Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE

Clasa : a XII –a A

Disciplina: Limba latină

Timp de lucru: 50 minute

Elev: ..........................................

1) Conjugă următoarele verbe la modul indicativ, timpul prezent, persoana şi numărul cerute în
paranteze, realizând traducerea formelor stabilite: (12 x 3p = 36 puncte)

a) antepono, anteponere (conj.a III-a consonantică)– a prefera (pers. I, nr. sg.)

...........................................................................................................................................................
..

b) cupio, cupiere (conj.a III-a vocalică) – a dori (pers. I, nr. pl.)

...........................................................................................................................................................
..

c) invenio, invenire (conj.a IV-a ) – a găsi (pers. a III-a, nr. sg.)

...........................................................................................................................................................
..

d) voco, vocare (conj.I) – a chema (pers. a III-a, nr. pl.)

...........................................................................................................................................................
..

e) pareo, parere (conj.a II-a) – a se supune (pers. a II-a, nr. sg.)

...........................................................................................................................................................
..

f) sum, esse – a fi (pers. a II-a, nr. pl.)

...........................................................................................................................................................
..
2) Conjugă următoarele verbe la modul indicativ, timpul imperfect, persoana şi numărul cerute
în paranteze, realizând traducerea formelor stabilite: (12 x 3p = 36
puncte)

a) applaudo, applaudere (conj.a III-a consonantică) – a aplauda (pers. I, nr. sg.)

...........................................................................................................................................................
..

b) fugio, fugiere (conj.a III-a vocalică)– a fugi (pers. I, nr. pl.)

...........................................................................................................................................................
..

c) operio, operire (conj.a IV-a)– a acoperi (pers. a III-a, nr. sg.)

...........................................................................................................................................................
..

d) volo, volare(conj. I) – a zbura (pers. a III-a, nr. pl.)

...........................................................................................................................................................
..

e) doleo, dolere(conj.a II-a) – a durea (pers. a II-a, nr. sg.)

...........................................................................................................................................................
..

f) sum, esse – a fi (pers. a II-a, nr. pl.)

...........................................................................................................................................................
..

3) Tradu în limba română următorul enunţ: (9 x 2p = 18 puncte)

Romulus deo Neptuno ludos parat et Sabinos in hospitium invitat.

Romulus, Romuli = Romulus


deus, dei (s.m) = zeu

Neptunus, Neptuni = Neptun

ludi, ludorum (s.m.; pl.) = spectacole, jocuri publice

paro, parare (vb.)= a pregăti

et = şi

Sabinus, Sabini = sabin

invito, invitare in hospitium = a invita ca oaspete

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Barem de corectare

1) Conjugă următoarele verbe la modul indicativ, timpul prezent, persoana şi numărul


cerute în paranteze, realizând traducerea formelor stabilite:
(12 x 3p = 36 puncte)

2) Conjugă următoarele verbe la modul indicativ, timpul imperfect, persoana şi numărul cerute
în paranteze, realizând traducerea formelor stabilite: (12 x 3p = 36
puncte)

2) Tradu în limba română următorul enunţ:

(9 x 2p = 18 puncte)