Sunteți pe pagina 1din 2

Harta sistemului educational corelat cu ISCED si CNC

Niveluri educationale

conform CNC
educational

calificare
ISCED 11
conform
Nivel de
Grupa/
Durata
Varsta

Clasa/

Nivel

2013
Min 3 ani Studii universitare de Doctorat 8 8
1-4 ani Studii universitare de Master 7 7
>19 3-4 ani Studii universitare de Licenta 6 6
2-3 ani Invatamant superior de scurta durata – 2 ani 5 5
1-3 ani Invatamant tertiar non-universitar (invatamant postliceal) 4 5
XII/XIII
3 4
17/18 Invatamant
Invatamant secundar

XI liceal, ciclul Stagii de Invatamant Invatamant


superior pregatire profesional(2 profesional
superior

practica ani)1 (3 ani)


16 X cu 12 23
durata
de 720
ore
15 IX Invatamant liceal,
ciclul inferior
14 VIII
VII
Invatamant

13 Invatamant gimnazial 2 1
secundar

VI
inferior

12
V
11
10 IV
9 III
8 II Invatamant primar 1
7 I
6 Clasa
pregatitoare
5 Mare Invatamant prescolar(3-6 ani)

Educatia timpurie
4 Mijlocie
3 Mica
0
<3 Invatamant ante-prescolar (0-3 ani)
<2
<1

1
Invatamantul profesional este organizat dupa clasa a IX-a, ca parte
a invatamantului liceal, filiera tehnologica;
2
Absolventi ai invatamantului general obligatoriu conform art. 16
din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare;
3
Absolventii invatamantului profesional cu durata de 6-12 luni,
finalizat cu examen de certificare a calificarii profesionale, precum si
absolventi ai invatamantului general obligatoriu care nu isi continua
sau isi intrerup studiile si care finalizeaza pana la varsta de 18 ani un
program de pregatire profesionala cu durata de 6-12 luni cu examen
de certificare a calificarii profesionale conform art. 33 din Legea nr.
1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare ; absolventi ai
programelor de ucenicie la locul de munca conform art. 15 din Legea
nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata ;