Sunteți pe pagina 1din 2

Contributii datorate pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

13-Feb-2018

In analiza de mai jos, vom vedea ce contributii si impozite se retin la indemnizatie, in cazul concediilor
medicale.

In situatia in care salariatul prezinta un certificat medical pentru incapacitate temporara de munca, in ceea ce
priveste contributia de asigurari sociale, vor fi aplicabile prevederi ale art. 139 alin. (1) lit. o) din Codul fiscal.

Potrivit acestor prevederi, indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de angajator sau din Fondul
national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii, primite pe perioada in care persoanele fizice care
realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de
asigurari sociale de sanatate, intra in baza de calcul al contributiei de asigurari sociale.

Semnalam publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 din 8 februarie 2018 a OUG 3/2018
care modifica baza de calcul al CAS datorata in cazul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate suportate
de angajator sau din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii, primite pe perioada in
care persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiaza de concedii
medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. Pentru acestea, conform prevederilor OUG 3/2018
care modifica art. 139 alin. (1) lit. o) din Codul fiscal, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale
nu mai este reprezentata de 35% din castigul salarial mediu brut, corespunzator numarului zilelor lucratoare din
concediul medical, ci de insasi indemnizatia de asigurari sociale de sanatate.

Astfel, potrivit art. II pct. 1 din OUG 3/2018, prevederea art. 139 alin. (1) lit. o) din Codul fiscal se modifica,
avand urmatorul cuprins: "(1) Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale, in cazul persoanelor
fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, o reprezinta castigul brut realizat din salarii si
venituri asimilate salariilor, in tara si in alte state, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in
domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este
parte, care include:[...] o) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de angajator sau din Fondul
national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii, primite pe perioada in care persoanele fizice care
realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de
asigurari sociale de sanatate, conform prevederilor legale”, fiind eliminata prevederea „pentru care baza lunara
de calcul al contributiei de asigurari sociale este suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut,
prevazut la art. 143 alin. (2), corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical".

De asemenea, potrivit art. III alin. (5) din OUG 3/2018, "dispozitiile art. II se aplica incepand cu obligatiile
declarative aferente lunii ianuarie 2018”, urmand ca in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a OUG 3/2018
sa fie emise norme aprobate prin ordin al presedintelui ANAF.

In temeiul art. 12 din OUG 158/2006, indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta dupa
cum urmeaza:
A. de catre angajator, din prima zi pana in a 5-a zi de incapacitate temporara de munca;
B. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incepand cu ziua urmatoare celor
suportate de angajator, conform lit. A, si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca a asiguratului
sau a pensionarii acestuia.

Asadar, atat indemnizatia de incapacitate temporara de munca suportata de angajator pentru primele 5 zile de
concediu medical, cat si cea suportata din bugetul FNUASS se supun contributiei de asigurari sociale stabilita in
cota de 25% aplicata la baza de calcul mentionata anterior.
Page 1 of 2
In ceea ce priveste contributia de asigurari sociale de sanatate, daca pana la 31 decembrie 2017, pentru
indemnizatiile de incapacitate temporara de munca pentru boli obisnuite, angajatul nu datora contributia de
asigurari sociale de sanatate, iar angajatorul datora contributia de asigurari sociale de sanatate pentru
indemnizatia suportata de acesta pentru primele 5 zile, ca urmare a transferului contributiilor sociale in sarcina
salariatilor incepand cu 1 ianuarie 2018 au fost eliminate prevederile referitoare la contributia de asigurari
sociale de sanatate datorata de angajator pentru indemnizatiile de incapacitate temporara de munca aferente
concediilor medicale.

Totodata, Codul fiscal in forma modificata de OUG 79/2017 nu contine prevederi clare referitoare la modul de
calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul indemnizatiilor de incapacitate temporara de
munca pentru boli obisnuite, aceste venituri nefiind incluse nici in categoria exceptiilor reglementate de art. 154
si nici in categoria veniturilor care se includ in baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate
potrivit art. 157.

Potrivit Notei de fundamentare a OUG 79/2017 care a introdus modificarea aplicabila incepand cu 1 ianuarie
2018, "se mentine regimul fiscal actual, potrivit caruia, angajatul aflat in incapacitate temporara de munca nu
suporta contributia de asigurari sociale de sanatate din indemnizatia primita pe perioada in care se afla in
incapacitate temporara de munca, avand in vedere faptul ca beneficiaza de o prestatie sociala pentru care a
contribuit". Prin urmare, intentia legiuitorului a fost aceea de a nu supune contributiei de asigurari sociale de
sanatate indemnizatiile de incapacitate temporara de munca pentru boli obisnuite.

Pe aceeasi linie, prin OUG 99/2017, au fost abrogate incepand cu 1 ianuarie 2018 si prevederile art. 44 din
OUG 158/2005 care precizau ca asupra indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate nu se datoreaza
contributia de asigurari sociale de sanatate, cu exceptia contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata de
angajatori pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora, fara
pastrarea sau adaptarea textului corespunzator contributiei datorate de asigurat incepand cu 1 ianuarie 2018.

In aceste conditii, in opinia noastra, indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca pentru boli obisnuite
nu ar trebui sa intre in baza de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate.

In ceea ce priveste contributia asiguratorie pentru munca, aceasta nu se datoreaza pentru prestatiile suportate din
bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si din Fondul national unic de
asigurari sociale de sanatate.

Pe cale de consecinta, avand in vedere cele analizate mai sus, considera ca indemnizatia pentru incapacitate
temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii, suportata de angajator, se
supune contributiei de asigurari sociale si contributiei asiguratorie pentru munca, nedatorandu-se contributia de
asigurari sociale de sanatate, iar cea suportata din FNUASS, este supusa contributiei de asigurari sociale,
nedatorandu-se contributia de asigurari sociale de sanatate si contributia asiguratorie pentru munca.

SURSA : Noul Cod Fiscal 2018 - Legea 227/2015 valabila de la 1 ianuarie 2018

Page 2 of 2