Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect Diploma

Capitolul 10
AMBALARE, DEPOZITARE
10.1. Stabilirea mijloacelor de transport
Transportul produsului Lagăr Hidrodinamic se va face cu trenul, auto, maritim sau cu avionul, după
o prealabilă înţelegere cu beneficiarul stabilită ca o clauză a contractului comercial.
La încărcare se vor lua măsuri pentru asigurarea împotriva deplasărilor produselor în mijlocul de
transport datorită condiţiilor de transport. Expedierea se face de către furnizor, pe numele beneficiarului.
La transportul pe căi rutiere secţiunea de drum da la producător la beneficiar va fi analizată pentru a
se vedea dacă are capacitatea portantă necesară şi dacă lucrările de artă permit trecerea unor subansamble cu
un anumit gabarit.
Acolo unde este necesar se vor lua măsuri speciale pentru consolidarea drumurilor şi lucrărilor de
artă existente şi realizarea unor drumuri noi.
După stabilirea variantei optime pentru transport se elaborează proiectul pentru aşezarea pe
mijloacele de transport a componentelor principale.
Pentru fiecare subansamblu sau lot de piese se precizează capacitatea maximă admisă la transport,
greutatea totală transportată efectiv, mijloacele de legare şi principalele dimensiuni de gabarit.
Mijloacele de transport sunt asigurate de către S.C. IRMEB S.A., dacă beneficiarul a cerut acest
lucru în mod expres în contractul comercial.

10.2. Alegerea tipului de ambalaj.


Produsele se livrează de către producător la beneficiar ambalate în lăzi de lemn.
Ambalajul se execută în Atelierului Întreţinere Clădiri şi Reparaţii conform proiectului de ambalaj
elaborat în acest scop de către Serviciul Proiectare Tehnologii.
Produsele se ambalează în lăzi de lemn cu următoarele dimensiuni:
 L= 225mm;
 l = 120mm;
Lada este prevăzută cu pereţi demontabili pentru a permite descărcarea mai uşoară a produselor, la
interior este căptuşită cu carton bituminat, iar la exterior este acoperită cu soluţie de ignifugare care are rolul
de a proteja produsul în cazul unor incendii în timpul transportului şi depozitării.
Pe fundul lăzii este poziţionat un jug care va asigura aşezarea corectă a piesei. Piesa este fixată cu
ajutorul unei sârme de ancorare de flanşa canelată şi cu şuruburi la partea alezajului mare a carcasei.
Înainte de a se introduce în ladă toate suprafeţele prelucrate se ung cu un lichid de protecţie ulei
RUSTLLO DWX 32, la partea alezajului mare a carcasei se va aplica un capac din placaj fixat cu şuruburi,
iar tot ansamblul se înfăşoară într-o coală de hârtie cerată.
Marcajele se aplică direct pe ladă, cu şablon sau cu vopsea neagră pe toate feţele.
În cazul produsului de faţă marcajele sunt următoarele:
Documentaţia tehnică care însoţeşte produsul va fi în două exemplare: unul va fi introdus în ambalaj
protejat contra deformaţiilor mecanice, şi unul va fi pus în plicul din tablă de pe ladă, protejat în folie.
Tipul de ladă utilizat este cel din figura de mai jos.

219
 S.C. IRMEB S.A.
CALEA VITAN 291, sector 3, cod 74381, București România
Tel : (40-1) 346.74.99, Fax : (40-1) 346.75.90

LAGAR HIDRODINAMIC
cod PPT-651-00

Durata de folosire: 10 ani.


Ambalare: lada de lemn
Transport: CFR
Depozitare: conform documentaţiei de însoţire

Data fabricaţiei: 10.02.2013


Lot KV 2581-167

Eticheta ce se va aplica pe ambalaj

220
Proiect Diploma

Capitolul 11
Vanzare
O eficientizare a modului de desfacere a produselor S.C. IRMEB S.A. se impune, mai ales în
condiţiile actuale când au avut loc foarte multe restructurări.
O propunere în ceea ce priveşte eficientizarea compartimentului care se ocupă de vânzări se referă la
actualizarea cataloagelor de prezentare a produselor, actualele cataloage fiind în vigoare de câţiva ani buni,
iar de atunci multe din produsele S.C. IRMEB S.A. nu se mai fabrică.
Fabrica este una din puţinele fabrici de dinainte de 1989 care respectă termenele de livrare şi
calitatea produselor pe care le produce cu toate că nu există un sistem al calităţii bine implementat.
Dacă sistemul calităţii ar fi corect implementat şi respectat s-ar putea concepe un plan mai serios de
atragere a clienţilor şi de promovare a produselor societăţii S.C. IRMEB S.A.
Mapa documentelor însoţitoare la vânzarea produsului.
Documentaţia însoţitoare produsului trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu şi reglementat prin lege,
următoarele documente:
 certificat de calitate şi garanţie;
 declaraţia de conformitate;
 cartea tehnică a produsului sau după caz instrucţiunile de instalare-folosire;
 reţeaua de service.
În cele ce urmează vor fi prezentate forma şi conţinutul acestor documente conform cu regulile de
întocmire şi utilizare a acestora.
În ceea ce priveşte service-ul pentru toate produsele comercializate de S.C. IRMEB S.A. service-ul
se acordă la sediul firmei din Bucureşti, în cazul în care nu s-au stabilit alte modalităţi de service între
contractul încheiat între beneficiar şi S.C. IRMEB S.A.

221
 S.C. IRMEB S.A.
CALEA VITAN 291, sector 3, cod 74381, București România – Tel : (40-1) 346.74.99, Fax : (40-1) 346.75.90.

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Nr. 2 / Data. 21.06.2013

Noi S.C. IRMEB S.A CALEA VITAN 291, sector 3, cod 74381, București România declarăm pe
proprie răspundere că produsul:
We S.C. IRMEB S.R.L CALEA VITAN 291, sector 3, cod 74381, București România, declare
under our sole responsibility that the product:
contract / contract: ………………………………………………………
denumire / name: ………………………………………………………..
tip sau model / type or model: …………………………………………..
număr lot, şarjă sau serie / lot, batch or serial number: …………………..
număr bucăţi / no. of pieces: ……………………………………………….
număr colet / parcel no.:
la care se referă această declaraţie este în conformitate cu următorul (ele) standard (e) sau cu
alt (e) document (e) normativ (e):
to which this declaration relates is in conformity with the following standard (s) or other normative
document (s):

Manager general Inspector autorizat Şef serviciu CTC


(Nume, semnătură, dată) (Nume, semnătură, dată) (Nume, semnătură, dată)

222
Proiect Diploma

 S.C. IRMEB S.A.


CALEA VITAN 291, sector 3, cod 74381, București România – Tel : (40-1) 346.74.99, Fax : (40-1) 346.75.90.

Certificat de garantie
Prezentul certificat de garantie, parte integranta a contractului de vanzare-cumparare nr. 2597/ 2013
din data 21.06.2013 incheiai intre societatea comerciala Uniprom S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Bdul. Iuliu
Maniu, nr. 422, sector 6, tel : 021/350 01 41, fax : 021/350 01 40 înregistrata la Registrul Comertului sub
numarul J40/9139/1991, cod de inregistrare fiscala RO 367822, capital social 200.000 lei, reprezentata de
d-nul. Mihai Rotaru in calitate de director tehnic, denumit in continuare VANZATOR.
Produsele achizitionate in prezenta factura au termenul de garantie de 5 ani calculat de la data
achizitionarii, conform L.449/2003. Raporturile juridice dintre furnizor si cumparator create prin prezenta
factura sunt in conformitate cu L.296/28.06.2004.
Societatea S.C. Uniprom S.R.L. este raspunzatoare fata de cumparator pentru
defectele existente in momentul livrarii/vanzarii produselor catre cumparator.
Consumatorul trebuie sa informeze vanzatorul despre lipsa de conformitate in termen de maxim doua luni
de la data la care a constatat-o.
Prezenta factura a fost emisa/livrata in urma unei comenzi prealabile din partea
cumparatorului.
Modalitati de remediere a lipsei de conformitate:
A. inlocuirea produsului:
Produsele achizitionate prin prezenta factura, ce prezinta in perioada de garantie defecte de material
sau de fabricatie, vor fi inlocuite gratuit cu altele noi.
Pentru inlocuirea unei piese in termen de garantie, solicitantul va prezenta urmatoarele documente:
 factura de achizitie insotita de certificatul de garantie;
 dovada platii piesei respective;
 dovada montarii piesei intr-un atelier de specialitate, autorizat de producator sau acreditat RAR
(chitanta, bon de lucru);
 descrierea defectiunii constatate, intocmita de atelierul care a efectuat montarea;
 certificate de inmatriculare al autovehicului pe care a fost montata, in copie.
Inlocuirea produsului care prezinta defecte se va realiza numai in cazul in care aceasta masura este
posibila de catre furnizor, in functie de costurile necesare si de stocul existent al produsului respectiv. Daca
inlocuirea este imposibila atunci se va gasi o alta solutie de remediere cu acordul ambelor parti.
Remedierea neconformitatii produselor va fi solutionata intr-un termen rezonabil de comun acord
intre furnizor si cumparator.
Cheltuielile legate de remedierea neconformitatilor pieselor sunt suportate de catre
societatea S.C. Uniprom S.R.L. : costuri postale, manopera, materiale, transportul sau deplasarea
persoanelor specializate.
B. Cumparatorul poate solicita o reducere corespunzatoare a pretului sau rezilierea acordurilor
anterioare (contract de vanzare-cumparare, factura):
a) daca nu beneficiaza nici de repararea, nici de inlocuirea produsului;
b) daca vanzatorul nu a luat masura reparatorie in perioada de timp rezonabila care a
fost stabilita de comun acord de catre ambele parti
c) daca vanzatorul nu a luat masura reparatorie, atunci cand inlocuirea produsului defect a fost
imposibila datorata stocului indisponibil al produsului respectiv.

223
Cumparatorul nu este indreptatit sa solicite rezilierea acordurilor incheiate anterior
(contract de vanzare-cumparare, factura), daca defectul este minor; gradul de gravitate al defectului va fi
stabilit conform prevederilor standardelor internationale si ale altor acte normative in vigoare.
Nu se acorda garantie in urmatoarele cazuri:
 produsul nu a fost montat intr-un atelier de specialitate (autorizat);
 produsul prezinta urme de zgarieturi, indoituri, lovituri, deformari, rupturi datorate unor
factori externi;
 produsul a fost montat incorect sau impreuna cu piese conexe uzate, defecte sau
modificate;
 produsul prezinta o uzura normala;
 produsul a fost deteriorat datorita utilizarii anormale, proastei intretineri sau a
neglijentei;

224
Proiect Diploma

CARTEA TEHNICĂ

1. CARACTERISTICILE PRODUSULUI
Prezenta carte tehnică se referă la produsul “ Corp Lagăr”, care este destinat să acţioneze „Lichidul de
la o instalaţie hidraulică”.
“ Corp Lagăr” este parte componentă a „INSTALAŢIEI HIDRAULICE”.
Cu ajutorul “ Corp Lagăr” se realizează forţa necesară pentru acţionarea „Lichidului de la o
instalaţie hidraulică”, punând în funcţionare instalaţia de tracţiune. “Corp Lagăr ” poate fi utilizat la toate
tipurile de instalaţii de acţionare hidraulice.
Valorile cotelor dimensionale ale subansamblului “ Corp Lagăr” trebuie să respecte condiţiile
impuse de documentaţia de execuţie, pentru orice abateri de la valorile prescrise se va cere acordul
beneficiarului. Corp Lagăr – nu necesită respectarea sau asigurarea unor caracteristici ergonomice.
Produsul “ Corp Lagăr” se livrează de către producător la beneficiar ambalat în ladă de lemn.
Documentaţia tehnică care însoţeşte produsul va fi în două exemplare: unul va fi introdus în ambalaj protejat
contra deformaţiilor mecanice, şi unul va fi pus în plicul din tablă de pe ladă, protejat în folie.
Transportul produsului “ Corp Lagăr” se va face pe CFR sau transport auto.
La încărcare se vor lua măsuri pentru asigurarea împotriva deplasărilor cauzate de mijlocul de transport.
2. CARACTERISTICI TEHNICE
2.1. Materialele necesare executării reperelor componente ale subansamblului “ Corp Lagar” vor fi cele
prevăzute.
2.2. Corp Lagar – se va executa prin turnare în cochilă din ATCSi10Mg STAS 20 1/2-80.
2.3. Inelul de siguranţă (9) şi inelul de siguranţă (16) – se execută din Oţel carbon de calitate TH 1, TH2,
TA2, T2,sau N2 conform standerdelor in vigoare.
2.4. Protecţia climatică a “ Corp Lagăr” se va stabili de comun acord cu beneficiarul.
2.5. Reperele obţinute prin prelucrări mecanice vor avea dimensiunile liniare, unghiulare şi toleranţele
geometrice în clasa de toleranţă conform SR EN 22768/1 -95.
2.6. Şuruburile, filetele piuliţelor şi găurile filetate vor corespunde clasei de precizie mijlocii cu lungimi
normale, conform SR ISO 965-1:2012, în situaţia în care în documentaţie nu sunt prevăzute alte valori.
2.7. Suprafeţele pieselor prelucrate prin aşchiere nu trebuie să prezinte fisuri sau muchii ascuţite, şi să
rezulte toleranţele şi rugozitatea prevăzute în documentele de execuţie.
2.8. Piesele componente ale “ Corp Lagăr” trebuie să fie interschimbabile fără a necesita prelucrări
suplimentare.

3. INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ
3.1. Media timpului de bună funcţionare – 10ani.
3.2.Montarea şi demontarea se poate efectua fără crearea unor condiţii speciale.
3.3. Se poate monta şi demonta fără a se utiliza dispozitive speciale.
3.4. Are un grad mediu de tipizare, standardizare.

4. CONDIŢII DE FUNCŢIONARE.
4.1.Temperatura ambiantă în timpul funcţionării este -25 0C÷600C.
4.2. Umiditatea maximă a aerului la 200C maxim 80%.
4.3. Vibraţii şi şocuri specifice vehiculelor de tracţiune prin cablu.
225
4.4. Temperatura de lucru este temperatura uleiului T u= 75÷800C, iar temperatura uleiului transmis este
T90 EP4.
4.5. Poziţia de funcţionare a produsului este orizontală.
4.6. În timpul funcţionării să fie etanş, să nu permită scurgeri de ulei.

5. REGULI DE EXPLOATARE
5.1. Categoria de exploatare este ”2” conform standardelor in vigoare punctul 22 care prevede
exploatarea sub acoperiş sau în încăperi (spaţii) unde variaţiile de temperatură, umiditate ale aerului
nu se deosebesc esenţial de ventilaţiile în aer liber şi unde pătrunderea aerului exterior se face relativ
liber (absenţa acţiunii radiaţiilor solare directe şi a precipitaţiilor atmosferice).
5.2. Cerinţele de mediu ambiant privind exploatarea sunt:
5.2.1. media temperaturilor minime anuale este -330C;
5.2.2. media temperaturilor maxime anuale este +400C;
5.2.3. temperaturilor minimă absolută este -500C;
5.2.4. temperaturilor maximă absolută este +450C
5.2.5. media temperaturilor medii lunare este 00C÷150C;
5.2.6. umiditatea relativă a aerului la temperaturi mai mari de 200C depăşeşte rareori 80%.

6. REGULI DE ÎNTREŢINERE.
Întreţinerea se limitează la verificări periodice a stării de funcţionare a prizei de putere troliu, la
ungerea rulmenţilor la intervale stabile, precum şi la cerinţele piesei privind protecţia împotriva coroziunii.
6.1. Verificări periodice
 în timpul exploatării se recomandă revizuirea stării prizei de putere troliu de regulă o dată pe
lună;
 dacă se constată că priza de putere troliu este încărcat cu praf, praful trebuie îndepărtat;
 de asemenea este necesar să se verifice starea tuturor asamblărilor precum şi fixarea prizei de
putere troliu în circuitul de lucru.
6.2. Ungerea rulmenţilor
 pentru ungerea corectă caseta rulmenţilor trebuie umplută cu unsoare de calitate pentru rulmenţi
în cantitate cuprinsă între 2/3 şi 2/4 din volumul spaţiului liber;
 intervalul de timp după care este necesară curăţirea rulmenţilor şi schimbarea unsorii se
determină prin condiţiile de lucru, utilizarea zilnică a prizei de putere troliu, temperatura
mediului ambiant etc.;
 pentru condiţii normale de lucru (funcţionarea zilnică medie este 8 ore, temperatura până la
400C, mediu lipsit de praf) este suficientă curăţirea rulmenţilor şi schimbarea unsorii o dată la un
an.
6.3. Toate bucşele şi filetele se ung cu unsoare L90 Co1G ; NII 3308-79.
6.4. Înainte de vopsire, carcasa se curăţă de oxizi şi alte impurităţi, până la gradul 2-3 STAS 10166/1-77.
6.5. Vopsirea se execută cu produse alchidice – acsilice sau epoxidice, conform solicitării beneficiarului.
6.6. Sistemul de vopsire este format din două straturi de grund şi 2-3 straturi de email, astfel ca grosimea
finală (în stare uscată) să fie de minim 130μm.
7. MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII.
La efectuarea probelor se vor lua următoarele măsuri de tehnica securităţii muncii:
 se verifică dacă au fost respectate normele de protecţia muncii prevăzute în documentaţie;
 înaintea începerii efective a probelor se va face un ultim control al produsului;
 în decursul probelor, precum şi în condiţii de exploatare se vor respecta normele de protecţia muncii
pentru realizarea produsului;
 exploatarea, întreţinerea şi repararea produsului se va face numai de către personal calificat în acest
scop;
 în timpul funcţionării produsului nu se vor atinge părţile în mişcare, indiferent de turaţie.

226