Sunteți pe pagina 1din 1

DICTARE

chibrit, ghete, jachetă, cheamă


Pinocchio a tras cu ochiul.
El o cheamă pe zână.

OBIECTIVE ŞI DESCRIPTORI DE PERFORMANŢǍ

O1 - sǎ scrie corect, lizibil şi estetic, în ritm propriu, litere, cuvinte şi propoziţia;


O2 - sǎ realizeze corect legǎturile dintre litere în cadrul cuvintelor;
O3 - sǎ respecte spaţiul dintre cuvinte în cadrul propoziţiei;
O4 - sǎ se orienteze în spaţiul grafic al caietului de limba românǎ.

FOARTE BINE BINE SUFICIENT


O1 - scrie corect, lizibil toate O1 - scrie lizibil toate cuvintele şi O1 - scrie minim 2 cuvinte
cuvintele şi propoziţiile propoziţiile cu unele omisiuni;
O2 - respectǎ corect legǎturile O2 - respectǎ corect legǎturile O2 - respectǎ parţial legǎturile
dintre litere; dintre litere cu 2-3 greşeli ; dintre litere;
O3 - respectǎ spaţiul dintre O3 - respectǎ spaţiul dintre O3 - nu respectǎ decât
cuvinte în cadrul propoziţiei; cuvinte în cadrul propoziţiei cu o accidental spaţiul dintre
O4 - se orienteazǎ în spaţiul greşealǎ; cuvinte;
grafic. O4 – depǎşeşte liniatura în O4 - nu respectǎ liniatura.
scrierea literelor.