Sunteți pe pagina 1din 2

Numele , prenumele elevului:____________________

Data:__________________

Clasa: a VII-a

Disciplina de studiu: Biologie

Unitatea de conţinut: Reproducerea în lumea vie

1. Completaţi enunţurile:
* Reproducerea sexuată constă în unirea ___________________ cu
____________ după împerechere.
* __________________ este o celulă mobilă, flagelată, formată din cap, gât
şi coadă.
* _______________ sunt produse de organe sexuale feminine numite
_____________.
L012345
2. Stabiliţi A pentru afirmaţia adevărată, F pentru afirmaţia falsă
 Ovulele mature trec din ovar în oviduct. A F
 Oviductul se deschide într-o cavitate musculoasă , numită placentă. A F
 Embrionul este înconjurat de un lichid, numit lichid amniotic. A F
 Perioada de gestaţie variază de la un grup de animale la altul. A F
 Placenta menţine temperatura constantă a fătului. A F
L012345
3. Notaţi în locul cifrelor din imaginea alăturată denumirile structurilor
constitutive ale florii.

1._______________2. _____________ 3._____________4._____________


5._______________6.______________.7.__________________
L01234567
4. Stabiliţi corespondenţa dintre coloane:
A B
Plante anemofile Flori cu culori vii, parfumate
Plante entomofile Flori mici lipsite de culori vii şi glande nectarifere
Flori hermafrodite Flori care au toate părţile constitutive
Plantă monoică Plopul, salcia, urzica vie
Plantă dioică Fagul, nucul, alunul
L012345
5. Clasificaţi fructele conform particularităţilor:
Cais, cireş, măr, păr, roşii, coacăză, alun, mac, gutui, piersicul, kiwi, grâu,
porumb, fasole, mazăre, arţar.
Model: Păpădie – fruct uscat cu o singură sămânţă
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
L012345678
Total: 30 puncte

Punctaj 30 29-27 26-24 23-21 20-18 17-15 14-12 11-8 7-5


Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Total puncte acumulate:___________


Nota:______________
SUCCES!!!