Sunteți pe pagina 1din 8

1. Tragerea din pistolul mitralieră AKM de pe loc asupra obiectivelor fixe.

Ţinta: Piept fixă.


Distanţa – 400 m.
Vântul – 6 m/s lateral din stânga.
Temperatura aerului - -18 grade.
De dat comandă la deschiderea focului.

Rezolvare: Cv = În – 2 = 4-2 =2 fig.


P.O.
Comanda: Puşcaş Popa, R1, inamic în tranşee, 4,
2 figuri în stînga,, în cap, FOC.

______________________________________________________________________________________

2. Tragerea se efectuează din AKM de pe loc asupra obiectivelor mobile.


Ţinta: Cercetaşul inamicului.
Distanţa – 400 m; Vţ – 3m/s.
Ţinta se mişcă spre noi.
Vântul lateral din stânga.
Temperatura - +20 grade.
De dat comandă la deschiderea focului.

Rezolvare: Cv = În – 2 = 4-2 =2 fig.

Comanda: Puşcaş Popa, R3, cercetaş al inamicului, 4,


2 figuri în stînga,, în baza de jos, FOC.
P.O.

______________________________________________________________________________________

3. Tragerea cu AKM de pe loc asupra ţintei fixe (ţinta piept).


Distanţa – 400 m.
Vânt lateral moderat din dreapta.
De dat comandă la deschiderea focului.

Rezolvare: Cv = În – 2 = 4-2 =2 fig.


P.O.
Comanda: Puşcaş Popa, R3, infanterie al inamicului, 4,
2 figuri în dreapta, FOC.
_________________________________________________________________________________

4. Tragerea cu AKM de pe loc asupra ţintei mobile (alergând) din stânga la D=500 m.
De determinat devansarea şi de dat comanda la deschiderea focului.

Rezolvare:
Cţ = D =În. D = 5 fig.
Comanda: Puşcaş Popa, R4, infanterie al inamicului, 5, P.O.
5 figuri în dreapta, centru, FOC.

_____________________________________________________________________________

1
5. Tragerea cu AKM de pe loc asupra ţintei fixe (în picioare).
Distanţa – 500 m.
Vânt oblic moderat din stânga.
De determinat corecţia vântului şi de dat comanda la deschiderea focului.

Rezolvare:
Cv = În – 2 = 3 = 1,5 fig.
2 2
Comanda: Puşcaş Popa, R1, infanterie al inamicului, 5,
1,5 figuri în dreapta, în baza de jos, FOC. P.O.

_____________________________________________________________________________________

6. Tragerea cu AKM de pe loc asupra ţintei mobile (alergând) din dreapta.


Distanţa – 400 m.
Vântul lateral moderat din stânga.
De determinat corecţia sumară şi de dat comandă la nimicirea ţintei.
Rezolvare:
Cv = În – 2 = 4-2 = 2 fig.
Cţ = D = În = 4 fig.

Cs = Cţ + Cv = 4+2 = 6 fig.

Comanda: Puşcaş Popa, R2, infanterist, 4, 6 figuri în stînga, centru, FOC.

______________________________________________________________________________________

7. Tragerea cu AKM de pe loc asupra motociclistului (V=20km/h) din stânga.


Distanţa – 400 m.
De determinat devansarea şi de dat comandă la deschiderea focului.
Rezolvare:
Cţ = D = În = 4 fig. x 2 = 8 fig. (cu lăţimea de 0,5 m)

Comanda: Puşcaş Popa, R1, motociclist, 4, 8 figuri în stînga, centru, FOC.

______________________________________________________________________________________

8. Tragerea cu AKM de pe loc asupra motociclistului (V=20km/h) din dreapta.


Distanţa – 500 m.
Vânt lateral moderat din stânga.
De determinat corecţia sumară şi de dat comandă la deschiderea focului.
Rezolvare:
Cţ = D = În = 5 fig. x 2 = 10 fig. (cu lăţimea de 0,5 m)
Cv = În – 2 = 5-2 = 3 fig. (cu lăţimea de 0,5 m)
Cs = Cţ + Cv = 10+3 = 13 fig.

Comanda: Puşcaş Popa, în faţă, motociclist, 5, 13 figuri în stînga, centru, FOC.

______________________________________________________________________
2
9. Tragerea cu AKM.
Ţinta: fixă.
Distanţa – 450m.
Temperatura - -25grade C.
De determinat datele iniţiale şi de pus misiunea de foc.

Comanda: Puşcaş Popa, R2, infanterist, 5, în centru, scurte, FOC.


______________________________________________________________________________________

10. Tragerea de pe loc din AKM.


Ţinta: fixă (ţinta piept).
D=600m.
Vv=11m/s din stânga.
T= -30 grade C.
De dat comanda la deschiderea focului.

Rezolvare:
Cv = În – 2 = 6-2 = 4 x 2 = 8 fig.

Comanda: Puşcaş Popa, R2, observator, 6, 8 figuri în stînga, în cap, FOC.

______________________________________________________________________________________

11. Tragerea se efectuează din RPK de pe loc asupra obiectivelor mobile.


Ţinta: Infanteriştii alergători.
Distanţa 500m.
Ţinta se mişcă de la dreapta la stânga din flanc.
De determinat mărimea devansării şi de dat comanda la deschiderea focului.

Rezolvare:
Cţ = k x 10 = 0,5 x 10 = 5 miimi

Comanda: Mitralior Popa, copac singuratic, mai aproape 50, cercetaş, 5, 5 miimi în dreapta, scurte,
FOC.
______________________________________________________________________________________

12. Tragerea se efectuează din RPK de pe loc asupra obiectivelor mobile.


Ţinta: Grupa de infanterie care aleargă.
Distanţa 400m.
Ţinta oblică de la stânga la dreapta.
De determinat mărimea devansării.

Rezolvare:
Cţ = k x 10 = 0,5 x 10 = 5/2 = 2,5miimi (apr. 1 diviziune corectorului de derivă)

Comanda: Mitralior Popa, R3, mai aproape 20, grupa de infanterie, 4, 1 diviziune în stîngă, în centru,
lungi, FOC.

______________________________________________________________________________________

3
13. Tragerea cu RPK.
Ţinta: RAD a inamicului.
Distanţa – 450m.
Vânt lateral oblic din dreapta.
De determinat corecţia vântului şi de dat comanda la deschiderea focului.

Rezolvare:
Cv = În – 2 = 5-2 = 3 / 2 = 1,5 fig.

Comanda: Mitralior Popa, R1, RAD, 5, 1,5 figuri în dreapta, în cap, FOC.
______________________________________________________________________________________

14. Tragerea cu RPK de pe loc asupra ţintei care se deplasează în stânga oblic.
Distanţa – 600 m.
De dat comanda la deschiderea focului.

Rezolvare:
Cţ = k x 10 = 0,5 x 10 = 5/2 = 2,5miimi (apr. 1 diviziune corectorului de derivă)

Comanda: Mitralior Popa, R3, mai aproape 20, grupa de infanterie, 6, 1 diviziune în dreapta, în
picioare, lungi, FOC.
______________________________________________________________________________________

15. Tragerea cu RPK de pe loc asupra AG a inamicului la Distanţa 400 m.


Vânt lateral moderat din dreapta.

Rezolvare:
Cv = În = 4 = 1,5 miimi
3 3
Comanda: Mitralior Popa, R1, AG, 4, 1,5 miimi în dreapta, în cap, FOC.
______________________________________________________________________________________

16. De dat comanda la deschiderea focului din RPK de pe loc asupra grupei de infanteriei
inamicului la D=500 m, care atacă. Temperatura aerului – 30 grade C.

Comanda: Mitralior Popa, R2, grup de infanteriei, 5, în cap, FOC.


______________________________________________________________________________________

17. Tragerea se efectuează din RPK de pe loc asupra obiectivelor fixe.


Ţinta: Servanţii mitraliori.
Distanţa – 600 m.
Vânt lateral moderat din dreapta cu viteza de 4m/s.
De determinat corecţia vântului şi de dat comanda la nimicirea ţintei.
Rezolvare: Cv = În – 2 = 6 - 2 =4 fig. (sau 2 fig. pentru servanţii mitraliori)

P.O.

Comanda: Mitralior Popa, R3 în dreapta 20, servanţi mitraliori, 6, 2 figuri în dreapta, în centru,
scurte, FOC.
______________________________________________________________________________________

4
18. Tragerea se efectuează din AK-74 de pe loc asupra obiectivelor mobile.
Ţinta: Un cercetaş al inamicului.
Distanţa – 700 m.
Ţinta se mişcă de la stânga la dreapta lateral.
Vânt puternic din dreapta lateral; Vţ – 3m/s.
De determinat corecţia sumară şi de dat comandă la deschiderea focului.

Rezolvare: Cs = Cţ + Cv, Cv = În – 2 = 7 – 2 = 2,5 fig.


2 2
Deoarece avem vînt puternic 2,5 fig. x 2= 5 fig.

Cţ = D =7 fig. P.O.
Cs = 5+7 = 12 fig.

1 2 ............ 12.
Comanda: Pistolar Popa, R2 mai aproape 50, cercetaşul, 7, 12 figuri în dreapta, în centru, lungi, FOC.
______________________________________________________________________________________

19. Tragerea se efectuează din AK-74 de pe loc asupra obiectivelor mobile.


Ţinta: Un infanterist al inamicului.
Distanţa – 600 m; Vţ – 3m/s.
Ţinta se mişcă de la stânga la dreapta sub un unghi de 40 grade, faţă de planul
tragerii.
Vânt lateral moderat din stânga.
De determinat corecţia sumară şi de dat comandă la deschiderea focului.

Rezolvare: Cţ = D = 6 / 2 = 3 fig.

Cv = În – 2 = 6 – 2 = 2 fig.
2 2
Cs = Cţ - Cv = 3-2 = 1 fig.

Comanda: Pistolar Popa, R3 în dreapta 20, infanterist, 6, 1 figuri în dreapta, în centru, scurte, FOC.
______________________________________________________________________________________

20. Tragerea se efectuează din RPK-74 de pe loc asupra obiectivelor mobile.


Ţinta: Grupa de infanterie a inamicului.
Distanţa – 500 m; Vţ – 3-4m/s.
Ţinta se mişcă de la dreapta la stânga lateral.
Vântul moderat din stânga oblic.
De determinat corecţia sumară şi de dat comandă la deschiderea focului.
Rezolvare:
Cţ = D = În = 5 fig. x 2 = 5 fig.
Cv = În – 2 = 5-2 = 1,5 / 2 = 0,75 fig.
2 2
Cs = Cţ + Cv = 5+0,75 = 5,75 fig.

Comanda: Mitralior Popa, R2 în stînga 50, grupa de infanterie, 5, 6 figuri în stînga, lungi, centru,
FOC.
______________________________________________________________________________________

5
21. Tragerea cu RPK-74.
Ţinta: motocicleta se deplasează din stânga lateral.
Viteza – 30km/h la D=600m.
Vânt din dreapta moderat.
De determinat corecţia sumară şi de dat comandă la deschiderea focului.

Rezolvare:
Cţ = k x 10 = 0,4 x 10 = 4x3 = 12miimi
Cv = În = 6 = 2 miimi
3 3
Cs = Cţ + Cv = 12+2 = 14 miimi.

Comanda: Mitralior Popa, copac singuratic, mai aproape 50, motocicleta, 6, 14 miimi în dreapta,
lungi, FOC.

______________________________________________________________________________________

22. Tragerea cu PKM.


Ţinta: fixă la D=700m.
Vântul puternic din stânga.
Temperatura aerului – 30grade C.
De dat comandă la deschiderea focului.

Rezolvare:
Cv = În = 7 = 2,3 x 2 = 4,6miimi, apr. 2 diviziuni.
3 3

Comanda: Mitralior Popa, R3 în stînga 20, 7, 2 diviziuni în dreapta, în cap, FOC.

______________________________________________________________________________________

23. Tragerea se efectuează de AK-74 de pe loc asupra obiectivelor mobile.


Ţinta: Un infanterist al inamicului.
Distanţa 600m.
Vţ – 3m/s.
Ţinta se mişcă de la stânga la dreapta sub un unghi de 40grade faţă de
planul tragerii.
Vânt lateral moderat din stânga.
De dat comandă la deschiderea focului.

Rezolvare:
D = În
Cţ = D = 6 fig. / 2= 3 fig.
Cv = În-2 = 6-2 = 1,5 fig.
2 2
Cs = Cţ - Cv = 3+1,5 = 1,5 fig.
Comanda: Puşcaş Popa, R3 , infanterie a inamicului, 6, 1,5 fig.în dreapta, în cap, FOC.

_____________________________________________________________________________________

6
24. Tragerea se efectuează de pe loc asupra ţintei mobile - grupă de infanterie alergătoare.
D=450m.
Vţ=10km/h frontală.
De ales modelul de armă şi de dat comanda la deschiderea focului.

Comanda: Mitralior Popa, R2 în stînga 10, infanterie a inamicului,4, în cap, FOC.


______________________________________________________________________________________

25. Tragerea cu AKM de pe loc asupra ţintei mobile (alergând) din stânga la D=300m.
De determinat devansarea în metri şi figuri.

Rezolvare:
D = În
Cţ = D = 3 fig.

Comanda: Puşcaş Popa, R3 , infanterie a inamicului, 3, 3 figuri în dreapta, în centru, FOC


_______________________________________________________________________

26. Tragerea cu AKM de pe loc asupra ţintei mobile (alergând) din dreapta la D=500m, vântul lateral
moderat din stânga.
De determinat devansarea în metri şi în figuri.

Rezolvare:
Cţ = D = În = 5 fig. (cu lăţimea de 0,5 m)
Cv = În – 2 = 5-2 = 3 fig. (cu lăţimea de 0,5 m)
Cs = Cţ + Cv = 5+3 = 8 fig.

Comanda: Puşcaş Popa, R2, infanterist al inamicului, 5, 8 figuri în stînga, centru, FOC.

______________________________________________________________________________________

27. Tragerea cu AKM de pe loc asupra ţintei motorizate (V=20km/h) din stânga la D=500m.
De determinat devansarea în metri.
Rezolvare:
D = În = 5x2=10 fig.
Comanda: Puşcaş Popa, R3 , motocicletă a inamicului, 5, 10figuri.în dreapta, în centru, FOC

______________________________________________________________________________________

28. Tragerea cu PKM de pe loc asupra ţintei motorizate (V=20km/h) din dreapta la D=400m, vânt lateral
moderat din dreapta.
De determinat devansarea.

Rezolvare:
Cţ = k x 10 = 0,4 x 20 = 8miimi
Cv = În = 4 = 1,3 miimi
3 3
Cs = Cţ - Cv = 8-1,3 = 6,7 miimi.

Comanda: Mitralior Popa, copac singuratic, mai aproape 50, motocicleta, 4, 6 miimi în dreapta, lungi, centru,
FOC.

______________________________________________________________________________________
29. De dat comanda la deschiderea focului asupra mitralierei inamicului la D=500m.

Comanda: Lunetist Popa, copac singuratic, mai aproape 30, mitraliera a inamicului, 5, centru, FOC.
7
______________________________________________________________________________________

30. De dat comanda la deschiderea focului asupra mitralierei inamicului la D=400m. Vânt moderat din
stânga.

Rezolvare:
Cv = În = 4 = 1,3 miimi
3 3

Comanda: Lunetist Popa, copac singuratic, mai aproape 10, mitraliera a inamicului, 4, 1 diviziune în dreapta,
centru, FOC.

______________________________________________________________________________________

31. Tragerea cu RPK asupra ţintei, ce se mişcă lateral din dreapta, V=10km/h.
De dat comanda la deschiderea focului. D=400m.

Rezolvare:
D = k x Vţ = 0,5x10=5 miimi.

Comanda: Mitralior Popa, R3 , infanterie a inamicului, 5, 5 miimi, în dreapta, serii scurte, în centru, FOC.

______________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și