Sunteți pe pagina 1din 2

Prepoziția

Prepoziții cu regim de Ac.:

 SIMPLE: cu, pe, de, la, spre, sub, în, pentru, lângă, prin, din
 COMPUSE: despre, dinspre, înspre, de către, de lângă, pe la, de pe la, de pe
lângă etc.

Locuțiuni prepoziționale cu regim de Ac. sunt acelea terminate în prepoziţie:

 din cauză de, în jur de, în afară de, față de, fată cu, în loc de, la un loc
cu, împreună cu, cu tot cu, de față cu, în raport cu, alături de, înainte de,
relativ la, referitor la, privitor la, în legătura cu

Prepoziții cu regim de G.:

 împotriva, asupra, contra, înaintea, împrejurul, înapoia, îndărătul

Locuțiuni prepoziționale cu regim de G.:

 în fața, din fața, din cauza, din pricina, în afara, în urma, în spatele, în pofida, în
susul, în josul, în dosul, pe dinăuntrul, de-a latul, de-a lungul etc.

!!! Prepozițiile și locuțiunile prepoziționale cu regim de G. nu apar numai în


construcții cu părți de vorbire în cazul G., ci și cu adjective pronominale posesive în
Ac. sau cu pronume personale în D. posesiv.

Locuţiunile prepoziţionale care cer cazul G. se construiesc cu acuzativul când preced un


adjectiv pronominal posesiv:

Din pricina noastră a întârziat.


Se oprise în fata mea si mă privea uimită.

Aceleaşi locuţiuni prepoziţionale se construiesc cu cazul dativ (POSESIV) şi pierd


articolul în prezenţa unui pronume personal, formă neaccentuată:

 Mereu era în juru-ţi.


Şi-a aţintit privirile asupră-mi.
În urma-i creșteau flori pe poteci.
Prepoziții cu regim de D.:

 grație, mulțumită, datorită, asemenea, aidoma, contrar, conform, potrivit