Sunteți pe pagina 1din 1

ŞCOALA

CLASA:
DIRIGINTE:

I. TABEL NOMINAL CU MEMBRII COMITETULUI DE PĂRINŢI


AN ŞCOLAR 2017-2018

Nr. Nume şi prenume Funcţia Adresa/ Nr. tel. Obs.


crt.

1. Preşedinte
2. Secretar
3. Membru

II. GRAFICUL ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII PE SEMESTRUL I

Nr. Tematica Data Obs.


crt.
1.
2.
3.

III. GRAFICUL ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII PE SEMESTRUL AL II-LEA

Nr. Tematica Data Obs.


crt.
1.
2.
3.

NOTĂ:
1. La fiecare şedinţă se întocmeşte procesul-verbal în care se consemnează prezenţa şi discuţiile.