Sunteți pe pagina 1din 10

Zincarea

Acoperiri Galvanice
1
Zincarea electrolitică:

Generalităţi
Procedura de lucru Zincare slab-acidă cod PL-01-049

Fosfatarea:

Generalităţi
Procedura de lucru Fosfatarea cod PL-01-065

Staţia de neutralizare:
Generalităţi
Regulament de exploatare şi întreţinere

Acoperiri Galvanice
2
Protecţia cu Zinc

Proprietăţile zincului:
Simbol: Zn
Densitate: 7,14 g/cm3
Temp. de topire: 419 0C
Zincul este maleabil şi poate fi laminat între 100 şi 200 0C; la t0 mai înaltă
devine casant.
Utilizarea zincului ca acoperire contra coroziunii se bazează pe o dublă
proprietate a acestui metal:
În atmosferă, sub acţiunea O2, a vaporilor de apă şi a dioxidului de carbon se
formează la suprafaţa stratului de zinc o peliculă de carbonat sau hidroxid de
zinc aderent şi compact ce interzice orice schimb cu mediul exterior.
În caz de fisuri, zgârieturi în stratul de zinc acesta se corodează formându-se
săruri care obturează fisura, protejând astfel fierul.

Protecţie prin formarea


hidroxidului de zinc în fisură

Acoperiri Galvanice
3
Electroliţi pentru zincare

Zincarea electrolitică se realizează în electroliţi

Soluţii cianurice

alcalini Soluţii de zincat

Soluţii de pirofosfaţi

sulfaţi

acizi cloruri

fluoborat

Acoperiri Galvanice
4
Zincarea slab acidă cu cloruri

Electrolitul folosit pentru zincarea slab-acidă cu cloruri conţine:

¾Clorura de zinc – furnizează, împreună cu anozii, ionii de zinc necesari


electrolizei. Epuizarea acestor ioni prin depunerea catodică este compensată
de dizolvarea electrolitică a anozilor de zinc.
¾Clorura de potasiu –furnizează ionii de clor care asigură conductivitatea
electrică a electrolitului şi favorizează dizolvarea anozilor. O concentraţie prea
joasă diminuează puterea de acoperire şi luciul.
¾Acidul boric –serveşte ca tampon pentru pH-ul băii. El contribuie la luciul
depunerii de zinc şi evită arsurile la marile densităţi de curent.
¾Agentul de luciu –conferă stratului de zinc un aspect lucios.
¾Suportul de luciu –asigură solubilizarea agentului de luciu în baie,
determină puterea de acoperire, uniformitatea şi ductilitatea depunerii de zinc.
Lipsa suportului afectează aceşti parametri, iar excesul poate provoca o
diminuare a luciului.

Acoperiri Galvanice
5
Fluxul tehnologic

Suspendarea pieselor pe dispozitive


Se va urmări:
9Realizarea unui contact bun între piese şi dispozitive
9Suprafaţa de acoperire să fie orientată paralel cu suprafaţa anozilor

Degresarea chimică
―Degresarea în soluţie alcalină elimină nu numai grăsimile, dar şi pulberile,
particulele metalice fine şi sărurile de tratament termic. Pentru o curăţire
mai bună a pieselor, înainte de degresarea chimică se efectuează o
predegresare cu ajutorul unui solvent organic (tricloretilena).
―Ca produs pentru degresarea chimică se utilizează PRESOL 1030.
―Prepararea băii de degresare chimică: se umple cuva până la jumătate cu
apă, se dizolvă substanţa PRESOL 1030 (70-100g/L), se completează volumul
băii cu apă şi se încălzeşte la temperatura de 40-60 0C.
―Parametri: T=40-600C; Timp: 5- 15 min

Acoperiri Galvanice
6
Fluxul tehnologic

Decaparea în acid clorhidric


Scopul operaţiei de decapare este acela de a elimina produsele de
coroziune ale suprafeţei metalice: straturi groase de oxizi, carbonaţi,
sulfaţi, oxizi.
Reprezentarea schematică a profilului unei
pelicule de oxidare a fierului:
Fe ―metalul de bază (fontă sau oţel)
FeO ―protoxidul de fier (wustita), poros şi uşor
solubil în acizi;
Fe3O4 ―oxidul feroferic (magnetita) mai puţin
Fe2O3 ―oxidul feric (hematita) solubili în acizi

Preparare: se umple cuva până la jumătate cu apă, apoi se completează cu HCl


Parametri: T=15-30 0C; Timp: 3-15 min
Acoperiri Galvanice
7
Fluxul tehnologic

Degresarea electrochimică

Este ultima fază de curăţire înainte de galvanizare. Are un rol foarte


important în a obţine o suprafaţă curată: contribuie atât la îndepărtarea
grăsimilor cât şi la îndepărtarea ţunderului.
În această operaţie piesele sunt conectate ca şi anod, catodul fiind
constituit din tablă de fier de 3-4 mm. La anod oxizii sunt transformaţi în
oxizi modificaţi ce devin solubili în baie.
Important: În timpul degresării electrochimice pe suprafaţa pieselor se
formează un film subţire, de “pasivare” care va jena aderenţa zincului. De
aceea acest film se va îndepărta printr-o spălare acidă (soluţie de HCl 10%).
Ca substanţă se foloseşte PRESOL 7066.

Preparare: se umple cuva până la jumătate cu apă, se dizolvă substanţa 70-


100g/l, după care se completează cu apă şi se încălzeste.
Parametri: T=40-50 0C; Timp= 3-5 min; U=5-7 V; I=5-10A/dm2
Acoperiri Galvanice
8
Fluxul tehnologic
Este operaţia propriu-zisă prin care
Zincarea electrochimică metalul de bază (fonta sau oţelul) se
acoperă cu un strat de zinc metalic
pentru ai mări rezistenţa la
coroziune.
Piesele de zincat se aşează pe
dispozitive în baia de zincare şi
constituie polul negativ (catodul).
Zincul metalic din anozi (polul pozitiv)
tece în soluţie sub formă de cationi de
zinc Zn2+ şi migrează către catod
(piesa) unde se depune sub formă de
zinc metalic.
Anozii pot fi plăci de zinc sau bucăţi
de zinc aşezate în coşuri de titan.
Soluţia se agită prin barbotare de aer
şi se filtrează continuu.
Parametri: T=15-30 0C; Timp= 30-40 min disp; 1,5-2 ore tamburi;U=1,5-5 V;
I=0,5-1A/dm2 disp, 1,5-2 A/dm2 tambur; pH=5,2-5,8

Acoperiri Galvanice
9
Fluxul tehnologic

Albirea
Dupa operaţia de zincare piesele se imersează într-o soluţie slabă de acid azotic
(0,2-0,5 %) timp de 30 sec pentru a albi statul de zinc depus.
Pasivarea
Tratarea ulterioară a straturilor de zinc se realizează chimic prin cromatare
(pasivare). Scopul acestei operaţii este dublu: are efect de lustruire asupra
straturilor de zinc, deci dau un aspect estetic şi măresc rezistenţa la coroziune
prin formarea unui film pasiv de 1-3 µm.
Alb-albăstruie Galben-irizată Neagră

Acoperiri Galvanice
10