Sunteți pe pagina 1din 13
z ipat_consta si in faptul ci a fost pri- menitatea Lui a fost desavarsita atat sub raport \ ee vedere moral. Dumnezey fiind, s’a facut Se poate vietui in trup §i _termenilor, Sf. Apostol Pavel tocmai ac estinilor din Roma céi Dumnezeu a 7 ipului _pacatului» sia «osdndit pacatul stos a fost trup real, nu parut (cum D fi calificat, ca trupurile no e s'a dovedit invulnerabil fata de pa and aceeasi constitutie ca si a a trupul Lui nu indeplinea ofici organ executiv al lui. pte in Oameni gustul efortului prin inta asupra pacatului. I-a indrv i Fa incurajat <4 biruiasci o1 e-a dat putinta sa se incredin € prin jertfa Sa. A o arsenalil armelor trebu n0T nalizarea relatiilor omen u # Mai trebuia doar ca si beneficiar elor contimporane «plinirii vremi . 5, 48). dumnezeiescului ndu-se, § post predicile si tolele , des asea a transformirii epavei deteriorat fila nou, ii apartine in exclusivitate, ¢ t u Seeeaiml avea pregatiren pe care le implica o atat de covar- _ Cunoastem imprejurarea, dramatica si pectac il a gma portilor Damascului, care i-a conferit iniltimea viata ¢a ulterioari a fost o necurmati pregatire ELULUI: Hristos. : S : CA a izbut't: «M’e a vietui este Hristos» (Fil. 1, Hristos traieste intru mine» (Gal. 2, 20) Statornicd crestor, ii Apostol Pavel a0 Biristos pi ane Ta inalt 0 eet yveac Biserica Ortod onalitatii Sale polare, vi E intr’adevar cea mai ferme: fnsusiri ale Apostolului Neamuri munte de om fara pereche fn ir dealungul si dealatul lu shipat-o fara’ scizimant. ochii generatiilor crestine ale tre utului no i milenar: El insusi este sub puterea de dincolo 2 in pulberea pocaintei si au t multe — nu oboseste ara’ e copia! Toata invatat: i-i lipsea complementul imita Vistieria intelepciunii lui dreptul ( e implinirile integrale ale omului fiecare dintre noi, prin Cel ce st , pe atat de valabil = a i Hristos Mantuitorul a cArela ne ch 3: voc Bite: + Col. 3, 5, 17; Gal. 6, 15); si 3; comp. gi I Cor. 2, 6; 14, ee or = omul trupesc, de carne robita tuliti ‘oxpxrnd< fivdpuroc ; 1 Cor.-8;°3 ab), ‘ICor. 2, 14), care in definitia pregnant mului, «nu are duhul» lui Hristos (cf. v. 19), Wopmnoc; Rom. 6, 6; Ef. 4, 22; Col. 3, 9) si lipsit de maturitate religioas’ (vamee + ; numai . inteles pejorativ) — formulele terminologi Apostol Pavel pentru definirea conditiilor relig mtemplat de el, alcAtuesc insasi esenta Antropolo ata omului in doua — si tot asa istoria omenirii Fara BI, realitatile corespun: toare C nou» ( eu (Rom. 14, 17) — nu darea care taras cat. «Ca niste intristati, dar pururea bucurandu-ne; ca niste saraci, dar imbogatind pe multi; ea wii care nu au nimic si toate le sti C3 guese oamenii noui citre vadul de trecere _ vesnicei bucurii si al stapanirii fara sfarsit a_adevaratelor vistierii. Ei iu cA lumea trece si pofta ei, dar cuvantul Domnului rimane in veae (ef. I Toan 2, 17). Incred'ntati fiind ci noi nu aducem nim‘e in lume gi f mici sa scoatem ceva din ea nu putem (cf. I Tim. 6, 7), crestinii de talia — Sf. Apostol Pavel nu se I'pesc de cele tre atoare, caci alipirea de unele | ¢a acestea insemneazi stagnare pe calea de decidere. Educatia crestina a lepadarii de sine, in viata lor de teen este materie de invé{amant si teren de cultura. _ cel nou», in intruch'parile lui optime, este aliatul fidel 1] i, podoaba lumii si bucuria semenilor. sai,