Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

FACULTATEA DE INGENERIE ECONOMICĂ ȘI BUSINESS

Proiect la
Managementul calităţii

Executat de
Frinea S.
grupa AA – 152

Coordonator
Conferențiar universitar,
Iu. Ţurcan

Chișinău, 2017
Cuprins:

1. Scurt istoric al companiei


2. Fişa de post
3. Propuneri de îmbunătăţire a calităţii în sector
4. Elaborarea chestionarului de satisfacţie a clienţilor
5. Necomformitate: Introducerea incorectă a datelor în baza de date

2
1. Scurt istoric a companiei

Compania ARIDON a fost înregistrată pe piaţa Moldovei în anul 1992 și în


prezent activează cu succes, dispunând de mai multe ramuri.

Cea mai mare realizare a companiei este dezvoltarea reţelei de


magazine ARIDON, în orașele Chișinău și Bălți. Compania ARIDON este
reprezentantul oficial al brandurilor cu renume internațional. Printre cele mai
cunoscute se regăsesc: Levi’s, Celio, LTB, Colin’s, Oodji, OVSKids, Motivi.

În 2011 ARIDON şi-a pus ca scop o extindere pe scară largă, nu doar pe


teritoriul Republicii Moldova, ci şi în România. Prin urmare, la etapa actuală
ARIDON este prezentă în 5 orașe-cheie din țara vecină, reprezentând brand-
ul Levi’s, cu 8 magazine în total în București, Iași, Constanța, Timișoara şi Cluj.

Un alt domeniu de activitate al companiei este transportul internaţional de


mărfuri – ARIDON Cargo. Compania dispune de transport propriu, servicii
calitative cu parteneri din ţările CSI, Turcia, China și Emiratele Arabe Unite.

Cea mai tânără ramură a companiei este ARIDON Turism.

3
2. Fişa de post

DENUMIREA POSTULUI: CONTABIL


Relaţii ierarhice: se subordonează Contabilului-şef
Relaţii de colaborare: cu personalul de execuţie al instituţiei
Relaţii de reprezentare: reprezintă instituţia faţă de persoanele cu care
intră în contact în interes de serviciu.

Activităţi principale:
1. asigură evidenţa contabilă.
2. întocmeşte şi verifică rapoarte privind situaţia aferentă a fiecărei facultăţi.

Atribuţii principale (şi sarcini aferente):


 Asigura evidenta contabila a stocurilor, a relatiilor cu tertii si evidenta
veniturilor si cheltuielilor
 Contabilizeaza facturile emise pentru clienti
 Înregistreaza încasarile si platile în lei conform extrasului de cont
 Opereaza încasarile si platile în numerar conform registrului de casa
 Înregistreaza facturi de prestatii furnizori interni
 Înregistreaza intrari de marfa în baza documentelor primite de la
magazine (facturi interne, facturi externe, etc)

Responsabilităţile postului:
 Operarea zilnica a facturilor emise, a încasarilor pe facturi si în avans
 Operarea zilnica a facturilor de la furnizori pentru prestatii diverse, precum
si a platilor catre acestia
 Verificarea zilnica a soldurilor din banca si casa
 Încadrarea corecta a documentelor contabilizate pe venituri si cheltuieli
 Îmbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate
 Pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de
companie
 Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul companiei
 Respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru
privitoare la postul sau
 Adopta permanent un comportament în masura sa promoveze imaginea si
interesele instituţiei
 Se implica în vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza
compania

4
Autoritatea postului:
 Are acces la date financiare ale companiei
 Solicita si utilizeaza echipamentele puse la dispozitie de companie

SPECIFICAŢIILE POSTULUI

Nivel de studii: superioare economice

Cunoştinţe necesare:
 Contabilitate Republicii Moldova
 Utilizare programe de contabilitate
 Operare MS Office (Excel, Word )

Aptitudini şi deprinderi necesare:


 de calcul
 de comunicare
 de planificare si organizare a activitatilor specifice

Cerinţe de executare:
 inteligenta
 atentie concentrata
 initiativa
 placere pentru lucrul cu cifre
 putere de concentrare
 rezistenta la stres

Caracteristici de personalitate:
Rigoare, exactitate, conformism, corectitudine, spirit practic, amabilitate,
perseverenta.

5
3. Propuneri de îmbunătăţire a calităţii în sector:

 cursuri de perfecţionare a personalului;


 organizarea trainig-urilor pe tematici ”Time Management”,
„Managementul performanţei”, „Inovarea” etc;
 organizarea weekend-ului în echipă;
 deplasări în cadrul proiectelor monitorizate;
 instruirea în tehnologii informaţionale
 etc.

6
4. Elaborarea chestionarului de satisfacţie a clienţilor

Stimate client,

Prin intermediul acestui chestionar ARIDON vǎ oferă posilitatea de a evalua


calitatea serviciului prestat de compania noastrǎ. În acest mod compania ARIDON
înţelege să acorde maximă atenţie necesităţilor actuale şi viitoare ale clienţilor săi,
venind în întâmpinarea cerinţelor lor pentru creşterea performanţelor sale şi pentru
asigurarea unui nivel ridicat de satisfacţie a clienţilor. Percepţia dumneavoastră în
ceea ce priveşte prestaţia companiei ne va fi de un ajutor deosebit întrucât suntem
preocupaţi de îmbunǎtǎţirea continuă a calităţii serviciilor noastre.

Vă mulţumim pentru sprijinul acordat !

Vă rugăm să completaţi chestionarul următor prin bifarea cu “x” în căsuţa corespunzătoare unui
calificativ şi completarea rubricilor, acolo unde este necesar.

Denumire client / societate:…………………………………………………..…..……………...

Adresa:……………………………………………………………………………………………..

Telefon/fax:………………………………………………………………...………………………

E-mail:………………………………...……………………………………………………………

(rubricile de mai sus se vor completa opţional)

7
Tipul/denumirea bunului comercializat
sau serviciului prestat

Magazinul care a comercializat bunul

Nr. Calificaţi modul în care aţi perceput serviciile de nesatisfǎcǎtor satisfǎcǎtor bine foarte bine excelent
care aţi beneficiat
Crt.

1 Cum apreciaţi calitatea globalǎ a serviciului


    
prestat?

2 Cum apreciaţi durata de timp necesară furnizării


    
serviciului solicitat?

3 Cum apreciaţi raportul calitate/preţ pentru


    
serviciul furnizat?

4 Aşteptările dumneavoastră au fost confirmate de


    
serviciile prestate ?

5 Cum au fost tratate reclamaţiile referitoare la


    
serviciile prestate de compania noastră ?

7 Cum apreciaţi activitatea de promovare a


imaginii companiei (aşa cum este reflectată prin
    
mass-media, internet, organizare de evenimente,
etc)?

9 Cum apreciaţi colaborarea cu angajații


    
companiei noastre?

10 Cum apreciaţi gradul de profesionalism al


    
personalului nostru?

Alte comentarii...........................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

8
5. Necomformitate: Introducerea incorectă a datelor în baza de
date

Plan de acţiuni :
1. Depistarea greşelii
2. Corectarea datelor conform conturilor date
3. Verifcarea rezultatelor obţinute
4. Imprimarea documentelor necesare