Sunteți pe pagina 1din 5

HUMAN INFORMATION PROCESSING (HIP)

STILUL PERSONAL DE PRELUCRARE A INFORMAŢIEI

INSTRUCŢIE: „Pentru fiecare grup de întrebări marcaţi varianta ce vă


caracterizează cel mai bine în modul de prelucrare a informaţiilor”

1. A) De obicei învăţ sau îmi aduc aminte lucruri pe care le-am studiat în
mod special.
B) Am o bună memorie pentru detalii şi fapte pe care nu le-am studiat
în mod special.
C)N-am remarcat vreo diferenţă în capacităţile mele în această
privinţă.

2. A) Îmi place să citesc povestiri fantastice.


B) Îmi place să citesc povestiri realiste.
C) Nu am vreo preferinţă între povestiri fantastice şi realiste.

3. A) Îmi este la fel de plăcut să visez ori să fac planuri realiste.


B) Este mai plăcut să visez.
C) Este mai plăcut să fac planuri realiste.

4. A) În timp ce citesc sau învăt ascult muzica sau radio.


B) Când citesc sau învăt am nevoie de linişte perfectă.
C) Numai când citesc din plăcere, nu şi când studiez ascult muzica.

5. A) Mi-ar plăcea să scriu cărţi de ficţiune.


B) Mi-ar plăcea să scriu cărţi obişnuite.
C) Nu am vreo preferinţă în această privinţă.

6. A) Dacă m-aşi ocupa de tratarea bolilor mintale, aşi prefera terapia de


grup în împărtăşirea simţămintelor mele cu alţii.
B)Dacă aşi alege o metodă de terapie a bolilor mintale, aşi prefera
terapia individuală.
C) Nu am o preferinţă între terapia de grup şi cea individuală.

7. A) Îmi place să ilustrez prin desen imagini şi idei.


B) Îmi place să ilustrez detaliat, verbal.
C) Îmi place În egală măsură să ilustrez propriile idei în desen şi să le
relatez verbal.

8. A) Cred că pot fi uşor hipnotizat.


B) Probabil pot fi uşor hipnotizat, dar cu dif icultate.
C) Nu cred că pot fi hipnot izat.

9. A)Nu am nici o preferinţă între povestirile cu mistere şi cele realiste,


de acţiune.
B)Prefer povestiri de acţiune .
C)Prefer povestirile cu mistere.

10. A) Nu am vreo preferinţa intre algebră şi geometrie.


B) Prefer algebra.
C) Prefer geometria.

11. A) Îmi place să organizez lucrurile într-o înşiruire simplă.


B) Îmi place să organizez lucrurile astfel ca să văd relaţiile dintre ele.
C) Nu am preferinţă pentru unul sau altul dintre procedee.

12. A) Memorez bine materiale verbale.


B) Am o bună memorie tonală (muzicală).
C) Am în egală măsură cele doua tipuri de memorie.

13. A) Îmi reglez cu uşurinţă activitatea personală în limite impuse de


timp.
B) Îmi trebuie timp pentru a-mi organiza activitatea.
C) Am dificultate în reglarea ritmului activităţii.

14. A) Am frecvente schimbări de dispoziţie.


B) Am rare schimbări de dispoziţie.
C) Sunt stabil, aproape fără schimbări de dispoziţie.

15. A) Comunic uşor cu animalele.


B) Comunic relat iv uşor cu animalele.
C)Nu pot comunica cu animalele.

16. A) Nu am preferinţă mai mult pentru câini sau pentru pisici.


B) Prefer pisicile.
C) Prefer câinii.

17. A) Îmi place sa fac pe bufonul.


B) Pot să fac pe bufonul sau să fiu serios în funcţie de situaţie.
C) Nu-mi place să fac pe bufonul.

13. A) De obicei sunt neatent.


B) Uneori sunt neatent.
C) Aproape niciodată nu sunt atent.

19. A) Când văd reclame sunt influenţat cel mai adesea de semnele
atractive, scenele plăcute, picanteriile senzuale.
B) Când văd reclame, cel mai adesea sunt infIuenţat de informaţiile
care compară mai multe produse, arătând care sunt cele mai bune.
C) Cu precădere sunt influenţat de mijloacele de reclamă numai atunci
când oferă informaţii asupra calităţii produselor.

20. A) Nu am preferinţe între demonstraţia practică şi explicaţiile verbale.


B) Prefer demonstraţia.
C) Prefer explicaţiile verbale.

21. A) Îmi place la fel de mult să discut povestirile şi să le ilustrez în


desen.
B) Prefer să discut povestirile citite.
C) Prefer să ilustrez în desen povestirile citite.

22. A) Îmi place la fel de mult să spun poveşti, ca şi să le interpretez.


B) Îmi place mai mult să spun poveşti.
C) Îmi place mai mult să interpretez poveşt i.

23. A) Mişcarea ritmică şi versificarea îmi sunt la fel de plăcute.


B) Mişcarea ritmică este mai plăcută.
C) Versificarea este mai plăcută.

24. A) Îmi place să improvizez când dansez.


B) Îmi place baletul.
C) Nu am nici o preferinţă în acest sens.

25. A) Îmi place să interactionez afectiv cu adulţii.


B) Îmi place să interpretez interacţiunea afectivă a celorlalţi.
C) Îmi place la fel de mult şi una şi alta.

26. A) Gândesc mai bine când stau întins, culcat.


B) Gândesc mai bine când stau la birou.
C) Gândesc la fel de bine în ambele poziţii.

27. A) Mi-ar place să fiu critic muzical.


B) Mi-ar place să fiu compozitor.
C) Mi-ar place să fiu şi una şi alta în aceeaşi măsură.

28. A) Îmi este mai uşor să prevăd intuitiv rezultatele.


B) Îmi este uşor să fac predicţii statistice, ştiinţifice.
C) Îmi este la fel de uşor să fac predicţii intuitiv cât şi statistic-ştiinţific.

29. A) De obicei sunt atent la explicaţiile verbale.


B) De obicei sunt neatent la explicaţiile verbale.
C) Îmi pot impune să fiu atent la explicaţiile verbale.

30. A) Îmi place să analizez poveşti.


B) Îmi place să creez poveşti.
C) Îmi place la fel de mult să creez, dar şi să analizez poveşti.

31. A) Sunt conformist şi nonconformist .


B) În general sunt conformist (cad uşor de acord cu alţii).
C) În general sunt nonconformist (cad greu de acord cu alţii)

32. A) Am preferinţa pentru sarcini bine structurate.


B) Prefer sarcini nestructurate, deschise.
C) Nu am o preferinţă între cele două moduri de a învaţa.

33. A)Prefer să învaţ prin libera explorare.


B) Prefer să învaţ sistematic, ordonat si planificat.
C) Nu am o preferinţă între cele două moduri de învaţaare.

34. A) Memorez cu uşurinţă materiale verbale (nume, date, etc.)


B) Reţin în special imagini.
C) Reţin la fel de uşor imagini şi cuvinte.

35. A) Citesc pentru idei principale.


B) Citesc pentru detalii.
C) Citesc deopotrivă pentru detalii şi idei principale.

36. A) Sunt priceput în surprinderea ordinii ideilor.


B) Sunt priceput în descoperirea relaţiilor dintre idei.
C) Sunt la fel de priceput atât în surprinderea ordinii ideilor, cât şi a
relaţiilor dintre ele.

37. A) Nu am preferinţă pentru a schiţa sau pentru rezumatul celor citite.


B) Prefer schiţa.
C) Prefer rezumatul.

38. A) Între a produce idei şi a face concluzii nu am o preferinţă.


B) A face concluzii este mai amuzant.
C) A produce idei este mai amuzant.

39. A) De regulă, rezolv problemele logice-rational.


B) Mai mult îmi reuşesc rezolvările intuitive.
C) Sunt la fel de priceput în a rezolva problemele atât logic, cât şi
intuitiv.

40. A) Pentru mine este la fel de interesant să perfecţionez ceva, cât şi să


inventez ceva.
B) Este mult mai interesant să inventez ceva nou.
C) Este mult mai interesant să perfecţionez.
HUMAN INFORMATION PROCESSING (HIP)
STILUL PERSONAL DE PRELUCRARE A INFORMAŢIEI

INTERPRETAREA REZULTATELOR:
S + D + I – 120 afirmaţii S – stâng
S + D + I – 40 răspunsuri posibile D – drept
I – intermediar, amestecat

1. A – S 11. A – S 21. A – I 31. A – I


B-D B–D B–S B–S
C-I C-I C–D C–D
2. A – D 12. A – S 22. A – I 32. A – I
B-S B–D B–S B–D
C–I C–I C–D C–S
3. A - I 13. A – I 23. A – I 33.A – D
B-D B–S B–D B–S
C-S C –D C–S C–I
4. A - D 14. A – D 24. A – D 34. A – S
B-S B–I B–S B–D
C–I C–S C–I C–I
5. A - D 15. A – D 25. A – D 35. A – D
B-S B–I B–S B–S
C–I C -S C–I C–I
6. A - D 16. A – I 26. A – D 36. A – S
B-S B–D B–S B–D
C–I C–S C–I C–I
7. A - D 17. A – D 27. A – S 37. A – I
B-S B–I B–D B–S
C–I C–S C–I C–D
8. A - D 18. A – D 28. A – D 38. A – I
B-I B–I B–S B–S
C–S C–S C–I C–D
9. A - I 19. A – D 29. A – S 39.A – S
B-S B–S B–D B–D
C–D C–I C–I C–I
20. A – I 30. A – S 40. A – I
10. A – I B–D B–D B–S
C-S C-I C-D
B–S

C-D