Sunteți pe pagina 1din 16

dd

GRĂDINIȚA:
GRUPA MARE
PROFESOR ÎNV. PREȘC.
DATA:

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

”DE ZIUA TA, MAMICO!”


PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

TEMA ANUALĂ: CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM?


TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: PENTRU TINE, MAMA MEA
TEMA ZILEI: DE ZIUA TA, MĂMICO!
MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată
TIPUL ACTIVITĂŢII: de consolidare și verificare a cunoștințelor, priceperilor
și deprinderilor
FORMA DE ORGANIZARE: frontală, individuală și pe grupuri
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Educarea sentimentelor de dragoste, grijă şi respect faţă de
mama;
Consolidarea exprimării verbale corecte din punct de
vedere fonetic, lexical și sintactic;
Verificarea cunoștințelor despre activitățile mamei în
gospodărie;
Dezvoltarea simțului practic și estetic. DURATA: o zi
CATEGORII DE ACTIVITĂȚI:
I. ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)
1. Întâlnirea de dimineaţã:
Salutul, noutatea zilei, activitatea de grup, prezența, calendarul naturii.
2. Rutine: ”Învăț să dăruiesc din suflet!” , ”Știu să îmi exprim sentimentele!”
Servirea gustării
”Ne pregătim pentru activităţi!”
3. Tranziţii: cântecele:,,De ziua ta, mămico”, ”Mama mea”,versuri

II. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA1):

o BIBLIOTECĂ:
a) citire de imagini „ Ce lucrează mama ta şi cu ce lucrează ea?”
b) exerciţii de limbaj scris ( combinaţii de linii drepte) „ Scriem MAMA”

Obiective operaționale:
- să citească/ analizeze/ interpreteze imagini care surprind activităţi specifice mamei;
- să poarte discuţii cu colegii/ educatoarea pe baza imaginilor „citite”.
- să traseze într-un spaţiu dat linii drepte verticale, orizontale, oblice ( spre stânga
sau spre dreapta);
- să scrie cuvantul MAMA urmând traseul liniei punctate, apoi liber, prin
combinarea liniilor drepte.
Strategii didactice:
Metode și procedee: observația, explicația, conversația, exercițiul grafic
Resurse materiale: jetoane, ilustrații, fișe individuale, creioane

o ARTĂ: ”Diplomă pentru cea mai bună mamă din lume”- colorare

Obiective operaționale:
- să coloreze imaginile de pe diplomă respectând conturul;
- să-și scrie numele cu litere de tipar pe linia punctată.
Strategii didactice:
Metode și procedee: observația, conversația,explicația, lucrul individual
Resurse materiale: diplome din carton, creioane colorate

o JOC DE MASĂ:” Reconstituie întregul”- puzzle (activități casnice ale mamei)

Obiective operaționale:
- să reconstituie imaginile din piesele de puzzle;
-să dea un titlu imaginii reconstituite.
Strategii didactice:
Metode și procedee: observația, explicația, lucrul în perechi
Resurse materiale: piese de puzzle

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI RECREATIVE (ALA2):


”Puișori, veniți la mama!”- joc de mișcare

III. ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE):

 DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE (DLC):


Tema: „ Surprize pentru mama”
Mijloc de realizare: joc didactic
Sarcina didacticã:
- recunoaşterea acţiunii, interpretarea corectă a mesajului transmis de imagini,
descoperirea unor noi posibilităţi de rezolvare a unei situaţii problemă;
- formularea de propoziţii simple şi dezvoltate care sã conţinã cuvinte
reprezentând obiectele descoperite;
- descoperirea cuvintelor lipsă din poezie și recompunerea poeziei pe baza
imaginilor proiectate.
Reguli de joc:
o Copiii extrag pe rând, din cutie, câte o imagine şi o analizează urmând să
interpreteze informaţiile deduse din poziţia, aspectul și expresia personajelor.
o Copiii extrag pe rând câte un obiect, îl denumesc şi specifică funcţionalitatea
acestuia, apoi propun şi alte utilizări.
o După ce privesc tabloul expus, stabilesc personajele şi relaţia dintre acestea,
interpretează expresia feţelor, participând apoi la completarea unei poezii prin
înlocuirea cuvintelor lipsă cu imaginile corespunzătoare lor.
Elemente de joc: descoperirea,surpriza, aplauze
Obiective operationale:
-să interpreteze informaţiile transmise de o imagine explicând motivele
diferitelor stări sau imaginându-și diferite scenarii;
-să identifice utilităţi noi obiectelor prezentate;
-să completeze poezia dedicată mamei, prin descoperirea cuvântului care
rimează și a imaginii care îl reprezintă.
Strategii didactice:
Metode și procedee: observația, explicația, conversația, problematizarea,
jocul didactic, brainstormingul
Resurse materiale: colete cu surprize: ilustrații, jetoane, obiecte de uz casnic,
scrisoare, poezia cu cuvinte lipsă, laptop, proiector

 DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE (DOS)- Activitate practică:


Tema: ”Colier pentru mama”
Mijloc de realizare: înșirare și lipire
Obiective operaționale:
- să mânuiască adecvat materialele puse la dispoziție;
- să înșire pe firul pus la dispoziție formele din carton după modelul dat;
- să respecte modelul și explicațiile date pentru a obține un colier;
- să lucreze în liniște și ordonat pentru a obține o lucrare frumoasă.
Strategii didactice:
Metode și procedee: observația, explicația, demonstrația, lucrul individual,
exercițiul
Resurse materiale: panglică subțire, forme din carton divers colorate, lipici,
copăcel cu ramuri goale

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
 Dumitrana, Magdalena,“Educarea limbajului în învãţãmântul preşcolar”, Vol.I,
Editura Compania, Bucureşti, 1999;
 Ezechil Liliana, Pãişi Lãzãrescu Mihaela, “Laborator preşcolar”, Editura
V&Integral, Bucureşti, 2002;
 “Ghid pentru proiecte tematice. Activitãţi integrate pentru preşcolari”, Editura
Didacticã şi Pedagogicã, Bucureşti, 2008;
 Grama Filofteia, Pletea Mioara,… “Aplicaţiile noului curriculum pentru
învãţãmântul preşcolar”, Editura Didacticã Publishing House, Bucureşti, 2009;
 “Metodica activitãţilor instructiv educative în grãdiniţa de copii”, Editura
Sitech, Craiova, 2011;

SCENARIUL ZILEI

Ziua debutează cu Întâlnirea de dimineaţã în cadrul căreia copiii și educatoarea se salută:


„Dimineaţa a sosit
Toţi copiii au venit.
În cerc să ne aşezăm
Cu toţii să ne salutăm
„Bună dimineaţa, dragi voinici!
Mă bucur că sunteţi aici!
A început o nouă zi,
Bună dimineaţa, copii!”
Educatoarea face prezența împreună cu copilul de serviciu aranjând pozele copiilor în
funcție de prezența sau absența lor. Tot copilul de serviciu modifică și verbalizează data, ziua,
luna, anul, anotimpul, starea vremii și ora la calendarul naturii.
Educatoarea lansează noutatea zilei: Deoarece se apropie o zi importantă, ziua de
8 Martie,astăzi vom vorbi despre cea mai dragă ființă nouă:mama. Educatoarea adresează
copiilor întrebarea:„De ce o iubești pe mămica ta?” întrebare la care copiii răspund, pe
rând, în cadrul activității de grup.
La ușă bate poștașul care aduce o scrisoare și cinci colete trimise de Zâna
Primăvara. Educatoarea citește copiilor scrisoarea: Dragi copii, deoarece se apropie ziua
tuturor mămicilor, doresc ca astăzi să le pregătim, cu ajutorul vostru,câteva surprize.
Astăzi va fi o zi plină de surprize atât pentru mămici, cât și pentru cei mici. V-am pregătit
un joc care se numește ”Surprize pentru mama”, v-am pregătit materiale pe care le veți
folosi pentru a confecționa un cadou pe care îl veți dărui mamei,dar toate acestea puțin
mai târziu.Să nu uit:coletele pe care vi le-am trimis conțin diverse surprize și le veți
deschide pe rând, în ordinea crescătoare a numerelor. Mi-aș dori foarte mult să vă aud
cântând. Un cântecel de ziua mamei știți? (Se intonează cântecul ”De ziua ta, mămico!”)
Acum vă așteaptă la măsuțe alte sarcini pe care sper că le veți putea îndeplini pentru ca
mămicile voastre să fie fericite. Eu vă doresc spor la treabă și distracție plăcută!
Semnează Zâna Primavara
Prin metoda mâna oarbă copiii vor alege insignele care îi vor trimite la centre unde
vor pleca recitând versurile: „Unul după altul,
În rând ne-aşezăm
Unul după altul,
Spre centre plecăm”. (tranziția)
În cadrul activităților liber alese, copiii vor lucra la sectoarele:
Bibliotecă- unde vor ”citi” imagini despre Ce lucrează mama ta și cu ce lucrează
ea?”. Aici vor verbaliza și vor interpreta imaginile prezentate.
- vor trasa pe fișa pusă la dispoziție linii în duct continuu, pentru a scrie
cuvântul MAMA.
Artă- aici vor colora după contur imaginile de pe diploma de merit și își vor scrie
numele cu litere de tipar pe linia punctată.
Joc de masă - vor așeza, lucrând în perechi, piesele de puzzle găsite pe măsuțe în
așa fel încât să obțină imagini cu activități ale mamei în gospodărie.
Tranziția spre activitatea ”Surprize pentru mama” din cadrul Domeniului Limbă și
comunicare va fi făcută intonând cântecul ”Mama mea”.
Copiilor, care sunt așezați pe scăunele în semicerc, le este reamintită scrisoarea
primită de la Zâna Primăvara. Un copil este numit pentru a așeza coletele în ordinea
crescătoare a numerelor.
În primul colet copiii vor descoperi un mesaj de la Zână și niște jetoane pe care se
află ilustrații cu copii în diverse ipostaze: copil vesel, copil trist,copil plângând, copil
fericit, copil furios. Sunt îndemnați să verbalizeze ceea ce observă pe jetoane și să-și
imagineze câteva scenarii posibile, pornind de la imaginile prezentate. Sunt apreciate cele
mai originale idei și exprimarea clară și precisă.
În cel de-al doilea colet copiii vor descoperi un mesaj de la Zână și câteva obiecte de
uz casnic (un polonic, o oală, un sucitor, un burete pentru vase, o perie de haine, o cârpă
pentru praf) pe care mamele le folosesc în mod frecvent în gospodărie și sunt îndemnați să
spună modul în care se folosesc obiectele respective și să-și imagineze alte posibile
utilizări ale acestor obiecte. Sunt apreciate prin aplauze răspunsurile corecte și ideile cele
mai originale.
În cel de-al treilea colet copiii vor descoperi un mesaj de la Zână și tablou ilustrativ
pentru o poezie dedicată mamei căreia îi lipsesc însă câteva cuvinte. Tabloul este discutat
împreună cu copiii și apoi educatoarea citește strofele pe rând, indicând copiilor locul în
care lipsesc cuvintele. Copiii sunt îndemnați să le descopere, urmărind imaginile
proiectate.Atunci când sunt descoperite cuvintele potrivite, se aud aplauze și sunt afișate
următoarele slide-uri în care apar imaginile ce ilustrează cuvintele lipsă. După ce sunt
descoperite toate cuvintele, este citită poezia în totalitate cu intonație, de către educatoare
și li se promite copiilor că o vor învăța până de ziua mamei. Li se aduce la cunoștință că
până în prezent s-au descurcat foarte bine și de aceea au aprobarea să deschidă următoarea
cutie.
În cel de-al patrulea colet copiii vor descoperi un mesaj de la Zână și colier din
diferite forme de carton și un CD cu cântece de primăvară.. Educatoarea își pune colierul la
gât și le propune copiilor să realizeze și ei câte un colier asemănător pe care să-l dăruiască
mămicilor lor. Sunt invitați la măsuțe pentru activitatea practică din cadrul Domeniului
Om și Societate pe versurile:
”Bat din palme: clap, clap, clap.
Din picioare: trap, trap, trap.
Ne-nvârtim, ne răsucim,
Spre măsuțe noi pornim.” (tranziție)
Copiii descoperă la măsuțe materialele cu care vor lucra pentru a obține colierul.
Educatoarea le explică și le demonstrează modul de lucru, ținând la vedere colierul model.
Se execută câteva exerciții de încălzire a mâinilor și se trece la lucru pe fondul muzical
asigurat de CD-ul descoperit în a cincea cutie. Colierele vor fi puse la gâtul copiilor.
În ultimul colet, copiii vor descoperi ultimul mesaj de la Zână și surprize pentru ei:
bomboane de ciocolată în formă de inimă și chipuri vesele din pâslă de pus în piept.
Educatoarea face aprecieri pentru toată ziua și se joacă jocul de mișcare Puișori, veniți la
mama!
DEMERSUL DIDACTIC

Momentele Conținutul Metode și Resurse Evaluare


activității informațional Procedee materiale
1. Momentul Asigurarea condiţiilor necesare unei bune desfăşurări a
organizatoric activităţii:
- pregîtirea materialului didactic;
- aranjarea mobilierului;
- intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă.
2. Captarea În cadrul Întâlnirii de dimineață educatoarea și copiii se
atenției salută:
”Dimineața a sosit,
Toţi copiii au venit.
În cerc să ne aşezăm Observarea
Cu toţii să ne salutăm Conversația Calendarul comportamen-
„Bună dimineaţa, dragi voinici! naturii tului copiilor
Mă bucur că sunteţi aici!
A început o nouă zi,
Bună dimineaţa, copii!”
Cu ajutorul copilului de serviciu se face prezența,
aranjându-se pozele copiilor prezenți și absenți la
calendar, se modifică data, ziua, se stabilește luna anul,
anotimpul, starea vremii și ora.
Educatoarea lansează noutatea zilei: Deoarece se
apropie o zi importantă, ziua de 8 Martie,astăzi vom
vorbi despre cea mai dragă ființă nouă:mama.
Educatoarea adresează copiilor întrebarea:„De ce o
iubești pe mămica ta?” întrebare la care copiii răspund,
pe rând, în cadrul activității de grup.
La ușă bate poștașul care aduce o scrisoare și cinci colete
Momentele Conținutul Metode și Resurse Evaluare
activității informațional Procedee materiale
trimise de Zâna Primăvara.
3. Anunțarea Educatoarea citește copiilor scrisoarea: Dragi copii,
temei și a deoarece se apropie ziua tuturor mămicilor, doresc ca Scrisoare
obiectivelor astăzi să le pregătim, cu ajutorul vostru,câteva surprize. Conversația Observarea
Astăzi va fi o zi plină de surprize atât pentru mămici, cât 5 colete comportamen-
și pentru cei mici. V-am pregătit un joc care se numește tului copiilor
”Surprize pentru mama”, v-am pregătit materiale pe Explicația
care le veți folosi pentru a confecționa un cadou pe care
îl veți dărui mamei,dar toate acestea puțin mai târziu.Să
nu uit:coletele pe care vi le-am trimis conțin diverse
surprize și le veți deschide pe rând, în ordinea
crescătoare a numerelor. Mi-aș dori foarte mult să vă
aud cântând. Un cântecel de ziua mamei știți? (Se
intonează cântecul ”De ziua ta, mămico!”) Acum vă
așteaptă la măsuțe alte sarcini pe care sper că le veți
putea îndeplini pentru ca mămicile voastre să fie fericite.
Eu vă doresc spor la treabă și distracție plăcută!
Semnează Zâna Primavara
Copiii vor alege insignele care îi vor trimite la Mâna oarbă Insigne
sectoare prin metoda mâna oarbă.
Tranziția va fi făcută prin versurile:
„Unul după altul
În rând ne-aşezăm
Unul după altul,
Spre centre plecăm”.
4. Reactualizarea În cadrul activităților liber alese, copiii vor Explicaţia Jetoane
cunoștințelor desfășura următoarele activități: Ilustrații Observarea
La Bibliotecă vor ”citi” imagini despre Ce Observaţia comportamen-
lucrează mama ta și cu ce lucrează ea?”. Aici vor Fișe tului copiilor
Momentele Conținutul Metode și Resurse Evaluare
activității informațional Procedee materiale
verbaliza și vor interpreta imaginile prezentate. Tot în Exerciţiul individuale
cadrul acestui sector, copiii vor trasa pe fișa pusă la Conversaţia Creioane
dispoziție linii în duct continuu, pentru a scrie cuvântul Exercițiul Observarea
MAMA. grafic Diplome curentã
La Artă vor colora după contur imaginile de pe Lucrul pentru mămici
diploma de merit și își vor scrie numele pe linia punctată individual Creioane
cu litere de tipar. colorate Evaluarea oralã
La Joc de masă vor așeza piesele de puzzle găsite Lucrul în Piese de puzzle
pe măsuțe în așa fel încât să obțină imagini cu activități perechi
ale mamei în gospodărie.
Tranziție: Copiii vor cânta cântecul ”Mama mea”.

5. Prezentarea În continuare se va desfășura jocul didactic Surprize Observația


optimă a pentru mama (DLC). Colete cu Observarea
conținutului Copiilor li se reamintește scrisoarea trimisă de Zâna surprize comportamen-
Primăvara și li se aduce la cunoștință că este timpul să Conversația tului copiilor
deschidă prima cutie trimisă de aceasta, dar nu înainte de
a așeza cutiile în ordinea crescătoare a numerelor. Un
copil îndeplinește sarcina respectivă.
Varianta I:
Este deschis primul colet și copiii descoperă un mesaj Mesaj de la
de la Zâna Primăvara și niște jetoane pe care se află Conversația Zână
ilustrații cu copii în diverse ipostaze: copil vesel, copil
trist, copil plângând, copil fericit, copil furios. Imagini care
a) Explicarea şi demostrarea jocului Explicația surprind
Educatoarea citește mesajul de la Zână în care sunt Demonstrația diferite emoții
explicate numele și regulile jocului: fiecare copil care se
anunță are ocazia să observe o imagine, să spună ce vede
și să își imagineze de ce crede că este exprimat acel
Momentele Conținutul Metode și Resurse Evaluare
activității informațional Procedee materiale
sentiment (veselie, tristețe, fericire, supărare, furie).
b) Jocul de probă
Educatoarea solicită un copil să verbalizeze ceea ce
observă pe unul din jetoane și să-și imagineze un scenariu
posibil, pornind de la imaginea prezentată.
-Ce observi în imagine?
-Cum este copilul? Problematiza- Aprecieri
-De ce crezi tu că este vesel/ trist copilul? rea verbale
c) Jocul propriu-zis
Sunt antrenați mai mulți copii care să observe, să
verbalizeze și să-și imagineze posibile scenarii pornind de Aplauze
la imaginile observate.
Sunt apreciate prin aplauze cele mai originale idei și
exprimarea clară și precisă.
Varianta a II-a:
Se deschide cel de-al doilea colet în care copiii Mesaj de la
descoperă un alt mesaj de la Zână și diverse obiecte pe Zână Observarea
care le folosesc mămicile lor în gospodărie: un polonic, o Obiecte de uz comportamen-
oală, un sucitor, un burete pentru vase, o perie de haine, o Explicația casnic tului copiilor
cârpă pentru praf.
Educatoarea citește mesajul în care Zâna explică felul
în care se va derula jocul în continuare: fiecare copil care
dorește va extrage din cutie cîte un obiect pe care îl va Observația
observa, va spune la ce folosește acel obiect și își va
imagina o altă posibilă utilizare a acelui obiect. Conversația
Copiii care se anunță vor extrage, pe rând, câte un
obiect din cutie, îl vor analiza, vor spune la ce folosește
acel obiect în mod obișnuit și la ce ar putea folosi el, într-
un mod mai puțin obișnuit.
Momentele Conținutul Metode și Resurse Evaluare
activității informațional Procedee materiale
-Ce este acest obiect?
-La ce folosește mama ta acest obiect în casă? Brainstorming
-Ce altceva s-ar mai putea face cu acest obiect? -ul Aprecieri
-Ce ai face tu cu acest obiect? verbale
Se apreciază răspunsurile corecte, formularea clară și Aplauze
ideile cele mai originale prin aplauze.
Complicarea jocului
Varianta a III-a: Observația
Se deschide și cel de-al treilea colet în care copiii Mesaj de la
descoperă alt mesaj de la Zână și un tablou înfățișând o Zână Observarea
mamă cu un copil în brațe și poezia Mamă dragă pe care comportamen-
educatoarea o proiectează pe tablă. Tablou tului copiilor
MAMĂ DRAGĂ
Laptop
1. Mamă dragă, ești frumoasă

Proiector
Și ești harnică în .
Eu sunt copilașul tău
Și te voi iubi mereu. Poezia
2. Uite, azi e ziua ta!

Eu îți dăruiesc o .
Inima îmi bate tare,
Căci emoția e mare.

3. Și-ți sărut ochii și


Momentele Conținutul Metode și Resurse Evaluare
activității informațional Procedee materiale
Care robotește-ntruna
Îngrijindu-mă pe mine,
Ca să-mi fie totul bine.

4. Eu sunt mic, dar îmi dau seama

Cât de mult înseamnă .


Am să cresc voinic, deștept. Conversația
S-o ajut, abia aștept!
Educatoarea discută împreună cu copiii tabloul:
Ce înfățișează acest tablou? Aprecieri
Ce expresie are mama pe chipul ei? Explicația verbale
Unde se află fetița? Ce exprimă chipul ei?
Zâna Primăvara îi anunță pe copii prin intermediul
mesajului că poeziei îi lipsesc câteva cuvinte pe care ei
trebuie să le descopere pentru a o întregi și ca să aibă
înțeles. Exercițiul
Copiii sunt antrenați să descopere, pe rând, cele patru
cuvinte care lipsesc din cele patru strofe ale poeziei. Dacă
greșesc răspunsul, la un click se va auzi un tunet și Brainstorming
imaginea strofei cu cuvântul lipsă rămâne neschimbată. -ul
Dacă descoperă cuvântul corect, la un click se aud
aplauze și imaginea strofei cu cuvântul lipsă este înlocuită
cu strofa întregită în care cuvântul este reprezentat de
imaginea lui.
După ce se descoperă toate cele patru cuvinte lipsă
din poezie, educatoarea recită poezia în întregime și le Aplauze
propune copiilor să o învețe în activitatea următoare
Momentele Conținutul Metode și Resurse Evaluare
activității informațional Procedee materiale
pentru a o recita mamelor lor de ziua lor.
Copiii sunt anunțați că au încheiat cu succes și această
sarcină și sunt aplaudați copiii care au participat la toate Observația
cele trei variante ale jocului.
Se deschide și cel de-al patrulea colet în care copiii vor Mesaj de la
descoperi încă un mesaj de la Zână și un colier din Explicația Zână
diferite forme de carton și un CD cu cântece de
primăvară. Educatoarea își pune colierul la gât și le Colier
propune copiilor să realizeze și ei câte un colier
asemănător pe care să-l dăruiască mămicilor lor. Sunt CD cu cântece
invitați la măsuțe prin tranziția:
”Bat din palme: clap, clap, clap.
Din picioare: trap, trap, trap.
Ne-nvârtim, ne răsucim,
Spre măsuțe noi pornim.”
5. Obținerea Copiii se vor așeza la măsuțe unde vor găsi materialele
performanței și necesare desfășurării activității practice ”Colier pentru
realizarea feed- mama” (DOS). Observația Coșulețe
back-ului a) Intuirea materialului
La solicitarea educatoarei, copiii observă materialele Panglică roșie
din coșulețele de pe măsuțe și le denumesc.
b) Prezentarea modelului educatoarei Explicația Observarea
Educatoarea prezintă copiilor colierul model de Forme rotunde comportamen-
dimensiuni mai mari decât cele pe care le vor realiza ei și ovale din tului copiilor
pentru a putea fi bine observat de către copii. carton
c) Demonstrarea modului de lucru Demonstrația
Educatoarea le demonstrează copiilor modul de lucru: Lipici
vor introduce din față în spate panglica prin găurile
perforate în formele din carton ținând unul din capetele
Momentele Conținutul Metode și Resurse Evaluare
activității informațional Procedee materiale
panglicii cu o mână și cu cealaltă mână forma din carton.
Astfel vor înșira pe panglica pusă la dispoziție toate
formele din carton, având grijă să alterneze formele
rotunde de culoare roșie cu formele ovale de culoare roz.
După ce vor termina de înșirat toate formele găsite în Forme de
coșulețe, vor lipi pe fiecare formă ovală câte o floare și pe floare și trifoi
fiecare formă rotundă câte un trifoi cu patru foi. cu patru foi
d) Încălzirea musculaturii fine a mâinilor
Se execută împreună cu copiii câteva exerciții pentru
încălzirea mâinilor pe versurile: Exercițiul
Ridicăm mânuțele,
Bate vântul frunzele,
Învârtim moriștile,
Întindem bine brațele,
Mișcăm degețelele,
Batem bine palmele,
Pe masă le odihnim
Și la treabă să pornim!
e) Desfășurarea activității Aprecieri
Copiii lucrează în liniște la măsuțe pe fondul muzical Lucrul verbale
asigurat de CD-ul găsit în cutia cu surprize. Educatoarea individual
oferă sprijin copiilor care îi solicită ajutorul.
Copiii care si-au finalizat lucrările sunt invitați să le
agațe pe crengile goale ale copacului care se află la
intrarea în sala de grupă pentru a putea fi privite și Explicația Copăcel cu
apreciate de toți colegii. Se face turul galeriei și se ramuri goale
apreciază colierele copiilor care au respectat indicațiile Turul galeriei Aplauze
educatoarei.
6. Evaluarea Educatoarea face aprecieri referitoare la activitatea
Momentele Conținutul Metode și Resurse Evaluare
activității informațional Procedee materiale
activității copiilor pe toată ziua: Ați reușit cu succes să duceți la
bun sfârșit toate sarcinile descoperite în cutiile trimise de Explicația Aprecieri
Zâna primăvara, așa că sperăm că ați făcut-o fericită, verbale
iar pe mămicile voastre sperăm să le încânte cadoul pe
care l-am confecționat pentru ele și să îl considere o
dovadă de iubire.
7. Încheierea Educatoarea le aduce aminte copiilor că nu au deschis
activității toate coletele cu surprize primite de la Zâna Primăvara și
deschide împreună cu copiii ultimul colet în care Mesaj de la Recompense Aprecieri
descoperă ultimul mesaj de la Zână și recompensele Zână verbale
pentru copii. Fiecare copil primește câte o bomboană și
un chip vesel drept recompensă pentru activitatea lui din Surpriza
această zi.
Activitatea se încheie cu jocul de mișcare Puișori,
veniți la mama! în care copiii/puișorii umblă prin curte/
sala de grupă după mâncare, iar la chemarea educatoarei/
mamei încearcă să ajungă la ea fără să fie prinși de uliu Jocul
(un copil care stă într-un loc prestabilit). Cei care sunt
prinși sunt duși de uliu în cuibul său, iar ceilalți se adună
în jurul mamei. Apoi, la îndemnul ei, pornesc din nou prin
clasă/ curte să caute de mâncare. Jocul se termină când nu
mai rămâne nici un pui în jurul mamei.

S-ar putea să vă placă și