Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

7
Denumirea solicitantului ...........................................
Cod unic de identificare (CUI) /cod de identificare fiscala(CIF)..................................
Nr.unic de identificare A.P.I.A. (ID) ............................
Sediul ..........................................................................
Localitatea ....................................................................
Judetul ........................................................................
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ZOOTEHNIE
Avizat,
LISTA BENEFICIARILOR SERVICIILOR DE ÎNTOCMIRE ŞI MENŢINERE A REGISTRELOR GENEALOGICE

PENTRU FEMELE ADULTE DE REPRODUCŢIE AFLATE ÎN EXPLOATARE

Nr. Denumire beneficiar*Adresă sediul CUI/CIF/CNP


Cod CAEN Nr. unic de identificare Specia de animaleRasa de de animale Numărul de Numărul de Cifra de de afaceri
Nr. contract
crt. social APIA animale angajaţi
1

Administrator,

________________________
(numele şi prenumele)

Semnătura şi ştampila

.............................................

* în cazul întreprinderilor noi se va menţiona “întreprindere nou înfiinţată”