în aur: 1 leu = 0,3226 grame aur.
Functionarea acestui sistem a asigurat stabilitate monetară si reglarea spontană a
cantitătii de bani în circulatie.

In perioada primului război mondial, au fost emise bancnote pentru acoperirea


cheltuielilor statului, garantate cu bonuri de tezaur, astfel încât la încheierea acestuia,
România avea să se confrunte atât cu fenomene inflationiste, cât si cu probleme
imediate după război.
Reforma monetară din anul 1929 si-a propus, ca scop, rezolvarea problemei
inflatiei, prin stabilizare monetară.
BNR a realizat, în această perioadă operatiuni prin care au fost tranzactionate bonuri
de casă. A majorat taxa scontului cu 9% având ca efect scumpirea creditelor.

In perioada crizei 1929 – 1933 si în cea următoare, leul se depreciază accentuat:


cererile de devize pentru nevoile statului nu mai puteau fi acoperite, preturile
înregistrează cresteri considerabile, procentul de crestere al acestora situându-se la
nivelul de 345 % comparativ cu cel de sporire al masei monetare, 306 %.

Cel de-al doilea război mondial antrenează cheltuieli guvernamentale considerabile


(9 miliarde lei în 1940; 95 miliarde lei în 1944), fapt care justifică măsura de deflatie
adoptată în decembrie 1944 si concretizată în vânzarea aurului. Atunci a fost retrasă
16% din cantitatea de monedă aflată în circulatie, respectiv 65 miliarde lei. Cu toate
acestea procesul de depreciere a leului a continuat.
In acest context, reforma monetară din anul 1947 a urmărit, în principal,
stabilizarea monetară si reglementarea modului de formare al preturilor si tarifelor
prin:

28
 punerea în circulatie de bancnote ale BNR;
 schimbarea leilor vechi cu cei noi în functie de un raport de paritate de 1 leu nou
la 20.00 lei vechi.
Dintre efectele favorabile ale acestei reforme trebuie semnalat faptul că a generat o
putere de cumpărare mai mare, a sporit stocul de aur si devize al BNR si a redus
cantitatea de monedă în circulatie.

In anul 1954 s-a procedat la redefinirea continutului în aur al leului (1leu este
egal cu 0,148 gr aur), fiind ultima definire în aur a monedei nationale.

Perioada anilor ’60 si ’70 este caracterizată prin stabilitatea monedei si mentinerea
constantă a puterii de cumpărare;

In perioada anilor ’80 se manifestă procese inflationiste “mascate”, ca premise ale


inflatiei specifice anilor după 1990.

In contextul reformei sistemului financiar bancar, demarată după anul 1989 retin
atentia coordonatele procesului de macro-stabilizare: reducerea ratei inflatiei;
stoparea demonetizării economiei si a procesului de dolarizare, îmbunătătirea
nivelului de rezerve internationale în cadrul sistemului bancar; liberalizarea cursului
de schimb.
Ca autoritate monetară, Banca Natională a României care formulează si conduce
obiectivele politicii monetare, urmărind stabilitatea monedei nationale, a parcurs
momente importante, cu efecte asupra functionării sistemului monetar national:
 mai 1991: promulgarea legilor bancare: Legea nr. 33/1991, cu privire la activitatea
bancară si Legea nr. 34/1991 cu privire la statutul BNR;
 august 1991: liberalizarea ratelor dobânzii în sistemul bancar;
 septembrie 1991: adoptarea primelor norme cu privire la refinantare (linie de
credit, credite lombard);
 noiembrie 1991: se declară convertibilitatea limitată a leului. Cursul de schimb
începe a se stabili zilnic de către BNR;
 martie 1992: se adoptă măsuri cu privire la rata rezervei minime obligatorii;
 iunie 1993: Trezoreria Statului îsi deschide cont la Banca Centrală;
 martie 1994: se adoptă măsuri referitoare la liberalizarea cursului de schimb;
 aprilie 1994: Banca Natională adoptă Legea cu privire la cambie si normele
referitoare la cec, bilet la ordin si ordin de plată;
 septembrie 1994: băncile sunt licentiate ca dealeri pe pietele valutare;
 aprilie 1995: piata interbancară devine oficială. BNR publică zilnic nivelul ratelor
de referintă pentru depozite si pentru plasamente;
 februarie 1997: piata valutară devine liberă, prin reautorizarea de către BNR, în
calitate de dealeri primari, a tuturor băncilor române si străine;
 martie – iunie 1998: instituirea unui nou cadru legal, prin adoptarea următoarelor
legi: Legea bancară 58/1998, Legea nr. 10/1998 privind statutul BNR, Legea
83/1998 a Falimentului Bancar;
 martie –august 1999: adoptarea de măsuri pentru îmbunătătirea activitătii
sectorului bancar (Fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar);
operatiuni de restructurare financiară a unor bănci din sistemul bancar (înfiintarea
Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare).

29
CAP.4. SISTEMUL MONETAR EUROPEAN (S.M.E)

4.1. CONSTITUIREA SI MODUL DE FUNCTIONARE A S.M.E.

4.2. INTEGRAREA MONETARA EUROPEANA SI UNIUNEA


MONETARA EUROPEANA

4.3. MONEDA UNICA EURO

4.1. CONSTITUIREA SI MODUL DE FUNCTIONARE A S.M.E.

In anul 1957, se semnează, la Roma, Tratatul privind crearea Comunitătii Economice


Europene (CEE).
Tratatul de la Roma a creat un mecanism de cooperare economică, care ulterior a
necesitat o coordonare a activitătii monetare.

Obiectivele CEE, către care a fost orientată întreaga politică comunitară au vizat:
 realizarea unei uniuni vamale, respectiv a unei protectii comune tarifare fată de
terti;
 libera circulatie a capitalurilor, a fortei de muncă si a serviciilor;
 crearea unei politici comunitare în domeniul agriculturii.

Integrarea monetară este initiată prin mecanismul “sarpelui monetar”, (anul 1972),
continuată cu înfiintarea SME (în 1979) si urmată de procesul realizării monedei
unice Euro, cu începere din anul 1993.

Sarpele monetar
La data de 21 martie 1972 Consiliul de Ministri al CEE decide reducerea marjelor de
fluctuatie ale monedelor europene. Această rezolutie, a fost urmată de un acord între
Băncile Centrale Europene, semnat la Basel, la data de 10 aprilie 1972, moment la
care se înfiintează “sarpele monetar”. Denumirea este dată de imaginea evolutiei
cursului monedelor europene.
Acestea formează, în evolutia lor, o linie ondulată (“un sarpe”) care se încadrează
într-un tunel ce reprezintă marjele de fluctuatie autorizate de sistemul monetar
international. Tunelul dispare cu începere din martie 1973, când marjele de fluctuatie
comparativ cu dolarul încetează să existe, odată cu trecerea la fluctuatia liberă a
monedelor.

Acest sistem de fluctuatie a monedelor a prezentat două forme:


# sarpele în tunel până în 1973;
# sarpele fără tunel până în 1979.

Sarpele în tunel se caracterizează printr-o fluctuare a monedelor europene fată de $


SUA si între ele, în anumite limite, respectiv: ±2,25% fată de $ si ± 4,5% între ele.
Astfel, există două tipuri de marje fată de $: inferioară si superioară, care formează un
tunel, iar în interiorul acestuia există o bandă de fluctuare a cursurilor de schimb ale
monedelor europene.

30
Atunci când cursul de piată al unei monede se apropie de limitele stabilite este
necesară interventia Băncii Centrale prin vânzarea sau cumpărarea de devize cerute
sau oferite excedentar.

Sarpele fără tunel functioneaza din 12 martie 1973, cand tările europene au eliminat
obligatia mentinerii unei limite de fluctuatie fată de $ SUA, dar mentin acelasi nivel
de fluctuatie între monedele europene (± 4,5%).

Sarpele monetar nu a asigurat însă stabilitatea dorită pentru monedele sistemului,


astfel că din anul 1979, tările europene încearcă o altă modalitate de mentinere a
stabilitătii monetare, cu ajutorul unui nou sistem.

Crearea SME: principii si functionare


Punerea în aplicare a fost decisă la 12 martie 1979. La sistem au aderat Franta,
Germania, Belgia, Italia, Danemarca, Olanda, Luxemburg si apoi Anglia.

Functionarea sistemului monetar european s-a bazat pe o monedă ECU si pe definirea


cursurilor pivot ale monedelor, fată de ECU, precum si pe un mecanism de interventii
pe piata valutară.
Moneda ECU era construită pornind de la un cos de monede al tărilor participante la
sistem, iar ponderea fiecăreia în definirea ECU depindea de nivelul PIB al fiecărei tări
si de volumul schimburilor comerciale.
Caracterul fix al mecanismului de schimb era asigurat prin stabilirea unui curs central
denumit “pivot”, între fiecare monedă si ECU. Marja de fluctuare, între monede pe de
o parte si între acestea si ECU, era de ±2,25%.

In 1973 s-a constituit Fondul european de cooperare monetară (FECOM), un


organism de compensare multilaterală între băncile centrale europene, prin acordarea
de credite pe termen scurt. Contributia băncilor centrale la fond era reprezentată de
20% din rezervele în aur si $ ale tărilor respective.
Interventia băncilor centrale în cadrul SME se declansa în momentul în care o monedă
atingea 75% din ecartul maxim autorizat, în raport cu definirea oficială. Acest nivel
de interventie a fost cunoscut ca de prag de divergentă, sau semnal de alarmă.

Sistemul monetar european a fost considerat superior, comparativ cu mecanismul


“sarpelui monetar”, prin posibilitatea de realiniere a cursului de schimb si prin
interventia fondului FECOM, în sustinerea cursurilor.
Reconsiderarea raportului dintre ECU si $ s-a facut, de fiecare dată când necesitătile
au impus asemenea redefiniri.
Incă de la înfiintare, ECU a fost unitate de cont si a reflectat media puterilor de
cumpărare ale monedelor utilizate.
Fiecare tară membră stabilea, în raport de puterea de cumpărare a monedei sale, un
curs fată de ECU, denumită curs central.
Din compararea a două cursuri centrale rezultau cursuri pivot bilaterale, fiind în
acelasi timp cursuri oficiale în sistem. Cursurile efective, de piată, puteau fluctua fată
de cursul pivot, in limita a ±2,25%. Valoarea exactă a ECU se determina zilnic de
către o comisie special desemnată în acest sens.

Moneda ECU a fost utilizată ca unitate de cont, de către institutiile comunitare pentru:
 stabilirea bugetului;

31
 exprimarea tarifelor vamale;
 determinarea prelevărilor si a altor vărsăminte intracomunitare.
In operatiile bancare ECU a fost utilizat pentru constituirea depozitelor private sau
publice.

In cadrul SME, ECU a îndeplinit 4 functii:


1. monedă efectivă în mecanismul de schimb al SME;
2. bază de calcul a paritătilor celorlalte monede;
3. bază de referintă în mecanismul de interventie si de credit;
4. instrument de reglare a soldurilor creditoare si debitoare, între autoritătile
monetare.

4.2. INTEGRAREA MONETARA EUROPEANA SI UNIUNEA MONETARA


EUROPEANA

Evenimentele monetare din Europa au evidentiat o continuă aspiratie de aderare la o


singură monedă, întrucât beneficiile unei monede unice erau considerate mai mari
decât costurile.
Cu Raportul Dellors din 1988, s-a început drumul spre o Uniune Monetară în
Europa. Acesta a fost punctul de pornire al Tratatului de la Maastricht, semnat în
1992, care a stabilit programul de orientare spre o monedă unică începând cu 1
ianuarie 1999.
Din raportul Dellors rezulta ca aparitia monedei unice trebuia să se realizeze în 3
etape:
 prima etapă îsi propune ca obiectiv “sporirea performantelor economice si
monetare în cadrul institutional existent”. In ceea ce priveste domeniul monetar,
obiectivul constă î+n realizarea unificării pietelor financiare si accentuarea
coordonării politicilor monetare;
 a doua etapă viza realizarea coordonării politicilor economice si înfiintarea unor
noi institutii europene, dintre care, Sistemul European al Băncilor Centrale
(SEBC);
 pentru cea de a treia etapă, s-a prevăzut trecerea la parităti fixe, transferarea
competentelor băncilor centrale către SEBC si înfiintarea monedei unice.

Acordul de la Maastricht (tratat), a intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993 si a


introdus un nou concept, cel de “Uniune Europeană” (UE), care reuneste:
a) Comunitatea Europeană;
b) Cooperarea în materie de politică externă si securitate;
c) Cooperarea în domeniul politicii interne si de justitie;

Tratatul cuprinde două părti:


 O parte consacrată realizării uniunii economice si monetare;
 O parte consacrată realizării uniunii politice.

Principalele obiective economice pentru infiintarea uniunii monetare sunt:


 sporirea stabilitătii internationale – euro si dolarul intră în competitie, iar cea mai
stabilă dintre ele va fi preferată în tranzactiile internationale;

32
 diminuarea variabilitătii si incertitudinii ratelor de schimb;
 reducerea costurilor de tranzactionare (nu mai sunt antrenate costuri legate de
conversiune sau acoperirea riscului de schimb);
 imbunătătirea competitivitătii;
 sporirea stabilitătii interne – exemplu: va exista doar o singură rată a inflatiei
comparativ cu 15, cât reprezintă numărul tărilor membre ale SME;
 scăderea anticipată a ratelor dobânzii si inflatiei.

Pentru îndeplinirea obiectivelor s-a prevăzut realizarea Uniunii Economice si


Monetare în 3 etape:
1) prima etapă 1990-1993, a presupus adoptarea de măsuri pentru liberalizarea
miscării capitalurilor si punerea bazelor unei politici de convergentă în materie de
stabilitate a preturilor si gestiune eficientă a finantelor publice;
2) etapa a II-a, 1994-1998, a fost caracterizată prin înfiintarea unor institutii
premergătoare Băncii Centrale Europene. Astfel, a fost creat Institutul Monetar
European (IME), cu sediul la Frankfurt, cu scopul de a întări cooperarea între
băncile centrale si de a asigura coordonarea politicilor monetare. In cadrul IME a
fost înfiintat un Comitet Monetar, care a supravegheat situatia monetară si
financiară a tărilor membre;
3) a III-a etapă a început la 1 ianuarie 1999. Institutul Monetar European a fost
desfiintat si transformat în Banca Centrală Europeană. S-a constituit si Sistemul
European al Băncilor Centrale.

Admiterea statelor la cea de a 3-a etapă a fost conditionată de îndeplinirea criteriilor


de convergentă. Statele care au îndeplinit cerintele impuse au fost: Germania, Franta,
Italia, Spania, Belgia, Austria, Portugalia, Finlanda, Irlanda, Luxemburg.

Banca Centrală Europeană (BCE), înfiintată cu începere de la 1 ianuarie 1999, are


rolul de a sprijini politicile economice ale Comunitătii europene, prin actiuni în
următoarele directii:
 implementează politica monetară a Uniunii Europene;
 detine si administrează rezervele oficiale ale statelor membre;
 promovează un sistem de plăti eficiente;
 contribuie la supravegherea prudentială a institutiilor de credit din tările membre;
 autorizează emiterea de bancnote în cadrul Uniunii Europene, astfel încât numai
bancnotele emise de BCE si băncile centrale nationale să aibă caracter oficial.

Crearea Băncii Centrale Europene, ca institutie, internatională, cu statut unic, este


considerată un moment semnificativ în evolutia organizării monetare internationale,
fiind integrată în grupele institutiilor financiare internationale puternice, precum FMI,
BM, BRI, Sistemul Federal de Rezerve al SUA.

Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) este constituit din Banca Centrală
Europeană si băncile centrale nationale ale statelor membre.
Principalele sarcini si atributiuni ale SEBC constau în următoarele:
- definirea si implementarea politicii monetare a Uniunii Monetare;
- conducerea operatiunilor de schimb valutar;
- detinerea si administrarea rezervelor valutare oficiale ale tărilor membre;
- realizarea operatiunilor din sistemele de plăti.

33
In ceea ce priveste autoritatea institutională a BCE, aceasta nu poate fi acordată sau
oferită, ci se constituie în cadrul relatiilor din interiorul Uniunii Europene. In acest
sens, prezintă importantă institutiile si comunitătile cu care BCE intră în relatii
reciproce si care pot fi grupate în două categorii:
→ institutii publice, precum guvernele statelor membre, participantii la Sistemul
European al Băncilor Centrale, organisme ale Uniunii Europene, institutii
internationale;
→ comunitătile de afaceri si financiare din Europa, precum si grupuri ale societătii
civile.

Colaborarea dintre BCE si sistemul financiar-bancar al tărilor membre este necesară


în vederea dobândirii autoritătii, datorită următoarelor corelatii:
- instrumentele politicii monetare devin operabile prin activitatea sistemului
financiar si bancar;
- în anumite situatii, băncile centrale nationale trebuie să-si fundamenteze deciziile
pe informatii complete, corecte si în interesul sistemului financiar.

Indeplinirea obiectivului major al Băncii Centrale Europene, cel de stabilizare a


preturilor se realizează prin actiuni concrete în domeniile politicii valutare,
agregatelor monetare si mentinerii inflatiei în parametrii normali.
In vederea îndeplinirii acestui obiectiv, unele tări au creat premisele legale pentru
cresterea independentei băncii centrale. Studiile econometrice au evidentiat că rata
medie a inflatiei si fluctuatiile acesteia înregistrează niveluri scăzute în cazul
asigurării independentei băncii centrale.
BCE si SEBC îsi mentin astfel independenta actiunilor desfăsurate în raport cu
factorul politic, iar in aplicarea politicii monetare urmăresc respectarea
principiilor:
- descentralizarii, care consideră rolul fiecărei bănci centrale nationale în
înfăptuirea politicii monetare unice;
- accesului egal al solicitantilor la moneda băncii centrale, fapt care determina
eliminarea limitelor în operatiunile de refinantare bilaterală în conditii
avantajoase ale ratei dobânzii si realizarea operatiunilor de open market, prin
actiunea unui număr mare de parteneri;
- utilizarii unor rate ale dobânzii pe termen scurt, unice si unificarea pietei
monetare in ceea ce priveste conducerea operatiunilor.

4.3. MONEDA UNICA EURO

Reuniunea de la Madrid, din decembrie 1995, a adoptat denumirea monedei unice


“Euro” care înlocuieste vechea monedă comună ECU.
Calendarul tehnic de lansare a monedei Euro a prevăzut următorii pasi:
 faza I: la începutul anului 1998 au fost selectionate din cele 15 tări membre UE,
acelea care au îndeplinit criteriile de convergentă, pentru anul ’97;
 faza a II-a: de la 1 ianuarie 1999 , odată cu începerea activitătii Băncii Centrale
Europene, s-au stabilit ratele de schimb între Euro si devizele tărilor care au
aderat. Moneda Euro este introdusă în paralel cu monedele nationale; initial, Euro
este admisă doar ca monedă scripturală; plătile cash continuă să se realizeze în
monede nationale. Euro se utilizează si în cadrul împrumuturilor publice;

34
 faza a III-a: a debutat la 1 ianuarie 2002 si se manifestă prin punerea în circulatie a
biletelor si a monedelor Euro, care circulă paralel cu monedele nationale timp de 6
luni;
 faza a IV-a: după 1 iulie 2002, când Euro a devenit singurul mijloc de plată.

Introducerea monedei Euro de la 1 ianuarie 1999 a fost precedată de stabilirea


rapoartelor fixe de schimb, pentru cele 11 monede participante, si anume: DM, FF, Fr
belg, Fr lux, Pesetas spaniol, Escudo portughez, Lire irlandeze, Lire italiene, Guldeni
olandezi, Silingi austrieci si Mărci finlandeze.
Cursul de schimb fată de $ s-a stabilit la 1 Euro = 1,170$.

O dată cu introducerea monedei Euro, o nouă dobândă de referintă pentru piata


interbancară europeană EUROLIBOR (Euro London Interbank Offered Rate) a fost
stabilită de către principalii operatori ai pietei financiare din Londra, adică un grup de
16 bănci, selectionate conform importantei si experientei pe piata valutară si a
produselor derivate. Din grupul celor 16 institutii fac parte bănci americane, japoneze
si europene.

Pentru transformarea unei monede nationale într-o altă monedă natională, cea dintâi
este transformată în Euro, după care în cealaltă monedă natională. In Euro suma poate
fi rotunjită, dar nu la mai putin de trei zecimale.

Abrevierea oficială pentru Euro este EUR. Aceasta a fost stabilită de Organizatia
Internatională de Standardizare (International Standard Organisation – ISO), si este
folosită în toate scopurile: financiar, comercial, contabil.
Simblolul grafic pentru Euro arată ca un E rond marcat cu două linii paralele
orizontale.
Bancnotele, în total, sunt 7 Euro bancnote, în diferite mărimi si culori, cu valori de
500, 200, 100, 50, 20, 10, si 5 Euro.
Monedele – sunt în număr de 8 cu valori de 2 si 1 Euro, apoi 50, 20, 10, 5, 2, si 1
centi. Fiecare monedă are o fată identică, reprezentând harta UE, pe un fundal cu linii
transversale, la care sunt atasate stelele de pe steagul european. Modelul de pe
cealaltă fată a monedei poate fi ales de fiecare din cele 11 state membre.

Multe sectoare ale economiei au trecut la sistemul Euro încă de la 1 ianuarie 1999.
Tot de la această dată tranzactiile între sectorul bancar si băncile centrale se
realizeaza în Euro. Toate pietele de capital ale statelor participante operează în noua
monedă. Guvernele utilizează Euro pentru stabilirea noilor bugete. Cele mai mari
firme, au trecut la utilizarea acestuia încă de la începutul procesului, datorită
beneficiilor multiple:
- diminuarea costurilor si a riscului in schimburile internationale;
- transparenta preturilor, care duce la o mai bună concurentă cu privire la vânzări si
servicii;
- standardizarea contabilitătii si a altor sisteme.

In perioada tranzitiei (1999 – 2001) agentii economici au avut posibilitatea alegerii


modului de efectuare a plătilor în moneda unica sau în moneda natională. După 1
ianuarie 2002, toate plătile si încasările sunt efectuate în Euro.

35
Prin moneda unică, politica monetară este transferată de la nivel national la nivel
european, fiind de competenta Băncii Centrale Europene.

Efectele pe plan international ale introducerii monedei unice sunt puternice:


1 utilizarea crescândă a acesteia în cadrul tranzactiilor comerciale, permite
reducerea instabilitătii generate de fluctuatiile cursului de schimb;
2 posibilitatea emitentilor de monedă de a beneficia de venituri de pe urma sumelor
detinute în străinătate (în afara UE). Va continua procesul de realocare mai
puternică a portofoliilor de active financiare în favoarea titlurilor emise în Euro;
3 disparitia necesarului de rezerve în cadrul băncilor centrale nationale pe plan
intracomunitar. Se pot realiza economii importante, estimate la 200 miliarde de
dolari.

Pentru tările din centrul Europei, Euro va deveni o altă monedă străină.
Pe termen mediu, aceasta va deveni moneda Cehiei, Ungariei, Poloniei, Estoniei,
Sloveniei. Pentru a adera la UE, aceste tări vor trebui să-si conveargă economiile la
cele din zona Euro, cu privire la inflatie, dobânzi, datorie publică si deficit bugetar.
Tările din Europa Centrală si de Est sunt preocupate de efectul introducerii monedei
unice europene asupra mediilor economice proprii.
Cel mai important efect este cel de ajustare a politicii valutare pentru unele din tările
estice. In unele cazuri, rolul jucat de marca germană va fi înlocuit cu cel al Euro.

De exemplu, Ungaria, care îsi lega moneda de un cos valutar cuprinzând 70% DM si
30% $, înlocuieste marca cu Euro, în cadrul cosului valutar de la 1 ianuarie 1999 si
are în vedere o raportare numai la Euro începând din 2002.
Polonia, care îsi lega moneda de un cos format din dolari (45%) si patru monede
europene (marca germană – 35%, lira sterlină – 10%, francul francez – 5% si francul
elvetian – 5%), a înlocuit monedele europene cu Euro de la 1 ianuarie 1999, cu o
proportie mai mare decât a dolarului (55%).
Chiar dacă Euro va cauza dificultăti pe termen scurt sau mediu pentru unele din aceste
state, se asteaptă ca pe termen lung să apară beneficii precum: favorizarea exportului
acestor state pe piata internă unică, reducerea costurilor tranzactiilor cu firme din
Uniunea Europeană, câstiguri ca urmare a dezvoltării unei piete de capital vest
europene unice.

In România BNR foloseste Euro ca monedă de rezervă valutară, această măsură


fiind în concordantă cu ponderea Uniunii Europene în comertul exterior al României:
- 62,7% din exporturile românesti se realizează în UE;
- 55,4% din importuri provin din tările UE.

De asemenea, BNR s-a preocupat de asigurarea compatibilitătii legislative,


institutionale si procedurale cu entitătile bancare centrale din UE, inclusiv cu cele ale
Băncii Centrale Europene.
S-a avut în vedere realizarea compatibilitătii sistemului de plăti si decontări în Euro,
în timp real.
Incepand cu martie 2003, in Romania, Euro este moneda de referinta, componenta a
cosului valutar (60%) alaturi de Dolarul american.

36
CAP. 5. SISTEMUL MONETAR INTERNATIONL (S.M.I.)

5.1. CONSTITUIREA S.M.I

5.2. DEZECHILIBRE GENERATE DE S.M.I SI REFORMA S.M.I

5.3. DREPTURILE SPECIALE DE TRAGERE (D.S.T)

5.4. INSTITUTIILE S.M.I


5.4.1. FONDUL MONETAR INTERNATIONAL
5.4.2. GRUPUL BANCII MONDIALE

5.1. CONSTITUIREA S.M.I

Sistemul Monetar International se poate defini ca fiind un ansamblu de reguli,


instrumente, organisme si piete referitoare la creearea, valorificarea si circulatia
monedelor internationale.
Crearea sistemului monetar international trebuie înteleasă ca expresie a
interdependentei economice dintre statele suverane, si nu ca o modalitate de a
subordona sistemele monetare nationale.

Un important pas în directia cooperării monetare a fost făcut prin Acordul monetar
tripartit, încheiat între SUA, Anglia si Franta, la 25 septembrie 1936. In noiembrie
1936, au aderat la acord Belgia, Olanda si Elvetia.

Intre 1 si 22 iulie 1944 are loc la Bretton Woods, Conferinta Monetară si Financiară
Internatională a Natiunilor Unite si Asociate. S-a considerat că “pentru prima oară a
fost stabilit un sistem monetar bazat pe un acord international”
Baza discutiilor pentru redactarea documentului prezentat la Bretton Woods, în 1944,
a constituit-o planul White si planul Keynes

Planul White (consilier al ministrului de finante al SUA) a fost publicat în aprilie


1943 si exprima preocuparea principală a Statelor Unite în liberalizarea tranzactiilor
si plătilor internationale, fiind prevăzută instituirea Fondului de stabilizare, al cărui
capital era format prin subscrierile tărilor membre (30% în aur, iar restul în monedă
natională). Monedele tărilor membre trebuiau să fie definite in moneda Fondului de
stabilizare, unitas.
Fondul de stabilizare prevedea eliminarea restrictiilor valutare si era împuternicit să
stabilească si să modifice cursurile valutare ale tărilor membre.

Planul Keynes (numit în Anglia, în 1940, consilier onorific al Ministerului Finantelor)


a apărut în forma sa finală, ca document oficial, la Londra, în aprilie 1943, sub
denumirea: “Propuneri pentru o Uniune de clearing international” si exprima
preocuparea de reconstructie a economiilor occidentale.Uniunea de clearing se
considera o super-bancă centrală, care trebuia să emită, în favoarea tărilor membre, o
monedă scripturală internatională, definită în aur si numită bancor. Astfel, tările

37
membre trebuiau să primească o cotă de monedă scripturală, proportională cu volumul
comertului exterior în ultimii ani dinaintea războiului.

Din confruntarea mecanismelor propuse de cele două planuri prezentate, s-au preluat
în declaratia comună numai acele mecanisme care corespondeau ideilor de bază ale
SUA.
Pentru promovarea cooperării internationale în domeniul monetar si financiar, prin
acordurile încheiate la Bretton Woods, au fost înfiintate două institutii
interguvernamentale: Fondul Monetar International si Banca Internatională
pentru Reconstructie si Dezvoltare. Cele două institutii au avut si au statut de
organisme specializate ale Organizatiei Natiunilor Unite. FMI activează în domeniul
valutar si al echilibrului balantei de plăti, iar BIRD în domeniul dezvoltării economice
prin investitii.
La baza sistemului creat la Bretton Woods a fost asezat etalonul aur-devize iar în
cadrul acestuia dolarului i-a revenit rolul de etalon si de principală monedă de rezervă
si de plată.

Definirea dolarului ca etalon avea în vedere mecanismele monetare bazate pe etalonul


aur, care existau în functiune la acea dată. Dolarul a fost definit prin valoarea paritară
de 0,888 grame aur, având la bază rezervele de aur aflate la dispozitia Sistemului
Federal de Rezerve al SUA.

Scopul principal al Sistemului Monetar International, creat în 1944, a fost realizarea


cooperării monetare, pe baza mecanismelor sale de functionare.
Principiile pe care s-a bazat sistemul, al cărui organism principal era Fondul Monetar
International, au fost următoarele:

a) Cooperarea monetară internatională


Este considerat esenta SMI si factorul determinant al creării FMI, organismul care să
asigure consultantă si colaborare în problemele monetare internationale.
Preocuparea principală era reprezentată de stabilitatea cursului de schimb,
multilateralizarea plătilor si eliminarea restrictiilor valutare.
Forme de cooperare monetară internatională aparute în perioada anilor ’60, au fost
acordurile de împrumut si facilitătile de finantare compensatorie.

b) Dezvoltarea economică a tuturor membrilor


Incă de la începutul discutiilor asupra planului White, India a propus să se prevadă, ca
principiu, sprijinirea dezvoltării economice a tărilor sărace, propunere reînnoită în
toate discutiile si formulată în două variante de amendamente si la Bretton Woods. In
anul 1973, cu ocazia raportului referitor la reforma SMI se mentiona că o atentie
deosebită trebuie acordată pozitiei si intereselor tărilor în curs de dezvoltare.

c) Stabilitatea cursurilor de schimb


Adoptarea acestui principiu ca element de bază al sistemului monetar international a
condus la optiunea pentru practicarea cursurilor fixe si a etalonului aur-devize. In
acest scop, fiecare tară trebuia să stabilească pentru moneda sa, cu acordul FMI,
valoarea paritară exprimată în aur sau în dolari SUA.

38
Fată de paritatea oficială, cursurile de piată ale monedelor nationale puteau varia în
jurul unei marje de ± 1% , tările emitente având obligatia să supravegheze strict
această evolutie.
Pentru mentinerea stabilitătii cursurilor de schimb pe piată, tările membre urmau să
intervină prin vânzarea sau cumpărarea de monedă si asigurarea respectării limitelor
de fluctuatie. Dacă nu se produceau efectele asteptate în urma acestor interventii, se
recurgea la modificarea valorii paritare, dar numai pentru corectarea unui dezechilibru
fundamental în economia unei tări.

După întelegerea din 1971, FMI, a acceptat ca tările membre să poată declara, în loc
de valoarea paritară, un curs central, iar limitele de interventie să fie de ± 2,25%.
Dolarul a fost devalorizat pentru a doua oară (în martie 1973) cu încă 10% moment de
la care întregul mecanism de mentinere a cursurilor fixe s-a prăbusit si la o lună după
aceea, toate monedele fluctuau fie individual, fie în bloc.

d) Multilateralizarea plătilor internationale


Principiul multilateralizării plătilor internationale a fost exprimat numai sub forma
unui sarcini a FMI, nefiind precizate modalitătile de aplicare a acesteia. De aceea, s-a
considerat că nu trebuie făcut nimic special în acest scop, multilateralizarea fiind un
rezultat automat al înlăturării restrictiilor.

e) Convertibilitatea monetara
Functionarea convertibilitătii a vizat două aspecte distincte:
 Primul se referă la convertibilitatea dolarului, în calitatea sa de etalon, monedă de
rezervă si de plată în cadrul sistemului;
 Al doilea avea în vedere convertibilitatea monedelor nationale ale celorlalte tări,
membre ale FMI.
In practică, FMI nu mai foloseste termenul de monede liber convertibile, ci a introdus
notiunea de monede “liber utilizabile”. Această calitate este atribuită de Fondul
Monetar International acelor monede pe care le apreciază ca fiind cel mai mult
folosite în tranzactiile internationale.

f) Lichiditatea
Autoritătile monetare ale tărilor membre FMI aveau obligatia de a-si constitui rezerve
monetare, corespunzătoare nevoilor generate de două operatiuni:
 Convertirea sumelor solicitate;
 Interventiile pe piată ale autoritătilor monetare în scopul mentinerii stabilitătii
cursurilor de schimb.
In rezervele monetare, alături de aur si titluri emise pe pietele financiar-monetare
nationale, este introdusă si valuta, care pătrunde în economia unei tări prin
intermediul operatiunilor comerciale si financiare.

Lichiditatea globală , constituită din aur monetar si valute, la care s-au adăugat si
DST-urile, avea în perioada de după război un nivel procentual optim al rezervelor
fată de import, de aproximativ 40%.
In primii ani de după război, 52% din rezervele monetare erau detinute de SUA,
incluzând 75% din totalul aurului monetar. Restul lumii detinea doar 25% din aurul
monetar.
Crearea DST a reprezentat o contributie concretă la functionarea principiului
lichidităti, si un aport al Fondului la cresterea volumului lichiditătii globale. DST a

39
fost considerat un nou activ de rezervă, sumele alocate fiind considerate parte
integrantă a rezervelor tărilor membre ale FMI.

g) Echilibrarea balantei de plăti


Acesta constituie un principiu de politică economică a fiecărei tări, fiind inclus si în
Acordul de la Bretton Woods ca obiectiv al FMI, care, prin creditele pe care le acordă,
contribuie la scurtarea duratei si la reducerea gradului de dezechilibru al balantelor de
plăti ale tărilor membre.

5.2. DEZECHILIBRE GENERATE DE S.M.I SI REFORMA S.M.I.

Dezechilibrele generate de S.M.I. pot fi evidentiate astfel:


a) Caracterul asimetric
Desi sistemul adoptat la Bretton Woods nu a fost, prin natura si principiile sale,
discriminatoriu, functionarea sa într-o lume marcată de superioritatea economică
americană a condus la consolidarea pozitiei SUA.
Lipsa mijloacelor de plată internationale au conferit monedei americane o pozitie
privilegiată, devenind general acceptată în plătile dintre diferite state. In acest mod,
dolarul SUA a devenit, de fapt, monedă internatională.

b) Problema convertibilitătii
In anul 1960 s-a subliniat pentru prima dată dilema utilizării unei monede nationale ca
mijloc de plată international.
Nevoia crescută de lichidităti internationale era satisfăcută printr-o ofertă de $, primită
cu încredere, în măsura în care exista promisiunea de transformare într-o cantitate de
aur determinată.
Pe de altă parte, oferta de $ nu putea fi asigurată decât prin agravarea deficitului
extern al SUA. Accentuarea deficitului a fost de natură să diminueze încrederea în
moneda americană, cu atât mai mult cu cât $ detinuti în străinătate depăseau stocul de
aur monetar al SUA.

c) Caracterul contradictoriu
A fost accentuat de puterea conferită SUA pentru adoptarea deciziilor în cadrul FMI.
Deciziile cu privire la activitatea Fondului erau adoptate cu 85% din voturi, iar SUA,
datorită puterii economice, a dispus de un procent de vot superior nivelului de 15%
(17,82% în 1993) ceea ce demonstrează că deciziile nu pot fi luate fără acordul
american.

d) Demonetizarea aurului
Rezervele de aur monetar detinute de SUA s-au diminuat, ca urmare a acordului de la
Washington din martie 1968, cand băncile centrale din principalele tări dezvoltate au
acceptat să renunte la convertibilitatea dolarilor în aur.

La 15 august, prin decizia presedintelui Nixon se suspendă convertibilitatea dolarului


în aur. Această decizie desi marchează finalul sistemului “Gold Exchange Standard”,
nu a semnificat abandonarea cursurilor fixe de schimb. Momentul august 1971 a
reprezentat un moment esential în demonetizarea aurului.

Prin definitie, demonetizarea aurului constă în eliminarea metalului pretios din


functiile de echivalent general, de bani, si utilizarea acestuia doar ca o marfă

40
obisnuită: astfel aurul este înlăturat din functiile de mijloc de tezaurizare si ultim
mijloc de lichidare a angajamentelor de plată în relatiile internationale.

Demonetizarea aurului pe plan international a fost oficializată în cadrul sedintei


comitetului interimar al FMI, care a avut loc în ianuarie 1976, în Jamaica. Cu acest
prilej li s-a recomandat tărilor membre ale FMI să nu-si mai definească monedele
printr-un continut în aur si nici prin raport fată de o altă valută, ci prin raportare la o
monedă cos compozită.
Ultimul moment în procesul de demonetizare al aurului îl constituie vânzarea în 1978,
de către FMI a unei jumătăti din cantitatea de aur, evaluată la acel moment 4170 tone.
Vânzarea aurului s-a realizat la pretul pietei, de-a lungul unei perioade de 4 ani în care
s-au organizat 45 de licitatii, si a condus la încasarea sumei de 5,7 miliarde $,
comparativ cu 1,1 miliarde $ cât reprezenta pretul oficial.

e) Mecanismul cursurilor de schimb fixe versus cursuri flotante


Flexibilitatea cursurilor de schimb constituie un mijloc de a garanta echilibrul
exterior.
Sistemul cursurilor fixe favorizează speculatii generatoare de instabilitate. Dacă
speculatorii prevăd deprecierea unei monede, atunci vor actiona în consecintă,
provocând ei însisi scăderea valorii acestei monede, prin oferirea pe piată spre
vânzare a monedei. Ulterior, vor răscumpăra moneda depreciată, la un pret inferior
celui la care s-a realizat vânzarea, obtinându-se un câstig. Dacă prin măsurile adoptate
de banca centrală, deprecierea poate fi evitată, speculatorii pot răscumpăra moneda la
pretul la care a fost cedată, riscul asumat fiind nul.

Abandonarea ratelor fixe de schimb permite o mai mare independentă a politicilor


economice. O tară preocupată de eliminarea somajului poate adopta măsuri de
relansare, fără a urmări mentinerea unor rate ale dobânzii ridicate, sau poate evita
deficitele externe fără afectarea cursului care variază liber.

Reforma Sistemului Monetar International


Criza sistemului a izbucnit atunci când au apărut, tot mai pregnant, dezechilibre.
Această criză a constituit un fenomen permanent în anii ’60, când s-au produs primele
accese de instabilitate ale dolarului. In 1971 sistemul s-a prăbusit.
Propunerile de reformă a sistemului si Fondului Monetar International apărute în
timp, ar putea fi clasificate în trei grupe, pe baza efectului antrenat:
a) propuneri vizând regimul cursurilor de schimb al monedelor, prin care se cerea
modificarea mecanismului valorii paritare si anularea interventiilor pe piată pentru
sustinerea cursurilor în limite fixe;
b) propuneri vizând schimbarea etalonului monetar;
c) propuneri care vizau consolidarea sistemului creat la Bretton Woods, fie prin
lărgirea activitătii FMI, fie prin aplicarea unor prevederi încă neutilizate al Acordului.

La 26 iulie 1972 s-a constituit Comitetul celor 20 care a prezentat “schita” preiectului
de reformă a S.M.I.

Cele mai importante elemente ale proiectului de reformă, pot fi evidentiate astfel:
 lărgirea supravegherii si gestiunii internationale în cadrul unor domenii importante
si, deci, sporirea rolului FMI ca organism de supraveghere si sprijinire a aplicării
sistemului, comparativ cu rolul care îi fusese încredintat în 1944;

41
 elaborarea unei proceduri mai eficiente de ajustare a balantelor de plăti ale tărilor
membre, cu precizarea necesitătii de a lăsa la latitudinea tărilor respective alegerea
propriei politici în acest sens;
 ridicarea DST la rangul de principal instrument de rezervă, concomitent cu
reducerea rolului aurului si a valutelor de rezervă în această functie;
 sprijinirea dezvoltării economice si promovării unui flux net sporit de resurse
reale spre tările în curs de dezvoltare.

In ultimii ani, problema reformei sistemului a fost relansată, remarcându-se 3 directii


mai importante:
 stabilitate mai mare a cursurilor de schimb;
 impunerea unei discipline mai severe în politica economică si monetară dusă de
tările membre ale Fondului;
 asigurarea unei lichidităti corespunzătoare cantitativ si calitativ pentru redresarea
economiilor confruntate cu dificultăti.

5.3. DREPTURILE SPECIALE DE TRAGERE (D.S.T.)

DST-urile sunt lichidităti internationale create de FMI si folosite de băncile nationale


(centrale) în circuit închis. Ele sunt alocate de FMI tărilor membre, în mai multe
transe, proportional cu cotele de participare ale acestora în cadrul Fondului. Prima
alocare a fost pe 1 ianuarie 1970. Incepând din acest an au fost create DST totalizând
21,4 miliarde, în perioadele 1970-72 si 1979-81. Orice tară membră îsi poate schimba
DST-urile cu alte tări membre, primind în schimb valută forte (de obicei dolari);
schimbul se face prin intermediul FMI-ului care tine evidentele.

Dacă situatia rezervei oficiale o permite, celelalte tări membre sunt obligate să
accepte DST-uri, până la o valoare de maximum două ori mai mare decât valoarea
DST-urilor alocate initial. Multe tări în curs de dezvoltare încasează imediat
contravaloarea DST-urilor alocate, producând astfel o acumulare în rezervele tărilor
industrializate sau a FMI.

Compozitia cosului DST:


Dolar American 40%, Marcă Germană 21%, Yen Japonez 11%, Franc Francez 11% si
Liră Sterlină 17%.

DST este un cos al monedelor continând părti prestabilite din cele 5 monede
importante – dolar, yen, marca germană, francul francez si lira sterlină. Astfel
valoarea DST (0,67$ la 1 Nov. 1995) este influentată de modificările ratei de schimb
pentru fiecare din aceste valute; rata dobânzilor este medie ponderată a ratelor
dobânzilor din cele 5 tări. Toate tranzactiile FMI sunt încheiate (convertite) în DST-
uri.
Conform statutului, DST îndeplineste următoarele functii:
a) functia de etalon monetar international, prin DST putându-se exprima paritătile si
cursurile valutare;
b) functia de mijloc de rezervă, DST figurând între rezervele tărilor, alături de aur si
valutele de rezervă. Rolul DST ca mijloc de rezervă internatională rămâne limitat, în
mare parte, deoarece moneda FMI poate fi detinută si utilizată numai la nivel oficial
în tările membre. Desi a fost creat si “DST-ul privat”, piata sa a rămas limitată;

42
c) functia de instrument de credit, de procurare de monedă convertibilă prin
intermediul FMI si în anumite conditii;
d) functia de mijloc de plată, limitată la plata de dobânzi si comisioane datorate FMI.

Utilizările DST:
a) participantul căruia i s-au alocat DST are dreptul să obtină în schimbul lor o sumă
echivalentă în valută de la un alt membru FMI, indicat de acesta;
b) efectuarea de operatiuni la termen, adică vânzare-cumpărare DST, cu obligatia
plătii la o dată viitoare, în schimbul unor active monetare;
c) pentru emiterea de obligatiuni exprimate în DST pe pietele internationale;
d) plata dobânzilor si comisioanelor în DST către FMI si cresterea rezervelor
monetare oficiale.

5.4. INSTITUTIILE S.M.I

Sistemul de la Bretton Woods a prevăzut pe lângă dispozitiile monetare propriu-zise


înfiintarea a două organisme: Fondul Monetar International (FMI) si Banca
Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), cunoscută si sub denumirea
de Banca Mondială. Delegatii la Conferinta de la Bretton Woods au afirmat că se
găsesc în fata unui paradox, constând în faptul că Fondul Monetar International
functiona ca o bancă, punând la dispozitia membrilor săi credite pe termen scurt, iar
banca, ce acorda membrilor săi împrumuturi pe termen lung, functiona ca un fond.
Cele două au statut de organisme specializate ale ONU.

5.4.1. FONDUL MONETAR INTERNATIONAL

FMI si-a început activitatea în mai 1946, având 39 de tări membre si sediul general în
capitala Statelor Unite, Washington.
Numără în prezent 180 de tări membre, ceea ce înseamnă că aproape în totalitate,
comunitatea mondială se regăseste în FMI, exceptii importante fiind Cuba si Coreea
de Nord.

FMI este condus în mod oficial de Consiliul Guvernatorilor, câte un membru din
fiecare tară.Guvernatorii sunt, de obicei, ministri de finante sau guvernatori ai unor
bănci centrale, care vorbesc în numele guvernului tării din care provin.

Deciziile curente sunt luate de către Consiliul Executiv, căruia guvernatorii îi deleagă
aplicarea politicii FMI. Acest Consiliu este compus din 24 de directori executivi care
se întâlnesc cel putin de trei ori pe săptămână. Ei primesc rapoartele de la nivel
guvernamental. Cele 5 tări cu cea mai mare cotă de participare – Statele Unite, Marea
Britanie, Germania, Franta si Japonia – au dreptul la câte un director permanent
fiecare.
Deciziile FMI sunt luate prin vot proportional cu mărimea cotei de participare. Astfel,
puterea de votare este semnificativ determinată de contributia financiară în cadrul
FMI, care la rândul ei este stabilită în functie de indicatorii economici si financiari ai
fiecărei tări.
Functiile FMI
Conform prevederilor Acordului de înfiintare, principala functie a FMI este aceea de a
supraveghea sistemul monetar international. Din această functie principală derivă alte
câteva functii: supravegherea politicii monetare si a ratei de schimb din tările

43
membre, elaborarea de recomandări privind politica financiară pentru membri si
acordarea de credite pentru tările cu dificultăti în balanta de plăti. Desi FMI este
cunoscut mai ales prin faptul că acordă credite, aceasta nu este principala sa functie.
Rolul cel mai important pe care îl detine Fondul este acela de manager al unui sistem
monetar international ordonat, previzibil si stabil, cu granite deschise si care să ofere
cadrul necesar unei cresteri echilibrate în comertul mondial si în economiile tărilor
membre. In acest sens, FMI functionează ca un organism permanent de consultantă, în
care membrii cooperează si participă activ în sfera monetară internatională.

Obiectivele FMI
 de a promova cooperarea monetară internatională prin intermediul unei institutii
permanente care să ofere cadrul adecvat pentru consultare si colaborare în
problemele monetare internationale;
 de a facilita extinderea si cresterea echilibrată a comertului international si de a
contribui astfel la promovarea si mentinerea unui nivel înalt al angajărilor si al
venitului real si de a dezvolta resursele productive ale tuturor tărilor membre, ca
obiectiv principal al politicii economice;
 de a promova stabilitatea schimbului, de a mentine disciplina în acordurile de
schimb între membri si de evita deprecierea schimbului competititv;
 de a asigura asistenta în stabilirea unui sistem multilateral de plăti pentru
tranzactiile curente dintre membri si în eliminarea restrictiilor în schimbul
international care stânjenesc dezvoltarea comertului mondial;
 de a da încredere membrilor, prin disponibilizarea temporară a resurselor generale
ale Fondului, în scopul folosirii lor de către tările membre, cu anumite măsuri de
precautie, astfel dându-le posibilitatea de face în mod corect ajustările în balantele
de plăti, fără a recurge la măsuri distructive pentru prosperitatea natională sau
internatională;

Structura financiară a FMI


Mărimea Fondului, de circa 145 miliarde DST este egală cu suma contributiilor tărilor
membre. Aceaste subscriptii, cote, reflectă obiectiv importanta membrilor în lumea
economică si în principiu sunt revizuite la fiecare 5 ani.
Trei sferturi din mărimea cotei se plăteste în moneda natională a tării respective, iar
restul în DST sau într-o monedă general acceptată.

In conditii speciale, atunci când propriile resurse nu mai sunt suficiente Fondul
apelează la împrumuturi. Reglementările Generale de Imprumut au fost stabilite în
1962 pentru cazurile în care împrumutul către una sau mai multe tări industrializate ar
afecta propriile resurse ale FMI si acest lucru s-ar putea răsfrânge si asupra sistemului
monetar international. Zece tări industrializate au contribuit la elaborarea acestor
reglementări, dând nastere Grupului celor Zece)

Aranjamentul de credit stand-by: acesta reprezintă o decizie a Fondului, prin care un


membru este asigurat că va putea face trageri din Contul de resurse generale, în cursul
unei perioade date si până la o sumă specificată. Aranjamentul de credit stand-by are
o durată de 12-18 luni, tragerile fiind esalonate trimestrial, iar eliberarea lor este
conditionată de îndeplinirea criteriilor de performantă si efectuarea periodică a unei
revizuiri a programului. Rambursarea se face după expirarea unei perioade de gratie,
într-un termen care să nu depăsească 5 ani de la cumpărare.

44
Facilitatea extinsă a Fondului (Extended Fund Facility) sprijină programele pe
perioade de 3-4 ani, în special pentru tările în curs de dezvoltare. Are ca scop
depăsirea dificultătilor balantelor de plăti, care au la bază probleme macroeconomice
si structurale ale productiei, comertului sau preturilor.

Ajutorul financiar acordat de FMI se bazează pe sistemul transelor de credit în care


fiecare transă reprezintă 25% din cota de participare a tării respective la Fond. Prima
transă este usor de obtinut pentru tările cu probleme în balanta de plăti. Pentru
acordarea următoarelor transe, problema se pune în mod diferit: tara care solicită
ajutorul financiar trebuie să adopte un program politic elaborat în colaborare cu FMI.
Se pune problema unor conditii, a unor criterii de performantă care pot fi folosite
pentru a monitoriza progresele programului. Creditul este luat în etape si modificat
după gradul în care sunt îndeplinite conditiile impuse.

In plus fată de aranjamentul stand-by, Fondul are 2 tipuri speciale de facilităti de


creditare: Facilitatea de finantare compensatorie (introdusă în 1963) si Facilitatea
stocului tampon (1969). Facilitatea de finantare compensatorie si contingentata este
menită să preia din problemele balantei de plăti, ca urmare a unei diminuări temporare
a câstigurilor din exporturi.
Facilitătile prin stocul tampon se referă la posibilitatea de a finanta mentinerea unor
stocuri tampon de mărfuri de bază, pentru care există acorduri internationale
recunoscute. In practică, numai un număr mic de tări au beneficiat de această
facilitate. Ambele facilităti speciale sunt finantate exclusiv din resursele proprii ale
Fondului.

5.4.2. GRUPUL BANCII MONDIALE

Concomitent cu înfiintarea Fondului Monetar International s-a decis si crearea unei


bănci internationale care să se axeze pe finantarea si reconstructia economiilor, slăbite
în timpul celui de-al doilea război mondial: Banca Internatională pentru Reconstructie
si Dezvoltare (BIRD) în general cunoscută si sub numele de Banca Mondială.

Grupul Băncii Mondiale include pe lângă BIRD si institutiile înrudite, înfiintate


ulterior si având functii specifice: Corporatia Financiară Internatională (IFC/CFI) si
Asociatia pentru Dezvoltare Internatională (IDA/ADI). Scopul principal al tuturor
acestor institutii este promovarea progresului economic si social în tările în curs de
dezvoltare, prin cresterea productivitătii economice. In acest sens, institutiile
mentionate acordă credite si împrumuturi si oferă consultantă tehnică si economică în
sectorul public si privat din tările în curs de dezvoltare. De asemenea, institutiile din
Grupul Băncii Mondiale actionează ca un catalizator în stimularea fluxului de capital
privat din aceste tări. Banca Mondială îsi are sediul central la Washington, foarte
aproape de Casa Albă.

Banca Mondială (BIRD)


Tările care doresc să adere la Banca Mondială trebuie să fie mai întâi membre ale
FMI. Din cei aproximativ 180 de membri al Băncii Mondiale aproape toti sunt si
membri CFI si ADI. Structura Băncii Mondiale este similară cu cea a FMI.
Autoritatea cea mai înlată a Băncii Mondiale este Consiliul Guvernatorilor. Fiecare
tară membră a Băncii numeste un guvernator si un membru supleant în acest Consiliu,

45
de obicei ministrul de finante si conducătorul băncii centrale. Consiliul se întruneste o
dată pe an, în septembrie sau octombrie, când are loc si o sedintă comună cu Consiliul
Guvernatorilor FMI.
Ca si in cazul FMI, drepturile de vot sunt proportionale cu capitalul investit.

Grupul Bancii Mondiale are aproximativ 6400 de angajati fiind de aproape trei ori
mai mare decât FMI-ul. Majoritatea functionarilor lucrează la Washington, dar există
si alte 40 de reprezentante în întreaga lume, unde lucrează aproximativ 5% din
personalul Băncii Mondiale.

Facilitătile de creditare oferite de BIRD – cunoscute ca împrumuturi ale Băncii


Mondiale diferite de creditele ADI – sunt destinate finantării proiectelor sau
programelor de înaltă calitate, care duc la dezvoltare economică, dar pentru care nu
există finantare din surse private, în conditii staisfăcătoare. Această calitate si o
analiză solidă a rezultatelor proiectului trebuie să ofere certitudinea returnării
creditului la termenele stabilite. In acest sens, Banca Mondială functionează ca o
bancă de investitii.
Banca oferă valuta necesară proiectului cu conditia ca, tara respectivă să finanteze din
resurse proprii componenta internă a proiectului (salarii, consumuri interne etc.). Pot
exista si exceptii de la acest principiu, dar în general, banca nu poate fi unicul
finantator al proiectului. De aceea, este dificil să se găsească proiecte corespunzătoare
acestor cerinte în tările în care lipsesc mijloacele financiare interne de sustinere.

Toate împrumuturile Bancii Mondiale sunt acordate guvernelor sau institutiilor care
prezintă garantii guvernamentale. Ca agentie de împrumut la nivel guvernamental,
Banca Mondială este o institutie interguvernamentală

Corporatia Financiară Internatională (CFI)


In anul 1956 a fost înfiintată Corporatia Financiară Internatională (CFI/IFC), cu
scopul de a dezvolta sectorul privat în tările în curs de dezvoltare, completând
activitătile BIRD care se desfăsoară cu precădere la nivel guvernamental. Promovând
investitiile private, CFI stimulează cresterea economică în tările în curs de dezvoltare.
CFI împrumută si, în acelasi timp, dobândeste o praticipare directă la capitalul social
al firmelor din tările în curs de dezvoltare, fără a cere garantii guvernamentale.
Capitalul CFI este evaluat la un total de 2,3 miliarde $ si este un capital achitat
integral.

Asociatia pentru Dezvoltare Internatională (ADI)


La sfârsitul anilor ’50 a devenit evident faptul că, pentru tările în curs de dezvoltare
mai sărace, conditiile de împrumut impuse de Banca Mondială erau peste puterile lor
economice. In anul 1960 a fost înfiintată Asociatia pentru Dezvoltare Internatională
(ADI/IDA), având rolul de a sprijini tările cele mai sărace cu împrumuturi pe termen
lung, până la 40 de ani. Aceste împrumuturi se acordă fără dobândă, existând numai o
modica taxă de administrare. Există si o perioadă de gratie de 10 ani. ADI nu are un
capital propriu, dar primeste donatii pentru a finanta împrumuturile, din partea tărilor
industrializate; de asemenea o parte din venitul net al BIRD este transferat la ADI. In
prezent, ADI numără 160 de membri.

România a devenit membră cu drepturi depline a FMI prin semnarea Acordului de la


Bretton Woods si prin vărsarea cotei de participare, la 15 decembrie 1972.

46
CAP. 6. INSTRUMENTE DE CREDIT SI DE PLATA

6.1. CAMBIA SI OPERATIUNILE CAMBIALE


6.1.1. DEFINIRE, ROL SI MENTIUNI OBLIGATORII
6.1.2. OPERATIUNI CAMBIALE
6.1.3. CIRCUITUL CAMBIAL IN ROMANIA

6.2. BILETUL LA ORDIN, CECUL SI ORDINUL DE PLATA

6.3. CARDUL – PRODUS SI SERVICIU BANCAR COMPLEX


6.3.1. DEFINIRE SI TIPOLOGIE
6.3.2. SISTEMUL DE PLATI PRIN CARDURI

6.1. CAMBIA SI OPERATIUNILE CAMBIALE

6.1.1. DEFINIRE, ROL SI MENTIUNI OBLIGATORII

Definitie: Cambia reprezintă un înscris, prin care o persoană (trăgătorul) ordonă unei
persoane (tras) să plătească unei a treia persoane (beneficiar) o sumă de bani
determinată, la o dată fixă si la locul indicat.

Atunci când beneficiarul este el însusi debitor fată de o tertă persoană si doreste să
realizeze plata utilizând aceeasi cambie, acesta poate înscrie pe spatele cambiei o
mentiune de a se plăti creditorului. Mentiunea poartă denumirea de gir sau andosare;
cel care a înscris mentiunea este girant.

Rolul cambiei rezultă din utilizarea acesteia ca instrument de schimb, plată si de


credit.
Ca instrument de schimb, cambia evidentiază rolul initial al acesteia în schimburile
monetare, ceea ce conducea la evitarea deplasării banilor si reducerea riscurilor
aferente.
In calitate de instrument de plată, cambia poate fi utilizată în locul bancnotelor
pentru stingerea unor obligatii de plată în numerar.
In cazul plătilor prin utilizarea cambiei, se asigură certitudinea, datorită acceptării
cambiei de către tras, iar prin transmiterea cambiei prin gir se asigură si avantajul
solidaritătii între girantii succesivi.
Ca instrument de credit, cambia are multiple utilizări: în domeniul creditului
comercial, al creditului bancar si ca mod de garantare.
Ca instrument de credit comercial, cambia este denumită efect comercial si este
utilizată de producător în raport cu comerciantul care îi cumpără produsele.

Trăgătorul, respectiv producătorul poate valorifica aceste instrumente înainte de


scadentă, prin scontare la bancă, ceea ce conduce la obtinerea unui credit bancar.
Pentru garantarea creditelor acordate unei alte persoane decât beneficiarul cambiei,
banca poate accepta cambiile cu titlu de garantie.

47
Cambia produce efecte atunci când:
 operatiunile cambiale sunt efectuate de către persoane fizice si juridice care au
calitatea de comerciant;
 forma scrisă, sub semnătură privată;
 cuprinde toate mentiunile obligatorii si unele clauze facultative.

Mentiunile obligatorii pe care trebuie să le cuprindă cambia se referă la:


a) denumirea cambiei, care poate fi înscrisă ca titlu sau poate figura în cuprinsul
textului. Este obligatorie prezenta denumirii cât si scrierea ei în aceeasi limbă în
care este redactată cambia, fiind situată deasupra semnăturii trăgătorului.
b) Ordinul (sau mandatul) neconditionat de a plăti o sumă de bani determinată, într-o
anumită perioadă (cu specificarea sumei în titlu, precum si în litere sau cifre).
c) Numele (denumirea) trasului, respectiv a persoanei care trebuie să plătească. In
unele cazuri, trăgătorul se poate indica pe sine ca tras, ori, poate indica mai multe
persoane trase cumulativ (nu alternativ).
d) Scadentă, este o mentiune obligatorie care prezintă importantă prin faptul că:
 Obligatia trasului se stinge numai prin plata la scadentă;
 Detinătorul cambiei nu poate fi obligat să primescă plata înainte de scadentă;
 Trasul care plăteste înainte de scadentă, o face pe riscul său;
 Termenul de prescriptie este de doi ani, de la data scadentei, perioadă de timp în
decursul căreia sunt admise orice actiuni împotriva acceptantului.
Există mai multe variante ale scadentei:
 La vedere (la cerere, la prezentare);
 La un anumit termen (zile, săptămâni, luni, ani) de la vedere, de la prezentarea
pentru acceptare sau, în cazul neacceptării, de la data protestului;
 La un anumit termen de la data emisiunii;
 La o dată fixă (an, lună, zi).
e) Locul plătii este determinat prin indicarea unei localităti si este considerat cel
mentionat lângă numele trasului; în cazul în care în cambie sunt arătate mai multe
locuri de plată, posesorul o poate prezenta la oricare din acele locuri.
f) Numele beneficiarului; in cambie pot fi mentionati mai multi beneficiari,
cumulativ sau alternativ. Dacă sunt mentionati cumulativ atunci ei exercită
drepturile conferite de cambie, inclusiv dreptul de a transmite cambia prin gir.

Cambia trebuie să indice o singură dată a emiterii, absenta acesteia atrăgând nulitatea
cambiei. Locul emiterii este indicat prin mentionarea localitătii.

Trăgătorul are obligatia de a scrie personal numele si prenumele. Pentru persoanele


juridice, trăgătorul trebuie indicat prin denumirea completă a firmei, a numelui si a
calitătii celui care semnează, dar semnătura trebuie să fie aplicată cu scrisul de mână
al persoanei fizice.
Mentiunile facultative pot influenta sau nu obligatiile cambiale.

6.1.2. OPERATIUNI CAMBIALE

a) Acceptarea cambiei
Se realizează prin scrierea pe cambie a cuvântului “acceptat” sau a unei expresii
echivalente însotită de semnătura trasului. Acceptarea trebuie să mentioneze data zilei
când este făcută, dar si o acceptare nedatată naste obligatia de plată a trasului.

48
După scadentă, cambia nu mai poate fi prezentată la acceptare, ci numai la plată.

Revocarea acceptării reprezintă stergerea ”mentiunii” acceptare, pe care o poate


realiza trasul, atâta timp cât detine cambia. Revocarea se poate efectua prin radierea
inscriptiei de acceptare sau acoperirea ei cu una sau mai multe linii sau prin înscrierea
cuvântului “anulat”. Acesta nu are efect dacă se produce după ce trasul l-a înstiintat în
scris pe posesorul titlului sau pe oricare alt semnatar că a acceptat cambia.

Refuzul integral sau partial al trasului, de a accepta cambia conduce la dreptul de


regers al posesorilor împotriva girantilor, trăgătorului si a celorlalti obligati.

b) Girul cambiei
Girul este un act prin care posesorul titlului, numit girant, transferă unei alte persoane
numită giratar, toate drepturile care decurg din titlul astfel redactat si completat,
respectiv din cambie.
Girul poate fi definit si ca un mod specific de circulatie al cambiei, care îndeplineste
următoarele functii:

 Mijloc de transmitere a cambiei atunci când posesorul poate gira cambia în


favoarea băncii, care o scontează înainte de scadentă, iar girantul obtine numerarul
corespunzător.
 Garantarea prin gir a acceptării si plătii cambiei, astfel girantul îsi asumă
obligatia de plată si de acceptare, în cazul în care trasul nu si-ar îndeplini el
însusi aceste obligatii.
 Legitimarea prin gir a calitătii de titular al cambiei, reprezintă o functie care se
manifestă prin faptul că giratarul devine titular al drepturilor cambiale, fiind
ultimul dintr-un sir de giratori.
Tipuri de gir:
 Girul “pentru încasare”, “pentru acoperire”, “pentru procură”;
 “Girul”în garantie” reprezintă actul prin care cambia este afectată utilizării drept
garantie, pentru executarea altei obligatii comerciale (rambursarea unui credit
bancar). Se utilizează formula, “valoare în garantie” sau “valoare în gaj”;
 Girul “nu la ordin” care are ca efect întârzierea unui nou gir;
 Girul fără garantie este strâns legat de mentiunea “fără obligatii” sau “fără regres”,
girantul exonerându-se astfel de garantie, de acceptare sau de plată;
 Girul de întoarcere se efectuează prin girul cambiei de către beneficiar în folosul
trasului sau al trăgătorului;
 Girul după protest garantează numai existenta creantei, si produce numai efectele
unei cesiuni.
c) Avalul cambiei (avalizarea)
Avalul este o garantie personală, prin care o persoană numită avalist (cel care dă
avalul), garantează obligatia unuia dintre obligatii cambiali, numit avalizat, pentru
toată suma mentionată pe titlu sau pentru o parte din aceasta.

Prin aval trebuie să se precizeze pentru cine s-a dat acesta si pentru ce sumă (numai
pentru o parte din suma înscrisă pe cambie, sau pentru întreaga sumă)

d) Plata cambiei

49
Prezentarea la plată a cambiilor trebuie să fie realizată către banca de domiciliu a
cambiei sau către tras. Obligatia de plată o are trasul, acceptatul sau avalistul său,
alegerea apartinând posesorului unei cambii.

Dacă termenul a ajuns la scadentă, si nu s-a prezentat nici un posesor pentru a încasa
plata, atunci, debitorul care vrea să se elibereze poate consemna suma la o unitate
CEC, pe cheltuiala si pe riscul posesorului cambiei.

e) Refuzul si regresul
Refuzul trasului de a plăti trebuie să fie constatat printr-un protest de neplată, în
termenul prevăzut.
Actiunea de regres este contra trăgătorului, girantului sau avalistului, poate fi
exercitată la scadentă, iar înainte de scadentă, numai facultativ, în următoarele situatii:
- dacă acceptarea a fost refuzată de către tras;
- în caz de faliment al trasului;
- în caz de faliment al trăgătorului unei cambii.
Pentru a exercita regresul, posesorul trebuie să îndeplinească formalitatea numită
“protest”.

f) Interventia
Trăgătorul, girantul sau avalistul pot indica o persoană care să accepte sau să
plătească la nevoie, persoană care poartă denumirrea de intervenient.

g) Executarea cambială si procesele cambiale


Executarea cambială se realizează prin investirea cambiei cu formulă executorie de
către judecătorie, urmată de somatia emisă de executantul judecătoresc, în cazul
refuzului de plată al acesteia.

6.1.3. CIRCUITUL CAMBIAL IN ROMANIA

După cum s-a prevăzut prin Legeea nr. 83/1994, cambia este utilizată ca instrument
de plată si procesată prin compensare multilaterală.

Compensarea multilaterală reprezintă un acord prin care mai multe părti îsi
compensează reciproc obligatiile. Acest proces are loc în cadrul unui sistem de
decontare netă multilaterală, prin intermediul Casei de Compensatie.

Un sistem de decontare netă multilaterală este acela în care fiecare participant


decontează (printr-o singură plată sau încasare) pozitia netă multilaterală rezultată din
transferurile făcute si primite de acesta în relatia sa cu ceilalti participanti.

Pozitia netă multilaterală, poate fi debitoare sau creditoare si reprezintă totalul valorii
tuturor transferurilor pe care un participant la sistemul de compensare le-a primit,
minus totalul valorii transferurilor pe care le-a transmis.

Compensarea multilaterală a plătilor fără numerar la nivelul tării, se realizează prin


intermediul unor circuite obligatorii impuse prin Regulamentul BNR. Circuitele
instrumentelor de plată sunt clasificate astfel:
- Circuitul local;

50
- Circuitul intrajudetean;
- Circuitul interjudetean;
- Circuitul national.

Etape parcurse în circuitul cambial:


1. trăgătorul emite cambia si o remite beneficiarului;
2. clientul beneficiar depune cambia însotită de borderou la unitatea bancară unde îsi
are deschis contul curent, în vederea încasării sumei înscrise pe cambie;
3. unitatea bancară a clientului beneficiar pregăteste cambia în vederea prezentării la
unitătile bancare a trasului, într-o sedintă de verificare a cambiilor, pentru a fi
acceptată sau refuzată;
4. în cadrul aceleiasi societăti bancare, între subunităti, cambia circulă prin circuitul
interbancar (postă);
5. în urma acceptării, unitatea bancară a trasului debitează contul curent al clientului
plătitor;
6. ziua compensării trebuie să coincidă cu ziua debitării contului trasului;
7. compensarea este procesată, când unitatea bancară a clientului beneficiar
introduce efectiv în compensare cambia si primeste acceptul că instrumentul de
plată, a fost acceptat;
8. în aceeasi zi în care a avut loc compensarea se creditează si contul clientului
beneficiar de către unitatea bancară unde acesta îsi are deschis contul curent.

Centrala Incidentelor de Plăti si Fisierul National de Cambii

Potrivit Regulamentului nr. 3 al BNR/1996 în România functionează Centrala


Incidentelor de Plăti, obiectul principal de activitate reprezentându-l intermedierea
informatiilor specifice incidentelor de plăti.

Incidentele de plăti sunt ocazionate de acte si fapte frauduloase, litigioase care produc
riscuri de neplată sau care pot afecta finalitatea decontării. Toate informatiile
referitoare la incidentele de plăti sunt gestionate de organismul sus amintit, atât pentru
scopurile utilizatorilor cât si pentru interesul public. Centrala Incidentelor de Plăti
organizează si gestionează Fisierul National de Cambii.

Radierea incidentelor de plăti din Fisierul National de Cambii poate interveni la


solicitarea persoanelor declarante sau a instantelor judecătoresti.

6.2. BILETUL LA ORDIN, CECUL SI ORDINUL DE PLATA

a) BILETUL LA ORDIN
Cambia si biletul la ordin sunt reglementate de aceeasi lege, care poartă numele de
Legea cambiei si biletului la ordin, datorită continutului si functionării asemănătoare.

Definitie: Biletul la ordin reprezintă titlul de credit prin care emitentul se obligă să
plătească beneficiarului, o sumă de bani, la o anumită scadentă si într-un anumit loc.

Spre deosebire de cambie, utilizarea biletului la ordin ca instrument de plată implică


două persoane (emitentul si beneficiarul). Acesta este creat de emitent, în calitate de

51
debitor, care se obligă să plătească o sumă de bani la vedere, sau la o anumită dată,
unui beneficiar, care are calitatea de creditor.

Din punct de vedere juridic, biletul la ordin este considerat tot instrument de debit ca
si cambia, si este compensat si decontat ca si aceasta, în conformitate cu
Regulamentul BNR (nr. 10/1994).

La nivelul Centralei Incidentelor de Plăti este organizat Fisierul National al biletului


la ordin, iar raportarea acestuia se realizează pentru aceleasi motive ca si cambia.

b) CECUL

Definitie: Cecul este un instrument de plată, utilizat de titularii de conturi bancare cu


disponibil corespunzător în aceste conturi.

Disponibilul este creat printr-un depozit bancar, din operatiuni de încasări sau prin
acordarea unui credit bancar.

Baza legală a utilizării cecului, în România, este reprezentată de “Reglementările


privind cecul” ale BNR si Normele Cadru nr. 7/1994, privind comertul făcut de
societătile bancare si celelalte societăti de credit cu cecuri.

Tipuri de cecuri:
 cecul nominal are drept caracteristică indicarea numelui beneficiarului;
 cecul la purtător, care dă dreptul posesorului să încaseze suma, în momentul
prezentării;
 cecul de virament(sau de decontare): se utilizează pentru a realiza transferul
sumelor din contul curent al emitentului în contul beneficiarului;
 cecul acceptat: se caracterizează prin confirmarea de către bancă, a existentei
disponibilului în cont curent, asigurând beneficiarul că cecul se va plăti la
prezentare;
 cecul barat: se diferentiază prin trasarea de către posesor sau trăgător, a două linii
paralele sau oblice pe fata cecului. Bararea poate fi generală sau specială, după
cum între linii este înscris, sau nu, numele unei bănci.
Cecul barat prezintă avantaje care decurg din securitatea sporită pe care o oferă pentru
bancă, întrucât este plătibil numai unei persoane determinate. De asemenea,
diminuează riscul pierderii sau al furtului.

Elementele cecului
Ca instrument de plată de debit, cecul circulă de la unitatea bancară a clientului
beneficiar la unitatea bancară a clientului plătitor, având ca efect debitarea contului
clientului plătitor si creditarea contului clientului beneficiar.

Pe fata cecului apar următoarele elemente:


 denumirea/sigla societătii bancare trase si adresa acesteia;
 seria si numărul cecului, sub denumirea societătii bancare;
 înscrisul “platiti în schimbul acestui CEC” se află sub sigla societătii bancare
trase;

52
 înscrisul “stipulat”, urmat de un spatiu necesar completării mentiunilor facultative
ale cecului;
 data emiterii cecului “emis la ………”, pentru stabilirea zilei, lunii si anului
emiterii;
 mentiunea referitoare la identificarea sumei, care urmează a se plăti;
 numele si adresa trăgătorului, carnetul de ceuri de la unitatea bancară al cărei
client este.

Pe verso-ul cecului figurează mentiuni referitoare la operatiunea de girare si la plata,


respectiv încasarea cecului:
 numele si denumirea girantului;
 numele girantului, prin înscrisul “girat către…….”;
 data efectuării operatiunii de girare;
 informatii referitoare la plata si încasarea cecului, precum si a modalitătilor de
efectuare a acestora (în numerar sau în cont).

c) ORDINUL DE PLATA

Definitie: Ordinul de plată reprezintă un instrument de plată si de credit care circulă


de la unitatea bancară a clientului plătitor către unitatea bancară a clientului
beneficiar.

Efectul utilizării acestui instrument este debitarea contului clientului plătitor si


creditarea contului clientului beneficiar.

Ordinul de plată se concretizează într-o dispozitie neconditionată dată de emitent unei


bănci, de a pune la dispozitia unui beneficiar o sumă de bani, respectiv de a plăti sau
de a face să se plătească această sumă.

Cadrul legal al utilizării ordinului de plată în România îl constituie Regulamentul nr.


8/1994 al BNR privind ordinul de plată. Acest instrument de plată este irevocabil
pentru plătile efectuate în lei pe teritoriul României.

Circuitul ordinului de plată

1. Banca emitentă
Ordinul de plată îl obligă pe emitent să plătescă o sumă de bani, dacă acesta a fost
emis de el sau de către o altă persoană care are mandatul de a-l reprezenta.

Decontarea finală se face în favoarea băncii receptoare în baza unui acord de


compensare bilaterală cu banca emitentă sau a regulilor unui sistem de transfer de
fonduri care se referă la decontarea obligatiilor dintre participanti.

2. Banca receptoare
Prin acceptarea ordinului de plată, banca receptoare se obligă la următoarele:
a) să execute ordinul de plată în ziua bancară în care l-a acceptat, sau ziua următoare;
b) dacă se indică o anumită dată a plătii, atunci aceasta să fie respectată;
c) să înstiinteze în timp util emitentul, despre neonorarea ordinului de plată,
solicitându-i instructiuni suplimentare acestuia, dacă ordinul de plată nu contine
toate mentiunile obligatorii, sau datele sunt insuficiente ori inconsecvente.

53
3. Banca destinatară
După acceptarea ordinului de plată, banca destinatară are obligatia să pună fondurile
la dispozitia beneficiarului, în ziua acceptării, ori cel târziu în ziua următoare.

In cazul neacceptării, banca are obligatia să comunice emitentului refuzul acestuia,


până cel târziu în ziua bancară următoare ultimei zile a perioadei de executare.

Participantii la circuitul ordinului de plată (transfer-credit) au obligatiile următoare:


 Emitentul are obligatii în legătură cu ordinul de plată si cu plata acestuia;
 Plătitorul este obligat să plătească spezele bancare aferente procesării ordinului de
plată;
 Banca initiatoare are obligatii privind returnarea sumei în caz de nefinalizare a
transferului – credit si plata dobânzilor de întârziere (în situatia în care întârzierea
plătii i se datorează);
 Banca receptoare are responsabilitate în ceea ce priveste receptia, autentificarea,
acceptarea sau refuzul, executarea ordinului de plată receptionat, plata dobânzilor
de întârziere (dacă acesteia i se datorează);
 Banca destinatară se obligă în legătură cu: receptia, autentificarea, acceptarea sau
refuzul, punerea fondurilor la dispozitia beneficiarului, plata dobânzilor de
întârziere.

6.3. CARDUL – PRODUS SI SERVICIU BANCAR COMPLEX

6.3.1. DEFINIRE SI TIPOLOGIE

Definitie: Cartea de plată sau cardul bancar reprezintă un instrument de decontare


care:
 Asigură posesorului autorizat achizitionarea de bunuri sau servicii, fără prezenta
efectivă a numerarului;
 Permite legătura financiară dintre comercianti si consumatori (prin acces într-un
cont bancar).
Totodată, cardul are caracteristicile unui instrument de plată, permitând retragerea de
numerar de la ghiseele automate bancare.

Tipologia cardurilor
a) După modul de stocare a informatiilor, se disting:
# carduri cu bandă magnetică;
# carduri cu microprocesor.

b) După functiile îndeplinite (respectiv, modul de acoperire a cheltuielilor) se disting:


# debit carduri
# credit carduri

Debit cardurile sau cardurile de debit prezintă următoarele carcteristici:


 Asigură utilizatorului achizitia de bunuri si servicii, sau retrageri de numerar, fără
prezenta efectivă a însemnelor monetare;

54
 Conditia esentială a acestor carduri este existenta unor fonduri într-un cont de
card, si efectuarea de cheltuieli în limita soldului disponibil;
 În cazul depăsirii soldului, băncile acordă credite la dobânzi ridicate, ceea ce
constituie o modalitate profitabilă a băncilor de oferire a unor produse si servicii
către populatie;
 Cardurile de debit contin o bandă magnetică si necesită introducerea unui număr
personal de identificare (PIN) în terminalul electronic înainte de accesarea
serviciului;
 Cele mai multe carduri de debit au două functii principale:
→ retragerea de numerar din distribuitoarele de numerar sau din ghiseele
automate de bancă;
→ efectuarea plătilor la punctele de vânzare, situatie în care plata este cunoscută
sub denumirea de transfer electronic de fonduri la punctele de vânzare.

Credit cardurile sau cardurile de credit


 Prezintă trăsătură definitorie realizarea plătilor dintr-o linie de credit care i-a fost
deschisă posesorului de card; acest tip de card permite detinătorului să
achizitioneze bunuri si servicii si să retragă numerar în limita unui plafon
prestabilit;
 Un card de credit combină două functii principale: instrument de plată si facilitate
de credit pe termen scurt;
 În functie de credibilitatea bancară a utilizatorului, credit cardurile îmbracă două
forme:
→ dacă utilizatorul nu prezintă o bună credibilitate bancară, cardul de credit este
de tip “charge”, situatie în care posesorul este obligat, ca în decursul unei perioade
de maxim o lună, să acopere depăsirea de sold înregistrată sau creditul temporar
acordat (credit cunoscut sub denumirea de overdraft);
→ dacă utilizatorul are un punctaj rezonabil, atunci banca pune la dispozitia
utilizatorului un card cu functiuni depline, caz în care cheltuielile sunt acoperite
dintr-un plafon sau linie de împrumut negociată anterior.

Cardurile de credit sunt, în general, emise de o bancă sub sigla unei organizatii
internationale, cum ar fi VISA si EUROPAY, AMERICAN EXPRESS.

c) În functie de calitatea emitentului, se realizează distinctia între cardurile emise de


bănci si cardurile emise de societăti nebancare. Urmând exemplul cardurilor bancare,
societătile non-bancare, lanturile de magazine si cluburi private au lansat propriile
carduri.
In această categorie se încadrează cardul de comerciant, emis de însusi comerciant si
care poate fi utilizat numai la punctele de vânzare, controlate de către emitentul de
card (magazine, benzinării).

d) După momentul în care se utilizează tranzactia, cardurile se clasifică în:


 Carduri cu plata înainte (prealimentate);
 Cu plata imediată (carduri de debit);
 Cu plata mai târziu (carduri de credit);
 Carduri de comerciant (retaiter card);
 Carduri de cheltuieli (charge card)

55
Cardurile de cheltuieli sunt cunoscute sub denumirea de card de călătorie si petrecere
a timpului liber (travel card) si au următoarele caracteristici:
 Sunt emise de societăti non-bancare si presupun existenta unor linii de credit
deschise pentru detinători;
 detinătorul unui astfel de card are posibilitatea să efectueze cheltuieli si să retragă
numerar din ghisele automate de bancă sau din cele ale emitentului de card;
 cele mai cunoscute carduri de cheltuieli sunt cele emise de American Expres si
Diners Club.

Trăsături comune cardurilor


 suport fizic din material plastic, cu dimensiuni si grosimi standardizate;
 pe fata cardului este inscriptionat prin tipărire (embosare) sau gravare cu laser:
numele emitentului, numărul cardului, perioada de valabilitate, numele
posesorului;
 pe verso-ul cardului este inscriptionată sigla emitentului, holograma standard de
securitate;
 pe verso-ul cardului este, întotdeauna, aplicată o bandă magnetică pentru
înscrierea elementelor de securitate, precum si un spatiu desemnat semnăturii
posesorului.
Aceste trăsături comune asigură cardurilor uniformitate tehnologică si recunoastere
universală.

Principiile organizării plătilor cu carduri de către societătile bancare în România sunt


prevăzute în Regulamentul nr. 6/14.11.1995, avand ca obiectiv stabilirea de reguli
aplicate în activitatea de servicii de transfer de fonduri si decontarea prin cărtile de
plată.

Piata românească a cardurilor, desi se află în perioada de început, se carcterizează


printr-o diversificare a produselor. Astfel, BRD a lansat primul card national, numit
PRIMA CARD, emis în baza unui contract de depozit în lei. Depăsirea
disponibilitătilor proprii este permisă, pentru acest instrument de plată, într-un interval
de acoperire de maxim 30 zile.
Dintre produsele lansate de celălalte bănci se remarcă:
“BCR Europay Maestro”;
“BCR VISA Clasic”;
“BCR Eurocard – Mastercard”;
“Banc Post – VISA Clasic Prospera”;
“Banca Ion Tiriac – Eurocard Mastercard”
ceea ce evidentiază preferinta comerciantilor pentru utilizarea acestor instrumente de
plată, comparativ cu plătile în numerar.

Avantajele utilizărilor cardurilor


După tipul cardului (debit card sau credit card) pot fi identificate avantajele utilizării
acestora, care se regăsesc la nivelul utilizatorului, al comerciantului cât si al băncii
emitente.

a) Pentru posesorii si utilzatorii de carduri, pot fi evidentiate următoarele avantaje:


 Dacă utilizatorul detine un credit card, are avantajul de a alege momentul
cumpărării bunurilor sau serviciilor, are posibilitatea de a achita datoria fată de

56
bancă, fie integral la primirea situatiei soldului, fie în rate lunare; comparativ cu
plata prin cec sau numerar, cardul prezintă un grad ridicat de securitate;
 Dacă utilizatorul detine un debit card, avantajele pot fi enumerate astfel: se
elimină riscurile de furt aferente numerarului; valoarea tranzactiilor nu este
limitată (comparativ cu cecurile) si nu se completează nici un document;
tranzactia se realizează imediat.

b) Pentru comercianti
 Prin utilizarea credit cardului comerciantul are garantia plătii, în sensul că se
creditează imediat contul acestuia cu valoarea mărfurilor si serviciilor vândute
prin card, pe baza documentelor care atestă vânzările; acesti comercianti atrag un
număr mai mare de clienti; sunt eliminate riscurile pe care le antrenează utilizarea
numerarului.
 Debit cardul conduce la decontarea mai rapidă decât în cazul cecului; prin
nelimitarea sumelor ce pot fi cheltuite de către clienti, comerciantii îsi sporesc
volumul vânzărilor.

c) Pentru bănci avantajele utilizării credit si debit cardurilor rezultă din următoarele:
 Credit cardurile generează pentru bancă dobânzi al căror nivel este mai mare decât
dobânda la alte credite, comisioanele percepute de comerciantii care acceptă
achitarea mărfurilor si servciilor cu carduri sunt importante surse de venituri;
volumul operatiilor manuale, la nivelul băncii, se reduce considerabil; plătile sunt
garantate;
 Debit cardurile conduc la reducerea cheltuielilor bancare legate de activitatea de la
ghisee; există un grad ridicat de control asupra tranzactiilor clientului în raport cu
disponibilitătile din cont; costurile bancare pentru operarea debit cardurilor sunt
reduse comparativ cu cele aferente utilizării cecurilor sau numerarului.

Riscurile în utilizarea cardurilor se referă în special la faptul că metodele de


contrafacere, folosire frauduloasă au evoluat, astfel încât acestea au devenit
vulnerabile la pierdere, furt si fraudă în efectuarea operatiunilor.

\6.3.2. SISTEMUL DE PLATI PRIN CARDURI

Emiterea cardurilor
Pentru ca o persoană fizică sau juridică să devină posesoarea unui card, este necesar
să solicite acest lucru companiei emitente, prin adresarea unei cereri si încheierea unui
contract. In contractul respectiv se precizează tipul de card, facilitătile de care va
dispune detinătorul si obligatiile acestuia fată de bancă. Pentru a obtine cardul
solicitat, titularul trebuie să plătească o taxă de emitere si o taxă anuală de utilizare. In
momentul primirii cardului, banca îi comunică titularului parola personală. Codul
personal de identificare aferent unui card abreviat PIN (Personal Identification
Number), reprezintă codul atribuit de emitent unui detinător de card. Utilizatorul
trebuie să reproducă acest număr, în scopul verificării identitătii, atunci când plata
este deservită de un ghiseu automat.

Utilizarea cardului
Posesorul cardului îl poate utiliza în unul din următoarele scopuri (după cum rezultă
din definitia dată cardului):

57
 Plata mărfurilor si serviciilor;
 Retragerea de numerar de la distribuitoarele automate sau de la ghiseele băncii.
Utilizarea cardului pentru plata mărfurilor si serviciilor necesită existenta, la nivelul
comerciantului care acceptă acest instrument de plată, a unui terminal pentru
transferul electronic al fondurilor, denumit POS.

Rolul terminalului este acela de a prelua si a transmite informatiile asupra plătii, de la


comerciant la centrul de analizare si primirea autorizării privind plata (în maxim 30 de
secunde).

Se disting două tipuri de dispozitive:


 distribuitorul automat de numerar – denumit bancomat sau cash dispenser, care
permite utilizatorului retragerea de numerar din contul său (sub formă de bancnote
si monede metalice);
 ghiseul automat de bancă – denumit ATM (Automated Teller Machines) –
reprezintă, ca si tipul precedent de distribuitoare, un dispozitiv electromagnetic,
care permite utilizatorului atât retragerea de numerar cât si accesul la servicii de
informare cu privire la situatia din conturi si la transferul de fonduri.

Acceptarea cardurilor
Acceptarea cardurilor presupune existenta unui contract de procesare a tranzactiilor
între bancă si utilizator.
Pe baza contractului încheiat, banca pune la dispozitia comerciantului, servicii de
decontare si servicii de autorizare carduri. Prin autorizarea cardului, operatorul
bancar asigură vânzătorul că instrumentul de plată respectiv este valabil, iar
detinătorul acestuia se află în posesia fondurilor care să acopere tranzactia efectuată.
Rezultatul autorizării este răspunsul, care poate contine unul dintre următoarele tipuri
de mesaj referitor la card:
a) acceptare pentru toată suma;
b) solicitarea de instructiuni suplimentare într-un anumit interval de timp;
c) neacceptarea ca mijloc de plată cu solicitarea comerciantului de a confisca
respectivul card.

Operatiunea de acceptare la plată a tranzactiilor cu carduri se realizează prin


parcurgerea următoarelor etape (care se regăsesc în cadrul schemei logice de
acceptare):
1. detinătorul cardului solicită achizitionarea unui bun sau serviciu de la comerciant;
2. comerciantul solicită autorizarea tranzactiei către centrul de autorizare
local/international;
3. centrul de autorizare transmite cererea de autorizare către banca emitentă a
cardului;
4. banca emitentă verifică contul detinătorului de card;
5. banca emitentă autorizează tranzactia si transmite informatia către centrul de
autorizare;
6. centrul de autorizare transmite codul de autorizare către comerciant;
7. comerciantul predă bunul sau prestează srviciul către detinătorul cardului.

Tranzactia se derulează in timp real, prin echipamente electronice si softuri


specializate, in conditii de deplină sigurantă.

58
Ca urmare a experientei îndelungate, băncile din tările dezvoltate oferă clientilor si
alte instrumente si modalităti de plată, fată de cele prezentate.

Banca la domiciliu (home banking) semnifică realizarea tranzactiilor bancare prin


telefon. Această modalitate este utilizată de către clientii individuali, persoane fizice
si agenti economici, care prin intermediul mijloacelor de comunicatii, au acces la
centrul computerizat al institutiei financiare.

Telebankingul reprezintă o modalitate de transmitere a informatiilor privind extrasele


de cont si instructiunile de plată. Datele sunt schimbate, în cadrul acestui sistem, prin
intermediul transferurilor de fisiere, cu privire la ordinele de transfer credit, transfer
debit sau cecuri.

Banii electronici – utilizarea Internet-ului în scopuri comerciale, respectiv crearea de


magazine virtuale, permite clientilor vizualizarea acestora, achizitionarea produselor
care sunt oferite si plata cumpărătorilor pe baza cardurilor de credit. Riscul aferent
unor asemenea operatiuni este ridicat, întrucât prin receptarea mesajelor pe Internet,
securitatea transferurilor este scăzută. Pentru solutionarea acestui aspect, se
preconiezează ca între cumpărător si vânzător să se stabilescă anumite întelegeri
înainte de încheierea tranzactiilor.

59
CAP.7 CREDITUL SI DOBANDA

7.1. CREDITUL
7.1.1. DEFINIREA SI FUNCTIILE CREDITULUI
7.1.2. ELEMENTELE RAPORTURILOR DE CREDITARE
7.1.3. FORMELE CREDITULUI

7.2. DOBANDA
7.2.1. CONCEPTUL SI FORMELE DOBANZII
7.2.2. RATA DOBANZII
7.2.3. CALCULUL DOBANZII

7.1. CREDITUL

7.1.1. DEFINIREA SI FUNCTIILE CREDITULUI

Definirea creditului poate fi realizată prin luarea în considerare si corelarea celor trei
abordări :
 creditul ca încredere;
 creditul ca expresie a relatiilor de redistribuire;
 creditul ca formă a relatiilor de schimb, ceea ce poate duce la următoarea
formulare:

Creditul reprezintă o categorie economică ce exprimă relatii de repartitie a unei părti


din PIB sau din venitul national, prin care se mobilizează si se distribuie
disponibilitătile din economie si se creează noi mijloace de plată, în scopul satisfacerii
unor nevoi de capital si al realizării unor obiective ale politicii economice.

In esentă, creditul reprezintă schimbul unei valori monetare actuale contra unei valori
monetare viitoare.

Continutul si semnificatia acestui concept rezulta si din functiile care sunt atribuite
creditului:

a) o primă grupă de opinii abordează functiile creditului în acelasi mod ca si functiile


finantelor, respectiv functiile de repartitie si control. Potrivit acestei idei, relatiile
de credit fac parte din relatiile financiare în sens larg;
b) o a doua grupă de opinii consideră trei functii caracteristice ale creditului (cele
două precedente) plus functia de emisiune;
c) a treia grupă analizează functiile creditului ca: functie de mobilizare si functie de
redistribuire;

60
d) a patra grupă de opinii apreciază creditul prin aceea că este însotit permanent de
dobândă, atribuindu-i-se functia de purtător de dobândă.

7.1.2. ELEMENTELE RAPORTURILOR DE CREDITARE

Pentru evidentierea caracteristicilor creditului, este necesară prezentarea elementelor


incluse în raporturile de creditare:
a) participantii la rapotul de credit;
b) promisiunea de rambursare;
c) garantarea creditului;
d) scadenta;
e) dobânda (pretul creditului).

a) Partcipantii la raportul de credit, creditorul si debitorul, sunt denumiti în literatura


de specialitate cu termenul “ subiecte ale raportului de credit”.

Analiza participantilor la raportul de credite evidentiază marea diversitate a acestora


si dimensiunile ample ale creditării. Dacă se procedează la gruparea în trei categorii
principale a creditorilor si debitorilor, se disting: populatia, statul, agentii economici.

Agentii economici detin o importantă pozitie în rândul creditorilor, în cazul în care


obtin rezultate financiare pozitive, pentru care caută cele mai eficiente modalităti de
plasare pe piata monetară sau de capital. Disponibilitătile monetare degajate de
întreprinderi se constituie în resurse de creditare a activitătilor unitătilor deficitare, fie
în mod direct, fie prin intermediul băncilor si al altor institutii financiare.

Populatia participă la procesul de creditare în dublă calitate, de creditor si debitor,


remarcându-se prin rolul important în asigurarea resurselor de creditare.

Participarea statului în calitate de creditor nu poate fi analizată decât în situatia


înregistrării de excedente bugetare si a disponibilizării în economie a unor importante
sume, dirijate către sistemul asigurărilor si protectiei sociale ori către alte destinatii.
In schimb, calitatea de debitor a statului este bine definită în toate economiile
contemporane, ca urmare a înregistrării de deficite bugetare. Nivelul datoriei publice,
rezultat al îndatorării interne si externe a statelor depăseste în unele cazuri nivelul
PIB.

b) Promisiunea de rambursare reperzintă angajamentul debitorului de a rambursa, la


scadentă, valoarea capitalului împrumutat, plus dobânda, ca pret al creditului.

Datorită unei conjuncturi nefavorabile, interne sau externe, debitorul se poate afla în
incapacitate de plată, sau poate întârzia plata sumelor ajunse la scadentă. Din acest
motiv, este necesar, ca la nivelul creditorului să se adopte măsurile necesare pentru
prevenirea si eliminarea rscului de nermabursare, printr-o analiză temeinică a
solicitantului de credite, din mai multe puncte de vedere: pozitia pe piata internă si în
cadrul ramurii, situatia financiară, gradul de îndatorare, forma juridică si raportul cu
ceilalti participanti pe piată.
Strâns legată, si decurgând din promisiune de rambursare apare garantarea creditului.

61
c) Garantarea creditelor constituie o caracteristică legată de ramburasbilitatea
acestora. In functie de natura elementelor care constituie obiectul garantiei, se
poate face distinctie între garantia reală si garantia personală.

Garantia reală are la bază garantarea sau “gajarea” creditului cu valori materiale, prin
a căror valorificare se pot obtine sumele necesare achitării creditului.

O formă distinctă de garantare reală o constituie ipoteca, actul prin care debitorul
acordă creditorului dreptul asupra unui imobil, fără deposedare.

Garantia personală reperzintă angajamentul luat de o tertă persoană de a plăti suma


ajunsă la scadentă, în cazul incapacitătii de plată a debitorului.

d) Scadenta sau termenul de rambursare stabilit în contract este diferit în functie de


particularitătile sectorului de activitate si de nivelul eficientei activitătii
beneficiarilor de credite.

Astfel, există o diversitate a termenelor scadente, de la 24 ore ( în cazul pietei


interbancare) până la durate medii si lungi (20 sau 30 ani) în cazul împrumuturilor
obligatare.

e) Dobânda reprezintă o caracteristică a creditului si constituie, după cum se


desprinde din literatura de specialitate, pretul capitalului utilizat, sau “chiria”, pe
care o plăteste debitorul pentru dreptul care i se acordă, cel de a folosi capitalul
împrumutat. In general, nivelul dobânzii se corelează cu rata profitului obtinută de
întreprinzător. Cuantificarea dobânzii se realizează prin utilizarea ratei dobânzii,
care se constituie într-un instrument de influentare a cererii si ofertei de credite.

In functie de inflatie, se utilizează în raporturile de credit, două tipuri de dobândă: fixă


si variabilă.
Dobânda fixă este stabilită în contractul de credit si este valabilă pe întreaga durată a
creditului.
Dobânda sensibilă (variabilă) se modifică periodic în functie de presiunile
inflationiste si de evolutia nivelului dobânzii pe piată.

7.1.3. FORMELE CREDITULUI

Diversitatea formelor sub care se manifestă creditul în economie a impus utilizarea


mai multor criterii semnificative de clasificare.

Cea mai importantă clasificare, în functie de natura economică si participantii la


relatia de creditare, distinge formele creditului:

A. Creditul comercial reprezintă creditul pe care si-l acordă agentii economici la


vânzarea mărfii sub forma amânării plătilor.

Creditul comercial se manifestă sub două forme: - creditul cumpărător


- creditul vânzător.
Creditul cumpărător:

62
- se manifestă sub forma plătilor în avans;
- aceste credite apar ca o prefinantare de către beneficiari a produselor pe care
intentionează să le achizitioneze;
- sunt frecvente în ramuri precum agricultura si constructiile de locuinte.
Creditul vânzător:
- are ca obiect vânzarea mărfurilor cu plata amânată.

In prezent, în tările dezvoltate creditele comerciale reprezintă între 10% si 30% din
datoriile întreprinderilor si reprezintă un instrument de promovare si de reducere a
cheltuielilor cu plata dobânzilor. Pe baza creditelor comerciale primite se pot reduce
solicitările de credite bancare sau se poate amplifica cifra de afaceri.

Creditul comercial antrenează emisiunea de titluri specifice acestui credit (cambii,


bilete la ordin) ca titluri de creantă, care prezintă avantajul scontării la bănci. In acest
mod, creditul comercial devine credit bancar, iar prin cedarea portofoliului de fecte
comerciale de către o bancă comercială, băncii centrale prin rescontare, se antrenează
un mecanism de emisiune de monedă centrală.

B. Creditul bancar

Participantii la creditul bancar sunt reperzentati la modul general, de un agent


nebancar (producătorul sau agentul economic), pe de o parte, si bancă, pe de alta.
Creditul bancar prezintă avantajul unei mai mari flexibilităti comparativ cu cel
comercial, întrucât sumele disponibile pot fi orientate către diferite forme de activitate
economică.

Intre creditul comercial si cel bancar există o puternică legătură, în sensul că uneori
creditul comercial se poate transforma în credit bancar, sau acesta poate constitui
suport al acordării unui credit comercial.

Activitatea de creditare se poate realiza prin folosirea mai multor metode:

- avansuri în cont curent – sunt credite pentru acoperirea unor goluri de casă; nu
au destinatie prestabilită si din acest motiv sunt denumite credite de trezorerie;
sunt garantate prin starea de bonitate a clientului;
- linia de credit simplă – reperzintă nivelul maxim al creditului care se poate
acorda unui client, într-un cadru prestabilit;
- linia de credit confirmată – semnifică suma ce poate fi acordată sub formă de
credit si care este consemnată într-un document scris, convenit de bancă;
- linia de credit revolving – este un mecanism de creditare care presupune că, pe
măsură ce au fost rambursate creditele anterioare, se acordă noi credite, fără
întocmirea de noi documente;
- credite cu destinatie specială – sunt cele pentru constituirea de stocuri
sezoniere privind materiile prime agricole, creditele pentru productia de
conserve ori pentru stocarea unor materiale de constructii.

C. Creditul de consum

Reprezintă vânzarea cu plata în rate a unor bunuri de consum personal, de folosintă


îndelungată si de mare valoare (mobilă, autoturisme, articole de uz casnic).

63
Intre creditul de consum si creditul bancar există strânse legături, în sensul unor
raporturi de determinare.
Pentru plata în rate, comerciantii recurg la credite bancare.
In conditii de insolvabilitate, cumpărătorul este obligat să restituie bunurile, iar
uneori, în functie de clauzele contractuale, nu se mai pot recupera nici ratele achitate.

D. Creditul obligatar

Constituie o formă a creditului contractat de stat prin lansarea titlurilor de împrumut


(obligatiuni, bonuri de tezaur) în scopul acoperirii deficitului bugetar.

In economiile moderne, creditul obligatar detine o pondere importantă, care se


măsoară ca pondere a datoriei publice fată de produsul intern brut.

Imprumuturile obligatare se pot diferentia prin caracteristicile acestora, astfel:


- modalităti de lansare;
- modalităti de rambursare;
- tipuri de obligatiuni.

Din punct de vedere al modalitătilor de lansare se remarcă:


● emisiunea de obligatiuni si distribuirea directă de către organismul emitent;
● emisiunea de obligatiuni si lansarea prin intermediul unui sindicat sau consortiu
format din bănci comerciale si institutii financiare.

Ca modalităti de rambursare se pot distinge:


● rambursarea prin anuităti constante;
● rambursarea prin amortismente constante (serii egale);
● rambursarea la sfârsitul perioadei;
● rambursarea prin tragere la sorti.

Ca tipologie a obligatiunilor se remarcă:


● obligatiuni cu venit fix;
● obligatiuni indexabile;
● obligatiuni cu rata variabilă a dobânzii;
● obligatiuni convertibile în actiuni;
● obligatiuni cu cupon reinvestit.

Principala formă de existentă a creditului obligatar o reprezintă creditul public.


Rambursarea acestui credit se face din fonduri speciale de amortisment al datoriei
publice, din surse bugetare curente sau din excedente bugetare.

E. Creditul ipotecar

Reprezintă un credit garantat cu propietăti imobiliare sub forma clădirilor (în special
în mediul urban) sau de natura terenurilor (în mediul rural).

Cunoaste mai multe forme si are o amploare deosebită în tările dezvoltate:


- credit ipotecar cu dobândă variabilă;

64
- credit ipotecar cu rambursare progresivă (cu reduceri ale anuitătilor, mai mari
la începutul perioadei de rambursare);
- credit ipotecar inversat, purtător de anuităti (caz în care împrumutul aduce
propietarului un venit regulat), prin care se valorifică atât capitalul investit si
se beneficiază de dreptul de propietate si de uzufruct.

Importanta creditului ipotecar provine din aceea că permite mobilizarea capitalurilor


disponibile pe termen lung.

Prin intermediul titlurilor de ipotecă sunt finantate aproximativ 60% din locuintele
familiilor (de până la 4 persoane). Există si titluri de ipotecă prin care sunt finantate
constructiile de apartamente si imobile destinate afacerilor.
In calitate de participanti, pe acaestă piată apar societătile de asigurări, băncile
comerciale, băncile mutuale, ceea ce dovedeste un interes sporit al investitiilor, ca
urmare a importantei pe care o acordă autoritătile acestui tip de credite.

După calitatea debitorului se face distinctie între creditele acordate persoanelor


fizice (particulare) si cele acordate persoanelor juridice.

Persoanelor fizice (particulare) li se acordă următoarele forme de credit:


- credite de trezorerie , întâlnite în cazul în care băncile dau posibilitatea efectuării
unui volum de plăti din contul curent care depăsesc nivelul disponibilitătilor existente;
- credite pentru constructii de locuinte, pe termen lung, cu garantii ipotecare;
- credite pentru consum destinate procurării unor bunuri care se plătesc în rate;
- credite pentru studii, se acordă pentru întretinerea studentilor si acoperă, ca nivel
taxele anuale plătite de acestia
- liniile de credit pentru cărtile de credit, utilizarea cărtilor de credit ca instrumente de
plată a impus ca băncile, în functie de bonitatea fiecărui client, să stabilească un
plafon debitor până la care să fie onorate plătile făcute prin cărtile de credit, chiar
dacă nu există disponibil în cont.

Creditele acordate persoanelor juridice (agentilor economici) pot apărea sub


următoarele forme:
- credite de exploatare destinate acoperirii cheltuielilor ce tin de activitatea curentă de
productie si de circulatia mărfurilor;
- credite de echipament (de investitii) se acordă pe termen mijlociu si lung, fiind
destinate constructiilor de locuinte si obiective industriale;
- credite speciale, care se utilizează pentru finantarea subscrierii de titluri de credit si
pentru finantarea agentilor de bursă;
- credite de mobilizare, obtinute de agentii economici în urma scontării cambiilor.

Din punct de vedere al calitătii debitorului si creditorului, se face distinctia între:


- creditul privat, în care participantii la raportul de credit sunt subiect de drept privat;
- creditul public, în cadrul căruia debitorul reprezentat de stat, care se împrumută pe
piata internă, pentru acoperirea deficitului bugetar. In acest caz, populatia în
ansamblul său si agentii economici apar în calitate de creditori.

După natura garantiilor se intâlnesc următoarele forme de credite:


- credite reale;

65
- credite personale.

Creditele reale sunt cele pentru care garantia se prezintă sub formă de:
- garantie imobiliară, concretizată într-un contract de ipotecă asupra terenului sau
clădirilor; valoarea unei asemenea garantii este superioară mărimii creditului; în cazul
în care creditul nu se rambursează, creditorul intră în posesia garantiei pe care o
valorifică, recuperându-si suma împrumutată;
- garantie mobiliară, care constă în valori mobiliare, de natura titlurilor de credit, sau
în alte valori materiale (metale pretioase, bunuri); în cazul nerambursării
împrumutului, debitorul este deposedat de garantie.

Creditele personale au la bază garantii morale, care se pot prezenta astfel:


- credite în alb, acordate unei persoane fizice fără nici o formalitate;
- credite personale cu gaj individual, caz în care o tertă persoană garantează
rambursarea cu propria-i răspundere morală;
- credite personael cu gaj colectiv, întâlnite atunci când mai multe persoane
garantează rambursarea, cu răspunderea morală.

După întinderea drepturilor creditorului se disting trei forme ale creditului:


- credite denuntabile, care se manifestă atunci când creditorul îsi rezervă dreptul ca
oricând, înainte de scadentă, să ceară rambursarea acestui credit, cu sau fără avizarea
debitorului;
- credite nedenuntabile, când creditorul are dreptul de a cere rambursarea numai la o
scadentă dinainte stabilită;
- credite legate, caz în care creditorul conditionează acordarea creditului de folosirea
sa în anumite scopuri convenite cu debitorul.

După modul de rambursare, se face distinctia între:


- credite neamortizabile, pentru care rambursarea se face integral la scadentă;
- credite amortizabile, caz in care rambursarea se face în transe egale sau neegale,
formate din rate de rambursat si dobânzi.

După termenul de rambursare, se remarcă:


- credite pe termen scurt, pe perioade care nu depăsesc 12 luni. Această reprezintă
forma curentă a creditului la bancă, întrucât corespunde exigentei de lichiditate
impuse băncilor;
- credite pe termen mediu, a căror durată de rambursare este de la 1 an la 5 ani, se
acordă pentru activitatea de export-import ori pentru activitatea de investitii;
- credite pe termen lung, a căror durată de rambursare depăseste 5 ani, se întâlneste în
cazul creditelor pentru constructii de locuinte si a creditelor obligatare.

7.2. DOBANDA

7.2.1. CONCEPTUL SI FORMELE DOBANZII

Dobânda poate fi definită ca reprezentând o formă de remunerare a creditului de către


debitor, pentru folosirea capitalului împrumutat. Astfel, dobânda poate fi privită ca

66
“pret” al capitalului împrumutat si poate fi analizată atât ca mărime absolută cât si în
mărime relativă (sub formă de rată procentuală).

Asupra dobânzii si rolului acesteia s-au formulat, în cadrul economiei de piată, mai
multe acceptiuni, astfel:

Conceptul clasic (David Ricardo, Alfred Marshall) abordează dobânda ca fiind


reglementată de rata profitului ce se poate obtine prin folosirea capitalului sau ca pret
care trebuie plătit pentru folosirea capitalului, pret stabilit ca echilibru între cererea
globală de capital si stocul de capital oferit pe piată.

Conceptul neoclasic (Irving Fischer) defineste dobânda ca reprezentând pretul


bunurilor în momentul actual exprimat în banii de mâine.

Conceptul Keynesist defineste dobânda ca o recompensă pentru renuntarea la


lichidităti pe o anumită perioadă de timp. Potrivit aceleeasi conceptii, rata dobânzii
poate fi un instrument de influentare a volumului de investitii si de combatere a
recesiunii si somajului.

Forme ale dobânzii


Există mai multe criterii în functie de care se face analiza tipurilor de dobânzi.

A. Din punct de vedere al băncii, se distimg:


a) Dobânda bonificată: reprezintă nivelul dobânzii cu care sunt remunerate
disponibilitătile bănesti ale celor care si-au constituit depozite bancare. In general,
dobânda bonificată este mai scăzută decât dobânda percepută la credite.
Factorii care influentează nivelul acestei dobânzi sunt:
 rata inflatiei;
 rata de refinantare (taxa oficială a scontului);
 ratele dobânzilor practicate de celălalte bănci comerciale.

b) Dobânda percepută: exprimă dobânda încasată de la clientii care beneficiază de


creditele acordate.
Factorii de influentă asupra nivelului acestei dobânzi sunt:
 erodarea monetară;
 nivelul cheltuielilor cu operatiunile bancare;
 gradul de risc;
 profitul bancar;
 rezerva minimă obligatorie.

B. Din punct de vedere al nivelului la care se practică dobânda, se disting:


a) taxa oficială a scontului (tos);
b) taxa privată a scontului (tps);
c) dobânda practicată între întreprinzători;
d) dobânda practicată pentru titluri guvernamentale si alte efecte de comert emise de
societăti comerciale.

Scontarea reprezintă una dintre principalele operatii active ale băncilor comerciale,
prin care întreprinzătorul cedează băncii portofoliul de efecte comerciale, în schimbul

67
unei sume de bani, reprezentând valoarea nominală a cambiilor, diminuată cu un nivel
al dobânzii, numit scont.
Taxa privată a scontului (tps) este dobânda la care băncile comerciale scontează
cambiile prezentate de întreprinzători, si la care se acordă credite acestora.

Taxa oficială a scontului (tos) este acel nivel al dobânzii la care banca centrală
scontează cambiile prezentate de băncile comerciale si acordă împrumuturi celorlalte
bănci (dobânda de refinantare).

Dobânda practicată între întreprinzători se referă la dobânda practicată la vânzarea


mărfurilor pe datorie în cadrul creditului comercial.

Alte forme ale dobânzii în functie de nivelul la care se practică se concretizează în:
- dobânda la creditul de licitatie, care se determină în cadrul sedintelor de licitatie,
săptămânal, ca urmare a cererii si ofertei de capital. Stabilirea nivelului minim de
pornire a licitatiei revine băncii centrale. Factorii care influentează această dobândă
sunt: suma obtinută sub formă de credit si termenul de rambursare;
- dobânda la creditul lombard este dobânda aferentă creditelor acordate de banca
centrală băncilor comerciale sub formă de refinantare. Se stabileste zilnic la nivelul
băncii centrale, poate fi modificată fără preaviz si se plăteste lunar, în ultima zi a lunii
pentru toate creditele aferente lunii respective. Prezintă cel mai ridicat nivel, cu scopul
de a descuraja băncile să apeleze la acest tip de credite.
- dobânda la rezervele minime obligatorie are un nivel foarte scăzut comparativ cu
rata dobânzii pe piată îmbracă atât forma dobânzii bonificate cât si a unei dobânzi
penalizatoare pentru neîndeplinirea rezervelor minime obligatorii.

C. Din punct de vedere al relatiei existente între rata dobânzii si rata inflatiei, se
realizează distinctia între dobânda nominală si dobânda reală.

Rata reală a dobânzii, cea care exprimă cresterea puterii de cumpărare actuale se
obtine după asujstarea ratei nominale prin inflatie. Corelatia dintre cele două rate se
realizează prin expresia cunoscută sub denumirea “efectul Fischer”:

(1 + rr) = 1 + rn
1 + r infl
în care: notatiile au următoarea semnificatie:
rr = rata reală
rn = rata nominală a dobânzii
r infl = rata inflatiei.

Referitor la dobânda reală, trebuie subliniat că nivelul acesteia este influentat de o


serie de factori precum: presiunea fiscală în economie, deficitul bugetar, cursul de
schimb, balanta comercială si de plăti.

Inregistrarea unei dobânzi reale pozitive este rezultatul practicării unor dobânzi înalte
în termeni nominali, ceea ce semnifică, de asemenea, credite scumpe si investitii
nerentabile.

68
Dobânda real negativă se manifestă atunci când rata nominală a dobânzii nu acoperă
rata inflatiei. Astfel de dobânzi îi avantajează pe debitori si pot conduce la scăderea
încrederii populatiei în moneda natională.

D. Din punct de vedere al perioadei t pe care se acordă creditul si al capitalizării


dobânzii se poate face distinctia între dobânda simplă si dobânda compusă.

7.2.2. RATA DOBANZII

Rata dobânzii reprezintă una dintre cele mai “monitorizate” variabile din economie,
întrucât modificările nivelului acesteia afectează direct activitatea zilnică si au
importante consecinte asupra cresterii economice.
Valoarea prezentă, produsul la maturitate, rata reală si rata nominală a dobânzii

Instrumentele pietei financiare, la modul general, si instrumentele de credit, în special,


sunt analizate si evaluate prin “produsul la maturitate”, concept care reflectă cea mai
bună măsură a ratei dobânzii.

Conceptul “Valoare prezentă”


In sens obisnuit, notiunea de valoare prezentă arată că o unitate monetară încasată
peste un an are o valoare mai scăzută decât o unitate monetară prezentă. In cazul
împrumuturilor, cea mai usoară modalitate de a determina rata dobânzii este divizarea
dobânzii la valoarea împrumutului. Astfel, costul imprumutului este rata dobânzii
simplă.

Valoarea prezentă a unei = Valoarea primită la sfârsitul perioadei n


unităti monetare n
(1 + rd)
ceea ce arată că promisiunea de încasare a unei unităti monetare peste n ani, nu
reprezintă o unitate monetară încasată, datorită posibilitătilor de a câstiga în plus din
dobânzile aferente.
Conceptul de valoare prezentă are o deosebită utilitate întrucât permite determinarea
valorii prezente a tuturor celorlalte instrumente ale pietei financiare.

Determinarea ratei dobânzii nu este usoară, motiv pentru care au fost construite tabele
care oferă informatii cu privire la produsul la maturitate al diferitelor tipuri de
obligatiuni.
In situatia obligatiunilor cu discont, pentru care pretul curent este mai scăzut decât
valoarea nominală, ecuatia de determinare a produsului la maturitate este:

rd = Vn – Pc x 100
Pc
în care:
Vn = valoarea nominală a obligatiunii cu discont
Pc = produsul curent al obligatiunii cu discont

Astfel, produsul la maturitate este egal cu modificarea de pret, în decursul perioadei


de 1 an, raportată la pretul initial.

69
Din corelarea mărimilor rezultă următoarele interdependente:
a) dacă pretul obligatiunii este egal cu valoarea nominală, atunci produsul la
maturitate este egal cu rata cuponului de dobândă;
b) pretul obligatiunii si produsul la maturitate sunt corelate negativ (dacă produsul la
maturitate creste, atunci pretul obligatiunii scade, si invers);
c) produsul la maturitate este cu atât mai mare comparativ cu rata cuponului fix de
dobândă, cu cât pretul obligatiunii este mai îndepărtat de valoarea nominală.

Intre rata dobânzii si rata rentabilitătii este necesară realizarea distinctiei, întrucât
aceasta din urmă dă dimensiunea câstigului de capital obtinut de către un investitor.

Pentru orice tip de instrumente ale pietei financiare rata rentabilitătii este definită în
functie de plătile către detinător la care se adaugă modificările de valoare de-a lungul
perioadei, analizate.

La modul general, expresia rentabilitatii este data de relatia:


rr = C + Pt+1 - Pt x 100
Pt
În care:
rr = rata rentabilitătii pentru detinerea unui titlu în perioada de t la t+1
Pt = pretul la momentul t
Pt+1 = pretul la momentul t+1
C = cuponul de dobândă

Intrucât ecuatia se poate descompune în două componente, respectiv C si


Pt
Pt+1 - Pt rezultă că este posibil a se determina:
Pt
 rata produsului curent privită ca rată a dobânzii (rd):
rd = C x 100
Pt
 rata câstigului de capital (g):

g = Pt+1 - Pt x 100
Pt
In acest mod, ecuatia ratei de rentabilitate se poate scrie:

rr = rd + g

Distinctia dintre rata reală si rata nominală a dobânzii este necesară întrucât
reflectă corect costul împrumutului, atunci când se ia în considerare rata inflatiei.

Astfel, rata reală a dobânzii este definită prin ecuatia Fischer, după numele lui Irving
Fischer, unul dintre cai mai mari economisti monetaristi ai secolului al XX-lea.
Potrivit acestei ecuatii, rata nominală a dobânzii (rn) este egală cu rata reală a
dobânzii (rr) plus rata anticipată a inflatiei (rinf)

rn = rr + rinf
în care:
rn = rata nominală a dobânzii

70
rr = rata reală a dobânzii
rinf = rata inflatiei asteptate.
Distinctia dintre rata reală si rata nominală a dobânzii este importantă, întrucât rata
reală, care reflectă costul real al împrumuturilor, este cel mai bun indicator de
exprimare a eficientei operatiunilor de împrumut. De asemenea, reprezintă, pentru
cetăteni, cea mai bună măsură a modificărilor produse pe piata creditului. Totodată,
estimarea ratei dobânzii în termeni reali permite investitorului să aprecieze dacă a
realizat o operatiune profitabilăă sau nu, si să o compare cu celălalte oportunităti
oferite de piată.

7.2.3. CALCULUL DOBANZII

Determinarea dobânzii prezintă deosebită importantă în activitatea practică de


creditare. In cele ce urmează sunt prezentate metodele frecvent întâlnite în calcularea
dobânzii.
a) pentru creditele bancare acordate si depozitele constituite;
b) pentru scontarea si rescontarea efectelor de comert;

a) Pentru creditele bancare acordate si depozitele constituite se calculează


dobânda simplă sau dobânda compusă.
a1) dobânda simplă se calculează în cazul în care perioada analizată este mai
mică de un an, iar dobânda nu este capitalizată
Relatie de calcul:
D = Cn x nz x rd
360 x 100
unde:
D = dobânda (în sumă absolută);
C = capitalul împrumutat sau valoarea depozitului;
nz = numărul de zile pentru care se realizează creditarea;
rd = rata nominală a dobânzii, exprimată procentual.

a2) dobânda compusă se practică atunci când perioada de creditare sau de


depunere este mai mare de un an, iar dobânda este reinvestită la fiecare scadentă.
Dacă perioada respectivă este exprimată în ani întregi, atunci dobânda se
calculează astfel:
n
D = Cf – Ci = Ci (1 + rd) – Ci
în care:
Cf = capital fructificat;
(1 + rd) n = coeficient de fructificare;
Ci = capital initial.

b) Pentru scontarea si rescontarea efectelor de comert


Dobânda, care poartă denumirea de scont se calculează după următoarea relatie:

S= V x nz x rs
(12) 360 x 100
în care:
S = scontul;

71
V = valoarea nominală a titlului de credit;
nz = numărul de zile până la scadentă
rs = procentul ratei dobânzii sau taxa scontului.

CAP.8. SISTEME BANCARE

8.1. STRUCTURA SI CARACTERISTICILE SISTEMELOR BANCARE

8.2. EVOLUTIA SISTEMULUI BANCAR ROMANESC

8.1. STRUCTURA SI CARACTERISTICILE SISTEMELOR BANCARE

Din punct de vedere al organizării activitătii bancare si al gradului de specializare este


posibilă stabilirea unei distinctii între două tipuri de sisteme bancare:
 sisteme bancare ale Europei continentale, putin specializate si care functionează
după modelul băncii universale;
 modelul american, aplicat si în Japonia, bazat pe principiul unei specializări stricte
a institutiilor bancare.

O bancă universală poate fi prezentată ca o institutie care oferă o gamă largă si


completă de servicii financiare: acordă credite, colectează depozite, gestionează
mijloace de plată, realizează plasamente în titluri si participatii la capitalul
întreprinderilor.

Specializarea băncilor impusă prin reglementări a antrenat o importantă fragmentare a


sistemului bancar american, caracterizat printr-un număr foarte mare al institutiilor si
organismelor de credit (24000 în anul 1995, de 40 de ori mai mult decât nivelul
înregistrat într-o tară europeană).

Analiza sistemelor bancare pe cele 4 tipuri de institutii: bănci comerciale, bănci


mutuale, case de economii si institutii specializate, evidentiază următoarele aspecte:
 ponderea băncilor comerciale este importantă într-un număr mare de tări: Marea
Britanie (61.4%), Franta (58%), Japonia (47%), SUA (76%), Italia, Grecia;

72
 rolul caselor de economii este important în Germania (36%) si Japonia (13%)
unde si băncile cooperatiste detin un rol însemnat 15% în Germania, 20% în
Japonia, 35.9% în Marea Britanie;
 institutiile specializate prezintă diferentieri de la o tară la alta, în sensul că băncile
ipotecare au o pondere sporită în Marea Britanie, Irlanda si Germania, iar
serviciile financiare ale Postei detin o pozitie importantă în Franta, Japonia si
Germania.
Structura capitalului reprezintă un criteriu în functie de care pot fi distinse: bănci cu
capital public, cu pondere de 0% în Marea Britanie, 50% în Germania si 60% în Italia
si bănci cu capital majoritar de stat în Grecia si Portugalia. In Belgia si Olanda cea
mai mare pondere o detin băncile cu capital privat.

Sistemele bancare din tările dezvoltate se caracterizează printr-o serie de trăsături,


dintre care retin atentia următoarele: diversitate, concentrare, bancarizarea
activitătii, accelerarea operatiunilor de restructurare, deschiderea către relatiile
cu străinătatea.

Diversitatea unui sistem bancar rezidă în existenta unui număr sporit de institutii
bancare si de credit definite de legea bancară si ale căror caracteristici pot fi diferite.

Concentrarea activitătii bancare reprezintă o caracteristică ce poate fi cuantificată


prin ponderea detinută de principalele bănci în totalul sistemului bancar si prin
diminuarea numărului de bănci în totalul acestora. Gradul de concentrare este apreciat
prin nivelul activitătii (distribuire de credite, colectare de depozite) realizate de
institutii bancare si de credit.

O altă caracteristică a unui sistem bancar si al activitătii bancare dintr-o economie îl


constituie gradul de bancarizare. Acesta furnizează informatii relevante cu privire la
nivelul de dezvoltare al sistemului bancar, putând fi calculati indicatori precum
numărul de conturi la vedere, numărul cardurilor bancare si numărul ghiseelor
bancare.
Pentru a exprima gradul de bancarizare se determină si numărul automatelor bancare
si al ghiseelor bancare la 1 milion de locuitori. Astfel, se remarcă Spania cu 681
automate si 916 ghisee bancare; Germania cu 436 si respectiv 831; Canada cu 595 si
461; SUA cu 467 si respectiv 320.

Operatiunile de restructurare bancară constituie o altă caracteristică a sistemelor


bancare actuale, în cadrul acestora fiind incluse fuziunile si absorbtiile, operatiunile
transfrontaliere (cu străinătatea), preluările pachetului de control de către băncile
străine, si operatiunile încrucisate bănci-asigurări.
Restructurările bancare au prezentat pentru bănci o modalitate de atingere a unei
dimensiuni optime, care să asigure: eliminarea costurilor suplimentare ca urmare a
organizării productiei, amortizarea pe scară largă a investitiilor în noile tehnologii si
lărgirea gamei de produse oferite clientelei, pentru a rămâne competitive.
Dintre efectele restructurărilor este necesară aducerea în discutie a intensificării
concurentei.

Un proces larg răspândit în tările europene este cel de integrare a activitătii bancare
si de asigurări în cadrul aceluiasi grup financiar.

73
Sintetizând problemele enuntate, se poate concluziona că în sistemele bancare
contemporane se produc o serie de modificări, dintre care semnificative sunt
următoarele:
 amplificarea fortei marilor bănci, în contextul dezvoltării inegale a băncilor
nationale si al sporirii internationalizării activitătii acestora;
 înlocuirea specializării băncilor cu universalizarea operatiunilor lor;
 diminuarea rolului statului în activitatea băncilor, ceea ce conduce la procesul de
“dezetatizare” si liberalizare a băncilor;
 modernizarea tehnicilor si informaticii bancare, realizată prin introducerea în
tehnica bancară a celor mai moderne produse bancare si a celor mai performante
echipamente;
 accentuarea proceselor de restructurare bancară, prin operatiuni de fuziuni si
absorbtii;
 aparitia unor grupuri financiare prin reunirea activitătilor bancare si de asigurări;
 diminuarea participării băncilor la operatiunile intermediere financiară în favoarea
societătilor financiare si de asigurări;
 manifestarea crizelor în sistemele bancare apartinând statelor dezvoltate, în
contextul globalizării financiare.

8.2. EVOLUTIA SISTEMULUI BANCAR ROMANESC

In anul 1864, se înfiintează prima institutie românească de credit, respectiv Casa de


Depuneri si Consemnatiuni , a cărei activitate s-a orientat, în special, către atragerea
de resurse temporar disponibile de la populatie si plasarea acestora în titluri de stat.
Până în anul 1880, când se înfiintează BNR, au fost deschise si alte institutii bancare
cu capital autohton: Banca Română (1865); Creditul Funciar, Rural si Urban (1873-
1875); Banca Marmorosch-Blank (1874). Prima bancă ardeleană cu capital privat
autohton a fost Banca Albina, înfiintată în 1872 la Sibiu.

Prin Legea din 17 aprilie 1880 se constituie Banca Natională a României si sunt
stabilite normele de organizare si functionare ale acesteia.

In anul 1900, în România functionau 8 bănci; în 1910 numărul acestora a ajuns la 116,
iar în 1916 la 237. Intre 1919 si 1930, numărul creste de la 486 la 1102, iar cel mai
mare număr a existat în 1934, anul aprobării primei legi bancare, 1204 bănci. In
structura sistemului bancar se puteau identifica atât bănci comerciale cât si bănci
populare (bănci de credit specializate în operatiunile cu amănuntul pentru populatie).
Astfel, în anul 1928, functionau în România 1122 bănci comerciale si 4743 bănci
populare. După perioada crizei economice, în domeniul bancar s-a constatat un
puternic avânt, iar pentru mai buna supraveghere, reglementare si control asupra
activitătii bancare, a fost înfiintat Consiliul Superior al Băncilor.

După actul nationalizării si până în 1990, activitatea bancară în România a cunoscut o


puternică prăbusire. Gradul de concentrare în domeniul bancar prezenta în 1989 un
nivel maxim, în sensul că functionau 4 bănci: Banca Natională a României, care
îndeplinea rolul de bancă de emisiune si avea în atributii privind operatiunile
comerciale interne din economie; Banca Agricolă , cu rol de finantare a activitătii din
agricultură si din industriile conexe; Banca de Investitii care se ocupa de finantarea

74
programelor de investitii ale întreprinderilor de stat; Banca Română de Comert
Exterior , care detinea monopolul operatiunilor de comert exterior ale României.
Casa de Economii si Consemnatiuni, ca institutie de economisire, a efectuat
operatiuni de atragere a resurselor de la populatie, practicând si forme de creditare de
natura creditelor pentru locuinte si a celor de achizitionare a locuintelor.

Reforma sistemului bancar a demarat în anul 1990, prin organizarea acestuia în două
niveluri. Un pas important l-a constituit înfiintarea Băncii Comerciale Române si
preluarea de către această bancă a operatiunilor comerciale ale Băncii Nationale.

Prin legile activitătii bancare, Legea nr. 33/1991 si Legea nr. 58/1998 precum si prin
legile privind statutul BNR: Legea nr. 34/1991 si Legea nr. 101/1998 s-a creat cadrul
institutional si juridic pentru dezvoltarea sistemului bancar românesc.

Sistemul bancar românesc prezintă câteva caracteristici, care s-au evidentiat în ultimii
ani: o primă trăsătură o constituie gradul sporit de concentrare , caracterizat în
dominarea pietei bancare autohtone de un număr redus de bănci.

Astfel, la începutul anului 1999, BCR, BRD, Banca Agricolă si CEC detineau 2/3 din
piata bancară , 58.6% din depozitele în lei si 56.2% din depozitele în valută ale
sistemului bancar românesc (inclusiv Bancorex).

O altă caracteristică a sistemului bancar o reprezintă segmentarea , care s-a


manifestat prin implicarea băncilor cu capital majoritar de stat în finantarea sectorului
de stat. De asemenea, băncile cu capital privat au finantat sectorul privat. Băncile
străine s-au implicat în finantarea unor companii, care au avut aceeasi provenientă ca
si banca mamă.

Evolutia sistemului bancar românesc în perioada 1994-2000 evidentiază următoarele


aspecte:
a) gruparea băncilor după natura capitalului demonstrează reducerea, în perioada
1994-1999, la jumătate a numărului de bănci cu capital majoritar de stat, paralel
cu cresterea de peste 4 ori a băncilor cu capital majoritar străin, care ajung să
detină 56% din numărul total al băncilor comerciale. Sectorul bancar de stat, desi
a înregistrat schimbări majore în decursul anului 1999 (privatizările BRD si Banc
Post, restructurarea financiară a Băncii Agricole si a Bancorex) detine 48% din
totalul activelor bancare, în timp ce ponderea băncilor cu capital majoritar străin s-
a situat la 47.66%. Cota de piată detinută de primele 3 bănci comerciale se situa,
la jumătatea anului 2000, la nivelul de 58.27%, astfel: BCR cu 30%, BRD cu
16.73% si CEC cu 11.34%;
b) cotele de piată detinute de primele 5 bănci comerciale din România, după volumul
activelor si indicii de crestere a activelor, se prezintă astfel: BCR 30.2%; BRD
16.73%; CEC 11.34%; BTRB 4.93%; AMRO 4.55%;
c) din punct de vedere al participatiilor străine la capitalul social al băncilor
comerciale care functionează în România, se remarcă pe primele locuri: Franta cu
33.01%; SUA cu 15.23%, Turcia cu 12.87% si Grecia cu 9.5%.

Caracterizarea sistemului bancar se poate realiza si pe seama analizei principalilor


indicatori economico-financiari si de prudentă bancară.

75
Astfel, prezintă importantă indicatori precum:
 ponderea creditelor restante si îndoielnice în totalul portofoliului de credite;
 ponderea creditelor restante si îndoielnice în totalul activelor;
 raportul de solvabilitate;
 rata generală de risc.

Indicele de crestere a activelor bancare, în termeni reali, a înregistrat în primul


semestru al anului 2000 un trend descendent, o scădere accentuată înregistrând
operatiunile de trezorerie si interbancare, precum si operatiunile cu clientela. Cea de-a
treia componentă a activelor bancare, respectiv operatiunile cu titluri, a înregistrat o
crestere, atât în expresie nominală cât si reală.

Analiza structurii indică faptul că un procent de 70% este detinut de operatiunile cu


clientela, urmate de componenta sectorului bancar si a institutiilor financiare a cărei
contributie este de 14%. Economiile populatiei, au reprezentat o pondere de 28% în
prima jumătate a anului 2000 din totalul resurselor bancare, înregistrând o diminuare,
în termeni reali de 7%.

Rata generală de risc, raportul de solvabilitate si efectul de pârghie, prezintă o


evolutie constantă, înregistrând valori de :
 aproximativ 40% - în cazul ratei generale de risc;
 între 18% si 21.4% - în cazul raportului de solvabilitate si
 între 7.55% si 10.06% în situatia efectului de pârghie.

O problemă aparte cu care se confruntă sistemul bancar românesc, în prezent, este


legată de privatizarea societătilor bancare, întrucât această actiune se derulează într-un
moment în care restul economiei prezintă probleme.

In vederea integrării sistemului bancar românesc în structura Sistemului Bancar


European, sunt necesare modificări structurale si operationale în activitatea bancară.
Necesitatea transformărilor operationale ale sistemului bancar este argumentată prin
mai multe elemente dintre care pot fi mentionate:
 cerinte ale clientilor, cu privire la utilizarea unor produse si servicii bancare
moderne;
 diversificarea gamei de produse si servicii bancare în scopul atragerii de noi
clienti si al alinierii la nivelul băncilor străine corespondente;
 cerinte , cu privire la crearea sportului legislativ pe baza căruia să fie promovate
produse si servicii noi;
 existenta unor structuri fizice la nivelul retelei de comunicatie din România, care
nu permite transferul rapid al informatiilor;
 costurile implementării unor noi tipuri de activităti, produse si servicii, afectează
în sens negativ, eforturile de restructurare bancară.

76
CAP. 9 BANCILE CENTRALE

9.1. FUNCTIILE BANCILOR CENTRALE

9.2. OPERATIUNILE BANCILOR CENTRALE

9.3. BANCA NATIONALA A ROMANIEI

9.4. SISTEMUL EUROPEAN AL BANCILOR CENTRALE

9.1. FUNCTIILE BANCILOR CENTRALE

Indiferent de caracterul mai mult sau mai putin centralizat al Băncilor Centrale,
acestea exercită functii generale si, uneori, ocazionale, prin care se evidentiază rolul
în cadrul sistemelor bancare si al economiilor contemporane.

Astfel, pot fi enumerate următoarele functii:


a) functia de emisiune;
b) functia de bancă a statului, a administratiei si a serviciilor publice;
c) functia de bancă a băncilor;
d) functia de centru valutar si de gestionare a rezervei valutare;
e) functia prudentială si de supraveghere;
f) functii economice ocazionale.

a) Functia de emisiune

77
In domeniul emisiunii de monedă s-au manifestat două principii, astfel:
 principiul băncii , potrivit căruia emisiunea de monedă putea fi garantată cu
avansuri si împrumuturi, garantate la rândul lor cu activitatea economică reală de
productie si schimb;
 principiul încasării metalice , care avea la bază garantarea cu piese metalice a
emisiunii monetare.

b) Functia de bancă a statului, a administratiei publice si a serviciilor publice


In toate tările, Banca Centrală reprezintă banca statului, a administratiei si a serviciilor
publice, semnificând faptul că detine si administrează conturile acestora, ale căror
solduri figurează în pasivul bilantului, si care, în principiu nu pot fi debitoare.
Datorită interventiilor de finantare directă sau indirectă, Băncile Centrale îndeplinesc
rolul esential de consilier si realizator al emisiunilor de titluri pentru contul statului.
Astfel, Băncile Centrale organizează sindicate pentru achizitia de împrumuturi,
administrează datoria publică si plata anuală a dobânzilor la titlurile de stat, toate
aceste atributiuni atestând, într-o măsură considerabilă functia de bancă a statului.

c) Functia de bancă a băncilor


Această functie reuneste trei activităti, strâns corelate între ele, pe care le desfăsoară
Banca Centrală.
 În primul rând, fiecare bancă de rang secundar (bancă din sistemul bancar) are un
cont la Banca Centrală, care nu poate fi debitor, si pe baza căruia pot fi realizate
viramente si compensări interbancare.
 În al doilea rând, dacă în procesul compensărilor, anumite bănci au nevoie de
refinantare, atunci Banca Centrală poate, în anumite conditii să furnizeze resursele
necesare, alimentând piata monetară. Se poate manifesta si situatia în care Banca
Centrală poate absorbi lichidităti de pe piată, dacă se consideră că acestea sunt în
surplus.
 În al treilea rând, Banca Centrală trebuie să utilizeze interventiile pe piata
monetară pentru a mentine masa monetară si rata dobânzii în limitele fixate de
către autoritatea monetară.

d) Functia de centru valutar si de gestionare a rezervei valutare


Sub această denumire este desemnată o triplă functie a Băncii Centrale:
 asigurarea, singură sau în concurentă cu băncile de rang secundar, a schimbului de
monedă natională în devize;
 păstrarea si gestionarea rezervelor valutare
 supravegherea ratei de schimb a monedei nationale.

e) Functia disciplinară si prudentială


Prin functia disciplinară este înteleasă exercitarea controlului asupra băncilor si
institutiilor de credit, în scopul asigurării securitătii depozitelor si al prevenirii
falimentelor bancare.
Câmpul de aplicare al acestei functii este următorul :
 autorizarea exercitării activitătii bancare;
 concentrarea si divizarea riscurilor bancare;
 lichidarea si solvabilitatea bancară.
Referitor la controlul exercitat de Banca Centrală în domeniul înfiintării băncilor,
criteriile în adoptarea deciziilor, sunt, aproximativ, aceleasi, în toate tările si anume:

78
 forma juridică (în general societăti comerciale);
 capitalul minim (variabil de la o tară la alta);
 importanta mijloacelor utilizate si pregătirea profesională;
 planul de activitate;
 nevoile economice ale pietei financiare.

g) Functia economică a Băncii Centrale


Toate functiile precedente ale Băncii Centrale presupun si o implicare economică a
acesteia. Astfel, atunci când se realizează emisiune monetară, sau se supraveghează
cursul valutar si rata de schimb, sau atunci când se intervine pe piata monetară, pentru
a influenta într-un fel sau altul rata dobânzii, Băncile Centrale îndeplinesc si o functie
economică.

9.2. OPERATIUNILE BANCILOR CENTRALE

A. Operatiunile active si pasive

Utilizând criteriul bilantier, operatiunile Băncii Centrale pot fi analizate ca operatiuni


active si operatiuni pasive.

Operatiunile active desfăsurate de Băncile Centrale se concretizează în:


a) operatiuni de creditare;
b) decontări interbancare;
c) operatiuni de vânzare-cumpărare de aur si devize.

a) Ponderea cea mai mare o detin operatiunile de creditare, concretizate în acordarea


de credite, atât statului, sub forma creditelor guvernamentale, cât si celorlalte
bănci din sistemul bancar prin operatiunile de rescontare si refinantare.
In relatiile cu băncile comerciale, Banca Centrală realizează operatiuni de rescontare,
respectiv acceptă titlurile de credit pe care băncile le detin în portofoliul lor si care
provin din vânzările pe credit ale mărfurilor. De asemenea, Banca Centrală poate
acorda credite pe gaj de fecte comerciale, situatie în care titlurile de credit rămân în
proprietatea băncii comerciale, servind băncii de emisiune doar ca garantie a
rambursării împrumutului.

b) Operatiunile de decontare, inter si intrabancare prezintă importantă, datorită


locului pe care îl detine Banca Centrală printre participantii la compensarea
multilaterală a plătilor.

c) Prin operatiunile de vânzare-cumpărare de aur si valute, Banca Centrală îsi


consolidează rezerva valutară si influentează cursul valutar al monedei nationale
fată de valutele principale, în functie de obiectivele politicii monetare si valutare
practicate în tara respectivă.

Operatiunile de pasiv ale Băncii Centrale constau în următoarele:


1) formarea capitalului propriu
2) depunerile sau sursele atrase
3) emisiunea monetară

79
1) Capitalul propriu al Băncii Centrale are o pondere redusă în totalul pasivului,
comparativ cu nivelul înregistrat la băncile comerciale. In structura capitalului
propriu se include: fondul statutar, prevăzut în Statutul de functionare al Băncii
Centrale, fondul de rezervă si profitul bancar.
2) Sursele atrase ale Băncii Centrale constau în depozitele celorlalte bănci, în
depunerile întreprinderilor cu capital de stat sau ale unor mari întreprinderi si în
Contul Trezoreriei Statului (datorită rolului de casier al statului îndeplinit de
Banca Centrală).
Printre sursele atrase figurează si depozitele unor organisme internationale sau ale
unor bănci străine, precum si împrumuturi de la băncile străine si cumpărări de DST
de la FMI.
3) Emisiunea monetară reprezintă cea mai importantă operatiune pasivă a Băncii
Centrale, prin aceasta se are în vedere emisiunea monedei scripturale (bani de
cont) si a cantitătii de numerar, corespunzătoare structurii masei monetare.

B. Creatia monetară

In procesul creatiei monetare sunt implicate băncile comerciale sau, în context mai
larg, institutiile de credit, pe de o parte si Banca Centrală, pe de altă parte.

Capacitatea băncilor de a crea monedă poate fi evidentiată prin analiza procesului de


multiplicare a monedei scripturale, prin acordarea de credite. Asupra procesului de
creatie monetară se exercită controlul de către Banca Centrală, care detine monopolul
în acest domeniu. Moneda centrală, denumită si “moneda de prim rang” creată de
Banca Centrală, cuprinde suma bancnotelor aflate în circulatie si a activelor care
apartin băncilor si Trezoreriei si care se regăsesc în pasivul Băncii Centrale. Moneda
centrală se creează prin mecanismul de acordare de credite băncilor comerciale si
Trezoreriei, sau prin cumpărarea de devize si titluri de piată.

Pentru măsurarea stocului de monedă centrală aflată în circulatie (bancnote si


depozite detinute de agentii bancari la Banca Centrală) se utilizează un agregat
denumit bază monetară.

In literatura de specialitate, baza monetară este definită ca o variabilă exogenă fată de


băncile comerciale, iar masa monetară , în sens larg, reprezintă un multiplu al bazei
monetare emisă de Banca Centrală.

Pe baza elementelor care figurează în bilanturile băncilor implicate în procesul


creatiei monetare, se pot stabili următoarele corelatii:
Mm = N + D (masa monetară este formată din numerar si depozite)
BM = N + RMO (baza monetară este formată din numerar si rezerve obligatorii)

Astfel, atunci se scrie relatia: BM = 1/m * Mm, rezultă nevoia de monedă centrală, ca
urmare a creatiei monetare realizate de către băncile comerciale. Acestă situatie apare
când oferta de monedă este determinată de finantările acordate agentilor economici,
iar coeficientul 1/m se analizează ca un divizor al creditului.

Necesarul de monedă centrală poate fi explicat prin următoarele argumente:

80
 cererile de conversie ale depozitelor la vedere ale publicului, în numerar, induc
nevoia de monedă centrală;
 necesitatea constituirii rezervelor obligatorii;
 existenta Trezoreriei publice, ale cărei conturi se află la Banca Centrală,
antrenează, în momentul plătii impozitelor de către agentii economici,
transformarea depozitelor la vedere ale acestora în monedă centrală;
 relatiile economice internationale ale unei tări antrenează pierderi pentru bănci, ca
urmare a transformării monedelor nationale în devize.

9.3. BANCA NATIONALA A ROMANIEI

A. Istoricul BNR

Banca Natională a României reprezintă o institutie care a fost înfiintată prin Legea
organică din 23 aprilie 1880, în baza căreia băncii îi este acordat privilegiul de a emite
monedă natională. Institutia a avut, de asemenea, privilegiul de a resconta titlurile
comerciale si biletele de trezorerie, de a lombarda bonurile de tezaur si de a participa
la constituirea capitalului unor societăti financiar bancare, împreună cu statul.

Bancnotele emise de BNR, erau garantate atât cu titluri si efecte comerciale, rezultate
din tranzactii reale, cât si cu rezerve de aur si argint, care nu puteau reprezenta mai
putin de o treime din valoarea emisiunii monetare.

Adoptarea de către România, în anul 1890, a sistemului monometalist “gold standard”


a imprimat activitătii de emisiune a BNR, caracteristicile acestuia. In anul 1929,
unificarea si reforma monetară au reprezentat momentul în care a fost adoptată
moneda natională cu denumirea “leu”.

Dintre momentele mai importante din evolutia BNR, retin atentia următoarele: în
1946, BNR devine unic actionar, statul român; în 1948 si 1970 denumirea oficială a
băncii se modifică potrivit cu titulatura tării.

In perioada economiei centralizate, rolul BNR a constat în următoarele:


 monopolul exclusiv asupra emisiunii monetare si asupra operatiunilor cu aur;
 monopolul asupra încasării veniturilor statului si a plătilor pentru buget;
 rolul de casier general al statului;
 monopolul asupra schimbului valutar;
 stabilirea planului de credite al economiei nationale;
 acordarea de împrumuturi pe termen scurt clientilor băncii; stabilirea balantei de
venituri si cheltuieli pentru populatie.
Trecerea economiei la o nouă etapă a produs ample si profunde reforme în ceea ce
priveste statutul BNR.

B. Rolul si functiile BNR

81
Reglementarea activitătii BNR a fost reprezentată în perioada 1991-1998 de Legea nr.
34/1991, iar din 1998, de Legea nr. 101/1998, care îndeplineste, în prezent rolul de
Statut al BNR. In concordantă cu acesta, conducerea BNR este asigurată de către un
Consiliu de Administratie, format din 9 membri, numiti pe 6 ani de Pralament.
Misiunea Consiliului de Administratie este de a adopta decizii, în concordantă cu
prevederile legii, în domeniul monetar, al cursului de schimb si al supravegherii
activitătii bancare.

In concordantă cu statutul său, BNR desfăsoară următoarele operatiuni:


a) emisiune monetară: BNR este singura institutie autorizată să emită bancnote si
piese metalice în întreaga tară; administrează stocul de bancnote si monede;
formulează programul de emisiune monetară, astfel încât să satisfacă cererea de
monedă necesară circulatiei monetare; totalul stocului de bancnote si piese
metalice este înscris în bilantul BNR, în pasiv.
b) operatiuni cu societătile bancare si cu alte institutii de credit
In cadrul relatiilor BNR cu societăti bancare, alături de scontarea si rescontarea
titlurilor comerciale au acordarea creditelor, o importantă sporită o au operatiunile
de refinantare. Prin refinantare, BNR oferă lichidităti societătilor bancare cu
respectarea conditiilor de politică monetară. Refinantarea reprezintă o operatiune
de acordare a creditelor pe termen scurt, pentru maximum 90 de zile, iar formele
pe care le îmbracă aceasta pot fi următoarele:
 creditul structural
 creditul de licitatie
 creditul special
 creditul lombard
c) operatiuni în contul statului
BNR administrează contul curent al Trezoreriei statului, deschis în numele
Ministerului de Finante. Poate acoperi deficitele temporare ale Trezoreriei, prin
acordarea de asistentă financiară sub forma unor credite, în limitele acceptate de
legislatie si cu scopul mentinerii stabilitătii monedei nationale.
d) operatiuni valutare si cu aur
BNR stabileste si conduce politica în domeniul valutar si al rezervelor de aur, cu
scopul mentinerii stabilitătii monedei nationale.
Responsabilitătile se manifestă si în următoarele domenii:
- stabileste balanta de plăti exetrne;
- stabileste si publică ratele de schimb;
- stabileste limitele rezervelor în valută si de aur care pot fi schimbate sau care pot
fi păstrate în depozite;
- mentine si administrează rezervele internationale (aur, active externe, titluri
comerciale, cecuri exprimate în valută, bilete de trezorerie si alte titluri emise
de guverne străine).
e) supraveghere bancară
Statutul BNR prevede, în mod expres, supravegherea bancară, ca pe o operatiune
distinctă. In această directie, BNR are competentă exclusivă în supravegherea
activitătii sistemului bancar. Pentru a asigura viabilitatea si functionarea acestuia,
emite reglementări si adoptă măsuri de sanctionare a băncilor cre nu respectă
normele prudentiale.

82
C. Politica monetară a BNR în perspectiva integrării europene

Criteriile de convergentă stabilite în Tratatul de la Maastricht cu privire la formarea


Uniunii Monetare Europene necesită îndeplinirea la nivelul fiecărei tări, a unor
parametri macroeconomici, prin realizarea unor măsuri de natură financiară, fiscală si
monetară.

Dintre realizările de până acum în domeniul monetar si al restructurării bancare pot fi


enumerate următoarele:
a) alinierea legislatiei bancare
In acest sens, reglementările au vizat o actualizare alegislatiei în domeniul bancar,
fiind reprezentative următoarele: Legea bancară nr. 58/1998 si Legea nr. 101/1998
privind statutul BNR; Legea nr. 88/1997 privind înfiintarea si functionarea Fondului
de garantare a depozitelor în sistemul bancar; Legea nr. 83/1998 privind procedura
falimentului societătilor bancare, Regulamentul nr. 1/2000 privind operatiunile BNR
pe piata monetară; Regulamentul nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime
obligatorii.
b) modificarea operatiunilor BNR
Interventia BNR pentru asigurarea cadrului unitar de desfăsurare a activitătii bancare
s-a concretizat într-o serie de acte normative care au vizat instrumentarea deciziilor de
politică monetară. Pot fi citate: normele privind capitalul minim al societătilor bancare
(nr. 1/1996); normele privind clasificarea creditelor si constituirea provizioanelor
specifice de risc, normele privind supravegherea pozitiilor valutare ale băncilor
comerciale (nr. 15/1995) si normele cu privire la lichiditatea valutară (nr. 10/1996).
c) modernizarea sistemului de evidentă bancară, prin elaborarea noului plan de
conturi pentru băncile comerciale (Ordinul 344/1997 al BNR).
La baza noului plan contabil au stat principiile si uzantele contabile internationale,
ceea ce permite asigurarea transparentei informatiilor necesare analizelor
comparative.
d) modernizarea sistemului de plăti, prin reînfiintarea în România a sistemului de
compensări interbancare prin intermediul Caselor de compensatie.
Dintre avantajele functionării eficiente a sistemului de plăti retinem: stabilitatea
sistemului financiar, reducerea costului anual al operării sistemului de plăti si
eficienta pietelor financiare care utilizează sistemul de plăti.
e) modificări structurale ale sistemului bancar, prin diversificarea activitătilor,
produselor si serviciilor bancare.
f) Modificări operationale în cadrul băncilor, necesare pentru a face posibilă
integrarea băncilor în structura Sistemului Central al Băncilor Europene.

9.4. SISTEMUL EUROPEAN AL BANCILOR CENTRALE

Sistemul European al Băncilor Centrale este constituit din Banca Centrală Europeană
si Băncile Centrale ale statelor membre, având drept obiectiv principal mentinerea
stabilitătii preturilor. Fără a prejudicia acest obiectiv, SEBC contribuie la sustinerea
politicii economice generale cu scopul de a fi realizate obiectivele Comunitătii.

Principiul în conformitate cu care actionează SEBC este acela al unei economii de


piată deschisă, unde concurenta este liberă, favorizând alocarea eficientă a resurselor.

83
Misiunea SEBC constă în următoarele:
- Definirea si punerea în aplicare a politicii monetare a Uniunii Europene;
- Realizarea operatiunilor de schimb;
- Detinerea si gestionarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre, fără a fi
prejudiciată gestionarea de către guvernele statelor membre, a fondului de rulment
în devize;
- Promovarea unei bune functionări a sistemelor de plăti.

Banca Centrală Europeană îndeplineste functii consultative, colectează informatii


statistice si detine un rol important în cooperarea internatională.

Rolul consultativ se manifestă asupra oricărei actiuni comunitare si care intră în


domeniul competentei sale. Colectarea informatiilor statistice se realizează fie în mod
direct, de la autoritătile competente, fie direct, de la agentii economici. In acest scop,
BCE cooperează cu institutiile si organismele din fiecare tară, precum si cu
organismele internationale.

Indeplinirea misiunii si a functiilor SEBC si a BCE se realizează prin respectarea


principiului independentei.

Banca Centrală Europeană este administrată de organele de decizie si anume:


Consiliul Guvernatorilor si Directoratul, în structura cărora intră guvernatorii Băncilor
Centrale Nationale precum si alti membri.

Partajarea sarcinilor între cele două organisme se realizează astfel:


# Consiliul Guvernatorilor defineste politica monetară a Comunitătii, deciziile cu
privire la obiectivele monetare intermediare, aprovizionarea cu rezerve a SEBC;
# Directoratul pune în aplicare politica monetară, în conformitate cu orientările si
deciziile adoptate de Consiliul Guvernatorilor si dă instrunctiuni necesare Băncilor
Centrale Nationale.

Presedintele BCE sau vicepresedintele prezidează Consiliul Guvernatorilor si


Directoratul, având rolul de a prezenta BCE în exterior. In contextul functionării
SEBC Băncilor Centrale le revin anumite sarcini, dintre care stabilirea unei
compatibilităti a legislatiei nationale referitoare la statutul Băncii Centrale cu
legislatia Uniunii Monetare. Băncile Centrale Nationale fac parte integrantă din SEBC
si actionează în conformitate cu orientările si instructiunile BCE.

84
CAP. 10. BANCILE COMERCIALE

10.1. OPERATIUNILE BANCILOR COMERCIAL

10.2. CREDITAREA – PRINCIPALA OPERATIUNE BANCARA

10.1. OPERATIUNILE BANCILOR COMERCIALE

Pentru a analiza operatiunile pasive si active ale băncilor comerciale este necesară
cunoasterii structurii bilantului bancar, care reflectă, în pasiv, constituirea resurselor,
respectiv datoriile băncii fată de exterior, iar în activ utilizările resurselor.

In functie de elementele din bilant, pot fi identificate operatiunile de activ si de pasiv


ale băncilor, astfel:

A. Operatiunile de activ sunt:


a) operatiuni de creditare si
b) operatiuni de plasament pe baza depozitelor bancare.

a) In cadrul operatiunilor de creditare, se diferentiază două categorii distincte si


anume: creditarea agentilor economici si creditarea persoanelor fizice.

Creditele acordate agentilor economici pot fi analizate în functie de destinatie:


respectiv credite pentru constituirea unor active fixe si credite pentru activitatea de
exploatare.

Creditele pentru procurarea de active fixe (pentru procurarea de echipament) au o


pondere redusă si sunt acordate, în general, pe termen scurt.

85
Creditarea activitătilor de exploatare se realizează, sub forma creditării creantelor si a
creditelor de trezorerie.

# Din punct de vedere al creditării creantelor, operatiune prin care băncile preiau în
schimbul monedei creantele pe care întreprinderile le au asupra clientilor lor, putem
distinge:
 scontarea
 pensiunea
 împrumuturi pe gaj de efecte comerciale
 împrumuturi pe gaj de efecte publice

Tehnica scontării constă în cesiunea cambiei către un alt beneficiar, în schimbul


valorii actuale a acesteia. Prin această operatiune, banca este angajată în rapoturi
cambiale specifice, respectiv banca îsi asumă obligatia că va plăti valoarea cambiei,
dacă debitorul nu plăteste această sumă. Datorită riscului ca banca să devină
participant la procesul cambial, se efectuează si alte operatiuni cambiale.

Pensiunea reprezintă, de asemenea, o operatiune cambială, prin care banca preia


cambiile pe care le vinde beneficiarului, cu conditia răscumpărării la termenul stabilit.

Imprumuturi pe gaj de efecte comerciale, reprezintă credite acordate de bănci si


garantate cu efecte comerciale (cambii). Valorea împrumutului reprezintă numai o
parte din valoarea nominală a cambiilor depuse în gaj.

Imprumuturi pe gaj de efecte publice constau în credite acordate de bănci si garantate


cu titluri de natura obligatiunilor si bonurilor de tezaur, certificatelor de trezorerie
care sunt detinute de persoane fizice si juridice. Acestea sunt denumite operatiuni de
lombard si au pondere sporită în tări precum SUA, Anglia, Germania, unde emisiunile
de titluri publice sunt frecvente. Datorită riscului de variatie a valorii de piată a
titlurilor ce fac obiectul garantiei, valoarea împrumutului nu acoperă decât o parte din
valoarea titlurilor.

# Creditele de trezorerie sunt acordate cu scopul satisfacerii nevoilor de finanatare ale


firmelor, generate de activitatea de productie si comercializare.

Formele pe care le îmbracă aceste credite sunt:


 avansuri în cont curent si
 creditele specializate.

Prin avansurile în cont curent este creditată activitatea curentă a agentilor economici,
mecanismul constând în efectuarea de plăti în numele titularului de cont si atunci când
acesta si-a epuizat disponibilitătile. Nivelul maxim al sumei care poate fi acordată de
bancă clientului constituie linia de credit sau plafonul de creditare.

Creditele specializate desi se acordă pe termen scurt, acoperă necesitătile de finantare


pe o durată mai mare de timp, fiind incluse creditele pentru constituirea de stocuri
sezoniere (în agricultură) sau pentru finantarea productiei destinate exportului.

86
b) operatiunile de plasament constau în achizitia de efecte publice (titluri de stat) si
actiuni, reprezentând o modalitate de valorificare a resurselor băncilor în vederea
obtinerii de profit din activitatea bancară.

B. Operatiunile pasive ale băncilor comerciale pot fi grupate în:

a) formarea fondurilor proprii


b) constituirea depozitelor
c) operatiuni de refinantare

a) Formarea fondurilor proprii prezintă importantă prin modul de constituire a


capitalului social, prin emisiunea si subscrierea de actiuni. Potrivit reglementărilor
bancare, capitalul social al unei bănci trebuie vărsat integral si în formă bănească,
la momentul subscrierii, fiind obligatorie mentinerea unui nivel minim al
capitalului social. Pentru majorarea capitalului social, băncilor le este permisă, pe
lângă subscrierea de noi aporturi în formă bănească si utilizarea altor surse
precum:
 primele de emisiune sau de aport
 dividendele din profitul net cuvenit actionarilor, după plata impozitului pe
dividende
 rezervele constituite din profitul net si diferentele favorabile din reevaluarea
patrimoniului.

Fondul de rezervă, ca element al fondurilor proprii, se constituie prin repartizarea de


către băncile românesti a 20% din profitul brut, până când fondul egalează capitalul
social.

b) Constituirea depozitelor (acceptarea depozitelor) reprezintă cea mai importantă


operatiune de pasiv a băncilor de depozit, fiind o principală modalitate de
mobilizare a capitalurilor disponibile temporar în economie si de fructificare a
acestora prin intermediul băncilor.

Astfel, în activitatea bancară practică, se disting:


 Depozitele la vedere
 Depozitele cu preaviz
 Depozitele la termen
Depozitele la vedere se concretizează prin elasticitate, ceea ce semnifică faptul că
depunătorii pot utiliza fondurile atunci când doresc.
Depozitele cu preaviz , mai putin utilizate, presupun că detinătorii pot retrage fonduri
cu conditia înstiintării băncii despre intentie, într-un anumit termen, prevăzut în
contract în momentul încheierii acestuia.
Depozitele la termen, diferentiate pe perioade fixe, care pot merge de la o lună până la
5 ani, constituie pentru bancă o modalitate sigură de valorificare a resurselor, prin
acordarea de credite ale căror conditii sunt corelate cu durata si mărimea resurselor.

c) Operatiunile de refinantare intervin atunci când băncile îsi “consumă” fondurile


proprii si resursele atrase prin depozite si constau în procurarea resurselor de la
Banca Centrală. Operatiunile concrete prin care se realizează refinantarea sunt
rescontarea si lombardarea.

87
Prin rescontare băncile comerciale cedează, înainte de scadentă, Băncii Centrale
portofoliul de efecte comerciale, acceptate de la agentii economici prin scontare,
obtinându-se valoarea nominală a efectelor comerciale diminuată cu mărimea
rescontului calculat ca dobândă percepută de Banca Centrală pentru operatiunea de
rescontare. Rata de dobândă practicată de Banca Centrală în relatiile cu băncile de
depozit reprezintă taxa oficială a scontului, fiind, în general cea mai redusă rată a
dobânzii din economie.
Băncile mai pot mobiliza resurse de la Banca Centrală si prin operatiunile de
lombardare, care sunt credite pe gaj de efecte publice (obligatiuni si bonuri de tezaur).

C. Băncile comerciale efectuează si o altă categorie de operatiuni, necurpinse în


bilant, denumite operatiuni de comision, în cadrul cărora sunt incluse:
 operatiuni de remitere de sume bănesti;
 operatiuni de incasso, prin care băncile primesc si remit documente pentru
încasare de la diferiti clienti;
 operatiuni de acreditiv, prin care sunt transferate sume din contul unui client
cumpărător într-un cont de depozit bancar la dispozitia băncii furnizorului;
 operatiuni de mandat, prin care băncile comerciale efectuează unele operatiuni
(tinerea de registre, realizarea unor plăti) în numele clientilor lor.

10.1.3. CREDITAREA – PRINCIPALA OPERATIUNE BANCARA

La modul general, acordarea unui credit comportă cinci faze:


a) analiza dosarului de creditare;
b) decizia de acordare a creditului;
c) acceptarea clientului;
d) acordarea efectivă a creditului;
e) supravegherea creditului si solutionarea cazurilor de contencios.

a) Analiza dosarului de creditare comportă atât analiza debitorului si a proiectului


întocmit, precum si a garantiilor prezentate de acesta.
Studierea comportamentului debitorului vizează cunoasterea trecutului financiar al
acestuia, respectiv, în ce măsură si-a onorat corect obligatiile referitoare la
împrumuturile anterioare.

Analiza situatiei financiare


In cazul unei întreprinderi, riscul este măsurat cu ajutorul bilantului si al contului de
rezultate, iar în situatia persoanelor particulare, situatia financiară este determinată
prin patrimoniul net. Evaluarea acestui patrimoniu este realizată printr-un chestionar
completat pe baza anumitor documente.

Capacitatea de rambursare a agentilor economici poate fi evidentiată, în functie de


destinatia creditului astfel:
 Dacă este cazul unui credit pentru finanatarea investitiilor este necesar a se
considera că vor fi generate suficiente resurse pentru asumarea serviciului de
împrumut.
 Dacă este cazul unui credit de functionare , determinarea capacitătii de rambursare
se efectuează prin analiza contului de rezultate si a tabloului de finantare, prin care

88
se poate determina măsurarea impactului cheltuielilor cu dobânzile asupra
rezultatelor.
 Dacă este un credit de restructurare , pe care îl solicită debitorul, întrucât fondul
de rulment este insuficient sau negativ, atunci analiza se realizează în functie de
nivelul cheltuielilor financiare.
In ceea ce priveste persoanele fizice, trebuie calculat venitul disponibil, pornind de la
informatiile colectate pe baza unor anchete sau pe baza unor acte precum: fisa de
salarizare, înstiintările fiscale, fisa alocatiilor familiale.

Pentru persoanele juridice, atunci când banca estimează că se prezintă un proiect mai
mult sau mai putin riscant, capacitatea de rambursare si situatia financiară a
debitorului trebuie sustinute cu garantii suplimentare.
Aversiunea fată de risc a bancherilor este diferită de la o tară la alta.

b) Decizia de acordare a creditului


In cazul particularilor, decizia este adoptată, fără cazuri exceptionale, la nivel local, de
către un decident care a primit delegatie pentru o astfel de operatiune.

Fundamentarea deciziei de acordare a creditelor prin metoda scorului


Metoda scorului are aplicabilitate în analiza solicitărilor de credite formulate de
persoanele fizice, în practica bancară fiind generalizate programe care prelucrează
informatiile referitoare la clienti: profesie, situatie familială, situatie patrimonială,
venituri anuale, impozite datorate, alte cheltuieli financiare. Analiza cererii de credite
formulată de întreprindere este mai complexă, întrucât implică un număr ridicat de
indicatori economici si financiari, în functie de care este evaluată starea de sănătate
financiară a acesteia.

O metodă bazată pe tehnica chestionării o constituie analiza SWOT (Strengths –


puncte tari, Weaknesses – puncte slabe, Opportunities – posibilităti, Threats –
amenintări), pe baza acesteia fiind depistate aspecte ce duc la succesul firmei, unele
lipsuri referitoare la tehnologie, factori externi, conjuncturali, evenimente viitoare
care pot afecta firma.

Multimea informatiilor care trebuie obtinute de inspectorii de credite a condus la


întocmirea unor liste de verificare, prin care se solicită informatii despre următoarele
aspecte:
 Caracterul persoanei;
 Abilitatea sau capacitatea clientului de a-si conduce afacerile
 Marja profitului (diferenta dintre dobânda practicată la credite si cea la depozite);
 Scopul creditului care să fie proportional cu resursele clientului;
 Garantii asiguratorii, care sunt necesare atunci când nu se realizează rambursarea.

Conform metodologiei aplicate de băncile românesti, în analiza clientilor solicitanti


de credite se urmăresc indicatori precum: gradul de îndatorare, lichiditate, nivelul
solvabilitătii, rata rentabilitătii si gradul de acoperire a cheltuielilor.

In functie de punctajul obtinut la indicatorii de performantă, creditul se încadrează în


una din următoarele categorii:
 Categoria A – credite standard
 Categoria B – credite de supravegheat

89
 Categoria C – credite substandard
 Categoria D – credite îndoielnice
 Categoria E – pierderi.

e) Supravegherea creditului si solutionarea cazurilor de contencios


Prin contencios referitor la credit se întelege ansamblul procedurilor prin care o
bancă urmăreste să recupereze creditele asupra debitorului falimentar.
Se poate face distinctia între preliminariile contenciosului si contenciosul propriu-zis.
Din punct de vedere al preliminariilor, pot apărea diferite forme de manifestare, astfel:
 neonorarea de către bancherul debitorului a unui cec prezentat la plată;
 neplata unui titlu prezentat la scontare;
 neplata la scadentă a ratelor si a dobânzilor aferente unui credit.

Aceste forme de manifestare prezintă o similitudine, si anume riscul de neplată.

APLICATII

Răspundeţi cu adevărat (A) sau fals (F). Argumentaţi-vă răspunsul!


A F

1. Cererea nominală de bani este direct proporţională cu nivelul preţurilor

2. Oamenii cheltuiesc banii mai repede la rate nominale ale dobânzii mai mici
3. În cazul în care viteza de circulaţie a banilor este constantă şi P.I.B.-ul în
termeni reali creşte, atunci nivelul preţurilor va creşte şi el dacă guvernul nu

va majora oferta de bani.


4. Keynesiştii susţin că relaţia dintre oferta de bani şi cererea agregată este

puternică şi previzibilă.
5. Monetariştii susţin că o politică discreţionară, fie ea fiscală sau monetară, va
avea un efect destabilizator asupra economiei. Stabilirea pe termen lung a

preţurilor poate fi realizată numai prin impunerea unor ţinte monetare.


6. Rezultatul unei modificări a ofertei de bani este acela că preţurile nominale
se modifică proporţional cu oferta de bani, în vreme ce variabilele reale şi

preţurile relative rămân neschimbate.


7. Banca Centrală poate controla oferta reală de bani mult mai uşor decât oferta

nominală de bani.
8. Banca Centrală poate fixa oferta de bani şi accepta rata dobânzii de echilibru

90
indicată de ecuaţia cererii de bani sau fixa rata dobânzii şi accepta oferta de
echilibru de bani indicată de ecuaţia cererii de bani; nu poate alege şi rata

dobânzii şi oferta de bani în acelaşi timp.


9. Pe termen scurt, oferta de bani este determinată, într-o mare măsură, de cererea

de bani.
10. Banca Centrală poate reduce oferta de bani prin reducerea volumului de cash

pe care băncile comerciale trebuie să îl păstreze ca rezervă.

Teste grilă şi probleme

1. Care dintre următoarele funcţii nu aparţin caracteristicilor Băncii Centrale:


a) emisiunea de numerar;
b) acceptarea de depozite şi acordarea de împrumuturi clienţilor nonbancari;
c) supravegherea băncilor comerciale în vederea prevenirii falimentelor acestora;
d) conducerea politicii monetare prin controlul, direct sau indirect, asupra ratelor
dobânzilor sau masei monetare;
e) împrumutător de ultim rang (bancă a băncilor).

2. Prin cerere de bani se înţelege:


a) dorinţa persoanelor individuale de a fi mai bogate:
b) cererea de active financiare sub formă bănească;
c) un mijloc de control al ofertei de bani;
d) dorinţa persoanelor individuale de a-şi transforma depozitele la vedere în depozite
la termen;
e) nici unul din răspunsurile de mai sus.

3. Atunci când venitul consumatorului creşte, cererea sa de bani:


a) creşte din motive de tranzacţie şi precauţie;
b) scade din motive de speculaţie;
c) creşte din motive de tranzacţie

91
d) scade din motive de tranzacţie şi speculaţie;
e) creşte din motive de speculaţie.

4. Stocul mediu de bani M1 destinat tranzacţiilor este:


a) corelat negativ cu mărimea perioadei de plată şi corelat pozitiv de nivelul venitului;
b) corelat pozitiv atât de mărimea perioadei de plată, cât şi de nivelul venitului;
c) corelat negativ atât de mărimea perioadei de plată, cât şi de nivelul venitului;
d) corelat pozitiv de mărimea perioadei de plată şi corelat negativ de nivelul venitului;
e) nici o afirmaţie dintre cele de mai sus nu este corectă.

5. Dacă rata dobânzii scade, cererea de monedă a unui consumator:


a) scade din motive de speculaţie;
b) creşte din motive de speculaţie;
c) creşte din motive de precauţie;
d) creşte din motive de tranzacţie;
e) creşte din motive de precauţie şi speculaţie.

6. Care din următoarele afirmaţii sunt incorecte:


a) cererea de bani pentru nevoi neprevăzute nu este legată de venit;
b) există o cerere de bani pentru nevoi neprevăzute datorită incertitudinii cu privire la
încasarea venitului în viitor;
c) cererea de bani pentru nevoi neprevăzute este afectată de costul de oportunitate al
păstrării stocului de bani M1;
d) există o cerere de bani pentru nevoi neprevăzute, ca urmare a cheltuielilor
neaşteptate;
e) toate cele de mai sus.

7. Potrivit teoriei cantitative a banilor în variantă statică, următorii indicatori se


presupun a rămâne constanţi atunci când are loc o modificare a masei monetare:
a) M – cantitatea de monedă existentă în medie într-un interval de timp;
b) v – viteza de circulaţie a banilor;
c) P – nivelul preţurilor;
d) Y – producţia totală sau produsul naţional brut real;
e) b şi d.

92
8. În cazul teoriei cantitative a banilor în variantă dinamică, modificarea masei
monetare determină modificarea:
a) pe termen scurt, în relaţie directă, atât a preţurilor, cât şi a producţiei
totale;
b) pe termen lung, numai a producţiei totale;
c) pe termen scurt, în relaţie directă, numai a preţurilor;
d) pe termen lung, în relaţie invers proporţională, numai a preţurilor;
e) pe termen scurt, în relaţie direct proporţională, a producţiei totale.

9. Principalul activ al băncilor comerciale este:


a) împrumuturile acordate clienţilor;
b) obligaţiunile şi acţiunile deţinute;
c) depozitele clienţilor;
d) rezervele de numerar;
e) acţiunile corespunzătoare acţionariatului băncii.

10. Care dintre următoarele funcţii ale băncilor comerciale este principala funcţie
pasivă:
a) primirea spre păstrare a economiilor populaţiei şi agenţilor economici
nonfinanciari;
b) crearea puterii de cumpărare adiţională;
c) coordonarea încasărilor din economia naţională;
d) acordarea de împrumuturi agenţilor economici, în funcţie de bonitatea lor
financiară;
e) coordonarea plăţilor efectuate pe teritoriul unei ţări.

11. Diferenţa esenţială dintre monedă şi semimonedă (cvasibani) este:


a) moneda poate fi cheltuită imediat, fără nici o transformare, în timp ce
semimoneda presupune aşteptări, transformări şi posibile pierderi de valoare;
b) semimoneda include toate depozitele în conturi bancare, în timp ce moneda
include numai numerarul;
c) viteza de circulaţie a monedei este mai ridicată comparativ cu cea a
semimonedei;

93
d) semimoneda circulă în economie în măsura în care publicul nebancar are
încredere în solvabilitatea băncilor, în timp ce moneda (numerarul) circulă dacă
are acoperire:
e) semimoneda este compusă din toate activele ce pot fi transformate în
monedă.

12. Reducerea cotei de rezervă obligatorie a băncilor are drept rezultat:


a) creşterea ofertei de monedă şi reducerea creditelor bancare;
b) creşterea ofertei de monedă şi a creditelor bancare;
c) reducerea ofertei de monedă fără reducerea creditelor bancare;
d) scăderea ofertei de monedă şi creşterea creditelor bancare;
e) reducerea ofertei de monedă şi a creditelor bancare.

13. Ecuaţia cantitativă a schimbului monetar permite să se afirme că, atunci când
stocul monetar creşte:
a) valoarea tranzacţiilor scade, astfel încât şi viteza de circulaţie a banilor scade;
b) în mod necesar preţurile bunurilor cresc;
c) valoarea tranzacţiilor creşte şi / sau viteza de rotaţie a banilor scade;
d) în mod necesar valoarea tranzacţiilor creşte;
e) în mod necesar volumul tranzacţiilor creşte.

14. Banca Naţională controlează:


a) baza monetară prin operaţiuni de piaţă deschisă (open – market);
b) baza monetară prin cerinţele de rezerve în conturile de depozit;
c) multiplicarea monetară prin operaţiuni de open – market;
d) multiplicarea monetară prin cerinţele de rezerve în conturile de depozit;
e) nici o variantă din cele de mai sus nu este corectă.

15. Dacă se urmăreşte creşterea ofertei de monedă, atunci banca centrală trebuie:
a) să achiziţioneze titluri guvernamentale;
b) să reducă rata dobânzii la refinanţarea băncilor comerciale;
c) să reducă cota rezervelor obligatorii;
d) toate alternativele de mai sus;
e) nici una dintre alternativele de mai sus.

94
16. Creşterea masei monetare se regăseşte integral în creşterea preţurilor dacă:
a) cererea de monedă în termeni reali se reduce;
b) cererea de monedă în termeni reali rămâne constantă;
c) cererea de monedă îm termeni reali scade;
d) masa monetară în termeni reali creşte;
e) masa monetară în termeni reali se reduce.

17. Dacă Banca Naţională doreşte să majoreze cantitatea de monedă în circulaţie


prin operaţiuni pe piaţa deschisă, atunci:
a) vinde titluri de stat;
b) cumpără titluri de stat;
c) cumpără bunuri şi servici;
d) vinde bunuri şi servicii;
e) nu face nimic din cele de mai sus pentru că politica de „open – market” se
referă la altceva
.
18. „100 % acoperire” înseamnă un raport rezerve / depozite egal cu 1. O astfel de
schemă a fost propusă în SUA pentru a îmbunătăţi controlul FED asupra ofertei
de bani.
a) Arătaţi de ce o astfel de soluţie ar putea îmbunătăţi controlul monetar;
b) Cum ar arăta în acest caz bilanţurile băncilor;
c) În acest caz băncile ar fi mai profitabile ?

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA

1. A.F.P. Bakker – Institutiile financiare internationale, Editura Antet, Oradea, 1997


2. Angelescu Coralia, Ciucur Dumitru, Dobrota Nita – Economie-aplicatii, Editura
Economica, Bucuresti, 2000
3. Dardac Nicolae, Vascu Teodora – Moneda-Credit 1 si 2, Editura ASE, Bucuresti,
2002
4. Tudorache Dumitru, Mihail Vincentiu Ivan – Moneda si Credit, Editura Expert,
Bucuresti, 2003

95
96