Sunteți pe pagina 1din 32

0123413256

7821988ÿ 8ÿ

ÿÿÿ
W
0123413256789
ÿ ÿ ÿ


2ÿÿÿ5
!"#$%&'(!9 ÿ ÿ) *+), ÿ ÿ9 -ÿ ÿ ÿ

ÿ ).ÿ)
 ÿ* / 1ÿ40ÿ
13221ÿ2123ÿ5020ÿ35ÿ0 -ÿ3
45ÿ6

ÿ)
*
95ÿ
ÿ+ +ÿ6-ÿ* 6
5ÿ

7 9 ÿ+ ÿ)95ÿ8) *+ ÿ+ 3030ÿ103ÿ04225 39ÿ14:
!"#$%&''#';*+ ÿ 9  ÿ ÿ) *+)< ÿ ÿ =+95ÿ69
-ÿ4 
9 ÿ*
+ÿ> )9
 -ÿ
) ÿ)6
 
45ÿ)95
ÿ6 ÿ/ )
95-ÿ ÿ3
45ÿ>6 + 5ÿ)+ÿ) 959
9 ÿ
9  ÿ*+)+
9 ÿ8/ )
9 ?ÿ*+)+
ÿ ÿ 4* <5.
@#$%&''#'12A14ÿ0ÿ
!"B'#($B'$ÿD%EFBEFBG#HBÿI'BJGE$#' ÿ
* 
ÿ9ÿ)5 ÿ
4 -ÿ)
4ÿ> ÿ)
 ÿ
3+9 ÿ* ÿ 4/95ÿ 
9ÿ86 6 )+9
?ÿ6 ÿ69
+9ÿ69
9K
!"B'#($B'$ÿD%EFBEFBG#HBÿHBGLH%J$#' ÿ*+
ÿ9ÿ9
ÿ 9  9 ÿ6
 ÿ
/ )
9 -ÿ
*=+M ÿ)6

ÿ*9
5ÿ
ÿ
) *
ÿ*+ÿ
)<+
ÿ3< 9ÿ
4 
9 -ÿ7+)M ÿ9ÿ ÿ
5ÿ=5-ÿ ÿ
3
=5.ÿN ÿ
) *ÿ)
4ÿ 3+9 ÿ* ÿ
 4/95ÿ> ÿ69
+9ÿ69
9.ÿ
Oÿ1510P0402ÿ51132ÿ42210211QÿR89
S 9 ÿ*+ ÿ 3 ÿ
= ÿ> ÿ69
+9ÿ9ÿSÿ 3 ÿ39 T9 ÿ6 6 )+9
ÿ6 ÿ69
+9ÿ9U8> ÿ
9
 ÿ +ÿ*+ ÿ
545ÿ5551ÿ25P5ÿ02ÿ05ÿ01ÿ545ÿ5551ÿ5V59:
(
0123413256789
ÿ ÿ ÿ9


ÿ9
9
ÿ9ÿ ÿ
9
 ÿ9
ÿ 9
9
ÿ 


9
ÿ! ÿ" ÿ 9  ÿ 

 ÿ ÿ ÿ 9#$
ÿ9ÿ ÿ 
 ÿ ÿ
9 ÿ
9
ÿÿ9ÿ 
 ÿ ÿ ÿÿ
ÿ
ÿ9 ÿ9

9
ÿÿ9
9
ÿÿ9ÿ ÿ% 
9
ÿÿ &ÿ 
9
ÿ
 
 $
9
ÿÿ9ÿ 
 ÿ ÿ'9
9
ÿ 
9
ÿ
9ÿ"ÿ
9
ÿ9 ÿ
ÿ &
#$
0
0123413256789
ÿ ÿ ÿ9


ÿ9
9
ÿ9ÿ ÿ
 ÿ
ÿ 9ÿ9
ÿ
 !
9
ÿ
 ÿ
ÿ 9 ÿÿÿ "ÿ # !
9
ÿ
 ÿ
ÿ 9 ÿÿÿ #$
%9 " 
ÿ9ÿ ÿ9
ÿ ÿ
 ÿ ÿ  ÿ & '4()(*54'ÿ43ÿ
 

ÿ #9ÿ ÿ #,ÿ ÿ"
 ÿ ÿ ÿ #
9
 ÿ- 
9

ÿ !
9

ÿ !
9

ÿ&"ÿ.9
ÿ 
 ÿ ÿ
 /!
 # ÿ
-!
 #
ÿ 
ÿ 9$
3
0123413256789
ÿ ÿ ÿ89
9 ÿ9 ÿÿ9

 ÿ
9 ÿ ÿ9ÿ ÿ ÿ

ÿ 
 ÿ ÿ ÿ 9  9 ÿ
 ÿ

9 ÿ ÿ !9
ÿ "ÿ
9ÿ ÿ ÿ

ÿ
ÿ #
 ÿ 
ÿ
ÿ
$
"
ÿ
 ÿ ÿ9
9 ÿ9 ÿÿ ÿ 
ÿ
%&'(ÿ)
 ÿ ÿ*++(ÿ
9

ÿ 


ÿ 
ÿ,(6&-./0
1
ÿ 9  9 ÿ 
9 ÿÿ$ ÿ 
 ÿ
 ÿ ÿÿ
ÿ!
ÿ
 ÿ 9ÿ" ÿ*2ÿ9
ÿ "ÿ ÿ ÿ

ÿ ÿ ÿ,2ÿ9
ÿ "ÿ ÿ 
)
0123413256789
ÿ ÿ ÿ89
ÿ9ÿ5ÿ1ÿ2! 1ÿ!"51#

89
ÿ9ÿ7
9$%ÿ ÿ 9  ÿ &
$
 'ÿ 9(
 ÿ ÿ
( 9ÿ
512!52#

0123413256789
ÿ ÿ ÿ89
ÿ9ÿ ÿ 9  ÿÿ 
9ÿ 

ÿÿ
 
 
#
0123413256789
ÿ ÿ ÿ89
ÿÿ9ÿ ÿ 
 ÿ
9ÿ 
9ÿ
9ÿ9
9

 9 ÿ ÿ


! 
9 ÿ ÿ ÿ!ÿ"ÿ
.* ,5 *
)* ,%(&'+ ($' 3%+ &20/)
6
4 1 6
)* ,%-'&+ -$' .* 7%&)* 8 ÿ ÿ 
L
0123413256789
ÿ ÿ ÿ89
ÿÿ9ÿ ÿ ÿ
9 ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ 9
9
ÿ ÿ
ÿ 9ÿ

 ÿ9
ÿÿÿ9
 ÿ
9ÿ ÿ!"ÿ
#4$%&$2'ÿ)*++*,6+*-ÿ74./010-060*02
2./$2133ÿ ÿ9
ÿ4 ÿ 9
ÿ ÿ54 ÿ6
ÿ7ÿ
ÿÿ 8ÿ9:;<
=>4=%125451.1=..>3335?25%@55Aÿ 2./$2143ÿ.>338993.ÿ%$B325AÿC.&54=3'331ÿ*,-
 ÿ9
ÿ4
ÿ899Dÿ 
9ÿ9
ÿ
E
ÿ 0
9
ÿ ÿ9
 ÿ 
ÿ
6

9ÿ
9ÿ54,ÿF4 ÿ
9 ÿ ÿ
 9ÿ6 9 ÿGHI-2AÿB.2ÿ ÿ

ÿ
 ÿ6 79ÿ6 ÿ 5 
ÿ
&5J3253$2ÿ 5ÿB=&$2'.553=Aÿ4$%B55.ÿB=ÿ2=@5J1=%ÿ 7 Dÿ ÿ 9Dÿ 
K
;<
0123413256789
ÿ ÿ ÿ89
ÿÿ9ÿ ÿ 

ÿ 9 ÿ9 ÿ ÿ
ÿ!
!"#$%&'ÿ ÿ 
ÿ9

ÿ
9
9ÿÿ ÿ 
9 ÿ ÿ
()43*+,2)-ÿ/25*051)()43*+,2)ÿ()ÿ+5(23*ÿ
 ÿ9 9ÿ 3 ÿ
ÿÿ9
ÿ
4)ÿ

 ÿÿ ÿ9
ÿÿ 
 ÿ
 4
9ÿ
ÿ995ÿ69

ÿ 
ÿ

ÿ 9ÿ 


9 ÿ
ÿ 
ÿ 
ÿ
ÿ9ÿ ÿ7
9ÿ 89
 ÿ
 ÿ : ÿ9
ÿ 
ÿ
 9ÿ ÿ ÿ ÿ
ÿ 4ÿ
9
95

0123413256789
ÿ ÿ ÿ


:;
0123413256789
ÿ ÿ ÿ89
ÿÿ9ÿ ÿ ÿ
 9 ÿ 
 ÿÿ

ÿ 9!ÿ "#5$%&3&ÿ(%ÿ)*&5451+2%ÿ%)1%ÿ,*(%2+1-.
AB D<@?>C<@?= L
EB DJ<C <I
GF
A
KM =H B
 9 ÿ 
 ÿ ÿ/9 ÿ
 ÿ0 ÿ 99 9 ÿ ÿ
ÿ
ÿ
ÿ9ÿ
(%$5#%ÿ1*+21%ÿ,+2%2
 ÿ 
 ÿ ÿ
ÿ ÿ ÿÿÿ
ÿ
9 ÿ
 ÿ 
 ÿ
3
 9 ÿ 
 ÿ
ÿ9ÿ ÿ ÿ ÿ
ÿ4ÿ9
93
525#65&%ÿ)%43#(+2%ÿ)%ÿ(5)73#ÿ(5#ÿ4*#)5(%2%#1%ÿ)1234132+&%ÿ)+3ÿ+2851%4132+&%9

0123413256789
ÿ ÿ ÿ89
9 ÿ9
9

0123413256789
ÿ ÿ ÿ89
9 ÿ9
9
*+
0123413256789
ÿ ÿ ÿ89
ÿ 
9 ÿÿÿ43ÿ2ÿÿ

!
"ÿ9

ÿ9
#ÿ#ÿ$ ÿ 
%ÿ
!"ÿ ÿ 
&
ÿ

#
ÿ ÿ9

ÿ' ÿ& ÿ9
ÿ
(
ÿÿ
!"ÿ ÿ 9
ÿ #9ÿ ÿ&
ÿ' %ÿ ÿ$ &9 ÿ ÿ ÿ)
&%
)*
0123413256789
ÿ ÿ ÿ89
ÿÿ ÿ 
 ÿ9
9 ÿÿ 
 ÿ ÿ9
ÿ
 ÿ9
ÿ ÿ ÿ ÿ  ÿ
 !ÿÿ

ÿ" ÿ #$9
%ÿ9#
9%ÿ9
%ÿ &
'9
"

ÿ9
9ÿÿ ÿ ÿÿ9ÿ ÿ ÿ
ÿ 9ÿ
ÿ ÿ ÿ ÿÿ #ÿ ( !
()
0123413256789
ÿ ÿ ÿ9


ÿ9
9ÿÿ ÿ ÿÿ9ÿ ÿ ÿ
ÿ 9ÿ
ÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿ!
9 ÿ"9
ÿ# 
$%ÿ9
ÿ
 ÿ


ÿ& ÿ ÿ ÿ

ÿÿ 9 ÿÿ '
"#
0123413256789
ÿ ÿ ÿ9


ÿ9
9ÿÿ ÿ 
ÿ9ÿ ÿ
9 ÿ
ÿ9
9
9
ÿ
9ÿ ÿ ÿ ÿ9
ÿ9
ÿ

ÿ 
ÿ

9
ÿ
9ÿÿ ÿ ÿ9
ÿ9
ÿ

ÿ 
!ÿ ÿÿ ÿ
9
:;
0123413256789
ÿ ÿ ÿ9


ÿ9
9ÿÿ ÿ 
ÿ9ÿ ÿ
9 ÿ
ÿ9
9
9
ÿ
9ÿ ÿ ÿ ÿ9
ÿ9
ÿ

ÿ 
ÿ ÿ9
ÿ

ÿ
 
ÿ
!"2#325$"ÿ&'1ÿ(5)ÿ*5+ÿ,"1'+ÿ-2.-1ÿ.'+'$51/
*5+ÿ&2"(-,254-1"ÿ*"ÿ,"1'+ÿ-2.-10ÿ1-3ÿ*5+ÿ,"1'+ÿ&2"4'.&25.-12
3$9 ÿÿÿ132+-1"ÿ.'+'$51/
&2"(-,254-1"ÿ*5+ÿ,"1'+ÿ-2.-12
03+1&$-+ ""ÿ ÿ ÿ4 9ÿ ÿ ÿ 
 5ÿ
ÿÿ ÿ ÿ
6ÿ ÿ

 ÿ
 5ÿ ÿ
 ÿ 7 4
ÿ ÿ
 ÿ
98
ÿ ÿ
ÿ 
ÿ
99 ÿ ÿ 
 9
>?
0123413256789
ÿ ÿ ÿ8  ÿ 
9 ÿ ÿ9

ÿ9
9ÿÿ ÿ 
 ÿÿ9
ÿ ÿ !!9 ÿ 
 ÿ ÿ "ÿ ÿ#
ÿ

9
9 ÿÿ
 
$ÿ ÿ ÿ
9
ÿ
%ÿ
ÿ
9

ÿ !!9ÿ 
 ÿ ÿ
 
 ÿ ÿ&%'ÿÿ
9

ÿ !!9ÿ 
 (
) ÿ
9ÿ !!9ÿ
9
 ÿ
ÿ ÿ ÿ"9 ÿÿ ÿ9!(
*
!ÿ ÿ !!ÿ 
 ÿ
ÿ
ÿ
ÿ ÿ+%',-ÿ
 
ÿ ÿ
ÿ
./20325122ÿ425.ÿ5.1/25/6531ÿ3.22ÿ./20325ÿ127.80/2871/9
-ÿ ÿ 
!ÿ9

ÿ9
9ÿÿ ÿ ÿ ÿ
9ÿ !!9ÿ
 
 %ÿ
 ÿ
9
 ÿ ÿ ÿ9
!ÿ ÿ
ÿ
ÿ ÿ:,-(
9
9 ÿ; 
 ÿ ÿ 
!ÿÿ
ÿ"ÿ9
 ÿ
!ÿ
9ÿ ; 9ÿ
9ÿ!ÿ 9 ÿ!ÿ <ÿ ÿ&(=ÿ%%%ÿ&('
 ÿ9
9 ÿÿ ÿ ÿÿ !ÿ < ÿ ÿ ÿ
 

ÿ ÿÿÿ
 !<
 ÿ 
 ÿ ÿ 
ÿ
!ÿ ÿ
 
 ÿ 9
ÿ ÿ (
34
0123413256ÿ89
ÿ ÿ ÿ 

9ÿ ÿ ÿ
 ÿ

ÿÿ ÿ
 
 ÿ ÿ ÿ 
ÿÿ ÿÿ!ÿ
"#$%&'ÿ
ÿ
ÿÿ ÿÿÿ (ÿ)ÿ
ÿ* +
"#$,&'ÿ
ÿ
ÿÿ ÿÿÿ (ÿ)ÿÿ  ÿÿ

ÿ ÿ ÿ *+ÿ ÿ'ÿÿ- ÿÿ

ÿ ÿ .
"#/%&'&'ÿ
ÿ
ÿ- )ÿ
ÿ* ÿÿ +
"#/,&'&'ÿ
ÿ
ÿ- )ÿÿ  ÿÿ
ÿ ÿ ÿ ÿ

+ÿ ÿ'&'ÿÿ- ÿ ÿ ÿÿ ÿ-


ÿÿ

ÿ
ÿ

ÿ

ÿ- .
 ÿ 
ÿ ÿ
 ÿÿ,01#ÿ 
 ÿ ÿ ÿ

ÿÿ ÿ ÿ ÿ 
ÿÿ
 ÿ ÿ

.

 ÿ ÿ ÿ ÿ
ÿ

ÿ 
ÿÿÿ2%)ÿ ÿ
ÿ

ÿ! ÿ
 ÿ ÿÿÿ,%.
..
0123413256ÿ89
ÿ ÿ ÿ 

9ÿ ÿ ÿ
 ÿ

ÿÿ ÿ
 ÿ ÿ ÿ
ÿÿÿÿ ÿ!"!#ÿ ÿ
 ÿ ÿ ÿ
 ÿ$#ÿ
ÿ

ÿÿÿÿ
ÿ ÿ %ÿÿ&#ÿ
ÿ


ÿ ÿ 
ÿÿÿÿ
'

ÿ

ÿÿ ÿÿÿÿ ÿ(ÿ ÿ)ÿ ÿ ÿ
ÿ*+#ÿÿÿ ÿ 
ÿÿ, ÿ
ÿ ( ÿÿ -ÿ$+#+

ÿ

ÿ) ÿ 
ÿ( 
ÿ 
ÿÿ 
ÿÿ
 ÿ ÿÿ 
ÿ(+
()
0123413256789
ÿ ÿ ÿ89
ÿ
 
 ÿÿ 9 ÿ ÿ 
 ÿ9
9 ÿ
9! ÿ ÿ ÿÿ ÿ
" 
9 ÿ #ÿ ÿ
 !ÿ!ÿ #ÿ
9! ÿÿ 
ÿ ÿ
 ÿ
 !ÿÿ9
!ÿ !#ÿ9 
!ÿ
 9ÿ ÿ 9 ÿ 9 $ÿ%
ÿ ÿ 9 ÿ 9 ÿ ÿ ÿ ÿ&''$
89
0123413256789
ÿ ÿ ÿ8  ÿ ÿ ÿ


9
ÿ9
2
 
 ÿÿ 9 ÿ ÿ! "#$
%&ÿ&( )))ÿ! "ÿ!
9 ÿ
9ÿ* ÿ9
ÿ ÿÿ+ ÿ
ÿÿ
 ,ÿ-./01ÿ
ÿ9
ÿ9
9 ÿÿ! "ÿ
!
9 ÿ
9ÿ ÿÿ+ ÿ
ÿÿ ÿ2.03
%
 9 ÿ ÿÿ
ÿ ÿ ÿ* ÿ9
1ÿ
, % ÿ+ ÿ
 ÿ
4ÿ/5ÿ* ÿ 9 3
%
 9 ÿ ÿÿ
ÿ
9ÿ9
9ÿ
ÿÿ ÿ-./03
%9

ÿ
 ÿ
ÿ ÿ
 ÿ ÿÿ
ÿ
4ÿ6.03
%!
ÿ ÿ
ÿ99ÿ9
9ÿ
 
 ÿ ÿ ÿ703
%9
9 ÿÿ! "ÿ
!
9 ÿ ÿ
9 ÿ
+ 9ÿ* ,ÿ* ÿ+ 
 ÿ ÿ ÿ
  ÿ
ÿ9
9ÿ9
9ÿÿ ÿ, ÿÿ! 3
%9
9 ÿ
 
 ÿ ÿ " 
 ÿ* 

ÿ ÿÿ 93
%9
ÿ
9
ÿ 9ÿ ÿ
 
9 ÿ ÿ

"ÿ
 9
ÿ ÿ
 ÿ9
ÿ9
9 ÿÿ ÿ .
:;
0123413256789
ÿ ÿ ÿ89
9 ÿ
9
 ÿ9
ÿ ÿ ÿ

ÿ 9ÿ
9 ÿ ÿ9ÿ9
ÿ 
 ÿ
 ÿ ÿ9ÿ
ÿ 
 
ÿ
! 
9
ÿ
ÿ9
9ÿ
9ÿ
 ÿ"ÿ9 ÿ
ÿ# 
ÿ$ÿ
%9ÿ 
 &'ÿ
ÿ (
ÿ# 
ÿ ÿ
ÿ " ÿ ÿÿ ÿ

9ÿ ÿ%# ÿ
9ÿ
ÿ$ÿ
&ÿ ÿ% 

ÿ9
ÿ) ÿ

 9
ÿÿ
ÿ ÿ ÿ
9ÿ
 ÿ$ ÿ  ÿ ÿ9
9 ÿ
 
 &ÿ ÿ9
ÿ ÿ

!
ÿ ÿ$ÿ9
ÿ
9 ÿ
 &ÿÿ 
ÿ"
* 9'ÿ9
ÿ
" 9ÿ ÿ9
ÿ
 
ÿ ÿ*9ÿ99ÿ!
ÿ"ÿ9 
 ÿ 
ÿÿ ÿ ! ÿ"9
ÿ9ÿ) ÿ ÿÿ 
 ÿ
ÿ
 ÿÿ ÿ 9  ÿ
9 ÿ"
 ÿ% 9 ÿ ÿ ÿ ÿ !9

ÿ ÿ
+,4-.5/+ÿ1-232-455ÿ6,ÿ65/57-2,ÿ6,ÿ,.,285,9
 ÿ
!

* ÿ ÿ ÿ ÿ
9ÿ ÿ) 9ÿ ! ÿ ÿ


ÿ
9ÿ ÿ9
ÿ ÿ"

ÿ " 
ÿ
ÿ% 
:;
0123413256789
ÿ ÿ ÿ89
9 ÿ
9

ÿ9ÿ9
9ÿ
9ÿ
ÿÿÿÿ!"#$%&ÿ3()*ÿ+ÿ*,1*ÿ)*,4-5)*2*.ÿ4*.ÿ

ÿÿ ÿ 9 ÿ
 /
8 ÿ
ÿ
0 ÿ 
ÿ
2*)34*2*.ÿ122,5355ÿ,*ÿ42.1*ÿ2*4321*ÿ5.ÿ
 

ÿ9
9/
9
9 ÿ
9ÿ ÿÿ
96
ÿ
ÿ 
9ÿ ÿ
 
 7ÿ8 ,*ÿ
 9 ÿ 69 ÿ ÿ 9ÿ8997ÿ
 ÿ
 9 ÿ 9/
01
0123413256789
ÿ ÿ ÿ89
9 ÿ
9
 
9
ÿ9 ÿ ÿ
9ÿ9
9ÿÿ
9ÿ ÿ 
ÿ
ÿÿ
ÿ 

ÿ ÿ9ÿ!99"

23
#$25%54&2$&ÿ(2)*5+55ÿ,&-$5. 8> ?CB@A9=2;<
23 45 23
3/,$ÿ 8 :7 96
G
623:LKI
N J D
745J745FJLKI
G7 J745J745F
G
HM; L LD GM; L LD
E H D
E
67
0123413256789
ÿ ÿ ÿ89
9 ÿ
9

ÿ 

ÿÿ
9 ÿ ÿ ÿ 
ÿ
ÿ ÿ
 !

ÿ 9ÿ ÿ

 ÿ ÿ ÿ9
ÿ
ÿ
 " ÿ
 ÿ ÿ 
 ÿ#9
ÿ
ÿ 9ÿ$%ÿ&'(123ÿ*ÿ'+51*ÿ(,2- *2'*ÿ(12',55ÿ
.*/'ÿ0'ÿ/-4*/51'*1*ÿ1-('/'ÿ(,2-0*1'ÿ(ÿ2323/01!/35/-24ÿ2'13/1!(.4*351'/3250*3
4533'2455
#$
0123413256789
ÿ ÿ ÿ89
9 ÿ
9
99ÿ 
9ÿ
9ÿ
 99ÿ ÿ
9ÿ9
9ÿ
9ÿ ÿ ÿ
ÿ 
ÿ
 
ÿ ÿ
99ÿ
ÿ9ÿ ÿ ÿ
ÿ

ÿ !
ÿ9
ÿ ÿ
ÿ9"

0123413256ÿ89
ÿ ÿ ÿ 

9

ÿ

ÿ ÿ451!325"ÿ
#ÿ #
$ÿ% ÿ& ÿ'
#ÿ
(

0123413256789
ÿ ÿ ÿ


ÿÿ!" ÿ#$

ÿÿ%&ÿ!ÿ%' ÿ(""

0123413256ÿ89
ÿ ÿ ÿ 

S-ar putea să vă placă și