Sunteți pe pagina 1din 25

CAPITOLUL I

PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI


1.1. Scurt istoric
S.C. „ARHOTY” S.A. a fost infiintata in anul 2000 din initiativa unui intreprinzator
privat in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, si are un capital social subscris de
20000lei reprezentand 20 de parti sociale a 100 lei fiecare.

Societatea S.C„ARHOTY”S.R.L. are sediul in BALENI si conform actului


constitutiv poate infiinta sucursale si filiale in oricare din formele de societate prevazute de
lege in conditiile prevazute de acea forma.

In perioada 2000-2002 societatea a functionat si functioneaza in continuare in stransa


concordanta cu cererea de servicii de pe piata panificatiei din judetul Dambovita.

Dimensiunea si volumul activitatii din domeniul panificatiei in aceasta perioada destul


de scurta, a fost relativ redusa si ca urmare a lipsei de capital la nivelul necesitatii firmei, care
se afla in plina perioada de investitii.

1.2. Obiectul de activitate


Domeniul de activitate al firmei este activitatea de fabricare a produselor de patiserie
si panificatie precum si comercializarea lor in magazinul propriu si altor clienti.Pe langa
aceasta activitate ,unitatea desfasoara si activitatea de comert cu amanuntul a produselor
alimentare si nealimentare in cadrul unui magazin general nespecializat.

Ca urmare a politicii manageriale si aprecierilor din partea clientilor,referitoare la calitatea


produselor,societatea este in continua dezvoltare,largindu-se si deversificandu-si sfera de
activitate in urmatorii ani.

Conform strategiei de dezvoltare,societatea tinde sa se dezvolte si mai mult in urmatorii 3


ani,prin construirea unei noi brutarii,deschiderea a inca doua puncte de lucru in Ploiesti si
acest lucru realizandu-se prin angajarea a inca 10 muncitori calificati.

1.3. Resursele intreprinderii (financiare, umane, materiale)

Resursele financiare reprezinta disponibilitati banesti in numerar sau conturi bancare


aflate la dispozitia firmei.S.C. „ARHOTY” S.A. este o firma cu capital exclusiv privat,
valoarea capitalul social subscris la infiintare fiind de 20000 lei. Tot acest capital a constituit
si principala sursa de finantare pentru inceputul activitatii. Ulterior necesitatile financiare
fiind mai mari decat capitalul sau, firma a recurs la contractarea unui credit de 30000 lei,
acestea fiind principalele surse financiare.

Din punct de vedere al resurselor umane firma dispune de 50 angajati repartizati astfel:
 Direcor General

 Director Tehnic

 Director Economic

 Sef Biroul Resurse Umane

 Sef Biroul Cercetare Dezvoltare

 Sef Biroul Aprovizionare-desfacere

 Sef Biroul C.T.C. laborator

 Sef Biroul Contabilitate

 Sef Serviciul Financiar

 Sef Biroul Administrativ

 5 soferi

 1 gestionar

 2 vanzatoare

 16 patiseri

 16 brutari

Resursele materiale sunt constituite din ansamblul materialelor prime, materialelor care
impreuna cu utilajele, cladirile prezinta anumiti parametri functionali, economici.

1.4. Caracterizarea economico-financiara a activitatii intreprinderii

Intr-o maniera generala, in cadrul SC ARHOTY SA echilibrul evoca ideea de armonie


intre diferitele elemente ale unui sistem, ceea ce in domeniul financiar se traduce prin
armonizarea resurselor cu nevoile. Bilantul contabil constituie documentul principal care sta
la baza evaluarii patrimoniale a societatii, mentinerea egalitatii intre sumele inscrise in activul
si pasivul bilantului sau reprezentand, de fapt, un principiu financiar fundamental.Deoarece
pe linie financiara orientarea firmei a fost de a se limita la fondurile proprii, nivelul creditelor
fiind destul de redus aceasta s-a reflectat si in nivelul cifrei de afaceri si implicit al profitului
care la sfarsitul anului 2001 nu a fost decat de 12 milioane .In urma analizei activitatii a
rezultat ca nivelul cel mai ridicat al cheltuielilor a fost cu forta de munca, de altfel aceasta
fiind specifica societatilor care desfasoara activitati de prestari in constructii.

Desi a incheiat anul 2001 cu un profit destul de mic pe ansamblu societatea a avut o
activitate buna, fiind eficienta din punct de vedere economic si financiar. Informatiile
necesare analizei financiare sunt furnizate de documentele contabile de sinteza, bilantul
contabil si contul de rezultate. Indicatorii financiari constituie instrumente de analiza ce
permit managerului sa evalueze rezultatele obtinute si starea financiara a intreprinderii,
viitoarele oportunitati, modul de utilizare al activelor. Analiza acestor indici permite
modificarea modului in care intreprinderea isi gestioneaza resursele de care dispune.

Activitatea economico-financiara si administrativa din cadrul societatii s-a desfasurat in


conditii optime.

In vederea sporirii in continuare a profitului net sunt necesare masuri de contractare de


noi clienti interni si externi, iar pentru asigurarea lichiditatilor necesare, asigurarea unui flux
economico-financiar normal se impun masuri de incasare a creantelor in termen cat mai scurt.

CAPITOLUL II :IMPLICAREA FACTORILOR DE MEDIU IN


ACTIVITATEA FIRMEI
Ca agent economic, intreprinderea isi orienteaza si desfasoara activitatea sub impactul
conditiilor concrete ale mediului sau ambiant. Notiunea de mediu ambiant este complexa,
incluzand un ansamblu de factori eterogeni de natura economica, sociala, politica, stiintifico-
tehnica, juridica, geografica, demografica ce actioneaza pe plan national si international
asupra intreprinderii, influentand puternic relatia de piata. Analiza diferitelor circumstante
existente si a efectelor acestora asupra economiei si gestiunii intreprinderii pun in evidenta
trei tipuri de mediu:

 Mediul stabil, unde schimbarile sunt rare, de mica amploare si usor previzibile;
 Mediul schimbator, unde apar schimbari frecvente, de o amploare variata si in general
previzibile;
 Mediul turbulent, unde schimbarile sunt foarte frecvente si de mare amploare cu incidente
profunde asupra activitatii firmei si greu de anticipat.

Analiza mediului ambiant in care firma isi desfasoara activitatea, este foarte
importanta, deoarece, trebuie sa aiba ca obiect analiza situatiei pietei pentru produsele
fabricate – in cazul S.C.ARHOTY S.A., analiza posibilitatii de innoire a nomenclaturii de
produse sau a procesului tehnologic.

Totodata, analiza de productie si a conducerii, evidentiaza daca organizarea


procesului de productie si a conducerii determina cresterea conditiilor necesare pentru o
activitate cat mai rentabila. In conceptie macroeconomica, firma este o parte integranta a
mediului ambiant si o componenta economica a acestuia.

2.1. Macromediul firmei si influenta componentelor acestuia asupra

activitatii intreprinderii

Ca sistem dinamic, socio-economic, intreprinderea preia din mediul ambiant extern


resursele de care are nevoie, le introduce in procese specifice din care rezulta produse, care
vor fi transferate aceluiasi mediu ambiant. Prin intrari intreprinderea se adpateaza la mediu,
iar prin iesiri aceasta va influenta mediul.
Mediul ambiant extern (macromediul) este reprezentat de totalitatea unitatilor
economice, a institutiilor financiar-bancare, juridice, administrative, a organismelor politice,
de ocrotire a sanatatii, care influenteaza si sunt influentate de activitatea intreprinderii.

Macromediul firmei cuprinde ansamblul factorilor de ordin general al mediului ambiant


cu actiune indirecta si pe termen lung asupra activitatii firmei si asupra agentilor economici
cu care aceasta se afla in contact nemijlocit.

Factorii macromediului intreprinderii sunt:

- economici;
- tehnici si tehnologici;
- de management;
- socio-culturali;
- ecologici (naturali);
- politici;
- demografici;
- juridici.

Cuprinde ansamblul factorilor de ordin general ai mediului ambiant, cei ce au o


actiune directa si pe termen lung asupra activitatii firmei si asupra agentilor economici care se
afla in contact direct si nemijlocit.

A. Factorii demografici

Factorii demografici cuprind elementele demografice care actioneaza asupra firmei


direct sau indirect. Acestia se pot defini prin indicatori specifici:

 numarul populatiei;
 structura acesteia pe sexe;
 populatia activa;
 populatia ocupata si ponderea acesteia in total;
 dimensiunea medie a unei familii;
 repartizarea teritoriala a populatiei.

Astfel, in atentia acestui indicator, se incadreaza efectivul de aproximativ 50 angajati


ai firmei analizate. Din punct de vedere al structurii socio-profesionale, un procent de 3% au
studii superioare, 10% au studii medii, iar restul personalului este reprezentat de absolventi ai
scolii postliceale de patiserie din Ploiesti cu calificare specifica domeniului firmei.

In domeniul panificatiei procentul predominant il au femeile repartizate pe domenii


distincte.

Ponderea barbatilor se intalneste in domeniul administrativ, ce reprezinta 10% din


personal.

B. Factorii economici

Mediul economic este format din ansamblul elementelor care compun spatiul
economic in care actioneaza firma. In categoria factorilor economici intra:
- Piata

- Puterea de cumparare

- Nivelul si ritmul dezvoltarii economice

- Potentialul financiar

Principala componenta a mediului economic, in care o firma apare in calitate de


producator, cat si de consumator este piata. Piata mijloceste legaturile multiple ale
intreprinderii cu mediul si este un sistem de coordonare care are la baza schimbul si
contractul.

Aparitia firmelor private de panificatie este in directa legatura cu necesitatea cererii si


capacitatea de absorbtie a pietei pe acest segment de activitate care dupa 1990 a fost extrem
de ridicat. Astfel, S.C. ARHOTY S.A. este si consumator si cumparator de materiale necesare
desfasurarii activitatii de profil

Premiza continuarii activitatii o constituie studiul pietii, cunoasterea cererii, a


eventualilor concurenti, in vederea satisfacerii consumatorilor din intreaga zona.

Piata fortei de munca s-a adaptat destul de repede noilor cereri astfel incat exista o
oferta destul de mare de forta de munca in acest domeniu, ca urmare a reorientarii
profesionale a liceelor cu profil industrial din orasul Ploiesti.

Piata de capital se refera la politica de capital, fiscala si industriala, promovata de stat.


In prezent piata monetara prezinta o relativa instabilitate, fluctuatii periodice ale monedei
nationale si se concretizeaza prin rate mari ale dobanzii si printr-o inflatie ridicata, statul
nereusind inca prin masurile luate de circa 3 ani incoace sa stopeze sau sa diminueze
accentuate tendinta de dezaprecierea monedei nationale in raport cu valuta straina.

Politica fiscala este excesiva, exista o multitudine de taxe si impozite care determina
diminuarea profitului agentilor economici, reducerea fondurilor de dezvoltare si sociale, ceea
ce nu permite acumulari de capital si implicit nici investitii noi sau modernizari.

Constatam ca nivelul de fiscalitate actual se repercuteaza negativ asupra tuturor


activitatilor economico-sociale si asupra agentilor economici amplificand blocajul
economico-financiar si avand efecte specifice pe termen lung asupra economiei nationale.

Sistemul bancar, piata monetara este constituita de Banca Nationala a Romaniei


(B.N.R.) si dintr-un numar de banci ce desfasoara activitati economico-financiar si o serie de
case de schimb autorizate. Daca in anul 1990 existau doar cateva banci si acelea cu capital
exclusiv de stat, in anul 2002 se constata ca sistemul bancar romanesc este mult mai
dezvoltate, avand in componenta sa banci cu capital partial de stat sau integral privat,
autohtone sau mixte, precum si sucursalele unor renumite banci straine.

Firma ARHOTY are relatii bancare atat cu o banca de stat, respectiv B.C.R. si
Trezoreria Ploiesti, cat si cu o banca cu capital integral privat respectiv Banca Transilvania.

C. Factorii de management
Functionarea societatii ARHOTY si organizarea ei este puternic influentata si de
nivelul, sistemul de management aplicat la nivelul si in cadrul mediului local.

Activitatea firmei este influentata direct si exclusiv de managementul practicat la


nivelul firmei.

Factorii de management exprima gradul de previziune,organizare,coordonare,evaluarea


mediului ambiant,masura in care cadrul organizatoric si de gestiune creat stimuleaza
personalul societatii S.C. ARHOTY S.A. sa foloseasca posibilitatile respectivului
mediu.Functionarea societatii este influentata puternic de sistemul de management practicat
la nivelul si in cadrul mediului national si international in care aceasta functioneaza.Spre
exemplu,managementul practicat la nivel guvernamental influenteaza autonomia
societatii,sistemul de creditare al acesteia,volumul investitiilor.Activitatea societatii este
influentata si de nivelul managementului practicat pe plan mondial.Astfel,daca la nivel
mondial se practica o serie de metode,tehnici performante de management,acestea pot face
obiectul transferului de cunostinte si implicit pot fi folosite si in formele de la nivel national.

D. Factorii tehnici si tehnologici

Acesti factori sunt reprezentati in principal de: nivelul tehnic al echipamentului, al


masinilor, utilajelor, instalatiilor furnizate intreprinderii din tara sau strainatate, nivelul
tehnologiei folosite de intreprindere, licentele cumparate, capacitatea de documentare,
capacitatea de inovare.

Factorii tehnici si tehnologici influenteaza intreprinderea atat ca beneficiar cat si ca


furnizor, in principal prin intermediul unor elemente specifice:

 marimea si orientarea fondurilor destinate cercetarii si dezvoltarii;


 asimilarea de produse noi si modernizarea celor existente;
 investitiile si inovatiile;
 reglementari care vizeaza eliminarea sau restrangerea efectelor factorilor poluanti;

 nivelul tehnic al utilajelor disponibile pentru cumparare;


 calitatea tehnologiilor ce pot fi achizitionate;
 calitatea si nivelul cercetarilor la care firma are acces.

E. Factorii politici

Influenteaza activitatea firmei in special prin politicile sociale ale statului, regasindu-
se in facilitatile acordate prin Legea 76/2001 referitoare la angajarea personalului din
randurile absolventilor si al somerilor, ceea ce vine in sprijinul firmei in mod direct, dat fiind
faptul ca acesta a fost interesata sa angajeze astfel de personal.

Romania doreste o cat mai mare apropriere de Occident, exprimandu-si puternic dorinta
de integrare in structurile de cooperare economica continentala si cele de securitate.
Dupa schimbarea pasnica a puterii ce avut loc la sfarsitul anului 1996, Romania a
inceput o campanie in favoarea aderarii tarii la organismele europene. In domeniul economic
s-a solicitat in acelasi timp sprijin financiar pentru sustinerea reformelor, s-au initiat proiecte
de legi care sa accelereze privatizarea sectorului de stat si atragerea de investitii straine.

Cu o democratie in consolidare si cu perspectivele ce se intrevad, Romania constituia in zona


sa un partener stabil si important pentru realizarea Europei Unite.

F. Factorii naturali

Acestia reprezinta o categorie aparte a mediului ambiant, din care fac parte resursele
naturale: apa, solul, clima, vegetatia, fauna.

Datorita specificului activitatii firmei se impune promovarea unei politici de mediu.


Prin activitatea desfasurata societatea poate influenta mediul inconjurator, fie prin mentinere,
fir prin degradarea acestuia. Astfel, conducerea firmei organizeaza lunar instructaje cu
muncitorii tocmai in scopul ca acestia sa fie constientizati de necesitatea ca prin activitatea ce
desfasoara sa nu polueze mediul inconjurator, distrugand solul sau vegetatia.

Dispersia mare in teritoriu a activitatii firmei ridica o serie de probleme in ceea ce


priveste recrutarea si selectia de personal calificat, in special cu privire la calitatea acestuia.
De asemenea, piata mainii de lucru difera mult de la o zona la alta, ceea ce genereaza
dificultati in gasirea de personal cu meserii specifice activitatii organizatiei.

G. Factorii juridici

Se constituie din ansamblul de reglementari de natura

juridica, prin care este vizata direct sau indirect activitatea unei intreprinderi. Factorii
semnificativi sunt: legile, reglementarile juridice, hotararile guvernamentale, deciziile
prefecturilor si primariilor, ordonantele, ordinele ministrilor etc.

O multitudine de alti factori ai mediului ambiant (economici, tehnologici, de


management, politici), precum si factori interni ai firmei isi exercita impactul prin
intermediul unor acte normative, al unor reglementari din care se detaseaza legea salarizarii,
investitiilor de capital strain, creditari si impozitarii, legea finantelor publice etc.

Factorii juridici trebuiesc priviti ca un corolar vazut la celelalte categorii de factori ai


mediului ambiant, impiedicand sau facilitand actiunea acestora.

Intreaga activitate din cadrul SC ARHOTY SA se desfasoara in baza unor principii, reguli si
rutine proprii concretizate in „Regulamentul de organizare si functionare”, „Regulamentul de
ordine interioara”, „Contractul colectiv de munca”, etc. toate in concordanta cu legile si
reglementarile in vigoare.

Acest lucru constituie una din preocuparile majore ale managementului firmei si
presupune o buna comunicare si un sistem coerent de relatii intre conducere si componentele
operationale si functionale.
Conform structurii organizatorice, relatiile sunt ierarhice pe functiunile societatii si
asigurate prin directorii executivi, moderator fiind managerul general al societatii.

In conditiile tranzitiei spre economia de piata comunicarea dinspre manager si


subordonati la diferite nivele ale firmei constituie si pentru societate un element dinamic al
proceselor manageriale si concomitent o condite necesara pentru un climat organizational si
motivational adecvat realizarii obiectivelor propuse.

H. Factorii socio-culturali

Din aceasta categorie fac parte:

 raportul dintre populatia urbana si rurala;


 nivelul de dezvoltare a invatamantului;
 nivelul de ocrotire a sanatatii;
 calitatea activitatilor cultural – artistice;
 mentalitatea.

Problemele de sanatate ale personalului si cele de protectia muncii, protectia mediului si


de prevenire si stingere a incendiilor vizeaza eficienta resurselor umane din preocuparile de
maxima importanta a conducerii organizatiei. Activitatea de protectia muncii asigura
aplicarea criteriilor ergonomice pentru imbunatatirea conditiilor de munca si pentru reducerea
efortului fizic, precum si masuri adecvate pentru munca femeilor si a tinerilor. Realizand ca
micsorarea numarului de accidente reduce cheltuielile directe si indirecte provocate de
acestea intr-o masura mai mare decat costul unui program permanent de protectia muncii, la
care se adauga conceptia umana de tratare a salariatilor, a determinat conducerea societatii sa
conceapa si sa aplice un program complet si eficace de asigurare sanitar-medicala a
personalului si de protectie a muncii salariatilor. In acest sens au fost alocate fonduri
importante pentru mentinerea in functiune a sistemuluide transport – actualmente destul de
uzat. De asemenea, anual, intreg personalul este examinat medical de comisii de specialisti,
cheltuielile fiind suportate de firma. Continua preocupare a conducerii pentru asigurarea unor
conditii de lucru adecvate a condus la stabilirea unei orientari ferme privind extinderea
activitatilor sociale.

2.2. Micromediul intreprinderii si influenta factorilor acestuia

asupra activitatii economice


Micromediul intreprinderii cuprinde ansamblul componentelor cu care aceasta intra in
relatii directe dictate de necesitatea atingerii obiectivelor sale prezente si de perspectiva.

In aceasta categorie aparte a mediului ambiant in care firma isi desfasoara activitatea intra
o serie de alti factori:

- furnizorii de marfuri;

- prestatorii de servicii;

- furnizorii fortei de munca;


- clientii;

- concurenta;

- organismele publice.

Interdependenta dintre factorii micromediului si S.C. ARHOTY S.A. este prezentata in


schema urmatoare:

A. Furnizorii de materii prime

Acestia sunt reprezentati de diversi agenti economici, care

in baza relatiilor contractuale de vanzare-cumparare

asigura intreprinderii resursele necesare pentru

desfasurarea activitatii ( materii prime, materiale, echipamente).

Fiind o firma cuprinsa in categoria IMM-urilor, S.C. ARHOTY S.A. nu


are foarte multi furnizori de materii prime, aprovizionarea cu necesarul de
materii prime facandu-se in functie de necesitati de la furnizorii locali

B. Furnizorii de forta de munca


In cadrul acestei categorii sunt incluse:
- oficiile de plasare a fortei de munca;

- populatia aflata in cautarea unui loc de munca;

- unitatile de invatamant.

In ultima perioada societatea a facut angajari cu prioritate numai din randul


absolventilor de scoala profesionala, dand astfel o sansa in plus tinerilor in gasirea unui loc de
munca.

C. Clientii
In categoria „clientilor” se numara societatile comerciale, unitatile de invatamant si nu
in ultimul rand persoanele fizice, a caror pondere in ultimii ani a fost destul de mare pe acest
sector de piata a produselor:

D. Concurentii

Competitorii firmei se numara printre celelalte societati care isi desfasoara activitatea
in acelasi domeniu, adica al constructiilor.

Printre acestea se numara:

Unele din cele de mai sus au un volum de activitate net superior din punct de vedere
teritorial in comparatie cu S.C. ARHOTY S.A., insa exista si firme cu volum de activitate
mai mic, si care sunt intr-o competitie acerba, acestea disputandu-si aceeasi categorie de
clienti

E. Organismele publice
Organismele publice sunt reprezentate de:

 asociatiile profesionale;
 asociatiile consumatorilor;
 mediile de informare in masa;
 publicul consumator;
 organele de stat fata de care are obligatii legale.

2.3 Relatia intreprindere-piata

1.STUDIUL PIETEI

Piata este considerata un spatiu economic, cel in care se desfasoara activitatea


economica si in care actioneaza aceleasi persoane fizice si juritice care formeaza agentii
economici.Piata este considerata ca locul de intalnire a agentilor economici, care se impart in
doua mari categorii : cumparatori si vanzatori.Pe piata se exprima si se intalnesc cererea si
oferta de bunuri si servicii, iar tot aici se formeaza pretul la care se vand si se cumpara
bunurile economice; regulatorul pietei fiind concurenta.
Studiul pietei reprezinta punctul de plecare al oricarui agent economic.In cazul
societatii S.C, ARHOTY S.A acesta are o mare importanta si se face prin studii de
marketing.Aici se urmaresc mai mule coordonate :

-evolutia cererii produselor comercializate in prezent;

-puterea de cumparare a leului pentru a alege variantele optime de produse sub


raportul pret - calitate;

-anticiparea nevoilor clientilor pentru a se oferii o gama cat mai larga de


produse.

2.APROVIZIONARE - DESFACERE

Aprovizionarea in cadrul societatii S.C. ARHOTYS.A. se face in functie de


comenzile existente.Produsele se transporta in diferite orase cu mijloace de transport
performante si moderne, incercandu-se asigurarea unui timp minim de la comanda si
pana la ajungerea produsului la client.

3.ORIENTAREA ACTIVITATII

Societatea S.C. ARHOTY S.A incearca inca de la infiintare o satisfacere cat mai
completa a tuturor tipuri de consumatori ; persoane juritice, persoane fizice.

Firma urmareste realizarea a doua obiective esentiale: satisfacerea la standarde


occidentale a clientilor prin produsele oferite si cresterea rentabilitatii firmei prin marirea
volumului de produse vandute.Firma mai urmareste si marirea cifrei de afaceri anual
prin oferirea unui cat mai mare numar de produse noi, deci prin cresterea vanzarilor.

Pentru viitor firma isi propune :

-cresterea calitatii produselor oferite, dar si diversificarea ofertei;

-mentinerea unui raport pret - calitate cat mai atractiv pentru atragerea unui numar
cat mai mare de cumparatori ;

-studii continuue de marketing pentru ca firma sa vina in intampinarea nevoilor din


ce in ce mai diversificate ale potentialilor clienti

Realizarea diferitelor scopuri, pe care oamenii le urmaresc in actiunile de satisfacere a


diferitelor nevoi conduce la aparitia anumitor raporturi, dintre care pe primul plan se
situeaza relatiile de interese, motorul-stimul al activitatii economice.Parghia economica
de atingere a interesului este cointeresarea materiala care determina in orice activitate, un
comportament angajat, bazat pe motivatie.

Mobilul principal pe care il urmareste orice antreprenor la formarea unei firme este
profitul.In cazul societatii S.C.ARHOTY S.A pe langa profit s-a mai urmarit si ridicarea
nivelului calitatii produselor de pe piata romaneasca la standarde occidentale.

2.4. Obiectivele economice ale firmei in conditiile pietei concurentiale.


Ca orice firma privata, principalul obiectiv economic, este bine inteles, obtinerea unui
profit cat mai mare, aceasta fiind conditia de viabilitate a oricarei firme.

In acest scop politica economica se axeaza cu prioritate pe intarirea managementului


si castigarea de noi clienti prin diversificarea ofertei de servicii.

Astfel, in afara de activitatea stricta de fabricare a produselor de panificatie ,societatea


si-a diversificat gama de produse de panificatie,realizand si produse de patiserie ,dupa cum
urmeaza:

Produse de panificatie:

 Paine alba

 Paine semi-alba

 Paine graham

 Paine neagra

 Paine dobrogeana

 Paine TOAST

 Baghete

 Blaturi de pizza

 Chifle

 Hot-doguri

Produse de patiserie:

 Prajitura Cremes
 Turta dulce
 Foi de Cremes
 Chec cu cacao
 Chec cu ciocolata
 Chec cu fructe
 Chec cu visine
 Prajiturile bunicii

CAPITOLUL III FUNCTIUNILE INTREPRINDERII


3.1. Functiunile componente ale
sistemului organizarii procesuale

ale intreprinderii

3.2.Mecanismul functionarii intreprinderii

3.3. INDEPENDENTA FUNCTIUNILOR INTREPRINDERII

FUNCTIUNEA DE

CERCETARE-DEZVOLTARE
Aceasta schema reflecta interdependenta dintre functiuni din cadrul S.C. ARHOTY
S.A.

(1) pe baza functiunii cercetare-dezvoltare firma stie ce si cat sa produca, facandu-se


legatura dintre cele doua functiuni.

(2) in procesul de productie sunt necesare materii prime, care sunt asigurate de
compartimentul aprovizionare.

(3) functiunea comerciala asigura desfacerea produselor pe piata, iar prin studii de
marketing va sti ce produs si ce tehnologie trebuie proiectata.

(4) rezultatele vanzarii produselor (incasarile) sunt preluate de functie financiar-


contabila.

(5) functiunea de personal prin beneficiul pe care il vor dobandii persoanele salariate
din cadrul intreprinderii.

Exemple de dereglari:

In cazul in care firma nu incheie la timp contractele de aprovizionare cu materie


prima, societatea neavand materii prime nu poate sa realizeze comenzile (in acest caz
materiale de constructii pentru santier), si in consecinta firma nu produce, deci nu obtine
profit, ceea ce duce la o serie de dereglari ulterioare cum ar fi incapacitatea de plata a
salariatilor. Aceasta dereglare este de tip intern.

Exista si dereglari de tip extern, cum ar fi: conditiile meteorologice nefavorabile care
pot avea un rol decisiv in finalizarea lucrarilor la termenul stabilit initial, fapt care duce la
pierderea unor sume importante de bani.
CAPITOLUL IV STRUCTURA ORGANIZATORICA A
INTREPRINDERII
Ca exprimare a organizatiei formale, structura organizatorica a unei intreprinderi se
proiecteaza pe baza unor norme, reguli, principii si documente oficiale.

Structura organizatorica, componenta structurii generale a firmei, reflecta anatomia


intreprinderii. Modul de concepere, detaliere, implementare a acesteia influenteaza activitatile
impuse de realizarea obiectivelor intreprinderii.

Structura organizatorica poate fi definita ca ansamblul persoanelor subdiviziunilor


organizatorice

(directii, compartimente, sectii, ateliere) si al relatiilor dintre acestea, orientate spre realizarea
obiectivelor prestabilite ale firmei. Aprecierea structurii organizatorice reprezinta un proces
de cunoastere, intelegere si explicare a situatiei existente prin analiza detaliata a factorilor
care influenteaza starea ei. Acesti factori sunt strategia de dezvoltare a firmei, tipul si
complexitatea activitatii, dimensiunea firmei, calitatea resurselor umane, cadrul juridic,
statutul juridic.

In ansamblul ei structura organizatorica prezinta 2 mari parti:

- structura functionala ( de conducere);

- structura operationala ( de productie si conceptie).

4.1.STRUCTURA FUNCTIONALA (DE CONDUCERE)


Structura de conducere reprezinta ansamblul persoanelor din conducere si
compartimentelor economice, comerciale, administrative, tehnice, modul de constituire si
grupare al acestora precum si relatiile dintre ele, necesare desfasurarii corespunzatoare a
procesului managerial si a procesului de executie.

In partea referitoare la conducerea firmei si planul de afaceri trebuie sa se


prezinte structura organizatorica, date cu privire la personalul de conducere si
responsabilitatile acestora, iar in partea referitoare la personal de conducere si
responsabilitatile acestora, iar in partea referitoare la personal trebuie prezentate date cu
privire la personalul care este necesar pe total, pe structura, categorii economice, categorii de
calificare precum si salarizarea acestuia.

Pe baza acestor principii S.C. ARHOTY S.R.L. este structurata astfel:

AGA

Director general.

Director comercial

Director tehnic.
Director economic.

Birou resurse umane

Adunarea Generala a Actionarilor (A.G.A.) este prezidata de presedintele Consiliului


de Administratie, iar in lipsa acestuia de vicepresedinte.

Presedintele va desemna, dintre actionari, doi au mai multi secretari care vor verifica
lista de prezenta a actionarilor, indeplinirea tuturor formalitatilor, prevazute de lege si statut
pentru tinerea adunarii.

Hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la registrul comertului


pentru a fi mentionate in extras si publicate in Monitorul Oficial. Ele nu vor putea fi
executate inaite de a se indeplini aceste formalitati. Hotararile luate de adunarea generala in
limitele prevazute de lege sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la
adunare sau au votat contra.

Hotararile adunarilor se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru
alegerea C.A. si cenzorilor, pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea
administratorilor. Actionarii voteaza, de regula, prin ridicare de maini la propunerea
persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel
putin ¼ din capital social, se va putea decide ca votul sa fie secret.

Atributiile Directorului general sunt urmatoarele:

- stabileste strategia si tacticile de marketing.

- aproba incheierea sau rezilierea contractelor comerciale.

- analizeaza periodic activitatea economico-financiara a societatii.

- analizeaza bilantul contabil si modul cum se realizeaza gestionarea bunurilor


materiale si ia masuri de recuperare a eventualelor pagube aduse societatii de catre terti.

Atributiile Directorului Economic sunt urmatoarele:

- sa supravegheze si sa controleze gestiunea societatii;

- sa intocmeasca si sa verifice bilantul contabil, contul de profit si pierderi, sa


urmareasca tinerea registrelor contabile la zi si sa prezinte Directorului general un raport scris
cu analiza economica a societatii precum si propunerile necesare.

- sa verifice evaluarea patrimoniului societatii, daca s-a facut conform legii si


regulilor stabilite.

4.2.STRUCTURA OPERATIONALA (DE PRODUCTIE)


Structura de productie este formata din ansamblul
persoanelor,compartimentelor,sectiilor,atlierelor si relatiilor organizatorice constituite in
vederea realizarii directe a obiectului de activitate a firmei.

Veriga structurala de baza a societatii SC ARHOTY SA o reprezinta sectia de


productie,ca unitate determinata sub aspect administrativ in cadrul careia se executa fie un
produs fie o parte a a acestuia,fie o parte a procesului tehnologic.

In functie de rolul pe care il au in procesul de fabricatie a produselor incluse in planul


de productie al firmei,sectiile pot fi:

 sectii de baza

 sectii auxiliare

 sectii de servire

In sectiile de baza se desfasoara procese de productie specifice in urma carora rezulta


produsele ce reprezinta

obiectul de activitate al firmei.Acestea pot fi organizate in 2 moduri:

1. pe principiul omogenitatii produsului fabricat(cand se executa un produs sau o parte


componenta a acestuia)
2. pe principiul omogenitatii tehnologiei de fabricatie(cand in cadrul lor se desfasoarao
parte a procesului tehnologic)

In cadrul SC ARHOTY SA activitatea sectiei de productie este condusa nemijlocit de catre


Directorul Tehnic.

Sectiile auxiliare se caracterizeaza prin faptul ca in cadrul lor se executa procese de productie
auxiliare productiei de baza,procese care ajuta la realizarea in bune conditii a produselor care
dau profilul intreprinderii.

Cele mai reprezentative sectii auxiliare sunt:

 sectia mecano-energetica
 SDV

Sectiile de servire sunt formate din depozitele so magaziile intreprinderii:depozite de


materii prime,materiale finite.In aceste sectii se desfasoara procese de servire pentru
activitatile din sectiile de baza si auxiliare.

In cadrul SC ARHOTY SA ,o sectie de servire o reprezinta depozitul de materii prime


aflat in subordinea Biroului Aprovizionare-Desfacere.

Atelierul de productie reprezinta o unitate de productie ce se poate constitui independent


sau in cadrul unei sectii de productie si care reuneste mai multe locuri de munca unde se
executa aceeasi operatie tehnologica sau se efectueaza toate operatiile necesare obtinerii
unui produs.Atelierele de productie pot fi si ele organizate pe baza principiului
omogenitatii produsului sau principiul omogenitatii produsului tehnologicce se desfasoara
in ateliere.

Locul de munca reprezinta veriga primare a structurii de productie si reprezinta o


anumita suprafata de productie dotata cu mijloace de munca si organizata pentru
realizarea unei operatii sau lucrari de catre un muncitor sau un grup de muncitori.

4.3. DOCUMENTE DE FORMALIZARE A STRUCTURII


ORGANIZATORICE

Pentru formalizarea structurii organizatorice sunt necesare urmatoarele documente:

- Regulamentul de Organizare si Functionare (R.O.F.);

- Fisa postului;

- Organigrama.

1.Regulamentul de Organizare si Functionare poate fi structurat pe capitole:

Capitolul I contine organizarea firmei (dispozitii generale, activitati normative de


infiintare, obiectul de activitate, tipul de societate, statutul juridic si prezentarea structurii
organizatorice).

Capitolul II contine atributiile firmei.

Capitolul III prezinta conducerea firmei precizandu-se atributiile A.G.A, ale Directorului
General si ale Departamentului executiv.

Capitolul IV contine atributiile si diagrama de relatii pentru fiecare compartiment


functional si de productie. . Intreaga activitate din cadrul S.C. ARHOTY.S.A se desfasoara in
baza principiilor, regulilor si rutinelor proprii, concretizate in „Regulamentul de organizare si
functionare”, „Regulamentul de ordine interioara”, regulamente si norme specifice
(intretinere si reparatii, protectia muncii si PSI, protectia mediului, salarizare), „Contractul
colectiv de munca”; toate in conformitate cu legile si reglementarile aflate in vigoare.

Pentru deciziile care comporta antrenarea unui volum mare de resurse umane,
materiale sau financiare precum si pentru deciziile de mare importanta privind activitatea pe
termen scurt a firmei s-a instituit si functioneaza „Consiliul de management” cu rol de organ
colectiv de conducere, avand in compunere directorul general, directorii executivi, inginerii
sefi si specialistii pe probleme din cadrul societatii sau din afara ei.

2.ORGANIGRAMA este reprezentarea grafica a structurii organizatorice care reda o


parte din componentele structurii organizatorice formale si
anume:directii,departamente,compartimente,niveluri ierarhice, ponderea ierarhica,relatii
organizatorice. Organigrama este un instrument important folosit in analiza managementului
firmei.
Soferi

2. FISA POSTULUI este documentul operational care prezinta in detaliu elementele impuse
unui angajat pentru a putea exercita in conditii normale activitatea.

EXEMPLUL 1:

1. POST: Director economic

2. NUME: Ioana Ionescu

3. COMPARTIMENT: Financiar

4. CERINTE:
- Studii: ASE- Bucuresti

- Vechime: 13 ani.

- Alte cerinte: experienta in domeniul financiar-contabil; putere de coordonare.

5,6. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

- se ocupa de operatiunile financiar-bancare ale firmei.

- organizeaza evidenta financiara a firmei.

- raspunde de functionarea controlului financiar preventiv.

- impreuna cu directorul general alcatuiesc bugetul de cheltuieli al firmei.

- asigura respectarea termenelor de plata ale firmei.

- urmareste incasarea la timp a obligatiilor financiare ale clientilor, iar in cazul


intarzierilor transmite situatia directorului general si se ocupa personal de
incasarile respective.

- intocmeste si semneaza bilantul firmei.

- controleaza si coordoneaza activitatea personalului contabil din subordine.

- inventariaza periodic patrimoniul asigurandu-se de buna sa intretinere si


gestionare.

7.LIMITE DE COMPETENTA: Direcorul Economic se afla in subordinea Directorului


General si are in subordine Biroul Contabilitate,Serviciul Financiar,Biroul Administrativ.

EXEMPLUL 2:

Descrierea postului

Postul: contabil sef

- serviciu: contabilitate;

directia: financiar-contabil

1.2. Relatii ierarhice

- este subordonat Directorului Economic;

- are in subordine: contabil 1, contabil 2;


1.3. Relatii functionale

interne: cu cei doi contabili;

externe: compartimentele functionale si sectiile de productie si aprovizionare


desfacere;

Descrierea sarcinilor

supravegherea contabilitatii;

cooperarea cu juristul privind legislatia economica in vigoare;

analiza activitatii economico- financiare a societatii;

intocmirea bilantului la sfarsitul fiecarui an financiar;

intocmirea contului de rezultate si al balantei;

intocmirea tabloului de disponibilitati;

Responsabilitati

raspunde de eficienta activitatii economice

raspunde de respectarea dispozitiilor si a indicatiilor date de asociati in legatura cu


problemele de care se ocupa in cadrul serviciilor

Limite de competenta

la solicitarea conducerii (asociatilor) participa la discutarea si sustinerea activitatii


proprii.

in lipsa managerului (delegatie, concediu sau boala) poate pricinui delegarea de


autoritate pentru inlocuirea acesteia pe perioada respectiva;

2. Cerintele postului

2.1. Studii necesare:

pregatire de baza: studii superioare economice (finante-contabilitate)

specializare-perfectionare: curs de management

2.2. Experienta (stagii) in ani:

in domeniu (specialitate): minim 3 ani


in functii de conducere: minim 1an;

2.3. Calitati personale (aptitudini, capacitati):

onestitate si confidentialitate

posibilitate de analiza

competenta

4.4 COMPONENTELE STRUCTURALE ORANIZATORICE

1. Postul este cea mai simpla subdiviziune organizatorica,putand fi definit prin


ansamblul obiectivelor cu atributiile,sarcinile,competentelor si responsabilitatilor asociate care
revin spre exercitare in mod regulat unei persoane angajate in intreprindere.Postul este
instrumentul prin intermediul careia se realizeaza aprecierea competentelor si a cunostintelor de
specialitate necesare angajarii,recrutarii personalului.

Evaluarea, salarizarea si premiile acordate personalului au la baza atributiile si


sarcinile prezazute in fisa postului si modul lor de indeplinire. Trasaturile obligatorii ale unui post
sunt:

autoriatea formala – limitele in care titularul postului are dreptul de a actiona pentru
realizarea obiectivelor individuale ale postului;

competenta profesionala – nivelul de pregatire, experienta care permite realizarea


obiectivelor individuale si, implicit, al celor fundamentale si derivate ale firmei;

responsabilitatea – obligatia titularului postului de a indeplini sarcini si atributii derivate


din obiectivele individuale ale postului.

2.Functia reprezinta totalitatea posturilor care sunt definite prin aceleasi caracteristici principale.

Dupa natura competentelor autoritatii si responsabilitatilor se disting doua tipuri de


functii:

1. de conducere. Acestea mai sunt denumite si atributele conducerii si sunt


urmatoarele: previziunea, organizarea, coordonarea, controlul, antrenarea,
evaluarea;

2. de executie – au rolul transpunerii in practica a deciziilor emise de titularii


functilor de conducere.

3.Compartimentul reprezinta o unitate organizatorica cu o structura mai complexa, o reuniune


sub aceeasi autoritate ierarhica a unui anumit numar de persoane, de posturi carora le revin
permanent atributi si sarcini bine precizate.

In functie de individualitatea atributiilor si sarcinilor pe care le are de indeplinit, de


volumul acestora, compartimentele pot fi:
 compartimente elementare – care realizeaza de regula o activitate omogena,
managerul lor aflandu-se pe ultima treapta de delegare a activitatii, toti ceilalti
fiind executanti.

Un exemplu de compartiment elementar in cadrul S.C. ARHOTY S.A. este


urmatorul:

 compartimente complexe – grupeaza sub o autoritate unica, fie mai multe


compartimente elementare, fie compartimente elementare si execuntati
nemijlociti, de exemplu:

Dupa natura autoritatii compartimentele pot fi:

 compartimente ierarhice-ce se caracterizeaza prin dreptul de dispozitie si control


pe care il au sefii acestora asupra sefilor compartimentelor direct subordonate.

Exemplu:Direcorul General cu Directorii Executivi

 compartimente functionale_se caracterizeaza prin dreptul conducatorilor acestora


de a formula prescriptii,reguli,indrumari in domeniul specialitatii lor.

Exemplu:Compartimentu Tehnic

Compartimentul Asigurarea Calitatii

 compartimente de stat major –au un rol consultativ de specialitate pentru


compartimentele ierarhice contribuind la pregatirea si controlul realizarii
deciziilor.Sefii acestor compartimente nu dispun de autoritate ierarhica asupra
celorlalte compartimente

Exemplu:Compartimentu Management

4.Relatiile organizatorice reprezinta ansamblul legaturilor dintre componentele structurii


organizatorice instituite prin reglementari oficiale. Acestea pot fi grupate
in:ierarhice,functionale,de stat major.de cooperare,de control,de reprezentare.

 Relatiile ierarhice – legaturile de autoritate care se stabilesc intre manageri si


executanti, intre sefi si subordonati, ele se concretizeaza in dispozitii transmise in
sens descendent si raportari efectuate cu sens de circulatie ascendent.

In cadrul S.C. ARHOTY S.A. se stabilesc relatii ierarhice intre Directorul general si
Directorul Economic,Directorul tehnic.

 Relatiile functionale servesc la transmiterea reglementarilor, a indrumarilor si a


sugestiilor privind modul de actiune intr-un anumit domeniu de activitate. Ele se
stabilesc intre persoane care exercita o autoritate functionala si precizeaza cum
trebuie facut.

Acest tip de relatii se stabilesc in cadrul fimei, de exemlu, intre Directorul Economic
si Directorul Tehnic,Directorul Productie.

 Relatiile de stat major – se stabilesc intre persoane din compartimente de stat


major si celelalte persoane incadrate in orice alt compartiment al firmei. De
exemplu, intre Directorul General si Jurist.

 Relatiile de cooperare se stabilesc intre persoane ce detin functii situate pe aceasi


treapta ierarhica dar in compartimente diferite in scopul realizarii in comun a unor
actiuni complexe. In cadrul firmei ARHOTY acestea se realizeaza intre
Directorul Tehnic,Directorul Economic si cel Comercial.

 Relatiile de control apar si functioneaza intre compartimentele specializate in


efectuarea controlului si celelalte compartimente ale structurii organizatorice si
anume C.F.I. si C.T.C.

 Relatiile de reprezentare - se stabilesc intre managerii inferiori ai firmei si


reprezentantii unor organizatii profesionale, sindicate din interiorul firmei sau
persoane fizice sau juridice din afara firmei. De exemplu,liderii de sindicat si
Directorul General,Directorul Comercial cu furnizorii,clientii.

5.Ponderea ierarhica (aria de control) reprezinta numarul de persoane ce pot fi coordonate


nemijlocit si in mod eficient de un manager. Se apreciaza ca numarul optim de subordinati pentru
managerii aflati la nivel superior este de 5, 6. De exemplu, in cadrul S.C. ARHOTY S.A.
Directorul Genaral are aria de control 5.

6.Nivelul (treapta) ierarhica reprezinta ansamblul subdiviziunilor organizatorice plasate pe linii


orizontale la aceeasi distanta fata de top managementul firmei.
In cadrul S.C. ARHOTY S.A. ordinea componentelor este urmatoarea:

pe nivelul I se situeaza: Direcorul General

pe nivelul al II-lea: Director Comercial, Director Tehnic, Direcor Economic,Birou


Resurse Umane,

pe nivelul al III-lea:Biroul Contabilitate,Serviciul Financiar,Biroul Administrativ,Biroul


Aprovizionare Desfacere.

CAPITOLUL V STRATEGII ECONOMICE ALE


INTREPRINDERII
Strategia economica reprezinta un concept complex care defineste ansamblul
obiectivelor economice pe care conducerea unei firme isi propune sa le realizeze, obiective
stabilite pe baza de studiu, cercetari, prognoze, actiunile ce trebuie intreprinse pe diferite
orizonturi de timp si modul de alocare a resurselor in vederea mentinerii competitivitatii si a
dezvoltarii viitoare a firmei.