Sunteți pe pagina 1din 2

Nume prenume___________________________________

Instrucţiune: Completaţi vă rog frazele neterminate cu unul sau mai multe cuvinte
1. Cred, că tatăl meu rar _______________________________________________________________________________________
2. Dacă toţi sunt împotriva mea, atunci ___________________________________________________________________________
3. Eu mereu am dorit _________________________________________________________________________________________
4. Dacă aş fi ocupat un post de conducere__________________________________________________________________________
5. Viitorul îmi pare ___________________________________________________________________________________________
6. Şeful meu ________________________________________________________________________________________________
7. Ştiu că pare o prostie, însă mie frică ____________________________________________________________________________
8. Cred că prietenul adevărat ___________________________________________________________________________________
9. Cînd eram copil ___________________________________________________________________________________________
10. Idealul de bărbat (femeie) pentru mine este ______________________________________________________________________
11. Cînd văd o femeie lîngă un bărbat______________________________________________________________________________
12. Comparativ cu majoritatea familiilor, a mea _____________________________________________________________________
13. Cel mai mult îmi place să lucrez cu ____________________________________________________________________________
14. Mama mea şi eu ___________________________________________________________________________________________
15. Aş da orice ca să uit ________________________________________________________________________________________
16. Dacă tatăl meu doar ar dori ___________________________________________________________________________________
17. Cred că sunt destul de capabil, pentru __________________________________________________________________________
18. Eu aş fi putut să fiu foarte fericit dacă __________________________________________________________________________
19. Dacă cineva lucrează sub conducerea mea _______________________________________________________________________
20. Sper în ___________________________________________________________________________________________________
21. La şcoală profesorii mei _____________________________________________________________________________________
22. Majoritatea camarazilor mei nu ştiu că mie frică de ________________________________________________________________
23. Nu-mi plac oamenii care _____________________________________________________________________________________
24. Cîndva ___________________________________________________________________________________________________
25. Cred că majoritatea băieţilor (fetelor) ___________________________________________________________________________
26. Viaţa de cuplu îmi pare ______________________________________________________________________________________
27. Familia mea se comportă cu mine de parcă aş fi __________________________________________________________________
28. Oamenii cu care eu lucrez ____________________________________________________________________________________
29. Mama mea _______________________________________________________________________________________________
30. Cea mai mare greşeală a mea a fost ____________________________________________________________________________
31. Aş fi dorit ca tatăl meu ______________________________________________________________________________________
32. Cea mai mare slăbiciune a mea constă în ________________________________________________________________________
33. Dorinţa mea ascunsă este ____________________________________________________________________________________
34. Subordonaţii mei ___________________________________________________________________________________________
35. Va veni şi ziua cînd _________________________________________________________________________________________
36. Cînd de mine se apropie şeful meu _____________________________________________________________________________
37. Aş fi dorit sa nu-mi mai fie frică de ____________________________________________________________________________
38. Cel mai mult îmi plac oamenii care ____________________________________________________________________________
39. Dacă din nou aş fi fost tînăr __________________________________________________________________________________
40. Cred că majoritatea femeilor (bărbaţilor) ________________________________________________________________________
41. Dacă aş fi avut o viaţă sexuală regulată _________________________________________________________________________
42. Majoritatea familiilor cunoscute _______________________________________________________________________________
43. Îmi place să lucrez cu oamenii care ____________________________________________________________________________
44. Consider că majoritatea mamelor ______________________________________________________________________________
45. Cînd eram mai tînăr simţeam un sentiment de vină dacă ____________________________________________________________
46. Cred că tatăl meu __________________________________________________________________________________________
47. Cînd am ghinion, eu ________________________________________________________________________________________
48. Cel mai mult în viaţă eu aş dori să _____________________________________________________________________________
49. Cînd le dau altor persoane o însărcinare _________________________________________________________________________
50. Cînd voi fi bătrîn ___________________________________________________________________________________________
51. Oamenii a căror superioritate eu o accept ________________________________________________________________________
52. Grijile mele de multe ori ma-u determinat _______________________________________________________________________
53. Cînd eu nu sunt alături, prietenii mei ___________________________________________________________________________
54. Cea mai vie amintire din copilărie este _________________________________________________________________________
55. Nu îmi place cînd femeile (bărbaţii) ____________________________________________________________________________
56. Viaţa mea sexuală __________________________________________________________________________________________
57. Cînd eram copil, familia mea _________________________________________________________________________________
58. Oamenii care lucrează cu mine ________________________________________________________________________________
59. Eu îmi iubesc mama, însă ____________________________________________________________________________________
60. Cel mai rău lucru pe care l-am făcut este ________________________________________________________________________
2 punct - atitudine pozitiva
1 puncte - atitudine negativă
0 puncte – atitudine indiferentă

1 Grupul de afirmaţii Nr afirmaţiei


1 Atitudinea faţă de tata 1 16 31 46
2 Atitudinea faţă de sine 2 17 32 47
3 Posibilităţi nerealizate 3 18 33 48
4 Atitudinea faţă de subordonaţi 4 19 34 49
5 Atitudinea faţă de viitor 5 20 35 50
6 Atitudinea faţă de şefi 6 21 36 51
7 Frica şi grijile 7 22 37 52
8 Atitudinea faţă de prieteni 8 23 38 53
9 Atitudinea faţă de trecut 9 24 39 54
10 Atitudinea faţă de persoanele de sex 10 25 40 55
opus
11 Atitudinea faţă de relaţii sexuale 11 26 41 56
12 Atitudinea faţă de familie 12 27 42 57
13 Atitudinea faţă de lucrători 13 28 43 58
14 Atitudinea faţă de mama 14 29 44 59
15 Sentiment de vină 15 30 45 60