Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE

PEȘTI-AMFIBIENI-REPTILE

PARTEA I

I. Asociază informațiile corespunzătoare din coloana A cu cele din coloana B.

a) A B

1. crap a. schelet cartilaginos-osos

2. păstrăv b. respiră prin fante branhiale

3. rechin c.un pește ,,de baltă”

4. sturion d.trăieste în ape repezi de munte

b) A B

1. vertebrate tetrapode a. salamandra

2. broască cu coadă b. piele și plămâni

3. respirație dublă c. brotăcel

4. broască fără coadă d. amfibieni

c) A B

1. carapace și plastron a. crocodil

2. inimă tetracamerală b. șerpi

3.membre scurte așezate lateral c. țest

4. osul pătrat d. șopârlă

II. Completează spațiile libere din afirmațiile următoare cu noțiuni corecte.

1. Peștii au forma...................................,iar corpul e acoperit cu.................................


2. Reptilele care nu prezintă membre se numesc ......................,de exemplu...............
3. Amfibienii prezintă patru membre, deci sunt vertebrate.........................și au un mediu de
viață...............
4. Peștii simt obstacolele din apă datorită...........................................
5. Pielea amfibienilor este subțire,...........................și..................................
6. Broasca se înmulțește prin..................... ,etapele de transformare sunt............-...............-
...........-................- adult și se numește......................
7. Sturionii sunt pești ............................pentru că migrează din M.Neagră în Dunăre pentru a
depune..............
8. Trunchiul crapului prezintă înotătoare perechi: pectorale și ........................și înotătoare
neperechi: dorsală, .................și ......................
III.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. Șarpele de casă prezintă: 2.Caretul:

a)un ligament elastic și osul pătrat a) este un amfibian

b)ambii plămâni bine dezvoltați b)este o specie de crocodil

c)2 pete alb-gălbui pe laturile corpului c) este o țestoasa marină

3.Amfibienii nu prezintă: 4.Are schelet cartilaginos:

a)inimă tricamerală a)pisica de mare

b)coaste foarte bine dezvoltate b)morunul

c)mormoloci în stadiul larvar c)păstrăvul

IV.Evidențiază caracterele de superioritate ale peștilor, amfibienilor și ale reptilelor.

V.Rezolvați problemele:

1.Crapul prezintă 4 perechi de branhii.Stabilește numărul branhiilor la 1520 de crapi:

a)6.080 branhii, b)12.160 branhii, c)12.160 perechi de branhii

2.Într-un terariu se află următorii amfibieni: salamandră, brotăcel, triton, broască râioasă, proteul.
Stabiliți numărul amfibienilor fără coadă și cu coadă:

a)3 fără coadă,2 cu coadă; b)2 fără coadă,3 cu coadă; c)4 fără coadă,1 cu coadă

3.Se dau următorii șerpi: boa, șarpele cu clopoței, vipera, șarpele cu ochelari, pitonul, vipera cu
corn. Stabiliți numărul șerpilor constrictori și numărul șerpilor veninoși:

a)3 șerpi veninoși, 3 șerpi constrictori; b)4 șerpi constrictori, 2 șerpi veninoși;

c)2 șerpi constrictori, 4 șerpi veninoși

S-ar putea să vă placă și