Sunteți pe pagina 1din 3

CALENDARUL PROVIZORIU AL

OLIMPIADELOR ȘI CONCURSURILOR NAŢIONALE ŞCOLARE

- ANUL ŞCOLAR 2017 - 2018–


Datele de desfăşurare
Nr. Olimpiada şcolară Locul de Observaţii
Etapa pe Etapa locală Etapa judeţeană Etapa Etapa naţională
Crt. desfăşurare al
şcoală zonală
etapei naţionale
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.
I. OLIMPIADE PE DOMENII/DISCIPLINE DE STUDIU
20 ianuarie 2018 24 martie 2018
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ COLEGIUL
ȘI LECTURĂ PENTRU școli cu Decembrie Conform
„ALEXANDRU NAȚIONAL -
01. predare în limba română 2017 4-7 aprilie 2018 Baia-Mare noului
ȘTEFULESCU”(pentru „SPIRU
(OLAV) școlile din Tg-Jiu) HARET”,TG-JIU Regulament
(cls. V-VIII) specific
- - 25 martie 2018 -
24 martie 2018
COLEGIUL
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Noiembrie 20 ianuarie 2018(la 2 - 6 aprilie 2018
02. NAȚIONAL București
(cls. IX-XII) 2017 nivelul fiecărui liceu)
„SPIRU
HARET”,TG-JIU
LIMBI CLASICE: Noiembrie Decembrie 2017(la
03. 25 martie 2018 - 4-7 aprilie 2018 Arad
GREACA VECHE, LATINĂ 2017 nivelul fiecărui liceu)

Strada Victoriei nr.132-134 Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, I


Tg-Jiu, cod 210234 010168, Bucuresti
Telefon: 0253-227177 Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax : 0253-224750 Fax: +40 (0)21 310 32 05
http://isj.gj.edu.ro, e-mail :isjgorj@yahoo.com, isjgj@utgjiu.ro www.edu.ro
(LICEUL TEOLOGIC
TG-JIU)

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.


B. OLIMPIADE INTERDISCIPLINARE ŞI TRANSDISCIPLINARE
Februarie 2018
OLIMPIADA „LECTURA CA ABILITATE COLEGIUL
DE VIAȚĂ” NAȚIONAL„TUDOR 3-6 aprilie 2018
04. (cls.IX-XII) VLADIMIRESCU”TG-
JIU
Conform
OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE 27 ianuarie 2018
noului
LINGVISTICĂ - - LICEUL SPORTIV, - 18-20 mai 2018 Ploiești
05. Regulament
„Solomon Marcus” (clasele V – XII) TG-JIU
specific
Februarie 2018
OLIMPIADA PENTRU ELEVII DIN LICEUL
MEDIUL RURAL „UNIVERSUL TEHNOLOGIC
06. - - - 1-3 iunie 2018 Galați
CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ” „CONSTANTIN
(cls.V-VIII) BRÂNCUȘI”,
PEȘTIȘANI

CONCURSURI ŞCOLARE INTERDISCIPLINARE ŞI TRANSDISCIPLINARE

Datele de desfăşurare
Locul de
Nr. Concursul şcolar Etapa Etapa zonală/ Etapa
Etapa pe şcoală Etapa locală desfăşurare al Observaţii
crt. judeţeană interjudeţeană naţională etapei naţionale

01. 02. martie 04. 05. 06. 07. 08. 09.


CONCURS INTERDISCIPLINAR
„CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE
07. ROMÂNEASCĂ”
(LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
ȘI RELIGIE - cls. V-VIII)

Strada Victoriei nr.132-134 Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, I


Tg-Jiu, cod 210234 010168, Bucuresti
Telefon: 0253-227177 Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax : 0253-224750 Fax: +40 (0)21 310 32 05
http://isj.gj.edu.ro, e-mail :isjgorj@yahoo.com, isjgj@utgjiu.ro www.edu.ro
CONCURS DE LECTURĂ ȘI
INTERPRETARE
24-27 mai
08. TRANSCURRICULARĂ - - - - Iași
2018
„IONEL TEODOREANU”
(cls.V-VIII)

Strada Victoriei nr.132-134 Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, I


Tg-Jiu, cod 210234 010168, Bucuresti
Telefon: 0253-227177 Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax : 0253-224750 Fax: +40 (0)21 310 32 05
http://isj.gj.edu.ro, e-mail :isjgorj@yahoo.com, isjgj@utgjiu.ro www.edu.ro