Sunteți pe pagina 1din 9

BERMAS Suceava (BRM)

- analiza societate -

Informatii generale

Adresa: Platforma industriala Scheia, Suceava, jud. Suceava


Telefon: 0230-526543
Fax: 0230-526542
e-mail: bermas@yahoo.com
Pagina web: -
Nr inregistrare R.C.: J33/37/1991
CF: R723636
Persoana de contact actionariat: Crisan Viorel

Raport de analiza
Efectuat in data de 30 septembrie 2003 pe baza rezultatelor financiare de la 30 iunie 2003.

Societatea s-a infiintat in anul 1974, ca o sectie de producere a berii, aflata in subordinea
Intreprinderii de Spirt, Bere si Amidon Radauti si avand o capacitate initiala de 200.000
hl/an.In anul 1981, a intrat in functiune sectia de producere a maltului, cu o capacitate de
11.000 tone/an. In anul 1990, prin preluarea activitatii sectiei de bere si malt Suceava din
cadrul ISBA Radauti, se infiinteaza "Intreprinderea de Bere si Malt" Suceava. Incepand cu
anul 1991, Intreprinderea de Bere si Malt, s-a constituit ca societate pe actiuni, sub
denumirea de BERMAS SA Suceava.

Informatii actiuni emise:

Capital social 66.448.592 mii lei


Valoarea nominala 7000 lei/actiune
Nr. actiuni 9.492.656

In acest an a fost majorat capitalul social, la valoarea de 89.041.113.000 lei, noul numar de
actiuni fiind 12.720.159.

Majorarea de capital a fost hotarata in AGA din data de 18 martie 2004 si s-a realizat prin
capitalizarea rezervelor constituite din profitul net. Astfel, actionarii care detineau actiuni la
data de 31 martie 2004 au primit un numar de 34 de actiuni cu titlu gratuit, pentru fiecare 100
actiuni detinute.

Obiectul principal de activitate al societatii consta in producerea si comercializarea berii,


maltului si altor bauturi alcoolice, derivatelor si deseurilor rezultate.
Obiectele secundare sunt:
- realizarea de prestari servicii pentru terti;
- efectuarea de operatiuni de import-export din domeniul sau de activitate.

Principalele grupe de produse rezultate din cadrul activitatii de baza sunt:


- bere la sticla pasteurizata;
- bere la KEG;
- malt;
- subproduse rezultate din procesul de fabricatie al berii si maltului.

Principalii concurenti:

BRAU UNION
INTERBREW
TUBORG ROMANIA
SAB MILLER
BERE MURES

La 30 iunie 2003, principalele date din contul de profit si pierdere sunt:

-mii lei-
30.06.2002 30.06.2003
Cifra de afaceri 131.656.196 161.416.762
Venituri totale 145.360.869 176.147.738
Cheltuieli totale 121.634.621 151.786.045
Profitul brut 23.726.248 24.361.693
Profitul net 17.957.614 18.491.430

Cifra de afaceri la 30 iunie 2003 este cu 22,6% mai mare decat in aceeasi perioada a anului
trecut (in termeni reali, la o rata a inflatiei de 14% in perioada iunie 2002 – iunie 2003, cifra
de afaceri prezinta o crestere de 7,5%). Prevederile din BVC pe 2003 privind cifra de afaceri
au fost indeplinite in prima jumatate a anului in proportie de 48,3%, insa valoarea semestriala
reprezinta un procent de 56% din cifra de afaceri aferenta intregului an 2002.

Veniturile, cheltuielile si profitul obtinut sunt aferente unui volum de productie de 202.831 hl
bere bruta, 170.452 hl bere finita, 180.625 hl bere vanduta imbuteliata la sticla si butoaie
inox tip KEG si 1.346 tone malt ca semifabricat pentru bere. Atat volumul productiei cat si al
vanzarilor au crescut in ultimul an cu 2,3%. Veniturile totale au crescut cu 21,2%, iar
cheltuielile totale cu 24,8%. Astfel, profitul brut a crescut cu doar 2,7%, ceea ce in termeni
reali desemneaza o scadere de 10%. Estimarile din BVC pe 2003 privind profitul sunt
indeplinite in proportie de 48,4%. Profitul din exploatare semestrial este de 28,13 miliarde
lei, mentinandu-se aproximativ la valoarea de la jumatatea anului trecut, ceea ce inseamna o
scadere in termeni reali. Ca o evolutie pozitiva se remarca reducerea pierderii financiare de la
4,4 miliarde lei la 3,77 miliarde lei, ca urmare in principal a reducerii cheltuielilor cu
dobanzile. Societatea practica, incepand de la jumatatea anului trecut, amortizarea accelerata
pentru mijloacele fixe achizitionate, cu influente negative asupra rezultatului brut.

In Raportul de Gestiune privind activitatea economica din primul semestru al acestui an,
Consiliul de Administratie al societatii apreciaza ca aceasta a fost eficienta, analizand
rezultatele obtinute in semestrul I 2003 prin prisma conditiilor economice si conjuncturale
existente.
Situatia echilibrului financiar al societatii:

ECHILIBRUL BILANTIER mii lei


-01.01.2003 - -variatia (%)-
- 30.06.2003-
Active imobilizate in sens larg 113.826.225 116.414.671 2,3
Datorii pe termen lung 0 0 -
Provizioane pt. riscuri si chelt. 0 0 -
Capitaluri proprii 129.341.939 134.250.967 3,8
FOND DE RULMENT 15.515.714 17.836.296 15
Stocuri 56.972.978 38.449.125 -32,5
Creante 2.865.282 2.533.384 -12
Cheltuieli in avans 4.031 69.403 1621,7
Datorii nefinanciare pe termen scurt 27.060.311 46.188.616 70,7
Venituri in avans 0 0 -
NECESAR DE FOND DE 32.781.980 -5.136.704 115,7
RULMENT
Disponibilitati banesti 7.046.928 33.380.679 373,7
Datorii financiare pe termen scurt 24.313.194 10.407.679 -57,2
TREZORERIA NETA -17.266.266 22.973.000 233
Total activ 180.715.444 190.847.262 5,6
Total datorii 51.373.505 56.596.295 10,17

FLUX DE NUMERAR 31.12.2001 31.12.2002 estimari BVC


2003
Numerarul net provenit din activitatea 13.496.096 19.419.774 -
de exploatare
Numerarul net provenit din activitatea -5.377.994 -15.265.889 -
de investitie
Numerarul net provenit din activitatea -8.699.206 -1.157.683 -
de finantare
Flux net de numerar -581.104 2.996.202 -
Numerar la inceputul perioadei 4.315.024 3.733.920 -
Numerar la sfarsitul perioadei 3.733.920 6.730.122 -
Flux net de numerar pe actiune (lei) -61,2 315,6 -

Datele din tabel indica o situatie financiara echilibrata la jumatatea anului 2003 si cu mult
imbunatatita fata de inceputul anului. Fondul de rulment inregistreaza o usoara crestere, ca
urmare a profitului inregistrat, diminuat de investitiile realizate pe parcursul semestrului.
Rata de finantare a capitalului circulant 24%, ceea ce, chiar daca releva o crestere fata de
inceputul anului, arata o usoara insuficienta a surselor de finatare pe termen lung comparativ
cu nevoile activitatii curente.

O amploare mai importanta o inregistreaza variatia necesarului de fond de rulment, care


are o valoare negativa. Aceasta evolutie este rezultatul caracterului sezonier al activitatii S.C.
BERMAS, concretizat in reducerea masiva a stocurilor in prima jumatate a anului.
Diminuarea stocurilor cu peste 18,5 miliarde lei este considerata normala pentru aceasta
perioada, deoarece s-au valorificat in procesul de fabricatie al berii. Scaderi importante se
constata la capitolul semifabricate - respectiv maltul si materii prime si materiale
consumabile. Incepand din semestrul II al anului, pe masura constituirii stocurilor de materii
prime din recolta noua necesare desfasurarii normale a activitatii de productie, stocurile se
asteapta sa inregistreze cresteri importante, normale avand in vedere specificul de activitate
al societatii.

Creantele societatii s-au redus fata de inceputul anului, insa intr-o mica masura.

Datoriile curente, altele decat cele bancare, au inregistrat o crestere importanta in prima
jumatate a acestui an, de 70,7%. Aceste datorii cuprind datoriile catre furnizori, diverse
datorii fiscale, obligatii fata de personal si cele aferente dividendelor de plata. Cresterea
necontrolata a lor poate cauza probleme societatii, insa, pe termen scurt, datoriile
nefinanciare constituie o buna sursa de finantare a activitatii, fiind preferabile creditelor
bancare. Acest lucru se poate observa si din diminuarea cu 57% a datoriilor bancare fata de
finalul anului 2002, societatea avand angajata doar o linie de credit pentru desfasurarea in
conditii normale a activitatii de productie.

Disponibilitatile companiei au crescut semnificativ in prima jumatate a anului, atat ca urmare


a valorificarii mai bune a produselor fabricate, cat si in urma rascumpararii de actiuni proprii
in valoare de 11,3 miliarde lei, inregistrate ca investitii financiare pe termen scurt.

Situatia echilibrului financiar este asadar una favorabila, insa trebuie tinut cont de caracterul
sezonier al activitatii. De aceea, rezultatele viitoare vor depinde in mare masura de modul
cum societatea va utiliza surplusul de lichiditati obtinut in primul semestru.

Principalii indicatori sintetici:


Pentru indicatorii calculati in functie de curs s-a avut in vedere o valoare a acestuia de 23900
lei.

Pentru comparabilitatea cu finalul anului precedent, s-a recurs la anualizarea cifrei de afaceri
si profitului net, in calculul indicatorilor profit net pe actiune, profit net pe actiune pe curs
(rentabilitatea investitiei), profit net/activ total (profitabilitatea activului), capitalizare
bursiera/cifra de afaceri (grad de evaluare al pietei).

Profit net pe actiune 3895,94 lei


Profit net pe actiune pe curs 16.3%
Activ net pe actiune 14.143 lei
Activ net pe actiune pe curs 59.17%
Solvabilitate 3,37
Lichiditate imediata 59%
Rentabilitate 15,1%

Solvabilitatea
Se calculeaza dupa formula ACTIV TOTAL / DATORII TOTALE si are valoarea de 3,37,
ceea ce arata mentinerea capacitatii bune a societatii de a-si acoperi datoriile totale din
activele totale. Din activul total, ajustat cu diferenta dintre cheltuieli in avans si venituri in
avans, 116.414.671 mii lei (61%) reprezinta active imobilizate, iar 74.363.188 mii lei (39%)
active circulante.

Lichiditatea
Lichiditatea imediata = (TREZORERIE POZITIVA / DATORII CURENTE) x 100 = 59%
atesta o capacitate buna a societatii de a acoperi datoriile curente din lichiditati. Aprecierea
considerebila a acestui indicator fata de inceputul anului (cand avea valoarea de 14%) are ca
si cauza cresterea lichiditatilor companiei, explicata mai sus.

Lichiditatea curenta = [(IMOBILIZARI FINANCIARE+ACTIVE REALIZABILE


+TREZORERIA POZITIVA)/ NR. ACTIUNI] / CURS = 18.37%
Lichiditatea curenta este sub medie, ceea ce denota starea de dezechilibru din structura
activului raportata la nevoile societatii. Pretul platit pe actiune este acoperit partial prin activ
net lichidizabil, dar intr-o masura redusa, ceea ce recomanda prudenta la achizitia actiunilor
societatii.La analiza acestui indicator trebuie, obligatoriu, sa tinem cont si de posibila
sezonalitate a productiei societatii, ce poate schimba radical valoarea indicatorului in
perioada urmatoare.

Profitabilitatea
a. Profitabilitatea economica a activului:
(PROFIT NET / ACTIV TOTAL) x 100 = 19,38%.
Indicatorul arata o utilizare eficienta a activelor companiei, capacitatea ridicata a acestora de
a genera plus-valoare. La finalul anului trecut, indicatorul avea valoarea de 18%,
evidentiindu-se, in ipoteza mentinerii valorii anualizate, o usoara imbunatatire la acest nivel.
Valoarea anualizata a profitului net semestrial in 2003 este cu 13,76% mai mare decat
profitul net de la finalul anului 2002. Aceasta crestere acopera cresterea activelor totale in
primul semestru, datorata in principal a cresterii lichiditatilor.

b. Rentabilitatea investitiei
(PROFIT NET pe actiune / CURS) x 100 = 16.3%.
Profitul net pe actiune raporat la curs se situeaza peste rata inflatiei pe anul 2004. Valoarea
acestui indicator indica faptul ca la actualul curs investitorii au posibilitatea sa cumpere
active ce pot bonifica rate ale profitului situate peste rata inflatiei, ceea ce se constituie intr-o
recomandare a investitiei in actiunile societatii. Totusi, datele privind profitul trebuie studiate
pe un orizont mai mare de timp, stiut fiind faptul ca anumite activitati economice implica
sezonalitate, ceea ce conduce la variatii puternice ale profitului societatii. De asemenea
prognozele despre societate si cele referitoare la ramura economica in care aceasta actioneaza
trebuie analizate foarte atent.

Rentabilitatea exercitiului financiar


R = (PROFIT BRUT / CIFRA DE AFACERI) x 100 = 15,1%.
Ca urmare a cresterii cheltuielilor totale la 1000 lei cifra de afaceri, marja bruta a profitului a
cunoscut o usoara diminuare fata de inceputul anului, de un punct procentual.

Gradul de evaluare al pietei


Se calculeaza dupa formula (CAPITALIZARE BURSIERA / CIFRA DE AFACERI) x 100 si
are valoarea de 70.28%.
Acest indicator reflecta modul in care coteaza piata cifra de afaceri a societatii, sau cu alte
cuvinte cu cat se cumpara cifra de afaceri realizata de companie pe piata bursiera. Valoarea
indicatorului se situeaza semnificativ peste media societatilor analizate (care se afla
pozitionata la o valoare de 70%). Aceasta situatie poate fi generata de una dintre urmatoarele
cauze: o profitabilitate crescuta, valori bune ale solvabilitatii societatii sau o imagine
favorabila a sectorul economic in care activeaza societatea. Prin urmare, marimea acestui
indicator nu poate fi considerata ca un factor de natura a determina recomandarea de
investitie in actiunile societatii.

Un alt indicator este (ACTIV NET pe actiune / CURS) x 100 si are valoarea 59.17%.
Activul net pe actiune raportat la curs are o valoare pozitiva iar cursul a depasit valoarea
activului net. Aceasta situatie este una normala pe o piata matura de capital, insa pe piata
bursiera autohtona media acestui indicator se situeaza la o valoare in jurul a 100%. O valoare
mai mica decat 100% a indicatorului analizat poate sa isi gaseasca explicatia fie intr-o
nereevaluare a activelor societatii, fie intr-o profitabilitate mult peste medie, fie trebuie
interpretata ca o apreciere pozitiva data de piata managementului si perspectivelor societatii
in viitor.
Activul net aferent unei actiuni a crescut cu 517 lei, in special ca urmare a cresterii
disponibilitatilor societatii (casa si conturi la banci si investitii financiare pe termen scurt).

Eficienta activului
Se calculeaza dupa formula (CIFRA DE AFACERI / ACTIV TOTAL) x 100 si releva gradul
in care activele societatii realizeaza activitate economica (numarul de rotatii ale activului). O
valoare de 84,58% indica faptul ca activul total a participat la mai mult de un cilcu de
productie in cadrul exercitiului financiar. Durata medie a unei rotatii este de 106 zile.

Politica de dividend

ROL
1999 2000 2001 2002 2003*
Profit net/actiune 1.797,41 2.137,67 2.049,27 3.424,61 3.978,6
Dividend 1.143 597,55 1.000 1.250 1.750 (+/-
brut/actiune 477)
Rata dividendului 63,6 27,95 48,8 36,5 44%(+/-12)
(%)
Data de referinta 17.03.2000 21.03.2001 20.03.2002 19.03.2003 20.03.2004
*estimari (pe baza mediei aritmetice a ratelor dividendului, ajustata cu abaterea medie
absoluta si a profitului net estimat in BVC pe 2003).

In afara de relativa stabilitate a ratei dividendului, se poate observa si stabilitatea datei de


referinta pentru acordarea dividendului in cei patru ani. Astfel, politica de dividend a S.C.
Bermas S.A. se poate defini ca una coerenta.

Structura actionariatului

La 11 septembrie 2003:
Asociatia Victoria Bermas 2.930.382 actiuni 30,87%
Asociatia PAS Bermas 1.974.472 actiuni 20,8%
S.C. Bermas S.A. 939.773 actiuni 9,9%
Morosan Gavril 500.263 actiuni 5,27%
ALTI ACTIONARI 3.147.765 actiuni 33,16%

Lichiditatea Free-Float* 34,45%


*Nr. total de actiuni tranzactionate in primul semestru / Nr. actiuni free-float x 100

Observatii:
- free-float mediu;
- societatea a rascumparat, conform hotararii adunarii generale a actionarilor din 28 martie
2002 si 27 martie 2003, un numar de 948.382, reprezentand 9,99% din capitalul social.
Valoarea acestora este de 11.641.648 mii lei, suma inclusa in capitolul investitii financiare pe
termen scurt.

Bugetul de venituri si cheltuieli previzionate

Rectificari aprobate in AGA din data de 8 octombrie 2003:

mii lei
Cifra de afaceri 329.038.235
Profit brut 56.231.284
Profit net 42.393.373
Investitii -

Programul de productie pentru acest an este de 355.000 hl bere pentru vanzare. Productia este
acoperita de comenzi in proportie de 127%, fiind contractata o cantitate de 450.611 hl bere.
Privitor la programul de achizitionare materii prime, cele mai mari dificultati le intampina
societatea la asigurarea necesarului de hamei, productia acestuia scazand drastic in ultimii 3
ani. Astfel, a fost asigurat 70% din necesar, fiind contractata intreaga productie de hamei la
recoltare cu un producator traditional.

Dosar cu informatii importante

1. Unul dintre elementele care diferentiaza berea produsa de S.C. Bermas S.A. de puternicii
concurenti in domeniu este faptul ca fabrica suceveana este singura care utilizeaza in fluxul
tehnologic hamei floare indigen, procurat de la Aiud (S.C. Papadia, fostul IAS Transilvania),
in tara noastra hameiul producandu-se in cantitati foarte mici si punand probleme in
pregatirea, depozitarea si pastrarea pana la noua recolta. Intreaga productie de hamei de la
Aiud este finantata de la inceput de Bermas s.a. Suceava. De asemenea, maltul este produs
din orz indigen, ceea ce face ca berea sa se realizeze la preturi mai reduse.

2. Conform Legii 523/2002, berea a reintrat in categoria bauturilor alcoolice. Acest lucru a
iritat conducerea Patronatului Industriei Berii din Romania, care cere armonizarea legislatiei
din tara noastra cu directivele UE 92/83/EEC si 92/84/EEC in care se face distinctia clara
dintre bauturile alcoolice fermentate (berea, vinul, cidrul etc.) si bauturile alcoolice distilate.
Totodata, directorul general al P.I.B.R., Vifor Versescu, a precizat faptul ca, la nivel mondial
se aplica Conventia de la Nisa, la care a aderat si tara noastra si in care produsul bere este
plasat in clasa 32 alaturi de «ape minerale si gazoase si alte bauturi nealcoolice; bauturi din
fructe si sucuri din fructe; siropuri si alte preparate pentru fabricarea bauturilor».
Actualmente, accizele la produsul bere reprezinta 80-90% din aceleasi taxe practicate in U.E.
Se preconizeaza, astfel, cresterea accizelor la acest produs in 2003, potrivit unui plan de
majorare graduala ;

3. Conform unei statistici realizate de British Beer Association, consumul de bere din tara
noastra are o valoare medie de 54,4 litri/cap de locuitor annual, valoare care ne plaseaza la
mijlocul clasamentului. Pe locul I se pozitioneaza Cehia, cu 156 litri/cap de locuitor, iar pe
ultimul loc Italia, cu 29 litri.

Analiza cursului de tranzactionare

Cursul BERMAS prezinta in perioada analizata doua perioade distincte: o prima perioada de
crestere accentuata, urmata de una mai lunga de stabilizare a cotatilor in intervalul 12.000-
14.000 lei.

Cresterea spectaculoasa a cursului in luna septembrie 2002 trebuie vazuta in contextul unei
evolutii de exceptie a pietei bursiere, in general, in acea perioada. Cresterea cursului a fost
insotita si de o crestere a volumelor de tranzactionare

Perioada mai proasta a Bursei de la sfarsitul anului 2002 nu a afectat semnificativ si cursul
BERMAS, cotatiile stabilizandu-se in jurul valorii de 13.000 de lei per actiune.

Anul 2003 a consemnat o perioada mai modesta pentru evolutia cursului BERMAS, care
scazut la jumatatea lunii martie chiar pana la 11.000 de lei per actiune, la nivelul anului 2003
conturandu-se un nou curs de echilibru in jurul nivelului de 12.000 de lei per actiune. Trebuie
sa remarcam volumele foarte mari tranzactionate in perioada aprilie 2003.
Concluzii

Puncte tari:
- profitabilitate buna;
- solvabilitate mare;
- cota de piata in crestere, datorita politicii de marketing a conducerii societatii;
- aprovizionare corespunzatoare cu materii prime;
- imbunatatire a echilibrului financiar, insa pe de o parte ca efect al sezonalitatii activitatii
desfasurate de societate;
- politica stbila de dividend.

Puncte slabe:

Oportunitati:
- valorificarea in continuare a pietei castigate in zona;
- indeplinirea cu succes a contractelor semnate pentru anul 2003.

Amenintari:
- concurenta straina;

Sursele din care au fost preluate date in vederea intocmirii acestui raport sunt:
· Bilantul contabil incheiat la 30 iunie 2003 + anexe;
· Contul de profit si pierdere la 30 iunie 2003 + anexe;
· Bugetul de Venituri si Cheltuieli si programul de activitate pe anul 2003;
· Raport de revizuire a situatiilor contabile ale S.C. Bermas S.A. la 30 iunie 2003;
· Raportul de gestiune privind activitatea economico-financiara desfasurata in semestrul I
2003;
· Raport semestrial conform Regulamentului CNVM nr. 2/1996;
· Alte surse (presa, internet etc.).

Pentru o analiza mai detaliata a societatii, contactati Prime Transaction.

© 2003 Prime Transaction S.A.

S-ar putea să vă placă și