Sunteți pe pagina 1din 36

Obiective

• Diagnosticul pozitiv de glandă hipofiză şi


identificarea regiunilor componente
• Diagnosticul pozitiv de glandă tiroidă
• Diagnosticul pozitiv de glandă suprarenală şi
identificarea regiunilor componente
• Diagnosticul pozitiv de glandă epifiză
• Identificarea componentei endocrine pe un
preparat de pancreas
Glande endocrine – caracteristici

• Nu prezintă duct excretor


• Organe parenchimatoase, de regulă
încapsulate
• Parenchimul este organizat în cordoane,
insule, cuiburi sau foliculi
• Au vascularizaţie bogată – elimină
produsul de secreţie în sânge
Hipofiza – organizare generală
• Adenohipofiza – predominant celulară
• Lobul anterior (pars distalis)
• Lobul intermediar (pars intermedia)
• Lobul tuberal (pars tuberalis)
• Neurohipofiza – predominant fibrilară
• Lobul posterior (pars nervosa)
• Tija pituitară (infundibulum) – face legătura
cu hipotalamusul la nivelul eminenței
mediene
• Eminența mediană
Hipofiza – organizare generală

Lob tuberal
Eminenţa
(Pars tuberalis)
mediană

Lob intermediar
Infundibul
(Pars intermedia)

Lob posterior Lob anterior


(Pars nervosa) (Pars distalis)

Ross Histology Text and Atlas, 6th edition


Hipofiza, col. HE Lob intermediar Lob anterior

Lob posterior

http://virtualslides.med.umich.edu/Histology/
Hipofiza, col. HE
Lob posterior

Lob anterior http://www-personal.umich.edu/~akc/slidebox.htm


Hipofiza – lobul anterior, col. HEAM
Lob anterior

Capilare
sinusoide

Capsulă (țesut
conjunctiv dens
semiordonat)

http://www.medicalhistology.us/wiki/pub/Main/PituitaryImage/
Hipofiza – lobul anterior
• Celule organizate sub formă de cuiburi și
cordoane, separate de capilare sinusoide; există
și fibroblaste, ce secretă fibre de reticulină
• În funcție de afinitatea pentru coloranți, celulele
sunt clasificate în:
• Cromofile
• Acidofile
• Bazofile
• Cromofobe
Hipofiza, lobul anterior, col. HE
Celulă cromofobă Celulă acidofilă

Capilar
sinusoid

Celulă
bazofilă
http://www.histologyguide.org/slideview/MH-149-pituitary/slide13.html
Hipofiza – lobul anterior, col HE
Ross Histology Text and Atlas, 6th edition

Celulă acidofilă

Celulă bazofilă

Celulă cromofobă
http://medcell.med.yale.edu/
Hipofiza – lobul intermediar

• Organizare în cordoane și foliculi cu


coloid (resturi din punga Rathke)

• Tipuri celulare – celule bazofile și


cromofobe
Hipofiza – lobul intermediar, col. HE

Celule bazofile
(lob intermediar)

Foliculi
Celule acidofile
(lob anterior)

Celule cromofobe
(lob anterior)
http://virtualslides.med.umich.edu/
Neurohipofiza
• Structură predominant fibrilară – prelungiri
nemielinizate ale neuronilor secretori
hipotalamici
• Celule – pituicite (similare astrocitelor
protoplasmatice din SNC)
• Capilare fenestrate
• Element de diagnostic pozitiv – corpii Herring
(dilatații axonale, cu granule de secreție)
Neurohipofiza, col. HE

Corpi Herring

www.studyblue.com

Vase sangvine Pituicite

Ross Histology Text and Atlas, 6th edition


Hipofiza, col. Masson
Celule acidofile
Capilare sangvine Corpi Herring

http://virtualslides.med.umich.edu/
Celule cromofobe Celule bazofile
Lob anterior Lob posterior
Tiroida – organizare
• La exterior – capsulă conjunctivă
• Compartimentată în lobuli
• Celulele endocrine organizate în foliculi cu coloid
(depozitează produșii de secreție)
• Tipuri celulare
• Celule foliculare (tireocite) – cubice (eutiroidism),
pavimentoase (hipotiroidism), cilindrice (hipertiroidism);
secretă hormonii tiroidieni T3, T4; au citoplasma bazofilă
subnuclear (RER), în rest acidofilă; nucleu cu nucleol
evident
• Celule parafoliculare (celule C) – secretă calcitonina; mai
mari, citoplasmă palid colorată; situate la periferia
epiteliului folicular, nu au contact cu lumenul foliculului.
• Rețea bogată de capilare fenestrate
Tiroida, col. HE

Lobul
Lobul Foliculi

Septuri
https://embryology.med.unsw.edu.au/ interlobulare
Tiroida, col. HE
Foliculi tioridieni
Foliculi tiroidieni Septuri
Septuri
conjunctive
conjunctive

coloid
Coloid

Vase sanguine
Vase sangvine

http://www.medicalhistology.us/wiki/pub/Main/ThyroidImages/b52_thyroid_10x_he_labeled.jpg
Tiroida – tipuri celulare, col. HE
Folicul

Coloid
Celule foliculare

Celule
parafoliculare
Ross Histology Text and Atlas, 6th edition Săgeți: capilare
Tiroida, col. HE

http://www.medicalhistology.us/

TF: folicul tiroidian Ep: epiteliu simplu cubic Cap: capilar


Tiroida, celule C,
col. HE

http://microanatomy.net/_Media/application_med.png
Glanda suprarenală – organizare
• La exterior, capsulă de țesut conjunctiv
dens semiordonat
• Parenchimul organizat în 2 regiuni
distincte:
• Corticosuprarenala – sub capsulă;
secretă hormoni steroizi
• Medulosuprarenala – în centrul glandei;
secretă catecolamine
Glanda suprarenală, col. HE

http://www.udel.edu/biology/Wags/histopage/
Corticosuprarenala
• Zona glomerulară – celule acidofile, mici,
organizate în grămezi, arcuri de cerc; secretă
mineralocorticoizi
• Zona fasciculată – celule cu citoplasma vacuolară
(spongiocite), datorită numeroaselor incluziuni
lipidice; celule organizate în cordoane paralele;
secretă glucocorticoizi și hormoni androgeni;
element de diagnostic pozitiv pentru glanda
suprarenală
• Zona reticulară – celule acidofile, mici, organizate
în cordoane ce formează o rețea cu ochiuri mici;
secretă hormoni androgeni și glucocorticoizi
Corticosuprarenala, col. HE

www.studyblue.com

University of Michigan Medical School


Corticosuprarenala – zona glomerulară, col. HE

University of Michigan Medical School


Corticosuprarenala – zona fasciculată, col. HE

University of Michigan Medical School


Corticosuprarenala – zona reticulară, col. HE

University of Michigan Medical School


Medulosuprarenala
• Organizare în cordoane ce formează o rețea
cu ochiuri mari
• Tipuri celulare:
• Neuroni modificați, cu caracter secretor –
celule cromafine (citoplasmă bazofilă, fin
granulară)
• Celule ganglionare – neuroni simpatici
postganglionari
• Capilare sangvine fenestrate și venule
postcapilare
Medulosuprarenala, col. HE
Vase sangvine Celule ganglionare
Celule cromafine

University of Michigan Medical School


Epifiza
• La exterior, capsulă formată din pia mater
• Compartimentare incompletă în lobuli
• Organizare în cuiburi și cordoane celulare
• Tipuri celulare:
• Celule principale – pinealocite (neuroni
modificați, nucleu mare cu nucleol evident,
citoplasmă slab bazofilă)
• Celule gliale – similare astrocitelor
• Element de diagnostic pozitiv – “nisip cerebral”
(concrețiuni calcare – precipitate de fosfați și
carbonați de calciu)
Epifiza, col. HE

Nisip cerebral

Pinealocite

www.studyblue.com
Pancreasul endocrin

• Insule Langerhans
• Celule cu citoplasma palid colorată,
nucleu cu nucleol evident
• Tipuri celulare – identificare prin
imunocitochimie
Pancreasul endocrin, col. HE

Insule Langerhans

https://www.mcgill.ca/endocrinology/

Acini seroși

http://medcell.med.yale.edu/
Glandă
Caracteristici
endocrină

Capsulă conj.; adenohipofiză – predominant celulară, formată din lob anterior


(cel. cromofile – acidofile, bazofile și cel. cromofobe; capilare sinusoide), lob
intermediar (cel. bazofile și cromofobe, foliculi), lob tuberal; neurohipofiză –
Hipofiza
predominant fibrilară, formată din lob posterior (prelungiri nemielinizate ale
neur. hipotalamici secretori, pituicite, corpi Herring – dilatații axonale cu
granule de secreție, capilare fenestrate), tija pituitară, eminența mediană

Capsulă conj.; lobuli; celule org. în foliculi cu coloid; cel. foliculare (tireocite),
Tiroida
cel. parafoliculare (cel. C), capilare fenestrate

Capsulă conj.; corticosuprarenala – zona glomerulară (cel. acidofile, mici, org.


în grămezi, arcuri de cerc), zona fasciculată (cel. cu cit. vacuolară –
Glanda spongiocite, org. în cordoane paralele), zona reticulară (cel. acidofile, mici,
suprarenală org. în cordoane ce form. rețea cu ochiuri mici); medulosuprarenala – org. în
cordoane ce form. rețea cu ochiuri mari; neur. modif., cu caracter secretor, cit.
bazofilă și cel. ganglionare, capilare fenestrate și venule postcapilare

Capsulă conj.; cel. principale – pinealocite (neuroni modif., nucl. cu nucleol


Epifiza
evident, cit. bazofilă), cel. gliale; nisip cerebral
Pancreasul
Insule Langerhans, cel. cu cit. palid colorată
endocrin

S-ar putea să vă placă și