Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect

Transport Agabaritice

Cuprins:
1. Prezentarea organizatiei si a elementului din Transport Agabaritice
A. Descriere Întreprindere de Transport Agabaritic
B. Utilaje Transportate
2. Procedura operationala
3. Aplicare metoda Taguchi
4. Bibliografie
1.Prezentarea organizatiei si a elementului agabaritic
transportat

A. Sc.ORIENT-TRANS.Srl are ca obiect de activitate servicii de


transport agabaritice , utilaje grele de mari dimensiuni , fiind una dintre
singurele companii din Romania acreditata se efectueze transport agabaritic de
marfa in toate tarile Uninunii Eurepone .

B. Principalele utilajele transportate de SC ORIENT-TRANS SRL


sunt:
- Utilaje de constructii de diferite tipuri : excavare, incarcare/descarcare
- Utilajre Agricole de diferite tipuri : recoltare ,tractare,descarcare
- Utilaje forestiere :incarcare/descarcare , transport ,tractare

Pentru transportarea agabaritica a utilajelor sunt necesare patru operatiuni de


transport : deplasarea utilajului pe platoforma(incarcare), asezarea si asigurarea
utilajului pe platforma, transportul utilajului , descarcarea utilajului .
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ COD : PO_IPR_67
Revizia : 0
Intocmire documentatie pentru transport Exemplar Nr. : 1
agabaritic Pagina : 1
Emitent: Inginer proiectare Valabil de la:13.01.16

1. SCOP: Asigurarea controlului asupra procesului de Intocmire documentatie pentru produse


noi pentru a realiza maxim 3% abateri de consum fata de cel proiectat si « 0 » neconformitati
in intocmirea documentatiei

2. DOMENIU: Proiectare

3. DOCUMENTE DE REFERINTA:

3.1 Documente asociate:

 SR EN ISO 9001:2001 – Cerintele Sistemelor de Management al Calitatii


 SR EN ISO 9000:2001 – Principii de baza si vocabular
 Manualul de Managementul Calităţii;

3.2 Documente conexe:

 DMP_IPR_02

4. DEFINITII SI ABREVIERI:

4.1. Definitii:

 Sunt valabile definiţiile din SR EN ISO 9000:2001, completate cu capitolul


Definitii si Abrevieri din Manualul de Managementul Calităţii

4.2. Abrevieri:
 P = planifica,
 D = efectueaza,
 C = verifica,
 A = actioneaza,
 Rap. = raporteaza
 IP = inginer proiectare
 MV = manager vanzari
 MP = manager productie
 MA = manager aprovizionare
 IM = inginer mecanic
 SS = sef sectie
MPL=manager planificare
Elaborat Verificat Aprobat
Functia Inginer proiectare Manager plan Director general
Data 02.02.2005
Semnatura

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ COD : PO_IPR_67

Intocmire documentatie pentru transport agabaritic Revizia : 0


Exemplar Nr. : 1
Pagina : 2
Emitent: Inginer proiectare Valabil de la: 13.01.16

5. ACTIUNI SI DECIZII :

Documente/date Acţiuni şi decizii Documente/date Responsabilităţi


de intrare de ieşire P D C A Rap.
Comanda externa 1. Primirea comenzii externe Comanda primita - MV MV MV MV
IP IP IP

Comanda primita, Comanda analizata, - IP IP IP IP


caracteristici 2. Analiza comanda solicitari de informatii MV
constructive, detalii suplimentare
tehnice
MP
2’. Obtinere
informatii
MA
Comanda analizata, suplimentare IP IP IP IP IP
informatii manager 3. Realizare desen de ansamblu,
productie, informatii descrieri tehnice MV
manager vanzari, proiecte MP
anterioare Desen de ansamblu,
descrieri tehnice,
derogare client
Comanda analizata, 4. Realizare documentatie Documentatie IP IP IP IP IP
informatii manager consumuri consumuri MA
aprovizionare,
manager productie,
MP
proiecte anterioare
Comanda analizata, 5. Realizare fise tehnologice Fise tehnologice / IP IP IP IP IP
informatii manager operatii
productie, proiecte MP
anterioare, tipizat fisa
tehnologica
Comanda analizata, 6. Proiectare SDV-uri
Proiect SDV IP IP IP IP IP
informatii manager
productie, inginer MP
mecanic, proiecte IM
anterioare
Comanda analizata, 7. Realizare instructiuni de lucru Instructiuni de lucru IP IP IP IP IP
informatii manager MP
productie, proiecte
anterioare

Desen de ansamblu, 8. Transmiterea documentatiei Documentatie afisata, IP IP IP IP SS


descrieri tehnice
disponibila in retea SS
Documentatie consumuri
Fise tehnologice / operatii
Proiect SDV
Instructiuni de lucru

Elaborat Verificat Aprobat


Functia Inginer proiectare Manager plan Director general
Data 02.02.2005
Semnatura

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ COD : PO_IPR_67


Revizia : 0
Intocmire documentatie pentru transport Exemplar Nr. : 1
agabaritic Pagina : 3
Emitent: Inginer proiectare Valabil de la:13.01.16

6. DESCRIERE ŞI RESPONSABILITĂŢI:
6.1. Managerul de vanzari primeste comanda externa, o verifica si o transmite inginerului
de proiectare. Acesta verifica, la randul lui comanda, si, in cazul in care sunt necesare
informatii suplimentare, le solicita managerului de vanzari.
6.2.Inginerul de proiectare analizeaza comanda din punct de vedere caracteristici
constructive
si alte detalii tehnice.Daca in urma analizei are nevoie de informatii suplimentare,le
solicita managerului de vanzari.Pentru a-si fundamenta analiza ,se consulta cu managerul
de productie
si managerul de aprovizionare pentru a culege informatii legate de resurse (materii prime
si
materiale) aflate in stoc sau usor de aprivizionat.
6.3.Inginerul de proiectare executa desenul de ansamblu si descrierea tehnica a
produsului.
Daca prin proiectare constata ca sunt necesare unele modificari ,solicita derogare de la
client,prin intermediul managerului de vanzari.De asemenea ,va consulta managerul
de productie pentru a lua decizia optima in cazul unor optiuni legate de aspecte construc-
tive sau tehnologice.
6.4.Inginerul de proiectare executa documentatia de consum.Pe parcursul elaborarii
consulta
managerul de aprovizionare pentru informatii legate de preturi materii prime si materiale
pentru identificarea mai multor alternative ,in scopul optimizarii costurilor.Inginerul de
proiectare va identifica impreuna cu managerul de productie unele resurse secundare
care pot fi relansate in circuitul productiv.
6.5.Inginerul de proiectare elaboreaza fisele tehnologice pe operatii.La stabilirea fluxului
tehnologic va tine cont de gradul de incarcare al utilajelor.Informatii in acest sens va lua
si de la managerul de productie.
6.6.Inginerul de proiectare va elabora documentatia tehnica necesara pentru executia
sculelor,dispozitivelor si verificatoarelor.In acest scop va colabora cu inginerul mecanic
si managerul de productie.
6.7.Inginerul de proiectare va elabora Instructiuni de lucru care dau informatii legate
de procese tehnologice,sau de exploatare a utilajelor cu grad de complexitate mai ridicat.
6.8.Inginerul de proiectare se va ingriji de multiplicarea documentatiei tehnice,va stabili
modul eficient de expunere a documentatiei(colaboreaza cu sefii de sectie si operatorii)
,va stabili locatiile potrivite pentru fiecare tip de document.Problemele legate de
actualizarea
documentatiei ,lansarea de noi versiuni,controlul exemplarelor copiate ,retragerea celor
depasite si eventual arhivarea lor,vor fi strict sub controlul inginerului de
proiectare.Nimeni,
indiferent de functia pe care o detine n-are voie sa intervina direct asupra documentatiei
tehnice
cu exceptia inginerului de proiectare care gestioneaza respectiva documentatie.

7.ÎNREGISTRĂRI:
- Desen de ansamblu, descrieri tehnice
- Fisa tehnologica / operatii
- Instructiuni de lucru
- Consumuri materii prime si materiale
- Proiectare SDV