Sunteți pe pagina 1din 1

ARGUMENTARE GEN EPIC

DEFINIŢIE

Genul epic cuprinde totalitatea operelor literare în care gândurile, sentimentele sunt exprimate
în mod indirect prin intermediul acţiunii şi al personajelor.

IPOTEZĂ
Fragmentul selectat din opera literară..................... de........................... aparţine unei
creaţii epice, deoarece prezintă particularităţile acestui gen literar.

ARGUMENTARE
În primul rând, se remarcă prezenţa unui fir narativ. În fragmentul citat se
prezintă................................(tema şi rezumatul fragmentului).
Întâmplările sunt relatate la persoana.............. (I sau a III-a) de către un narator obiectiv,
omniscient şi omniprezent (dacă relatarea se realizează la persoana a III-a) /narator subiectiv
(dacă relatarea se realizează la persoana I): ..........................(exemple de verbe şi pronume la
persoana I sau a III-a).
De asemenea, un alt argument în sprijinul apartenenţei textului la genul epic este prezenţa
acţiunii. Acţiunea este simplă, cuprinzând în acest fragment..............(momentul/momentele
subiectului prezent(e) in fragment).
Din punct de vedere spaţial, cititorul poate intui imaginea unui decor rural/urban etc,
ce are în prim-plan ca reper.............. Temporal, există câteva detalii specifice:.........../nu
există.
În al doilea rând, întâmplarile sunt puse în mişcare de personaje. Personajul / personajele
prezente în fragmentul în discuţie sunt:.......... ..........este personajul principal/secundar, fiind
caracterizat în mod direct (de către narator / de către alte personaje / prin autocaracterizare) /
indirect (prin fapte / comportament / limbaj / vestimentaţie / relaţii cu alte personaje).
Exemple...........
În plus, modurile de expunere folosite sunt: naraţiunea / descrierea /dialogul /
monologul. Naraţiunea are rolul de a prezenta evenimentele în ordinea cronologică a
desfăşurării lor, prin înlănţuire /alternativ (prin trecerea de la o secvenţă narativă la alta) / prin
inserţie. Dialogul dă dinamism acţiunii şi constituie un mijloc de caracterizare indirectă
(exemplu). Descrierea înfăţişează peisaje sau conturează portrete, iar monologul prezintă
trăirile interioare ale personajelor (exemple).

CONCLUZIE

În concluzie, fragmentul selectat din opera............... de..................... aparţine genului


epic deoarece există un narator ce relatează la persoana...................... fapte şi întâmplări
plasate într-un context spaţio-temporal şi săvârşite de către personaje, modurile de expunere
întâlnite în text fiind.................................