Sunteți pe pagina 1din 2

SC LONGEVIVA FARM SRL

PLAN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE


ANUL 2018

Nr. Loc de Riscuri evaluate Masuri tehnice Masuri Masuri Masuri Actiuni in scopul realizarii Termen de Persoana Obs.
crt muncă/ organizatorice igienico- de alta masurii realizare care
post de sanitare natura raspunde
lucru de
realizarea
masurii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FARMACIST SEF

1 Efectuarea Instruire periodica Trusa prim Respectarea prescriptiilor Permanent Sef punct
defectuoasa de Verificarea ajutor tehnice din cartea utilajului si lucru
operatii – pozitionare cunostintelor Control ale instructiunilor de lucru si
si fixare periodic SSM
necorespunzatoare
2 Efectuare de operaţii Instruire periodica Trusa prim Masuri coercitive Permanent Sef punct
neprevăzute prin Verificarea ajutor lucru
sarcina de muncă cunostintelor Control
periodic
3 Mişcări periculoase, Verificare perio- Instruire periodica Trusa prim Verificare periodică Permanent Sef punct
mişcări funcţionale dică echipamente Reinstruire cu noile ajutor lucru
ale echipamentelor de Folisirea ET cu prevederi ale Masuri de
muncă protectie si echipamentelor noi prim-ajutor
dispozitive de modernizate
securitate
4 Variatii de EIP, incalzire, Organizarea lucrului Trusa prim Ţinută adaptata sezon In functie Sef punct
temperatura, etanseitate cladiri, cu posibilitatea de ajutor Apă minerală de lucru
ridicata vara si aer conditionat intrerupere in Ceaiuri, apa temperatur
scazuta iarna, situatii extreme salina, a
curenti de aer. instalatii de atmosferica
climatizare
etc.

1
5 Caderea de la acelasi Mentinerea cailor Mentinerea in stare Echipament Depozitarea materialelor in Permanent Sef punct
nivel prin alunecare, de accese, de curatenie a cailor individual de locuri bine stabilite in afara lucru
impiedicare repararea de acces, deblocarea protectie, cailor de acces, indepartarea
drumurilor, cailor de acces, truse de prim deseurilor, instruire, testare,
executarea de purtarea ajutor instructiuni
podete de trecere, incaltamintei de
santuri, gropi etc. protectie
antiderapanta,
antistatica
6 Curentul electric Verificări periodi- Instruire periodica Trusa prim Verificare anuală instalaţii permanent Sef punct
ce instalaţii şi Interzicere acces ajutore electrice lucru
echipamente Executarea Verificare echipamente
electrice – lucrarilor de catre electrice
asigurare tablouri personal calificat si Asigurare tablou electric
electrice in baza unor prize si alte dotari electrice
Masuri de instructiuni tehnice Achizitionarea de dispozitive
electrosecuritate interne de lucru, sau automate de comanda,
pentru protectia dispozitii verbale. pornire, oprire, interblocare
electrocutarii prin
atingere directa,
indirecta si de pas
7 Contact al epidermei Panouri, Instruiri periodice Trusa de prim Dotarea cu echipamente de Permanent Sef punct
cu subsante iritante, paravane, Exercitii practice ajutor protectie individuala si lucru
etc delimitare zona Respectarea Control colectiva
lucru, panouri de cerintelor Fiselor medical Instalarea la locul de munca a
avertizare, tehnice ale periodic unei surse de apa.
ochelari de substantelor utilizate Unguente si
protectie, manusi unsori de
de protectie protectie
8 Calamitati naturale Instruirea Truse de prin Exercitii periodice cu privire permanent Sef punct
lucratorilor cu ajutor la modul de actionare in caz lucru
masurile ce trebuie Instruirea de calamitati naturale
luate in caz de lucratorilor cu
situatii de urgenta modul de
Intocmirea planului acordare a
de urgenta primului
ajutor

ADMINISTRATOR INTOCMIT