Sunteți pe pagina 1din 2

Olimpiada locală la geografie clasa a IX-a Gimnaziul “I.

Vatamanu” 2017
Nume Prenumele________________________________

Vă dorim mult succes!


1.Încercuieşte varianta corectă de răspuns:
1.Râul Sărata este afluent al râului:
a)Bîc b)Prut c)Nistru d)Răut
2.Factorii principali care detremină formarea hârtoapelor:
a)interacţiunea alunecărilor de teren şi a eroziunilor b)mişcările lente de ridicare a scoarţei
terestre c)fracturarea scoarţei terestre d)mişcările lente de coborâre a scoarţei terestre.
3.Lacul de acumulare Ghidighici se află pe râul:
a)Prut b)Răut c)Nistru d)Bîc
4.Arie naturală protejată,cu statut de rezervaţie peisajeră este:
a)Râpa lui Bechir b)Pădurea Domnească c)Suta de movile d)Vâlceaua ,,Colcotov’’
5.Râul Bîc este situat între râurile:
a)Răut-Botna b)Cogîlnic-Ialpug c)Ichel-Botna d)Răut Căinar
6.Dinre râurile enumerate care ste cel mai mere:
a)Bîc b)Cogîlnic c)Botna d)Răut
7.La categoria de resurse naturale epuizabile se atribuie:
a)energia eoliană b)energia solară c)gazele naturale d)apele minerale
8.În ţara noastră nisipul cuarţos se extrage în localităţile:
a)Otaci,Camenca b)Bărăncău,Soroca c)Floreşti,Otaci d)Cosăuţi,Egoreni
9.Indicatorul demografic care prezintă numărul de persoane născute vii la 1000 de locuitori se
numeşte:
a)spor natural b)natalitate c)bilanţ natural d)sold al migraţiei
10.Diferenţa dintre natalitate şi mortalitate reprezintă:
a)bilanţul natural b)mortalitatea infantilă c)mortalitaea d)natalitatea
2.Stabileşte corespondenţa dintre categoriile de unităţi administrative din coloana A şi
localităţile urbane din coloana B,scriind cifra corespunzătoare în spaţiul din dreptul
literelor
Coloana A Coloana B
_______A.Oraşe 1.Orhei 2.Bălţi 3.Chişinău 4.Comrat 5.Tiraspol 6.Rîbniţa
_______B.Municipii
3.Calculează distanţa în kilometri,de la oraşul Chişinău până la oraşul Lipcani,utilizând
scara hărţii
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
4.Calculează bilanţul natural al populaţiei ţării noastre în anul 2014,ştiind că indicele
natalităţii era de 10,9‰,iar cel al mortalităţii era de 11,1‰
_____________________________________________________________________________
5.Calculează densitatea medie a populaţiei Republicii Moldova în anul 2016,ştiind că
numărul de locuitori era de 4 milioane 55 mii,iar suprafaţa teritoriului era de
sqr(33846km)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6.Completează tabelul ,,Cauze-consecinţe’’ la subiectul Populaţia Republicii
Moldova,indicând pentru fiecare cauză câte o consecinţă
Cauze Consecinţe
Modul de viaţă ______________________________________________________
nesănătos ______________________________________________________
______________________________________________________
Natalitatea mică ______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Politica demografică a ______________________________________________________
statului ______________________________________________________
______________________________________________________

7.Apreciază organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova,indicând:


a)noţiunea de raion, b)două particularităţi ale organizării teritoriului ţării pe două niveluri
administrative, c)două dezavantaje ale oragnizării administrativ-teritoriale actuale ale ţării
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și