Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea „George Bacovia” Bacău

Facultatea de Știinte economice , Administrative și


Juridice

Proiect
la
Economie politică

Studente: Profesor coordonator:


Bejan Bianca Dr 2.1 Gherasim Daniel
Turcu Bianca Dr 2.1
Universitatea „George Bacovia” Bacău
Facultatea de Știinte economice , Administrative și
Juridice

Modele și tipuri
ale economiei de piață

Studente: Profesor coordonator:


Bejan Bianca Dr 2.1 Gherasim Daniel
Turcu Bianca Dr 2.1