Sunteți pe pagina 1din 5

Data : .11.

2017
Clasa: I D
Prof. înv. primar : Paiu Iuliana Andreea
Unitatea de învăţământ : Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun „ Iaşi
Disciplina: Matematică și explorarea mediului
Unitatea de învăţare : Cu alai de frunze
Subiectul: Aflarea numărului necunoscut. Rolul rinichilor.
Tipul lecţiei: predare-învăţare
Scopul :Formarea priceperilor şi deprinderilor de a calcula corect folosind operaţiile de adunare şi scădere în
concentrul 0 - 30.

Obiective operaţionale : La sfârşitul activităţii didactice, toţi elevii vor fi capabili:

O1 – să opereze cu noţiunile matematice învăţate


O2 – să efectueze minim cinci scăderi prin așezarea cifrelor unele sub altele
O3– să efectueze proba adunării pentru operaţiile date
O4 – să realizeze proba scăderii
O5 – să rezolve probleme cu o singură operaţie
O6- să rezolve exerciţii de aflare a numărului necunoscut
O7 – să identifice rolul rinichilor

Strategii didactice:
1. Resurse procedurale:
- Metode şi procedee: algoritmizarea, conversaţia, exerciţiul, explicaţia, observaţia,
demonstraţia, , munca independent,problematizarea
- Organizatorice: frontal, individual
2. Resurse materiale: manualul,caiete,instrumente de scris, tabla,fişe ,rebus
3. Resurse temporale: 50 minute
4. Resurse umane: 23 elevi

Bibliografie:
 Cleopatra Mihailescu, Tudora Pitila, Crinela Grigorescu, Camelia Coman, Matematică și
explorarea mediului, Manual pentru clasa I, Editura Art, 2014
 Ioana Berechet – Matematică și explorarea mediului, Editura Paralela 45, Ploiești, 2016
***Matematică și explorarea mediului. Programa şcolară clasele Pregătitoare, I si a II-a, MEN,
București, 2013

1
RESURSE
MOMENTE O CONŢINUTUL INSTRUCTIV-EDUCATIV Procedurale
LE LECŢIEI/ B. Metode si Organi- Materiale EVALUARE
DOZARE OP procedee zatorice
.

1. Moment Se asigura în clasă ordinea şi liniştea, ambianţa Conversatia


organizatoric educaţională favorabilă desfăşurării în bune condiţii
1’ a lecţiei.
Exerciţiul Frontal
2. Verificarea Se verifică cantitativ şi calitativ tema, iar elevii Fișe
temei şi a care au lucrat ordonat şi corect sunt evidențiați.
cunoştinţelor Solicit elevii să răspundă la câteva întrebări . Conversatia -tema pentru acasă
anterioare ale 1. rezultatul adunarii – SUMA Manual - stăpânirea
elevilor O1 2. rezultatul scaderii – DIFERENTA conceptelor
4’ 3. socotesc sau ……- CALCULEZ Frontal Rebus matematice;
4. 9 – 7 = ……DOI
5. rezultatul adunarii – TOTAL
6. 10 – 1 =……NOUA
7. rezultatul scaderii – REST
8. semnul scaderii – MINUS
2. Captarea Mascota clasei, Delfi , aduce copiilor un bileţel . Se Bileţelele
atenţiei dă citire biletului ,prin care copiii sunt rugaţi să Delfi - observarea
4’ potrivească răspunsurile de la întrebările anterioare Conversaţia Frontal sistematică
astfel încât să poată afla cuvântul ascuns în Explicaţia
rebus.(SILITORI)
Anuntarea Anunţ elevii că vor învăţa despre aflarea Frontal Bileţelele
temei si a termenului necunoscut şi despre rolul rinichilor Conversaţia Tabla
obiectivelor .Scriu titlul la tablă şi prezint obiectivele lecţiei, pe Explicaţia Creta
1’ înţelesul elevilor.

2
Dirijarea Le sugerez elevilor să deschidă manualul la pagina Frontal Manual Observarea
învăţării 39.Observăm imaginea şi discutăm despre aceasta, Conversatia Individual sistematică
23’ O4 apoi observăm exerciţiul din dreapta imaginii . (Le Markere
explic modul de funcţionare a unei balanţe şi Demonstraţi
O5 demonstrez folosind o balanţă).Citim din manual a
despre rolul rinichilor . Exercițiul
O6 Folosind desenele din manual precum şi balanţa de Algoritmizar
O7 pe catedră, explic elevilor modul de rezolvare al ea
exerciţiului şi rezolvăm împreună exerciţiul 1.

Solicit un elev să citească cerința următorului


exerciţiu . Le explic elevilor modul de rezolvare a Exerciţiul
exerciţiului , şi anume aflarea numărului
necunoscut prin încercări , folosind diverse cifre în Conversaţia Evaluez
operaţia dată până când ajungem la cea potrivită . recunoaşterea
modului de calcul
Rezolvăm exerciţiile urmând acest tipar, apoi le prin analogie cu
explic elevilor că cea mai uşoară metodă de a afla lecţiile anterioare;
termenii necunoscuţi este de a apela la proba
adunării şi a scăderii. Scriu pe tablă câte un
exerciţiu model pentru a afla atât primul termen cât
şi al doilea .
Urmărind modelul primului exercițiu, elevii ies la
tablă şi rezolvă exerciţiul din manual folosind şi
noua metodă.
Obținerea Elevii deschid caietul de lucru ,scriu titlul şi rezolvă Frontal
performanței exerciţiile şi problema scrise pe tablă .Elevii care Individual
şi asigurarea O5 termină de rezolvat exerciţiile ridică stiloul sus . Se Observarea sistemică
retenţiei realizează rezolvarea frontală a exerciţiilor, elevii
15’ O6 ieşind la tablă . Cei care au greşit rezultatul Autoevalua
corectează folosind pixul verde. re

3
Încheierea  Se fac aprecieri individuale şi colective asupra Frontal;
Activităţii participării elevilor la lecţie şi se dă tema pentru aprecierea verbală
2’ acasă

4
Anexa1

REBUS

1. rezultatul adunării – SUMA


2. rezultatul scăderii – DIFERENTA
3. socotesc sau ……- CALCULEZ
4. 9 – 7 = ……DOI
5. rezultatul adunarii – TOTAL
6. 10 – 1 =……NOUA
7. rezultatul scaderii – REST
8. semnul scaderii – MINUS