Sunteți pe pagina 1din 5

Şcoala Gimnazială................................

Clasa Pregătitoare ......................


Învățător..........................

Clasa: Pregătitoare
Proiect didactic
Data: .........................................
Aria curriculară: .....................................
Disciplina: .................................... – se alege disciplina care va predomina în abordarea integrată
Unitatea tematică: .........................................
Forma de realizare: lecţie integrată
Tipul lecţiei: Predare-învățare/............................/...............................

Competenţe specifice (ale disciplinei care va predomina în abordarea integrată ):

.....................................................

Competențe integrate:

- de trecut competențele de la fiecare disciplină care sunt atinse în lecție prin activitățile de învățare propuse elevilor
………………………………………..

1
Şcoala Gimnazială................................
Clasa Pregătitoare ......................
Învățător..........................

Obiective operaţionale ( se referă la obiectivele pentru toată activitatea de învățare pe care o vor desfășura elevii în oră, indiferent de disciplină):

a. Cognitive :
 să ..............................
 să .............................
 să ..............................
 să .............................

b. Psiho-motorii:
 să ................................
 să .......................

c. Afective:
 să .....................................

Resurse:

I. Metodologice

Strategii didactice:
a) Metode şi procedee : ................................................................
b) Mijloace de învăţământ : .................................................
c) Forme de organizare : frontală, pe grupuri, individuală.

2
Şcoala Gimnazială................................
Clasa Pregătitoare ......................
Învățător..........................

II. Temporale

Ora are o durată de 50 minute, din care 35 minute activitatea propriu-zisă și 15 minute activități recreative subsumate temei și obiectivelor
lecției. Ora este a….-a oră din totalul de …..ore al unității tematice.

III. Umane

Clasa are un număr de ……………elevi, care se caracterizează printr-o dezvoltare psihică și fizică normală, corespunzătoare vârstei. Un
număr de……………elevi nu au frecventat anterior grădinița……se trec alte cazuri speciale (copii cu CES), dacă sunt.

IV. Bibliografice:

3
Evenimentul OB Activități de învățare Metode și Mijloace de Forme de Evaluare
didactic procedee învățământ organizare
1. Captarea și ....
Şcoala Gimnazială................................
orientarea .......
Clasa Pregătitoare ......................
atenției ...
Învățător..........................

2.
Reactualizarea
cunoştinţelor
însușite
anterior

3. Enunţarea
temei și a
obiectivelor

4. Prezentarea
optimă a
conţinutului

5.Dirijarea
învăţării

6. Obţinerea 4
performanţei

7. Feedback
Şcoala Gimnazială................................
Clasa Pregătitoare ......................
Învățător..........................

ANEXE