Sunteți pe pagina 1din 1

LUCRARE DE CONTROL LUCRARE DE CONTROL

PARTEA I PARTEA I
(2p) 1. Dezvoltați următoarele expresii folosind formule de calcul prescurtat: (2p) 1. Dezvoltați următoarele expresii folosind formule de calcul prescurtat:

     
2 2
 1  1
a) (2 3x + 1) 2
b)  4 x   c) 2  3x  2  3x a) (2 3x + 1) 2
b)  4 x   c) 2  3x  2  3x
 2  2
d ) ( x 2 + x + 1) 2 d ) ( x 2 + x + 1) 2
(2p) 2. Arătați că următoarele numere sunt naturale, oricare ar fi x număr real: (2p) 2. Arătați că următoarele numere sunt naturale, oricare ar fi x număr real:
2 2
  
a  2 x  1  x  2  5 x  2 x  2
2 2
  
a  2 x  1  x  2  5 x  2 x  2
b   
2
2x 1  2 x  2   6 2 x  10
2
b   
2
2x 1  2 x  2   6 2 x  10
2

(1p) 3. Calculați media aritmetică și media geometrică a numerelor: (1p) 3. Calculați media aritmetică și media geometrică a numerelor:

2 2 2 2
x   4  2 3  4  2 3  si y   11  6 3  11  6 3  x   4  2 3  4  2 3  si y   11  6 3  11  6 3 
       

PARTEA II PARTEA II

(2p) 1.În trapezul ABCD cu AB || DC avem CD = 6 cm, AB = 12 cm. Dacă (2p) 1.În trapezul ABCD cu AB || DC avem CD = 6 cm, AB = 12 cm. Dacă
AC = 9cm și BD = 12cm și O AC  BD aflați lungimea segmentelor OA, AC = 9cm și BD = 12cm și O AC  BD aflați lungimea segmentelor OA,
OB, OC, OB. OB, OC, OB.
AB MN 2 AB MN 2
(1p) 2. Fie triunghiurile ABC şi MNP. Ştiind că   şi (1p) 2. Fie triunghiurile ABC şi MNP. Ştiind că   şi
AC MP 5 AC MP 5
5BC  2NP stabiliţi valoarea de adevăr a afirmaţiei : „ cele două triunghiuri 5BC  2NP stabiliţi valoarea de adevăr a afirmaţiei : „ cele două triunghiuri
sunt asemenea” justificând afirmația. sunt asemenea” justificând afirmația.

(1p) 3. Fie triunghiul ABC isoslcel cu AB = AC și m Aˆ  120 0 . Perpendiculara 
(1p) 3. Fie triunghiul ABC isoslcel cu AB = AC și m Aˆ  120 0 . Perpendiculara
în A pe AB intersectează latura BC în M. Arătaţi că are loc relația în A pe AB intersectează latura BC în M. Arătaţi că are loc relația
AC 2  BC  CM . AC 2  BC  CM .

S-ar putea să vă placă și