Sunteți pe pagina 1din 9

COMPUŞI AROMATICI

legătura simplă C-H - atom hidrogen


1,4 H legătură aromatică - atom carbon

Toate legăturile C-C în inelul benzenic sunt egale:

Clasificarea compuşilor aromatici după grupele funcţionale:

 Grupa OH fenoli
 Grupa NH2 amine aromatice
 Grupa COOH acizii aromatici
 O
 Grupa C aldehide aromatice
H

FENOLI

Metode de obţinere:

1. Din benzen prin sulfonare şi topire cu NaOH:


SO
SO 2H
3

1) 2) H
Ca(OH)2
+ H2SO4 +
conc. exces H2SO4

-
SO2O
3)
Ca + CaSO4
2
4) - 5) SO2ONa
SO2O

Ca
+ Na2CO3 2 + CaCO3
2
1
6) ONa
SO2ONa

+ 2NaOH + Na2SO3 + H2O

ONa OH

2 + H2SO4 2 + Na2SO4

2. Din anilină prin diazotare

3. Din clorură de benzen

PROPRIETĂŢI CHIMICE

1. Interacţiunea cu soluţie apoasă de bază:

2. Formarea eterilor și esterilor la interacţiune cu alchili (A), alchilsulfaţi (B) şi anhidride (C):
OCH
ONa 3

A) + ICH3 + NaI

OC H
ONa 3

H CO NaO
B) 2 +
3
SO2 2 + SO2
H CO NaO
3

ONa O COCH3
C)
+ (CH3CO)2O + CH3COONa

ONa O
O

+ R - C - Cl O-C-R + NaCl
2
3. Reacţii de substituţie:

ONa OH
Br Br
+ 3 Br2 + 2HBr + NaBr

Br

REACŢII COMUNE DE IDENTIFICARE:

1. Reacţia cu soluţie de clorură de fer (III) cu formare de compuşi complecşi cu


componenţa:

2. Obţinerea

produselor

colorate cu xanthidrola:

Fenolul – roşu-zmeuriu;
Rezorcina – albastru-violet;
Timolul – roşu-vişiniu. O

3. Reacţii de oxidare:
A. Proba indofenolică:
O
OCl O O
Ca H OH
NH3
Cl

-H2O
N OH
OH O NH
p-chinon chinonimin indofenon
indofenol

3
OH
B. Nitrozoreacţia Liberman
NaNO2
HO HO NO O NOH
HCl
p-nitrozofenol p-chinoidoxim

HO N O

indofenol

4. Reacţii de condensare:

A. Cu 4-clorimin-2,6-diclorchinon
Cl Cl

HO + ClN O HO N O

Cl Cl

B. Formarea colorantului aurinic roșu la condensarea cu cloroformul (CHCl3):


OH
H
Cl
H-C Cl + 3 + 3KOH HO C OH+ 3KCl + H2O
Cl

HO C OH
OH

[O]

O
roşu
C. Formarea fluoresceinei:

4
D. Cu 4-aminoantipirina:
OH

H2N CH3 + + K3[Fe(CN)6]


O N C CH3
N CH3
O N N CH3
- OH O N
C2H5
C2H5

E. Formarea azocoloranţilor:
ONa
+
OH N N N N
-
+ Cl
NaOH

R R

METODE DE DOZARE

1. Metoda bromatometrică indirectă:


KBrO3 (exces) + 5 KBr + 6 HCl  3 Br2 + 6 KCl + 3 H2O

OH OBr
Br Br
+ 4 Br2 + 4 HBr

Br
OBr OH
Br Br Br Br
+ 2 KI

+ 2 HCl
+ KBr + I2
Br Br
Br2 + 2 KI  I2 + 2 KBr

I2 + 2 Na2S2O3  2 NaI + Na2S4O6

5
2. Metoda iodclorimetrică:

OH OH
I I
+ 3 ICl + 3 HCl

I
ICl + KI  I2 + KCl
I2 + 2Na2S2O3  2 NaI + Na2S4O6

Fenol Timol Rezorcina


( Phenolum purum) ( Thimolum) ( Rezorcinum)

CH
OH3 OH
OH

OH OH
H3 C CH3

Dobezilat de calciu Etamsilat


(Calcii dobezilas) (Etamsilatum)

- -
SO3 + SO3
OH C2H5OH OH
2+
Ca . H 2O NH2
C2H5OH
HO HO
2

Sinteza timolului:
CH3 CH3 CH3 CH3
HNO3 NO2 H2 NHOH NH2

H2SO4 H2SO4 +
HO
H3C - CH - CH3 H3C - CH - CH3 H3C - CH - CH3 H3C - CH - CH3
CH3 + CH3
CH3
N N OH
+ NaNO2 -
Cl
-N2
+ N2
H
HCl OH HO
HO
H3C - CH - CH3 H3C - CH - CH3
H3C - CH - CH3

6
DERIVAŢII CHINONILOR
O O

O O

o-chinon p-chinon

Oxolină
Oxolinum
O
O
. 2 H2O
O
O
1,2,3,4-tetraoxo-1,2,3,4-tetrahidronoftalină dihidrat

Obţinere:

N N SO23Na
SO N NH2
a
O
H
+ Na2S2O4 OH HCl, FeCl3

sare Na al 2-oxinaftil-1-
azobenzolsulfoacid
O O O
Cl2
O NaOCl OH O
.H O
OH H2O O 2

O O

7
DERIVAŢII NAFTOCHINONEI
O
CH3
CH3 CH3 CH3 CH3

CH2 - CH = C - (CH2)3 - CH - (CH2)3 - CH - (CH3)3 - CH


O CH3

Vitamina K1 (filochinonă)
O
CH3
CH3 CH3

(CH2 - CH = C - CH2)5 - CH2 - CH = C - CH3


O
Vitamina K2 (farnochinonă)

Vicasol
Vicasolum
O
CH3
SO3Na . 3 H2O

O
Sinteza:
O O
CH3 CH3
Cr2O3 NaHSO3 CH3
SO3Na . 3 H2O
H2O

O O
Identificare:
O O
CH3 CH3
SO3Na + NaOH + Na2SO3

O O
+ Na2SO4 + 2 SO2
+ H2SO4
+ 4 H2 O

8
Dozare – Metoda cerimetrică:

1) O O
CH3 CH3
SO3Na + NaOH + Na2SO3

O O

O OH
2)
CH3 CH3
Zn

HCl

O OH

OH
O
CH3 CH3
3)
+ Ce(SO4)2 + Ce2(SO4)3 + H2SO4
OH O

2+ 3+

N N
4+ 3+
Fe + Ce Fe + Ce
N N

3 3
roşu verde