Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ ELEVUL________________________

SINTAXA FRAZEI NOTA_________________________

Analizează frazele de mai jos, respectând etapele analizei sintactice a frazei

Nr.
crt CONECTIVUL TERMENUL FELUL CONTRAGEREA OBS.
FRAZE SUPUSE ANALIZEI SUBORDO- REGENT SUBORDO- SUBORDONATEI
NATOR NATEI

01 “Nu-i niciun folos să stea certaţi.”


02 “Înţelegerea a fost să nu aştepte.”
03 “Ei aşteptau să vin mai repede.”
04 “Nu-s doritori să afle noutăţi”
05 “Nu e destul ca o naţie să-şi aibă loc pe harta ţării.”
06 “Singurul drept era ca stăpânul lui să nu-l bată.”
07 “Am jurat ca peste dânşii să trec falnic”…
08 “M-am temut ca la intrare să nu-l întâlnesc.”
09 “Ne doare c-a fost scris aşa.”
10 “Vulpea părea c-ar fi moartă.”
11 “Şi zici că nu doreşti nimic?”
12 “Sunt bucuros că o pot primi.”
13 “E bine cum spune unchiaşul.”
14 …“ lumea-I cum este”…
15 “Nu pricep cum a ajuns aici.”
16 “Mă mir cum a făcut aşa ceva!”

Prof. Gheorghe Bîscă