Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

FACULTATEA DE MECANICĂ ŞI TEHNOLOGIE


INGINERIA TRANSPORTURILOR ŞI A TRAFICULUI

TEMĂ DE CASĂ
BAZELE SISTEMELOR AUTOMATE

Student:
TUDOR IONUŢ
Grupa: 3.1.2
Cadru didactic coordonator:
Prov.univ.dr. LIŢĂ IOAN
Disciplina:
BSA (BAZELE SISTEMELOR AUTOMATE)
Anul universitar: III
I Sisteme; Sisteme automate

Sistemul:

 un model fizic,realizabil al unui ansamblu de obiecte naturale/artificiale in


care unele marimi reprezinta cauze,iar altele efect.

 Cauzele  intrare terminale


 Efectele  iesire

Sistem automat ( S.A) cuprinde 2 parti:

- dispozitivul de automatizare

- procesul

r u y

x asdaDA yr Proces(IT) e

Cauza – marime de referinta , y  T

y=f(r)

u – marime de comanda

yr – marime de reactive d.p cu marime de iesire


𝜖 Xc Xm
EC
EP CC
RA RA EE proces
es

TR