Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ PSIHOPEDAGOGICĂ A COPILULUI

Gradinița - __________________________________________________________________
Numele şi prenumele copilului - _________________________________________________
Grupa - ________________________________
DATE GENERALE DESPRE COPIL ŞI FAMILIA SA
1. Date bibliografice despre copil:
a) Data şi locul naşterii - ________________________________
b) Adresa - ____________________________________________________________________
2. Date despre familia copilului:
Structura familiei:
Tata - _________________
Mama - _______________
Frați /Surori - _____________________________
Bunici - __________________________________
Alte rude _________________________________
3. Profesiunea părinților:
Tata - ___________________________
Mama - _________________________
4. Condiții de locuit:
- foarte bune □
- bune □
- satisfăcătoare □
- nesatisfăcătoare □
5. Climatul educativ în familie:
a) relații interfamiliale:
- favorabile □
- nefavorabile □
- organizate □
- dezorganizate □
b) cine se ocupa în mod special de copil:
- mama □
- tata □
- bunici □
- alte personae □
c) comportamentul educațional al părinților
față de copil:
- corect □
- incorect □
7. Comportarea copilului în familie:
- foarte bună □
- bună □
- satisfăcătoare □
- nesatisfăcătoare □
ACTIVITATEA COPILULUI IN GRADINITA SI IN AFARA ACESTEIA
1. Jocuri preferate de copil: __________________________________________________
2. Conduita copilului în grădiniță: _____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Concordanța între comportarea copilului în familie şi în grădință:
exista concordanță □
nu exista concordanță □
4. Modul de îndeplinire a sarcinii: _____________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Adaptarea la grupul de copii din grădiniță: ____________________________________
__________________________________________________________________________
6. Rolul pe care îl îndeplineşte în grupul de joc: ___________________________________
___________________________________________________________________________
CARACTERISTICI ALE PERSOANEI
1) Motricitatea: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2) Atenția: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3) Memoria: ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4) Imaginația: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Gândirea: ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6) Limbajul: ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7) Construcția ideilor în cadrul comunicării cu adulții şi între copii: ______________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8) Trăsături temperamentale dobândite: _____________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
9) Intensitatea reacțiilor: ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
10) Rezistența la dificultăți: _______________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
TRĂSĂTURI DE CARACTER
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
CONCLUZII
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________