Sunteți pe pagina 1din 9

METODE SPECTROMETRICE = METODE SPECTRALE =

METODE OPTICE = METODE SPECROFOTOMETRICE DE ANALIZA

NOTIUNI INTRODUCTIVE
Relatie culoare (ca functie a luminii absorbite) - specie chimica -analit = identificare
calitativa
Relatie intensitate culoare (ca functie a luminii absorbite) -concentratie specie
chimica - analit = determinare cantitativa!

Relatie culoare (ca functie a luminii emise) - specie chimica -analit = identificare
calitativa
Relatie intensitate culoare (ca functie a luminii emise) -concentratie specie chimica -
analit = determinare cantitativa

Concluzie: emisia si absorbtia REM (lumina, ca forma particulara a REM-Radiatie


ElectroMagentica) pot fi utilizate in analiza chimica calitativa si cantitativa

Ce sunt metodele spectrale de analiza?


Metode de analiza calitativa si cantitativa a unui analit pe baza interactiei REM
cu materia-proba!

Caracteristicile REM
Radiatia electromagnetica REM- forma de energie cu natura duala: unda- particula!
Transfer cuantificat de enrgie, fara transfer de substanta

Caracter ondulatoriu, se deplaseaza cu viteze diferite


Caracter de unda
Viteza de propagare a luminii C = 299.792.458 m/s ~ 3. 108 m/s in vid

Dir.propag

Reprezentare schematica a propagarii REM pe axa z

Natura de unda:  - distanta dintre doua maxime defazate cu 2


 - numarul de unde care trec printr-un anumit
punct/unitatea de timp
[] in m sau in cm sau in Å = 10-8 cm, (Angstrom); (1 Å=10-10 m); nm = 10-7 cm (10-9 m)
[] in Hertz (s-1)

c =   in vid (c de la celeritas = viteză)  =c/

Viteza de propagare a luminii: c = 299.792.458 m/s (3  108 m/s, 300.000 km/s) in vid
(conform teoriei relativităţii, nimic nu poate fi mai rapid decat lumina).
(v = n  3 108 m/s) n-indice
In aer: v = 99.702.547 m/s; Apa: 228.849.205 m/s
_ _
Numar de unda:  = 1/, [] =cm-1 in domeniul spectral IR

Reprezentarea naturii de unda a REM

Natura de particula (corpuscul) a REM: REM este formata din particlule f. f. mici de
energie = fotoni. Schimbul de enrgie este cuantificat, realizandu-se prin intermediul fotonilor
Corpuscul-foton- particula elementara de energie E, forma discreta de energie (lumina).

E=h  ipoteza cuantelor Planck


E = h , Constanta lui Planck h = 6.62 x 10-34 J·s,

 = c/ 
E = hc = hc/
relatie ce arata caracterul dual al REM
Spectru electromagnetic = reprezentarea tuturor  pe intregul
domeniu de REM
Domenii spectrale
- raze cosmice -fotoni (cosmic-ray photons)
- raze gama < 10-1 Å
- raze X (in Å sau nm) 10-2 – 102 Å 10-1 – 10 nm
-ultraviolet (in nm) - indepartat 10-200 nm
- apropiat 200-400 nm
- vizibil (in nm) 400-750 nm
- infrarosu (in cm ) - apropiat 13.000 -4000 cm-1
-1

- mediu 4000- 200 cm-1


(13.000 – 10 cm-1) - indepartat 200- 10 cm-1
- microunde (in cm) - 1mm (10-1 cm)-100 cm
- unde radio >1m
Radiatia monocromatica-concept ideal

EMISIA SI ABSORBTIA REM

Tranzitii cuantice = modificarea starii energetice a unui sistem cuantic


(atom, molecula). Radiative sau neradiative
Tranzitii radiative:
a) Emisia REM; b) Absorbtia REM; c)Fluorescenta REM

a) Emisia de radiatie (REM)


E = E1 – E0 = h  = E/h  analiza calitativa si cantitativa
 spectru de emisie  spectrometria de emisie

E1
E1
h
h

E0
E0
a b

a) b)
b) Asorbtia REM, atenuarea intensitatii (absorbtia) radiatiei incidente 
spectru de absorbtie spectrometria de absorbtie  analiza cantitativa.
Absorbtia radiatiei

c) Fluorescenta REM
E1

h E2
h

E0

CONCLUZIE! Absorbtia, emisia, fluorescenta  fenomene optice la baza metodelor


spectrale de analiza
Spectre atomice
Sodiu: 11 e 1s2, 2s2, 2p6, 3s1...... 3p0 3d
4s

3p

Spectrul sodiului-spectru de linii 3s


Spectrele elementelor chimice- spectre simple de linii

Spectrul vizibil : continuu ; de linii

Spectre moleculare

3 tipuri de nivele energetice: electronice, de vibratie si de rotatie


Fenomenele optice: emisia, absorbtia si fluorescenta REM -complex

a) absorbtie in IR indepartat si microunde spectru de linii


b) IR mediu si apropiat  spectru cu benzi de absorbtie inguste
b) UV-VIS  spectru de cu benzi de absorbtie largi
Instrumente spectrale - Spectrometre
- bazate pe emisia REM (Spectrometre de emisie)
- bazate pe absorbţia REM (Spectrometre de absorbţie)
- bazate pe fluorescenta REM (Spectrometre de fluorescenta)

Componente principale

Spectrometre de emisie

Spectrometre de absorbţie
CLASIFICAREA METODELOR SPECTRALE
I. Metode ale spectrometriei atomice (AES/OES)
1. Spectrometria atomica de emisie cu excitare in arc sau scanteie electrica,
Torta
2. Spectrometria atomica de emisie cu excitare in flacara (Flamfotometria)
3. Spectrometria atomica de emisie cu excitare in plasma. (ICP)
4. Spectrometria atomica de absorbtie in UV-VIS (SAA) (AAS/OAS)
5. Spectrometria atomica de florescenta (AFS)
6. Chemiluminiscenta
7. etc.

II. Metode ale spectrometriei moleculare


1. Spectrometria moleculara de absorbtie in UV-VIS
2. Spectrometria moleculara de absorbtie in IR
2.1 Spectrometria moleculara de absorbtie in IR cu transformata Fourier FTIR
III. Metode ale spectrometriei electronice
IV. Metode ale spectrometriei Rontgen (XRS)
V. Metode ale spectro-electrochimiei
VI. Metode de analiza suprafetelor
VII. Spectroscopia de vacuum (High Vacuum Techniques)
VIII. Metode spectrale de analiza suprafetelor

APLICATII PRACTICE
1924 Raze Rontgen Professor K.M.G. Siegbahn

1999 Ahmed Zewail Femtochemistry


Femtosecond transient absorption spectroscopy
2003 Rezonanta magnetica nucleara Premiul Nobel

Premiul Nobel
Paul Lauterbur (chimist şi radiolog american) Peter Mansfield (fizician britanic)