Sunteți pe pagina 1din 8

REFERAT

Comportamentul cetățenilor în caz de


calamități care pot avea loc pe teritoriul
Republicii Moldova
DEZASTRU reprezintă un eveniment spontan, provocat de puterile naturii sau de
activitatea umană, urmat de distrugeri, pierderi materiale și umane.

CUTREMURUL – este un fenomen natural ce se caracterizează prin o distrugere


rapidă sau o mişcare în rupere a rocilor sub acţiunea deformaţiilor distructive, generate de
degajarea energiei acestor roci şi care se manifestă prin lovituri subterane şi vibraţii a
suprafeţei pământului, ce duc la deformarea scoarţei terestre şi alte fenomene şi care la
rîndul lor pot avea ca urmare mari pierderi umane şi materiale.

Cele mai devastatoare cutremure din Republica Moldova

 Octombrie 1908 a avut o intensitate de 7,1 grade pe scara Richter și a durat


aproximativ trei minute.

 Mai 1912 a avut o intensitate de 5-6 grade pe scara Richter

 Noiembrie 1940, cu magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter, s-a produs pe 10


noiembrie, la ora 3.39, cu epicentrul în zona Vrancea la o adâncime de circa 133 km.
Numărul victimelor a fost estimat la 1.600 de morţi şi 12.100 de răniţi, majoritatea în
Moldova. Din cauza contextului în care s-a produs, cifra exactă a victimelor nu a fost
cunoscută, informaţiile fiind cenzurate în timpul războiului. La Chișinău, cutremurul a
făcut 78 de victime și a afectat 2.795 de clădiri (172 distruse).

 Martie 1977, de la ora 21.22, a avut efecte devastatoare asupra României și Moldovei.
A avut o magnitudine de 7,2 grade pe scara Richter, o adâncime de 100 de km şi o
durată de circa 56 de secunde. Au murit atunci 1.578 de persoane. La nivelul întregii ţări
au fost circa 11.300 de răniţi şi aproximativ 35.000 de locuinţe s-au prăbuşit.

 30 august 1986 unda de şoc a unui cutremur cu magnitudinea de 7 grade produs în


Vrancea a făcut mai multe pagube în Basarabia. Au fost înregistrați 150 de morți și 500
de răniți.

 30 mai 1990 6,9 grade pe scara Richter, acesta fiind urmat câteva ore mai târziu de o
replică de 6,1 grade. În urma cutremurului au decedat 13 persoane și alte 360 au fost
rănite.

2
Cum să ne comportăm în timpul producerii seismului ?

- fiţi calmi şi acţionaţi imediat, nu întreprindeţi nimic ce ar putea dezorganiza lumea


din jur, nu strigaţi şi nu vă agitaţi;
- nu părăsiţi locuinţa – puteţi fi surprinşi în hol, scară, unde vă puteţi accidenta. Nu
folosiţi ascensorul;
- adăpostiţi-vă împreună cu membrii familiei în locurile stabilite;
- dacă aveţi timp întrerupeţi alimentarea cu apă, gaze, electricitate;
- la şcoală sau în locurile publice folosiţi pentru adăpostire locurile speciale ale
spaţiului în care v-a surprins mişcarea seismică;
- în afara clădirilor, rămîneţi la distanţă de acestea, în spaţii deschise. Nu alergaţi;
- în timpul seismului mijloacele de transport comun se opresc, nu le părăsiţi;

Ce trebuie de întreprins după seism ?

- nu părăsiţi locuinţa. Asiguraţi-vă că o puteţi părăsi fără să vă accidentaţi;


- dacă s-a produs un incendiu încercaţi să-l stingeţi sau să-l localizaţi;
- dacă sînteţe blocat sub dărîmături sau în incinte blocate aşteptaţi calm şi cu răbdare
intervenţia formaţiunilor protecţiei civile care asigură acţiunile de salvare-deblocare;
- ţineţi deschis radioul pentru a recepţiona mesajele şi comunicatele oficiale ale
organelor de protecţie civilă;
- nu intraţi în blocuri sau încăperi deteriorate;
- nu inventaţi şi nu transmiteţi nici un fel de informaţii, pronosticuri, raţionamente
despre posibelele zguduituri. Aşteptaţi comunicatele oficiale în acest domeniu;
- imediat informaţi organele de poliţie (prin telefon sau personal) despre toate
încercările de încălcare a legislaţiei şi ordinei publice;
- acordaţi primul ajutor medical membrilor familiei şi celor care solicită acest ajutor
- participaţi, dacă aveţi posibilitatea, la acţiunile de localizare şi înlăturare a
urmărilor cutremurului organizate şi conduse de protecţia civilă

De reţinut : un factor important în asigurarea protecţiei îl constituie


CALMUL, grija de a-l insufla şi celor din jur. Calmul şi o atitudine de
încurajare diminuează starea de stress, a dumneavoastră personal şi a celor
apropiaţi dumneavoastră, contribuind la prevenirea panicii. Nu uitaţi : PANICA este, în
situaţiile de criză, INAMICUL PRINCIPAL !

3
INUNDAŢIILE – pot fi denumite ca fenomen de sporire extremă a apei din râuri,
bazine acvatice din cauza ploilor torenţiale, topirii zăpezilor şi gheţii.

În general, inundaţiile sînt fenomene previzibile datorită faptului că de la declanşarea


fenomenului pînă la propagarea în zonele inundabile există suficient timp pentru
avertizare şi alarmare. Există deci posibilitatea realizării unor măsuri de prevenire şi
protecţie.
Pentru realizarea măsurilor de prevenire şi protecţie în caz de inundaţii trebuie
cunoscute :
- zonele care pot fi afectate de inundaţii;
- amploarea pe care o pot avea inundaţiile, în zonele declarate zone
inundabile;
- gradul în care locuinţa (gospodăria) proprie poate fi afectată de inundaţii;
- locurile şi condiţiile de realizare a acţiunilor de protecţie personală (şi,
dacă este posibil, a bunurilor materiale);
- locurile şi condiţiile în care urmează a se desfăşura o evacuare temporară.
-
Persoanele ce locuiesc în zone cu risc sporit trebuie să ţină cont de unele măsuri ce
ar trebui întreprinse.
- să aibă pregătită valiza cu cele mai necesare obiecte, mijloace de salvare, trusă
medicală:
- în timpul inundaţiilor este necesar deconectarea gazului, apei luminii, transferarea
obiectelor de preţ la nivelurile mai ridicate, evacuarea din zona afectată;
- în caz de inundaţie neaşteptată păstraţi calmul, ajutaţi sinistraţii, copiii, bătrînii, urcaţi-
vă pe locurile înalte, deplasaţi-vă cu luntrea, nu beţi apă din fîntînile inundate.

Cum să ne comportăm în timpul producerii seismului ?

- anunțați din timp personalul acestei case


- transferați la etajele de sus sau în poduri bunurile materiale
- deconectați lumina, electricitatea, gazul
- luați cu sine lucruri de prima necessitate și plecați la punctual de adunare
- dacă vă aflați în stradă, deplasațivă pe un loc mai ridicat
- feriți-vă de transformatoare și fire electrice

4
ALUNECĂRI DE TEREN – un fenomen natural ce cuprinde în sine mişcarea
maselor de sol în jos, pe povârniş, sub influenţa forţei de greutate.

Cum să ne comportăm în timpul producerii seismului ?


- ieșiți din clădire și stați pe un loc drept
- anunțați despre acest fenomen vecinii si ajutați copiii, bolnavii și bătrînii să părăsească
clădirea
- în caz de necessitate, chemați asistența medicală de urgență , poliția sau pompierii
- întreprindeți toate măsurile pentru a asigura securitatea oamenilor si a salva valorile
material.

ÎNZĂPEZIRI – fenomen natural, caracterizat prin căderi mari abundente de zăpadă,


cu durata de cîteva ore pînă la câteva zile. Înzăpezirile duc la apariţia situaţiilor de avarie,
paralizînd activitatea transportului, serviciilor comunale, serviciilor energetice,
telecomunicaţiilor, obiectelor agricole. Fenomenul dat este însoţit de formarea
gheţuşului, lapoviţei.

Cum să ne comportăm în timpul producerii seismului ?

- limitarea deplasărilor, crearea de rezerve de alimente, apă;


- ermetizarea încăperilor de trai, ce permite păstrarea căldurii;
- în timpul viscolelor de nu ieşit din casă;
- dacă sunteţi surprinşi în afara locuinţei, în călătorii, în mijloace de transport, etc.,
trebuie să vă păstraţi calmul şi să luaţi măsuri contra frigului, cei aflaţi în mijloacele de
transport să nu părăsească locul pentru că este pericol de rătăcire. Daţi alarma cu
claxoane, aprindeţi focuri şi aşteptaţi ajutoare.

CANICULA – fenomen natural, caracterizat prin ridicarea temperaturii mari, cu


durată de la cîteva ore pînă la cîteva zile.

Cum să ne comportăm în timpul producerii seismului ?

- evitarea expunerii la soare şi folosirea de mijloace de protecţie (pălării,


umbrele, ochelari de soare, îmbrăcăminte subţire din ţesături naturale în culori deschise).

- creşterea consumului de lichide la 2-4 litri pe zi şi o alimentaţie săracă în grăsimi;


- evitarea excesului de cafea şi a consumului de băuturi alcoolice.
- duşuri şi băi frecvente cu apă sub temperatura cutanată;

5
- evitarea unor eforturi fizice susţinute în perioada zilei în care temperatura atinge
valorile maxime;
- activitatea din agricultură, şantiere de construcţii, hale industriale, care nu au
posibilitatea asigurării unor condiţii de microclimat corespunzătoare, se va desfăşura
dimineaţa şi seara.
- preocupări speciale de prevenire a riscurilor pentru sănătate la personalul care
lucrează în sectoarele cu temperatură ridicată şi radiaţii calorice, laminoare la cald,
furnale, cuptoare etc.
- asigurarea de către angajatori, conform legii, a modificării programului
de lucru în condiţiile impuse de temperaturile ridicate şi distribuirea către angajaţi a unor
cantităţi suficiente de apă minerală.
- acordarea unei atenţii speciale copiilor, evitarea situaţiilor în care aceştia sunt lăsaţi
să aştepte în interiorul autovehiculelor parcate la soare,
- evitarea transporturilor pe distanţe lungi în vehicule fără posibilităţi de climatizare.
- persoanele vârstnice, în special cele cu afecţiuni cardiace şi respiratorii, vor
evita deplasările şi frecventarea locurilor aglomerate care creează premisele
decompensării acestora în condiţii de temperaturi ridicate.

INCENDIILE – prezintă o ardere ce se dezvoltă fără control, în timp şi spaţiu, care


provoacă distrugeri materiale şi prezintă pericol pentru viaţa oamenilor.

Cum să ne comportăm în timpul producerii seismului ?

- nefolosirea instalaţiilor electrice defecte, improvizate, vechi;


- Anunţaţi serviciul 901. Calm indicaţi strada, numărul blocului, scara, etajul (în acest caz
ajutorul vine mai repede).
- Nu faceţi panică ! Întrerupeţi alimentaţia cu electricitate şi gaze.
- Ajutaţi persoanele în vîrstă şi copiii să părăsească zona periculoasă.
- REŢINEŢI ! Copiii mici de spaimă se ascund în cele mai dosite locuri (în dulap, sub
pat, în colţuri).
- Prin toate mijloacele disponibile încercaţi să stingeţi focul, mobilizând vecinii.
- ATENŢIE ! Televizorul şi aparatele electrice arzând e nu se sting cu apă – se poate
produce o explozie.
- Păziţi-vă de temperaturi înalte, de fum dens, explozii ale aparatelor, utilajului, de
surparea clădirilor.
- Fumatul este foarte periculos la etajele superioare şi în subsoluri.
- Nu deschideţi geamurile şi uşile. Curentul de aer poate provoca răspândirea focului.
- În clădirea arzînd mişcaţi-vă târâş (jos la podea temperatura este mai mică, mai puţin
fum) protejând căile respiratorii cu o pînză umedă.
- Se interzice de a folosi ascensorul (în blocurile înalte).

6
- Dacă a luat foc haina nu alergaţi, scoateţi haina sau lipiţi-vă de perete, rostogoliţi-vă pe
pămînt să stingeţi flacăra.
- Persoanele afectate trebuie scoase din focar, de acordat primul ajutor medical, pe arsuri
aplicaţi un pansament steril. Solicitaţi serviciul 903.
CONTAMINARE CU SUBSTANȚE RADIOACTIVE - este un eveniment nuclear
care afectează instalația și provoacă iradierea sau contaminarea populației ori a mediului
peste nivelurile admise de reglementările în vigoare.

Cum să ne comportăm în timpul producerii seismului ?

- La recepţionarea semnalului despre pericolul contaminării radiative (semnalizarea


sirenelor, “Atenţie tuturor”) includeţi mijloacele de informare în masă (TV, radio),
ascultaţi informaţiA organelor PC.
- Nu faceţi panică ! Timpul de deplasare a norului radiativ este suficient de a întreprinde
măsuri de protecţie.
- Anunţaţi vecinii despre pericol.
- Îmbrăcaţi mijloacele de protecţie individuală (confecţionaţi măştile de tifon-vată).
- Dacă în apropiere nu este nici un edificiu antiradiv, ermetizaţi localul (camera, casa)
unde vă aflaţi.
- Protejaţi produsele alimentare în pachete de polietilenă, vase, lăzi, frigidere, dulapuri.
Faceţi rezervă de apă în vase , sticle care se includ ermetic. Acoperiţi fântânile cu capace
sau peliculă, în jur se presară lut
- Pregătiţi preparate de iod. Folosiţi în primele 10 zile câte 0,125 gr de kaliu iodat sau 5-
8 picături de iod de 5 % de 3 ori pe zi cu lapte, sucuri.
- Limitaţi la maximum aflarea pe teritoriu deschis, la ieşirea din încăperi folosiţi
mijloacele de protecţie a căilor respiratorii şi a pielii (trenciuri, haine închise, cizme,
mănuşi, glugă pe cap).
- La intrarea în local hainele de protecţie se scot şi se lasă în antreu, se şterg cu o cârpă
umedă.
- Nu părăsiţi localurile de adăpostire de cît la recomandarea organelor PC.
- Ţineţi radiodifuzoarele deschise. În acest fel puteţi recepţiona comunicatele PC (astfel
puteţi evita informaţia neîntemeiată şi zvonurile false).
- REŢINEŢI ! Radiaţia este fără miros, fără culoare, poate fi depistată numai de aparate
speciale şi specialişti competenţi.

7
ACCIDENTE CU CONTAMINARE CHIMICĂ - sunt acele accidente ce se pot
produce în cadrul unei întreprinderi unde se fabrică, se utilizează, depozitează, se
transportă substanţe toxice ce constituie un pericol grav pentru mediul ambiant şi pentru
populaţiei.

Cele mai răspîndite substanţe toxice sunt:

Clorul – gaz galben, mai greu ca aerul, se acumulează în locurile joase. Evacuarea se
face perpendicular direcţiei vântului, la etajele de sus, pe un loc ridicat. Căile respiratorii
sunt protejate cu o pânză umedă cu apă şi oţet.
Amoniacul – gaz fără culoare, mai uşor ca aerul. Evacuarea se face în locurile mai joase,
adăposturi, beciuri. Căile respiratorii sunt protejate cu o pânză umedă cu o soluţie de 2 %
de carbonat de sodiu.

Cum să ne comportăm în timpul producerii seismului ?

- Semnalul de alarmare la accident chimic (contaminare chimică) este un sunet de sirenă.


- Când aţi recepţionat acest semnal includeţi radio difuzoarele, ascultaţi informaţia
Departamentului SE.
- Nu faceţi panică ! Acţionaţi conform indicaţiilor organelor PC.
- Înştiinţaţi despre pericol vecinii. Ţineţi radio difuzoarele deschise, Rămîneţi în
localurile unde vă aflaţi. Ermetizaţi încăperea. Nu aprindeţi focul (concentraţia de
substanţe poate provoca explozie)
- Aplicaţi măsurile de protecţie individuală (măşti antigaz, mască de tifon-vată,
prosoape).
- Dacă mirosul se păstrează sau este mai puternic ieşiţi din zona contaminată (la
indicaţiile organelor PC) perpendicular direcţiei vântului, în mijloace de protecţie
individuală.
- REŢINEŢI ! Norul toxic se extinde pe o distanţă mare, reţinându-se în spaţii închise,
scuare, vâlcele, răpi, subterane.
- Ieşind din zona contaminată este necesar de petrecut curăţirea îmbrăcămintei (de
scuturat atent hainele, de şters încălţămintea).
- Dacă pe piele sunt picături de substanţe nocive, tamponaţi cu o cârpă, hârtie picăturile
(se interzice de şters ,astfel se măreşte suprafaţa afectată) apoi spălaţi locul cu apă.