Sunteți pe pagina 1din 24

EVALUAREA CICLULUI DE VIATA AL ULEIULUI DE FLOAREA SOARELUI

EVALUAREA CICLULUI DE VIATA AL


ULEIULUI DE FLOAREA SOARELUI

Scopul proiectului:
Evaluarea impactului asupra mediului al fabricarii uleiului de floarea-soarelui.
Domeniul de aplicare al proiectului:
Informarea publicului larg asupra impactului produs asupra mediului de uleiul de floarea-
soarelui.
Descrierea unitatii:
S.C. EXPUR S.A. URZICENI - Punct de lucru Slobozia din Municipiul Slobozia, Strada
Soseaua Amara, Nr. 3, Judetul Ialomita.
Activitatea desfasurata : Tratare si prelucrare in scopul fabricarii produselor alimentare din
materii prime vegetale, avand o capacitate de productie mai mare de 300 tone produse finite / zi de
exploatare.
Limite geografice:
Municipiul Sloboiza este pozitionat in centrul Campiei Romane. Orasul este traversat de raul
Ialomita, si are o suprafata de 13.286 ha.
Municipiul se inscrie intr-un areal ce face parte din Platforma Valaha, care reprezinta partea
coborata a Platformei Moesice. Fundamentul solului este foarte vechi si constituit din cristalin cu
strat sedimentar. Arealul este afectat de falii, cea mai importanta dintre acestea fiind cea care trece
prin Nordul orasului, venind din Dobrogea. Relieful localitatii, inclusiv cele 11.987 ha din
extravilan, a caror altitudine maxima este de 35 m, este constituit pe nisipuri si prezinta ondulari,
dune si vaiugi, ori depresiuni interdunare orientate N-S sau NE-SV. Se disting in zona campuri, vai,
terase si lunci: Campul Ciulnitei, Terasa Ialomitei, Lunca Ialomitei, Valea Ialomitei.
Raul Ialomita are o lungime de 417 km, o suprafata de 10350 km2, panta medie de 15‰,
coeficient de sinuozitate de 1.88 si are 25 afluenti. Cel mai important este Prahova, cu o lungime de
193 km si o suprafata de 3738 km2, panta medie de 5‰, coeficient de sinuozitate de 1.71 si are, la
randul sau, trei afluenti mai importanti, si anume: Doftana (cu lungimea de 51 km si o suprafata de
410 km2), Teleajen (cu lungimea de 122 km si o suprafata de 1656 km2) si Cricovul Sarat (cu
lungimea de 94 km si o suprafata de 609 km2).
Limite temporale

2
EVALUAREA CICLULUI DE VIATA AL ULEIULUI DE FLOAREA SOARELUI

Activitatea de evaluare s-a desfasurat in cadrul firmei S.C. Expur S.A.Urziceni, timp de 12
luni, in perioada 16.05.2009- 16.05.2010.
Unitatea functionala
Fabrica de ulei Slobozia detine doua linii de ulei DeSmet. de extractie a uleiului vegetal, a
caror capacitati proiectate sunt:
 Linia I: 400 t/zi seminte de floarea-soarelui sau 300 t/zi de rapita timp de 300 zile/an;
 Linia II: 500 t/zi rapita timp de 300 zile/an;
 Sectia rafinarie are capacitatea de 170 t/zi ulei brut;
 Dupa rafinare, uleiul vegetal este imbuteliat in butelii PET. Capacitatea liniei de imbuteliere
este de 4000 butelii/ora.
Proiectul de evaluarea ciclului de viata are ca obiectiv linia DeSmet de extractie a uleiului
vegetal de floarea soarelui.
I. Materii prime
Nr. crt. Denumire Natura Cantitate Impactul asupra Mod de
chimica/comp (UM/an) mediului depozitare
ozitie
MATERII PRIME
1. Seminte floarea Solid/lipide, 120 000 t Biodegradabil, fara Depozitare in vrac
soarelui proteine toxicitate cunoscuta in siloz celular
vegetale pentru om si specii pentru seminte cu
relevante. capacitatea de 44
592 tone. Risc de
incingere si
autoaprindere daca
nu este ventilat.
MATERIALE AUXILIARE
1. N - hexan Lichid/ C H 52.72 t Iritant pentru piele si Rezervoare
6 14
min. 55% organele respiratorii; ingropate.
expunerea prelungita Pentru
determina leziuni ale diminuarea
nervilor periferici. Volatil, unor emisii
inflamabil, risc de periculoase in
explozie. mediu,
depozitul de
hexan este
prevazut cu
evacuare
fortata a
vaporilor de
hexan precum
si cu instalatie
de inundare cu

3
EVALUAREA CICLULUI DE VIATA AL ULEIULUI DE FLOAREA SOARELUI

abur.

2. Pamant Solid 14.75 t Fara toxicitate cunoscuta Depozitare in


decolorant pentru om si specii saci in
relevante. magazie
inchisa
betonata,
acoperita. Fara
risc.
3. Acid fosforic Lichid/ 2.62 t Puternic coroziv pentru Depozitare in
alimentar H PO piele, ochi, iritant pentru bidoane, in
3 4
min. 85% organe respiratorii. magazie
Poluant pentru ape de inchisa,
suprafata si subterane. betonata,
Schimba pH – ul apei. acoperita.
4. Hidroxid Solid/NaOH 6.56 t Puternic coroziv pentru Depozitare in
de sodiu min. 97% piele, ochi, iritant pentru butoaie de 400
organe respiratorii. kg in magazie
Poluant pentru ape de inchisa,
suprafata si subterane. betonata,
Daunator pentru pesti, acoperita.
organisme acvatice,
plancton,
nebioacumulativ.
Schimba pH – ul apei, in
reactie cu metalele
elibereaza gaze
inflamabile (H2).
5. Acid sulfuric Lichid/ H SO 18.03 t Este un iritant puternic Depozitare in
2 4
tehnic min. 96% pentru caile respiratorii, rezervor
piele si ochi. Poluant prevazut cu
pentru ape de suprafata si cuva de
subterane. retentie,
Schimba pH-ul apei. placata
antiacid, cu
capacitatea de
30 mc.
6. Acid clorhidric Lichid/HCl 9.84 t Este un iritant puternic Rezervor
solutie 32% min. 32% pentru caile respiratorii, suprateran
piele si ochi. Poluant prevazut cu
pentru ape de suprafata si cuva de
subterane. retentie, cu
Schimba pH-ul apei. capacitatea de
25 mc.

4
EVALUAREA CICLULUI DE VIATA AL ULEIULUI DE FLOAREA SOARELUI

7. Clor Gaz 6 mc/an - Butelii sub


lichefiat/Cl presiune.
2
8. Azot Gaz sub 102 mc/an - Butelii sub
presiune/N presiune.
2
9. Hartie de filtru - 0.327 t - Magazia
unitatii
10. Cocs Solid/carbune 1.64 t - Depozitare in
cuva, cu
capacitatea de
5 t.
11. Clorura ferica Lichid 2.62 t Produce arsuri la contactul Rezervor
Brun-roscat, cu ochii, este nociv prin suprateran
inodor inghitire. Este poluant inchis ermetic
pentru apele de suprafata, cu cuva de
de adancime si sol. In retentie.
contact cu metalele poate Capacitate = 1
elibera hidrogen gaz si mc
acid clorhidric. Produsul
nu este inflamabil si nu
este explozibil.
12. Polielectrolit Pulbere 0.327 t - Saci de 25 kg
pe platforma
betonata.
13. Metil-etil-cetona Lichid 300 litri Este iritant pentru ochi si Recipienti de
min. 50% Negru , miros mucoase. Inhalarea de plastic inchisi
cetonic scurta durata are efect ermetic.
narcotic. Produsul nu este
periculos pentru mediu,
este degradabil in timp.

Ambalaje:
 Ambalaje PET 1/1 consumate –153.44 t
 Dopuri PE consumate – 22.62 t
 Etichete consumate –9.51 t
 Folie plastic stretch si termocontractibila – 22.95 t
 Hartie/carton –16.4 t
 Paleti lemn – cca. 983.61 kg

II. Procesul tehnologic


A.Receptia si conditionarea materiei prime oleaginoase
A.1.Receptia materiei prime
Materiile prime oleaginoase sunt aprovizionate in fabrica utilizand mijloace auto sau
vagoane C.F. Receptia materiei prime are loc cantitativ, prin cantarire cu ajutorul basculelor si

5
EVALUAREA CICLULUI DE VIATA AL ULEIULUI DE FLOAREA SOARELUI

calitativ, prin analize de laborator, cand se stabilesc indicii calitativi ai materiei prime receptionate
spre prelucrare. Dupa receptie, materia prima este descarcata in buncarul CF sau auto subterane si
transportata intr-un buncar tampon, prin mijloace mecanice.
A.2.Conditionarea materiei prime
Conditionarea materiei prime are drept scop asigurarea conditiilor optime de depozitare si
prelucrare si se realizeaza in sectia CASA MASINI.
Din buncarul tampon, materia prima este trimisa la faza de precuratire, care presupune
separarea impuritatilor in utilaje specifice prin diferenta de marime si de masa specifica, dupa care
materia prima este uscata, daca umiditatea sa depaseste valorile impuse prin tehnologie (8 %), in
doua coloane cu aer cald de tip Buhler .
Dupa precuratire si uscare, samanta este depozitata in silozul celular al sectiei care cuprinde
18 celule (12-1000 mc si 6 la cca.735mc) avand 8 spatii intercelulare si 8 celule pentru depozitarea
srotului , cu o capacitate de 1000 mc fiecare. Silozul de materie prima asigura fabricatia pentru cel
putin 10 zile (stoc de siguranta).
Trimiterea materiei prime in fabricatie se face cu transportoarele, dar numai dupa o noua
operatie de indepartare a corpurilor straine, numita postcuratire, cand are loc o reducere a
continutului de impuritati pana la 0,5 – 1 %.
B. Obtinerea uleiului brut de presa
Aceasta faza a procesului tehnologic se realizeaza in sectia PRESE-DESCOJITORIE, se
aplica in special materiei prime floarea-soarelui si cuprinde etapele de mai jos.
B.1.Obtinerea materialului de alimentare a preselor
Coaja semintelor oleaginoase are un continut scazut de ulei si un continut ridicat de
celuloza, fiind necesara indepartarea ei din samanta, intr-o anumita proportie, stabilita de tehnologie,
ceea ce se realizeaza in tobe de spargere, cu separarea cojilor din amestecul rezultat cu ajutorul
sitelor plane si separatoarelor pneumatice. Coaja este trimisa la Centrala Termica unde este utilizata
drept combustibil la cazanele de producere a aburului, iar miezul tehnologic rezultat, avand 8-12%
coaja, este maruntit mecanic. Macinatura de miez rezultata este supusa unui tratament hidrotermic,
la 105 – 110 ° C in timp limitat, sub agitare continua, in doua etape : umectarea si uscarea.
B.2.Presarea si purificarea uleiului brut de presa
Materialul tratat hidrotermic alimenteaza presele, rezultand, pe de o parte uleiul brut de
presa, iar pe de alta un material (care mai pastreza 18-22% ulei ) numit broken.

6
EVALUAREA CICLULUI DE VIATA AL ULEIULUI DE FLOAREA SOARELUI

Uleiul rezultat in urma presarii, continand impuritati mecanice, suspensii, urme de apa, este
trecut intr-un separator pentru indepartarea impuritatilor grosiere si apoi este filtrat. Zatul rezultat
este reintrodus in procesul tehnologic, iar uleiul brut de presa filtrat este depozitat, dupa cantarire, in
rezervorul de ulei brut din parc . Boabele de soia si germenii de porumb care sunt materii prime mai
sarace in ulei, nu sunt supuse operatiei de presare, ci sunt numai macinate si aplatizate, in vederea
extractiei.
C. Obtinerea uleiului brut de extractie
Aceasta faza a procesului tehnologic se realizeaza in cadrul sectiei EXTRACTIE si
cuprinde etapele : extractia propriu-zisa a uleiului din brokenul rezultat de la presare,
desolventizarea si racirea srotului rezultat, distilarea miscelei si condensarea vaporilor de solvent in
vederea recuperarii lor.
C.1.Extractia uleiului din broken
Extractia uleiului din broken se realizeaza intr-un utilaj numit extractor, prin spalari
multiple cu solvent (n-hexan), rezultand srot (material solid) si miscela (amestec de ulei brut si
solvent).
C.2.Desolventizarea si uscarea srotului
Srotul este un produs secundar ce rezulta din procesul tehnologic, fiind valorificat drept
furaj. Pentru a putea fi comercializat, srotul rezultat din extractor este supus operatiei de indepartare
a solventului intr-un utilaj numit toaster, fiind apoi racit si uscat in racitorul de srot, putand fi stocat
in siguranta in celulele de srot din Casa Masini si/sau livrat la beneficiari, auto sau vagonabil.
C.3.Distilarea miscelei
Distilarea miscelei are drept scop separarea uleiului extras din broken si recuperarea
solventului cand rezulta ulei brut de extractie si vapori de solvent ce sunt dirijati spre o baterie de
condensatoare , solventul rezultat fiind recuperat si recirculat in procesul tehnologic.
Uleiul brut de extractie este trimis in parc in rezervorul de ulei brut de extractie.
D.Rafinarea uleiului brut
Rafinarea uleiurilor vegetale are drept scop indepartarea substantelor de insotire (fosfatide,
acizi grasi liberi, substante colorante, substante odorante, ceruri etc.) care inrautatesc calitatea
uleiului si afecteaza stabilitatea sa. Aceasta faza a procesului tehnologic se realizeaza in sectia
RAFINARIE si parcurge etapele :
• Purificarea uleiului brut.
• Delecitinizare-neutralizare.
7
EVALUAREA CICLULUI DE VIATA AL ULEIULUI DE FLOAREA SOARELUI

• Winterizarea uleiului neutral.


• Obtinerea uleiului spalat-uscat.
• Decolorarea uleiului uscat.
• Dezodorizarea uleiului uscat si polisarea uleiului rafinat.
• Scindarea soapstock-ului.
D.1.Purificarea uleiului brut
Purificarea are drept scop indepartarea substantelor mucilaginoase, fosfatidice si a
impuritatilor mecanice din ulei , componenti care ingreuiaza operatia de rafinare. Are loc o hidratare
cu apa calda, prin centrifugare, cand rezulta pe de o parte uleiul brut desmucilaginat, iar pe de alta
parte mucilagiile ce sunt fie introduse in srot, fie depozitate in paturile de namol special amenajate .
D.2.Delecitinizare-neutralizare
In aceasta etapa are loc indepartarea fosfatidelor nehidratabile din uleiul desmucilaginat,
prin tratament cu acid fosforic si neutralizarea acizilor grasi liberi din ulei cu o solutie de hidroxid
de sodiu (caustic I). Prin neutralizare si separare centrifugala rezulta uleiul neutral (condus la
winterizare dupa un nou adaos de solutie de soda-caustica II) si soapstockul ce intra in tancul de
soapstock, iar de aici la scindare.
D.3.Winterizarea
Este operatia care are drept scop eliminarea cerurilor la temperaturi scazute de 6-8°C, urmata
de separarea centrifugala, cand rezulta ulei winterizat si un amestec de ceruri, ulei si soapstock ce
este condus in tancul de soapstock.
D.4.Spalarea-uscarea
Prin aceasta operatie se realizeaza indepartarea prin centrifugare, a urmelor de sapun cu
ajutorul apei calde, la 90-95°C, urmata de uscarea sub vid, cand rezulta uleiul spalat care este uscat
apoi sub vid si apele de spalare ce sunt trecute in tancul de soapstock.
D.5.Decolorarea
In aceasta etapa se indeparteaza din ulei substantele reponsabile de culoare (clorofile,
xantofile etc), urme de metale etc. cu ajutorul pamantului decolorant.
D.6.Dezodorizarea si polisarea
In faza de dezodorizare are loc indepartarea substantelor odorante prin antrenarea cu abur
sub vid inaintat, la temperaturi de cca.235°C, rezultand ulei dezodorizat si un distilat ce este trimis
in rezervorul de acizi grasi. Polisarea, ultima operatie a rafinarii uleiului, reprezinta o filtrare de
control a uleiului comestibil rafinat inainte de a fi trimis in rezervor .
8
EVALUAREA CICLULUI DE VIATA AL ULEIULUI DE FLOAREA SOARELUI

D.7.Scindarea soapstock-ului
In tancul de soapstock se va gasi un amestec de : sapun, ulei neutral, ceruri, substante
colorante, apa, substante mucilaginoase etc. Acest amestec este supus tratarii cu acid sulfuric cand
rezulta acizii grasi, un subprodus ce este trimis in rezervorul de acizi grasi, si un reziduu, apele acide
care, dupa neutralizare, sunt colectate si transportate cu vidanja la paturile special amenajate.
E. Imbutelierea si depozitarea uleiurilor
Imbutelierea se poate face in ambalaje tip PET de 1 l, care sunt trase in folie de polietilena
si apoi depozitate.
Buteliile PET sunt obtinute din preforme, prin suflare, iar imbutelierea are loc pe o linie
automatizata ce realizeaza : umplerea, capsularea, inscriptionarea, etichetarea, gruparea sticlelor cu
formare de baxuri in folie de PE, baxuri ce se aseaza pe paleti de lemn, urmata de infolierea paletilor
cu folie strech in vederea depozitarii si transportului.

III. Schema fluxului tehnologic

9
EVALUAREA CICLULUI DE VIATA AL ULEIULUI DE FLOAREA SOARELUI

Fig. 1. Schema generala de obtinere a uleiurilor vegetale

10
EVALUAREA CICLULUI DE VIATA AL ULEIULUI DE FLOAREA SOARELUI

PĂMÂNTURI APĂ ŞI ULEI AGENT PT. SOLUŢIE DE


DECOLORANTE
CONDENS BRUT DEMUCILAGIN NaOH
ARE
Demucilaginare

Neutralizare

Spălare

Uscare
Apă de spălare
Apă de Decolorare
Decantare
canal Suport
Deceruire cristale
Ulei de batal (Vinterizare)
Pământ uzat
şi ulei Dezodorizare

Polizare
Decolorare (Finisare) Reziduuri
vinterizare
Pământ uzat Ulei tehnic ULEI RAFINAT SOAPSTOCK

Fig. 2. Schema generala de rafinare a uleiului brut

11
EVALUAREA CICLULUI DE VIATA AL ULEIULUI DE FLOAREA SOARELUI

IV. Poluanti
1. Aer
Emisiile in aer rezultate in urma desfasurarii procesuluide ardere a combustibililor nu vor depasi
valorile limita de emisie ale poluantilor specifici stabilite in tabelul de mai jos, dupa cum urmeaza:

Nr. crt. Denumire sursa de emisie Indicatori Praguri alerta C.M.A.


mg/Nmc mg/Nmc
1. Cazan 1 tip CR 11 M nr.1 -10 CO 175/70 250/100
t/h abur,
cos H=25 m , D=1 m SO 1400/24,5 2000/35
2
combustibil utilizat coaja/gaz NO 350/245 500/350
2
natural
pulberi 70/3,5
100/5
2. Cazan 2 tip CR 11 M nr.2 -10 CO 175/70 250/100
t/h abur,
cos H=25 m , D=1 m SO 1400/24,5 2000/35
2
combustibil utilizat coaja/gaz NO 350/245 500/350
2
natural
pulberi 70/3,5 100/5
3. Cazan 3 tip CR 11 M nr.3 - 10 CO 175/70 250/100
t/h abur,
cos H=25 m , D=1 m SO 1400/24,5 2000/35
2
combustibil utilizat coaja/gaz NO 350/245 500/350
2
natural
pulberi 70/3,5 100/5
4. Cazan 4 tip CR 11 M nr.4 -10 CO 175/70 250/100
t/h abur,
cos H=25 m , D=1 m SO 1400/24,5 2000/35
2
combustibil utilizat coaja/ gaz
natural NO 350/245 500/350
2
pulberi 70/3,5 100/5
5. Cazan Loos, CO 70 100
cos H=14 m , D=0,6 m SO 24,5 35
2
combustibil gaz natural NO 245 350
2 3,5 5
pulberi

12
EVALUAREA CICLULUI DE VIATA AL ULEIULUI DE FLOAREA SOARELUI

Emisii rezultate din procesul tehnologic

Valori limita pentru emisiile totale de COV rezultate din procesul tehnologic, conform
schemei de reducere :

Nr. Crt. Instalatia Indicator Denumire sursa de emisie Valorile limita pentru
tehnologica COV tatale conform
HG 699/1993,
modificata cu HG
1902/2004
1. Sectia COV (n- Tubulatura de evacuare 1 Kg hexan /tona floarea
extractie hexan) (Linia I si Linia II), cos soarelui
dispersie

Imisii
Concentratiile poluantilor evacuati in atmosfera trebuie sa nu depaseasca in aerul inconjurator
valorile limita prevazute de Ordinul MAPM 592/2002, respectiv:
Indicator Perioada de Valoare limita de emisie
mediere
SO 1h 350 μg/mc
2
24 h 125 μg/mc
NOx si NO 1h 200 μg/mc- de atins pana la 01.01.2010
Pulberi in suspensie – PM 24 h 50 μg/mc
10
CO Zilnica 10 mg/mc

2. Apa
Apele uzate evacuate (menajere, pluviale si tehnologice epurate) de pe platforma S.C. EXPUR
S.A. URZICENI – Punct de lucru Slobozia, in raul Ialomita vor respecta urmatoarele valori limita
impuse prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 139/28.09.2007:
Nr. Categoria Modul de epurare, Caracteristici de Valoarea limita admisibila
crt. apei evacuare in receptori calitate normate si temeiul legal
autorizati
Valori Act
Limita de normativ/
Emisie Act de
reglementare
1. Menajere si Epurare in statia de pH 6,5-8,5 Autorizatia de
tehnologice epurare mecano – chimica Gospodarire a
care necesita cu capacitatea de 10 mc/h MTS 150 mg/l Apelor nr.
epurare si evacuate in Raul 139/28.09.200
Ialomita CBO 100 mg/l 7
5
CCOCr 220 mg/l

13
EVALUAREA CICLULUI DE VIATA AL ULEIULUI DE FLOAREA SOARELUI

Azot amoniacal 3,0 mg/l


Azotati 37 mg/l
Azotiti 2,0 mg/l

Reziduu fix filtrat 2000 mg/l


0
la 105 C
Detergenti
biodegradabili 0,5 mg/l

Substante 20 mg/l
extractibile cu
solventi organici
Fosfor total
2,0 mg/l
Cloruri 500 mg/l

3. Sol
Se vor respecta concentratiile maxime admise prevazute de Ord.756/1997-la urmatorii indicatori.

Element/poluant Valori Praguri de alerta Praguri de interventie


normale mg/kg subst. usc. mg/kg subst. usc.
mg/Kg folosinta folosinta mai folosinta folosinta mai
substanta usc. sensibila a putin sensibila a putin
terenului sensibila a terenului sensibila a
terenului terenului

Produse 100 200 1000 500 2000


petroliere

Sulfati - 2000 5000 10000 50000

4. Apa freatica
Calitatea apei potabilizate dupa preluarea din foraje va urmari incadrarea indicatorilor fizico-
chimici si microbiologici in limitele prevazute de Legea Nr. 458/2002, modificata si completata de
Legea Nr. 311/2004, privind calitatea apei potabile.
Nr. Indicatori Unitate masura Valoare admisa conform
crt. Legea 458/2002 modificata si
completata cu Legea
311/2004
1 Amoniu mg/l 0,50
2 Bacterii coliforme nr/100 ml 0
3 pH unit.pH 6,5-9,5
4 Clor rezidual mg/l 0,50

14
EVALUAREA CICLULUI DE VIATA AL ULEIULUI DE FLOAREA SOARELUI

5 Escherichia coli Nr./250 ml 0


6. Nitriti mg/l 0,50
7 Oxidabilitate mgO2/l 5,0
8 Turbiditate Unit. 5
o
9 Nr. colonii dezvoltate 22 C Nr./ml 100
o
10 Nr. colonii dezvoltate 37 C Nr./ml 20
11 Enterococi Nr./ 100 ml 0
12 Sulfuri si hirogen sulfurat μg/l 100

5. Deseuri
Deseuri nepericuloase

Deseuri produse Cod deseu Procesul din care Cantitati Mod de depozitare
conf. H.G. provine (UM/an) temporara
856/2002
Cenusa de la CT 10 01 15 Ardere combustibil si coji 61 tone Container metalic (2
seminte in centrala bucati x 1,5
termica mc/container
Mucilagii 02 03 01 Rafinare ulei brut 655.73 tone 2 tancuri x 65 mc
(desmucilaginare) amplasate pe platforma
betonata. Se introduc in
srot in proportie de
minim 75%
Impuritati 02 03 04 Curatare materie prima 131.14 tone Buncar x 35 mc,
tehnologice (seminte) platforma betonata
acoperita in incinta
fabricii
Coji seminte 02 01 03 Decorticare seminte 8196.72 Platforma betonata
tone acoperita. Minim 95%
se valorifica drept
combustibil la Centrala
Termica.
Pamant decolorant 02 03 04 Rafinare ulei (decolorare) 21.311 tone Container mobil x 6,5 t
uzat
Namol 02 03 05 Preepurare ape uzate 141 tone Paturi de namol x 1200
preepuratoare mc/pat namol. Periodic
la suprafata namolurilor
se ridica acizi grasi care
sunt colectati si se
valorifica
Namol statie 02 03 05 Epurare ape uzate - Paturi de namol
tratare fizico-
chimica
Hartie si carton 20 01 01 Toate sectoarele 0.655 tone Platforma betonata
acoperita

15
EVALUAREA CICLULUI DE VIATA AL ULEIULUI DE FLOAREA SOARELUI

Material plastic 20 01 39 Toate sectoarele 0.327 tone Platforma betonata


acoperita
Ambalaje de hartie 15 01 01 Ambalare produs finit 0.983 tone Platforma betonata
si carton acoperita
Ambalaje de 15 01 02 Ambalare produs finit 0.655 tone Platforma betonata
materiale plastice acoperita
Anvelope uzate 16 01 03 Sector auto 0.327 tone Platforma betonata parc
auto
Fier si otel 17 04 05 Casari si reparatii utilaje 9.84 tone Platforma betonata
Deseu menajer 20 03 01 Toate sectoarele 11.475 tone Container metalic 5 mc
amplasat pe platforma
betonata
Cocs (carbune 19 09 04 Desulfurizare 40 Platforma betonata
activ) epuizat mc/tronson
Lemn 15 01 03 Ambalare tertiara 1 tone Platforma betonata
acoperita

Deseuri periculoase
Procesul din care Cantitati Mod de
Cod deseu conf. depozitare
Deseuri produse provine (tone/an)
H.G. 856/2002 temporara
Ulei mineral uzat 13 02 08 Functionare si 0.5 Colectat separat
13 02 05 intretinere instalatii in recipienti
tehnologice, metalici
13 01 10
mijloace auto
Baterii si acumulatori 16 06 01 Sector auto, AMC, CF 0.43 Platforma
uzati betonata parc
auto

Deseuri refolosite
Denumire deseu Cod deseu Procesul din care Cantitati Mod de valorificare
conform H.G. provine (tone/an)
856/2002
Coji seminte 02 01 03 Decorticare seminte 7540.98 Combustibil utilizat la
Centrala Termica
(valorificare interna
min.95%)
Mucilagii 02 03 01 Rafinare ulei brut 491.8 Se introduc in srot
(desmucilaginare)

Deseuri comercializate

16
EVALUAREA CICLULUI DE VIATA AL ULEIULUI DE FLOAREA SOARELUI

Denumire deseu Cod deseu conform Procesul din care Cantitati Destinatie
H.G. 856/2002 provine (tone/an)
Impuritati tehnologice 02 03 04 Curatare materie 106.55 Firme specializate
prima (seminte) in valorificarea si
eliminarea lor
Coji seminte 02 01 03 Decorticare seminte 655.74 Firme specializate
in recuperarea si
valorificarea lor
Hartie si carton 20 01 01 Toate sectoarele 0.655 Firme specializate
in recuperarea si
valorificarea lor
Ambalaje de hartie si 15 01 01 Ambalare produs 0.98 Firme specializate
carton finit in recuperarea si
(imbuteliere) valorificarea lor
Materiale plastice 23 01 39 Toate sectoarele 0.328 Firme specializate
in recuperarea si
valorificarea lor
Ambalaje de materiale 15 01 02 Ambalare produs 0.656 Firme specializate
plastice finit in recuperarea si
valorificarea lor

Deseuri ramase in stoc


Cod deseu Procesul din care Cantitati
Deseuri produse conf. H.G. provine (UM/an) Mod de depozitare
856/2002
Ulei mineral uzat 13 02 08 Functionare si 0.5 tone Recipienti metalici
13 02 05 intretinere instalatii
tehnologice
13 01 10
Baterii si acumulatori 16 06 01 Sector auto, AMC, 0.43 tone Platforma betonata
uzati CF parc auto
Anvelope uzate 16 01 03 Sector auto 0.328 tone Platforma betonata
parc auto
Mucilagii 02 03 01 Rafinare ulei brut 164 tone Paturi de namol
(desmucilaginare) special amenajate
Namol preepuratoare 02 03 05 Preepurare ape uzate 141 tone Paturi de namol
Namol statie tratare 02 03 05 Epurare ape uzate - Paturi de namol
fizico-chimica
Cocs (carbune activ) 19 09 04 Desulfurizare 40 mc/tronson Platforma betonata
epuizat

17
EVALUAREA CICLULUI DE VIATA AL ULEIULUI DE FLOAREA SOARELUI

Lemn 15 01 03 Ambalare tertiara 0.98 tone Platforma betonata


acoperita

Depozitare definitiva a deseurilor


Denumire deseu Cod deseu Procesul din care Cantitati Mod de depozitare
conform H.G. provine (tone/an) finala
856/2002
Cenusa de 10 01 15 Ardere combustibil 61 Rampa de gunoi a
la centrala termica si coji seminte in orasului
centrala termica
Impuritati tehnologice 02 03 04 Curatare materie 24.6 Rampa de gunoi a
prima (seminte) orasului
Pamant decolorant 02 03 04 Rafinare ulei 21.31 Rampa de gunoi a
uzat (albire) orasului
Deseu menajer 20 03 01 Toate sectoarele 11.47 Rampa de gunoi a
orasului

V. Fisa de colectare a datelor pentru o unitate de proces.

Completat de: Rusu Marinela Data completarii: 17.05.2010


Sobariu Dana
Denumirea unitatii de proces: S.C. Expur S.A. Slobozia Zona analizata: linia DeSmet de
extractie a uleiului vegetal de floarea
soarelui
Perioada de timp: Luna de inceput: Luna de sfarsit:
12 luni 16.05.2010 16.05.2010
Descrierea unitatii de proces (se ataseaza pagini suplimentare daca este cazul):
Intrari de materiale Unitati Cantitate Proceduri de obtinere Origine
a datelor
Seminte floarea t 120000 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
soarelui mediu Slobozia
N - hexan t 52.72 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
mediu Slobozia
Pamant decolorant t 14.75 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
mediu Slobozia
Acid fosforic t 2.62 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
alimentar mediu Slobozia

18
EVALUAREA CICLULUI DE VIATA AL ULEIULUI DE FLOAREA SOARELUI

Hidroxid t 6.56 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.


de sodiu mediu Slobozia
Acid sulfuric t 18.03 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
tehnic mediu Slobozia
Acid clorhidric solutie t 9.84 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
32% mediu Slobozia
Clor mc 6 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
mediu Slobozia
Azot mc 102 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
mediu Slobozia
Hartie de filtru t 0.327 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
mediu Slobozia
Cocs t 1.64 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
mediu Slobozia
Clorura ferica t 2.62 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
mediu Slobozia
Polielectrolit t 0.327 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
mediu Slobozia
Metil-etil-cetona min. l 300 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
50%
mediu Slobozia
Ambalaje PET 1/1 t 153.44 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
consumate
mediu Slobozia

Dopuri PE consumate t 22.62 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.


mediu Slobozia
Etichete t 9.51 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
consumate 9.51 t mediu Slobozia

Folie plastic stretch si t 22.95 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.


termocontractibila mediu Slobozia
Hartie/carton t 16.4 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
mediu Slobozia
Paleti lemn kg 983.61 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
mediu Slobozia
Consum de apa(a) Unitati Cantitate
Alimentare cu apa in mii mc/an 5,548
vederea potabilizarii
Alimentare cu apa mii mc/an
tehnologica 1 744,6

Ape pluviale de la SC l/s 484


EXPUR SA si terti

19
EVALUAREA CICLULUI DE VIATA AL ULEIULUI DE FLOAREA SOARELUI

Apa pentru mc 1000


stingerea incendiilor

Apa uzata mc/an 1 750 000

Intrari de energie (b) Unitati Cantitate Proceduri de obtinere Origine


a datelor
Coji de floarea t/an 22 800 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
soarelui pentru mediu
combustie la centrala Slobozia
termica
Benzina auto l/an 25 000 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
mediu Slobozia
Motorina l/an Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
75 000 mediu Slobozia

mc/an 331 388,82 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.


Gaz metan mediu Slobozia

t/an 6.6 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.


GPL mediu Slobozia
kw/h Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
Energie electrica 7 998 382 mediu Slobozia

GJ /an 340 000 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.


Energie termica mediu Slobozia

Iesiri de materiale Unitati Cantitate Proceduri de obtinere Origine


(inclusiv produse) a datelor
Ulei brut floarea- Kg/an 34 545 766 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
soarelui Slobozia
mediu

Ulei rafinat floarea- butelii 19 955 348 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
soarelui PET 1,0 l Slobozia
ulei fls/an mediu

kg/an 28 848 760 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.


Srot de floarea soarelui mediu Slobozia

20
EVALUAREA CICLULUI DE VIATA AL ULEIULUI DE FLOAREA SOARELUI

Cenusa de la CT t 61 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.


mediu Slobozia
Mucilagii t 655.73 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
mediu Slobozia
Impuritati tehnologice t 131.14 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
mediu Slobozia

Coji seminte t 8196.72 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.


mediu Slobozia

Pamant decolorant t 21.311 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.


uzat mediu Slobozia
Namol preepuratoare t 141 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
mediu Slobozia
Namol statie tratare - Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
fizico-chimica mediu Slobozia
Hartie si carton t 0.655 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
mediu Slobozia
Material plastic t 0.327 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
mediu Slobozia

Ambalaje de hartie si t 0.983 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.


carton mediu Slobozia

Ambalaje de materiale t 0.655 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.


plastice mediu Slobozia

Anvelope uzate t 0.327 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.


mediu Slobozia

Fier si otel t 9.84 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.


mediu Slobozia

Deseu menajer t 11.475 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.


mediu Slobozia
Cocs (carbune activ) mc/tronson 40 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
epuizat mediu Slobozia
Lemn t 1 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
mediu Slobozia
Ulei mineral uzat t 0.5 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
mediu Slobozia
Baterii si acumulatori t 0.43 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
uzati mediu Slobozia
CO mg/Nmc 250/100 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.

21
EVALUAREA CICLULUI DE VIATA AL ULEIULUI DE FLOAREA SOARELUI

mediu Slobozia
SO mg/Nmc 2000/35 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
2
mediu Slobozia
NO mg/Nmc 500/350 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
2
mediu Slobozia
Pulberi mg/Nmc 50 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
mediu Slobozia
COV (n-hexan) Kg/t fs 1 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
mediu Slobozia
pH 6.4-8.5 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
mediu Slobozia
MTS mg/l 150 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
mediu Slobozia
CBO mg/l 100 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
5
mediu Slobozia
CCOCr mg/l 220 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
mediu Slobozia
Azot amoniacal mg/l 3.0 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
mediu Slobozia
Azotati mg/l 37 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
mediu Slobozia
Azotiti mg/l 2.0 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
mediu Slobozia
Reziduu fix filtrat la mg/l 2000 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
0
105 C mediu Slobozia

Detergenti mg/l 0.5 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.


biodegradabili mediu Slobozia

Substante extractibile mg/l 20 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.


cu solventi organici mediu Slobozia

Fosfor total mg/l 2.0 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.


mediu Slobozia
Cloruri mg/l 500 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
mediu Slobozia
Produse petroliere mg/Kg 100 Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
substanta mediu Slobozia
usc
Sulfati mg/Kg - Autorizatia integrata de S.C. Expur S.A.
substanta mediu Slobozia
usc

22
EVALUAREA CICLULUI DE VIATA AL ULEIULUI DE FLOAREA SOARELUI

VI.Concluzii si recomandari
In urma analizarii datelor obtinute pentru realizarea proiectului de “Evaluare a ciclului de
viata a uleiului de floarea soarelui” la S.C. EXPUR S.A Urziceni, nu s-au descoperit activitati care
sa aiba un impact semnificativ asupra mediului.

VII. Raportarea
Proiectul “Evaluarea ciclului de viata al uleiului de floarea soarelui” a fost intocmit de catre
Sobariu Dana-Luminita si Rusu Marinela.
Acesta a avut drept scop evaluarea impactului asupra mediului al fabricarii uleiului de
floarea-soarelui, si obiectivul de a informa publicul larg asupra impactului produs asupra
mediului de uleiu de floarea-soarelui.
Evaluarea ciclului de viata al produsului este o tehnica de management de mediu care
identifica fluxurile de materiale, de energie si de deseuri ale unui produs pe durata unui ciclu de
viata al produsului si impactul acestora asupra mediului. Dictionarul enciclopedic de mediu prezinta
o definitie dezvoltata si cuprinzstoare : "Evaluarea ciclului de viata al unui produs reprezinta
evaluarea si analizarea consecintelor actiunii produsului asupra mediului; evaluarea urmareste
produsul de la extractia si prelucrarea materiei prime, trecand prin toate fazele sale de productie,
transport si distributie, utilizare rentabilizare, intretinere si reciclare. mergand pana la depozitarea
finala sau pana la reintegrarea sa in mediul inconjurator."
Activitatea de evaluare s-a despasurat in cadrul firmei S.C. Expur S.A.Urziceni in perioada
16.05.2009- 16.05.2010.
Datele folosite au fost puse la dispozite de catre S.C. Expur S.A. Urziceni, impreuna cu
datele din legislatia in vigoare.
In urma analizarii acestora nu s-au constatat depasiri de concentratii la nici una dintre
substantele avute in vedere. Astfel se poate concluziona ca activitatea de producere a uleiului de
floarea soarelui nu are un impact semnificativ asupra mediului.

23
EVALUAREA CICLULUI DE VIATA AL ULEIULUI DE FLOAREA SOARELUI

Bibliografie
Autorizatia integrata de mediu S.C. EXPUR S.A. Urziceni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Evaluarea_ciclului_de_via%C5%A3%C4%83

24
EVALUAREA CICLULUI DE VIATA AL ULEIULUI DE FLOAREA SOARELUI

Cuprins

Scopul....................................................................................................................................................2
Domeniul de aplicare.............................................................................................................................2
I. Materii prime.....................................................................................................................................3
II. Procesul tehnologic...........................................................................................................................5
III. Schema fluxului tehnologic.............................................................................................................9
IV. Poluanti.........................................................................................................................................12
Aer.................................................................................................................................................12
Apa................................................................................................................................................13
Sol..................................................................................................................................................14
Apa freatica...................................................................................................................................14
Deseuri...........................................................................................................................................15
V. Fisa de colectare a datelor pentru o unitate de proces....................................................................18
VI. Concluzii si recomandari...............................................................................................................23
VII. Raportarea....................................................................................................................................23
Bibliografie ........................................................................................................................................24

25

S-ar putea să vă placă și